Uddannelse i naturterapi - Seminarer

Havnegade 90, 5000 Odense C • Tlf: 66 15 90 43

Uddannelse

Uddannelse i naturterapi

Få kompetencer til at afvikle recovery-forløb til psykisk sårbare borgere

naturterapi
“Den her måde at arbejde med rehabilitering vil komme til at blive fremtidens sundhedstilbud. Allerede nu viser forskning fra hele verden, at det gavner helbredet at være tættere på naturen”

Brug naturen til at hjælpe psykisk sårbare borgere til et bedre hverdagsliv, større livskvalitet og robusthed

Naturterapi eller ecoterapi vinder stærkt frem! Forskning viser, at ophold i naturen og naturterapeutiske metoder giver varige ressourcer til borgere, som er ramt af stress, angst, depression og PTSD-symptomer. Det skyldes blandt andet, at naturen frigiver hormoner i kroppen, der har en beroligende indvirkning på vores nervesystem – og som gør, at vi blandt andet slipper tankemylder og bekymringer.

Hvordan kan vi inddrage naturen i vores arbejde med psykisk sårbare unge og voksne?

I naturterapi betragtes mennesket som en del af en større helhed; naturen. Ved at lave rum og støttemiljøer i naturen og ved blandt andet at arbejde med vores spontane opmærksom opstår en positiv effekt. Men for et menneske, som er psykisk sårbar, og som f.eks. er i en stressrelateret tilstand, vil der ofte være tilhørende kropslige reaktioner. Derfor er det gavnligt at kombinere ophold i naturen med kropsorienterede aktiviteter og åndedrætsøvelser; herved opnås en flowtilstand, som har en signifikant restituerende virkning på borgerens psykiske sundhed.
Kursus_single_1000x1000px_Naturterapi Udd

Indhold

I samarbejde med Simon Høegmark og Sigurd Hartvig har vi sammensat et uddannelsesforløb, der klæder dig på til at anvende naturterapi som en sundhedsfremmende ressource i dit arbejde med psykisk sårbare unge og voksne. Uddannelsen tager afsæt i metoden og konceptet “Natur, krop & psyke”, og den består af 6 dage, der er fordelt over 6 moduler med skiftende hovedtema:
Kursus_single_1000x1000px_Naturterapi Udd_2

6 moduler med skiftende hovedtema:

Modul 1: Natur og natur-opmærksomhed
Modul 2: Opmærksomhedstræning
Modul 3: Kropsbevidsthed
Modul 4: Fællesskab, gruppedynamik og relationer
Modul 5: Evolutionspsykologi og resiliens
Modul 6: Den narrative metode og praksis

Teorierne

Uddannelsen har fokus på at skabe en stærk forbindelse mellem natur, krop og psyke, og gennem opmærksomhedstræning, nøje tilrettelagte aktiviteter, lege og samtaler i naturen opnås en betydelig effekt. Det handler om at genvinde et selvværd og et fællesskab, så borgeren får større livsmod og handlekraft. Undervisningen tager udgangspunkt i den nyeste viden og forskning kombineret med en praksisnær tilgang. Vi kommer ind på teorierne:
Biophilia: Savanna teorien og vores forkærlighed for naturen (Natur, krop og psyke). Metoden er udviklet i et igangværende større internationalt forskningsprojekt. AAT: Aesthetic Affective Theory – positive grundaffekter. ART: Attentive Restoration Theory – spontan opmærksomhed. SET: Supportive Environment Theory – Støtte miljøer.
naturterapi-uddannelse
Målgruppe:
Uddannelsen er for dig, der ønsker at anvende naturterapi i dit arbejde med sårbare unge og voksne – og som gerne vil have kompetencer til at facilitere et restituerende forløb for en gruppe af borgere. Uddannelsen sætter fokus på at styrke borgerens robusthed, egenomsorg og handlekompetence. Det kan være, at du:

- arbejder med mennesker, der er ramt af modløshed, stress eller psykiske problemer
- hjælper borgere tilbage til arbejdsmarkedet efter en længerevarende sygemelding
- beskæftiger dig med psykologisk rehabilitering og
- har fokus på mental sundhed
Formålet med uddannelsen:
Formålet med uddannelsen er at understøtte dine kompetencer til at bruge naturen i et kursustilbud, rehabiliteringsprojekter og andre tilbud til udsatte borgere. Dette kan ske ved at etablere en metodisk tilgang, som giver en fælles forståelse for struktur og organisering i forhold til at bruge naturmiljøer i en sundhedsfremmende proces.
På uddannelsen får du:
- konkrete redskaber til at bruge naturen som medbehandler
- kompetencer til at arbejde med opmærksomhedstræning med fokus på spontan opmærksomhed og meditation
- redskaber til at inddrage kroppen i det naturterapeutiske arbejde – herunder arbejde med sanseøvelser, motorik, nervebaner, yoga, Chi gong, leg og åndedræt
- viden omkring effekten af gruppedynamik, narrativ praksis og evolutionspsykologi
- værktøjer til at arbejde med resiliens i forhold til den enkelte borger
Efter uddannelsen har du:
- udviklet kompetencer til at afvikle forløbet “Natur, krop og psyke” via metoden BIOPHILLA (Nature, body & mind)
- opnået kvalifikationer til at tilpasse metoden til egen indsatsgruppe
- fået teoretisk indsigt i at bruge forskellige naturmiljøer til recovering
- udviklet kompetencer til organisere og gennemføre ture
- fået redskaber til at forstå og optimere forandringsprocessen i rollen som kursusansvarlig/projektleder med fokus på at give den enkelte borger handlekompetencer til at ændre livsstil og vaner
slider-arrow
slider-arrow
Simon Høegmark og Sigurd Hartvig har sammen udviklet konceptet “Natur, krop og psyke”, som blandt andet er implementeret i Svendborg Kommune. Det består af et 10 ugers forløb i naturen for psykisk sårbare mænd og kvinder. Metoden og konceptet bygger på naturvejledning, evolutionspsykologi, opmærksomhedstræning, æstetik, bevægelse og sansning med kroppen. Simon Høegmark og Sigurd Hartvig har opnået gode resultater med at styrke borgernes mentale sundhed og trivsel.
Modul 1 og 2: Den 11. og 12. september 2019 ved Houens Odde Kursus- og Oplevelsescenter, Kolding. Begge dage med undervisning fra 9.30-16.30. Uden overnatning.
Modul 3 og 4: Den 25. og 26. september 2019 ved Gl. Brydegaard, Hårby. Begge dage med undervisning fra 9.30-16.30. Uden overnatning.
Modul 5 og 6: Den 23. og 24. oktober 2019 ved Gl. Brydegaard, Hårby. Inkl. overnatning og middag. Undervisningen starter kl. 9.30 på dag 1 og slutter kl. 19.00. På dag 2 starter undervisningen kl. 9.00 og slutter kl. 14.00.
En stor del af undervisningen foregår udenfor med øvelser og tilstedeværelse i naturen. - Du har mulighed for at tilkøbe overnatning mellem modul 1 og 2 samt modul 3 og 4 for kr. 1.060,- ekskl. moms pr. overnatning. Dette gøres ved at skrive en mail til [email protected]
Du får et uddannelsesbevis på dagen.
Hotelinfo_Houens Odde Kursus- og Oplevelsescenter
Houens Odde Kursus- og Oplevelsescenter
Kolding
Hotelinfo_Sund & Skov
Sund & Skov
Middelfart

Undervisere

naturterapi-uddannelse
Klik for at se
naturterapi-uddannelse
Klik for at se
naturterapi-uddannelse
Simon Høegmark
Naturvejleder og skriver på en ph.d.
Simon Høegmark er naturvejleder og skriver på en ph.d. ved psykologisk institut på Syddansk Universitet om naturen som behandlingsform. Derudover er han pædagogisk leder på Naturama samt Fjord&bælt.
naturterapi-uddannelse
Sigurd Hartvig
Uddannet lærer, personlig træner og motorikvejleder
Sigurd Hartvig er uddannet lærer, personlig træner og motorikvejleder. Han har 16 års erfaring med mental og fysisk træning, herunder fokus på kropsbevidsthed gennem balance-, pilates- og åndedrætsøvelser og nervestræk.
Overblik over alle moduler
Modul 1 og 2: Den 11. og 12. september 2019 ved Houens Odde Kursus- og Oplevelsescenter, Kolding.
Begge dage med undervisning fra 9.30-16.30. Uden overnatning.

Modul 3 og 4: Den 25. og 26. september 2019 ved Gl. Brydegaard, Hårby
Begge dage med undervisning fra 9.30-16.30. Uden overnatning.

Modul 5 og 6: Den 23. og 24. oktober 2019 ved Gl. Brydegaard, Hårby inkl. overnatning og undervisning om aftenen.
Undervisningen starter kl. 9.30 på dag 1 og slutter kl. 14.00 på dag 2.
Prisen
Prisen for deltagelse er kr. 16.500,- ekskl. moms for 6 dages uddannelse. Prisen dækker morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe samt overnatning i forbindelse med modul 5 og 6.

Der er mulighed for at tilkøbe overnatning i forbindelse med modul 1 og 2 samt modul 3 og 4 for kl. 1.060,- ekskl. moms pr. overnatning. Dette gøres ved at skrive en mail til [email protected]
Seminarer.dk
Fantastiske undervisere, fedt samspil imellem dem.
Uddannelse: Uddannelse i naturterapi

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 af 6 stjerner

placeholder