Naturterapi - Tag naturterapiuddannelse her - Seminarer.dk
Information
Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

Vælg venligst hold herunder og se din pris:

Samlet prisekskl. moms
Pris er for alle moduler
Personlig udvikling
Uddannelse

Uddannelse i naturterapi

Lær om naturterapi og få kompetencer til at afholde naturbaserede forløb for mennesker med fysiske sygdomme, stress og andre former for psykisk sårbarhed.

 

Vær opmærksom på: Vi forventer, at dette arrangement bliver gennemført fysisk, hvor der opdeles i mindre grupper, såfremt det bliver nødvendigt. Såfremt forsamlingsforbuddet strammes, vil uddannelsen blive rykket til foråret.

 

FÅ PLADSER TILBAGE PÅ HOLD 4.

naturterapi

Brug naturterapi til at hjælpe mennesker til et bedre hverdagsliv, større livskvalitet og øget robusthed

Naturterapi vinder stærkt frem i disse år! Forskning viser, at ophold i naturen og naturterapeutiske metoder kan være med til at fremme fysisk og psykisk sundhed for mennesker, der er ramt af fx hjertekar-sygdomme, kræft, diabetes, stress, angst og depression. Det skyldes blandt andet, at naturen hjælper kroppen med at frigive hormoner, der har en beroligende indvirkning på vores nervesystem, og som gør os i stand til at slippe tankemylder og bekymringer for en stund, så krop og sind bliver genopbygget.
naturterapi

Indhold på uddannelsen i naturterapi

I samarbejde med Vinatur kan vi tilbyde et uddannelsesforløb, der klæder dig på til at anvende naturterapi som en metode i dit sundhedsfremmende og rehabiliterende arbejde med unge og voksne med fysiske og psykiske helbredsproblemer. I naturterapien betragtes mennesket som en del af en større helhed og en del af en større cyklus. Der arbejdes med særlige rum og støttemiljøer i naturen og med bevidst at fremme den spontane opmærksom gennem sanseøvelser og narrative meditationer, så der opstår en endnu større helende effekt i mødet med naturen. Uddannelsen i naturterapi kombineres med bålterapi og kropsfornemmelsesaktiviteter som åndedrætsøvelser, Qigong, lege samt kropsbevidshedsøvelser, der både fremmer den kropslige sundhed og skaber en flowtilstand, som har en signifikant restituerende virkning på vores psykiske sundhed.
naturterapi uddannelse
naturterapi
Modul 1:
Natur, naturoplevelser og natur sansning
Opmærksomhedstræning
Undervisere dag 1: Simon Høegmark og Sigurd Hartvig
Undervisere dag 2: Sigurd Hartvig og Maja Pålsson
Modul 2:
Kropsbevidsthed
Støttemiljøer
Undervisere dag 1: Sigurd Hartvig og Maja Pålsson
Undervisere dag 2: Simon Høegmark og Maja Pålsson
Modul 3:
Evolutionsteori og eco-therapy
Strukturering og organisering af forløb/kurser
Undervisere dag 1: Simon Høegmark og Sigurd Hartvig
Undervisere dag 2: Simon Høegmark og Sigurd Hartvig
slider-arrow
slider-arrow
Uddannelsen i naturterapi har fokus på at skabe en stærk forbindelse mellem natur, krop og psyke for herigennem at opnå en betydelig synergieffekt. Naturterapi handler om at hjælpe mennesker til at bygge sig selv op, genvinde troen på sig selv og at skabe et fællesskab, som bringer dem større livsmod og handlekraft. Undervisningen tager udgangspunkt i den nyeste viden og forskning på området i kombination med en praksisnær tilgang.
naturterapi

På uddannelsen i naturterapi kommer vi ind på teorierne:

Biophilia: Vi har som mennesker en forkærlighed for naturen, fordi vi er skabt til at leve i og med naturen.
AAT: Aesthetic Affective Theory – Æstetiske oplevelser i naturen fremmer vores positive grundaffekter.
ART: Attentive Restoration Theory – Naturen hjælper os til at restituere og stimulere den spontane opmærksomhed.
SET: Supportive Environment Theory – Særlige naturmiljøer fremmer vores sundhed og velvære.
Formålet med uddannelsen
Formålet med uddannelsen er at udvikle dine kompetencer til i højere grad at kunne integrere naturen som en ekstra ressource i eksisterende eller nye sundhedsforløb, rehabiliteringstilbud eller andre kurser for sårbare mennesker med fysiske eller psykiske helbredsproblemer. På uddannelsen undervises du i en metodisk og praktisk tilgang med konkrete øvelser, og du opnår en forståelse af, hvordan du opbygger en struktur og organisering af sundhedsfremmende kurser/forløb i naturen. Uddannelsen er baseret på, at du lærer, hvordan du tilrettelægger forløb for grupper af borgere.
Målgruppe
Uddannelsen er for dig, der ønsker at inddrage naturen som en ressource i det sundhedsfremmende arbejde med unge og voksne med psykisk sårbarhed eller fysiske helbredsproblemer. Uddannelsen sætter fokus på at styrke borgerens overskud, robusthed, egenomsorg og handlekompetence. Det kan være, at du:
• arbejder med mennesker, der er ramt af modløshed, stress eller andre psykiske problemer
• hjælper borgere tilbage til arbejdsmarkedet efter en længerevarende sygemelding
• beskæftiger dig med rehabilitering af mennesker med fysiske eller psykiske helbredsproblemer
• arbejder med mental sundhedsfremme
På uddannelsen får du
• konkrete redskaber til at bruge naturen som medbehandler
• kompetencer til at arbejde med opmærksomhedstræning med fokus på sanseøvelser, spontan opmærksomhed, bålterapi og narrativ meditation
• redskaber til at inddrage kroppen i det naturterapeutiske arbejde, såsom kropsbevidsthed, motoriske øvelser, Qigong, leg og åndedrætsøvelser
• viden omkring effekten af gruppedynamik, narrativ fortællingsteknikker og evolutionspsykologi
• værktøjer til at arbejde med modstandskraft og robusthed i forhold til gruppen og den enkelte deltager
Efter uddannelsen har du
• udviklet kompetencer til at afvikle naturbaserede sundhedsforløb efter “Natur, Krop og Psyke” metoden.
• opnået kvalifikationer til at tilpasse metoden til dine relevante målgrupper
• fået teoretisk indsigt i virkningen af at bruge naturen og forskellige naturmiljøer til sundhedsfremme og rehabilitering
• opnået kompetencer i forhold til at organisere og gennemføre naturbaserede kurser for grupper
• fået redskaber til at forstå og optimere forandringsprocesser i rollen som kursusansvarlig/projektleder med fokus på at give gruppen og den enkelte deltager større livsmod og handlekompetencer til at ændre livsstil og vaner
“Den her måde at arbejde med rehabilitering vil komme til at blive fremtidens sundhedstilbud. Allerede nu viser forskning fra hele verden, at det gavner helbredet at være tættere på naturen”
Simon Høegmark
Med Simon Høegmark og Sigurd Hartvig

Undervisere

Simon-Høegmark
Klik for at se
Sigurd-Hartvig
Klik for at se
Webgrafik_Udd_NaturterapiH3_C
Klik for at se
Simon-Høegmark
Simon Høegmark
Simon Høegmark er naturvejleder og skriver på en ph.d. ved psykologisk institut på Syddansk Universitet om naturen som behandlingsform. Derudover er han pædagogisk leder på Naturama samt Fjord&bælt.
Sigurd-Hartvig
Sigurd Hartvig
Sigurd Hartvig er uddannet lærer, personlig træner og motorikvejleder. Han har 16 års erfaring med mental og fysisk træning, herunder fokus på kropsbevidsthed gennem balance-, pilates- og åndedrætsøvelser og nervestræk.
Webgrafik_Udd_NaturterapiH3_C
Maja Pålsson
Maja Pålsson er uddannet afspændingspædagog og psykoterapeut. Hun er medlem af Psykoterapeutforeningen i Danmark. Hendes tilgang er humanistisk eksistentiel med inddragelse af blandt andet kropslige øvelser, natur og mindfulness.
Simon Høegmark og Sigurd Hartvig har sammen udviklet rehabiliteringstilbuddet ’Vildmandskurserne’ som er baseret på “Natur, krop og psyke” metoden. Kurserne er implementeret i Svendborg Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune. Kurserne består af et 9 ugers forløb i naturen for psykisk sårbare mænd og kvinder. Metoden og konceptet bygger på naturvejledning, evolutionspsykologi, opmærksomhedstræning, meditation, bevægelse og sansning med kroppen. Simon Høegmark og Sigurd Hartvig har opnået gode resultater med at styrke borgernes mentale sundhed og trivsel. På denne baggrund har Simon Høegmark og Sigurd Hartvig etableret “Vinatur”, som Maja Pålsson også er blevet en del af. Her bidrager hun med sin psykoterapeutiske baggrund og erfaring. Hun har i mange år undervist grupper i kropsbevidsthed, bevægelse og natur, ligesom hun har haft individuelle forløb med kropsterapi og samtaler

Praktisk information

Comwell Kongebrogaarden
Kongebrovej 63, 5500 Middelfart
OBS: INGEN OVERNATNING PÅ MODUL 1+2 (Kan tilkøbes direkte v. hotel, hvis ønskes)
ALLE DAGE:Morgenbrød, kaffe, te, frugt og frokost inkl. 1 vand.
MODUL3: 3 retters middag (ekskl. drikkelse)
Overnatning i enkeltværelse på MODUL 3
Du får et uddannelsesbevis på dagen.
Kongebrogården
Kongebrogaarden
Kongebrovej 63, 5500 Middelfart
UDDYBET TID OG STED
HOLD 4
Modul 1: Den 19. og 20. august ved Comwell Kongebrogaarden i Middelfart. Begge dage med undervisning fra 9.30-16.30. Uden overnatning - Kan tilkøbes direkte v. hotel, hvis ønskes .

Modul 2: Den 2. og 3. september 2020 ved Comwell Kongebrogaarden i Middelfart. Begge dage med undervisning fra 9.30-16.30. Uden overnatning - Kan tilkøbes direkte v. hotel, hvis ønskes.

Modul 3: Den 16. - 17. september 2020 ved Comwell Kongebrogaarden i Middelfart. Inkl. overnatning og middag om aftenen. På dag 1 starter undervisningen kl. 9.30 og slutter kl. 19.00. På dag 2 starter undervisningen kl. 9.00 og slutter kl. 14.00.
PRIS
Prisen for 6 dages uddannelse er kr. 18.537,- ekskl. moms.

Prisen inkluderer morgenbrød, kaffe, te, frugt og frokost inkl. 1 vand. Dette gælder alle dage på uddannelsen. De to sidste dage er desuden med en 3 retters middag (ekskl. drikkelse) og overnatning på enkeltværelse.

Prisen er også inklusiv et uddannelses-kompendium samt et liggeunderlag og en drikkedunk, som kan medbringes, når vi opholder os i naturen.

UDDANNELSESBEVIS
Du får et uddannelsesbevis efter endt uddannelse.

BEGRÆNSET ANTAL PLADSER
Der er plads til max 30 deltagere på holdet.
Seminarer.dk
Fantastiske undervisere, fedt samspil imellem dem.
Uddannelse: Uddannelse i naturterapi

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 af 6 stjerner

placeholder