Naturterapi - Tag naturterapiuddannelse her - Seminarer.dk
naturterapi
Sundhed
Uddannelse

Uddannelse i naturterapi

Naturen har et væld af positive effekter på vores fysiske og psykiske velvære, og dem kan du dykke ned i med denne unikke uddannelse! Du får indgående viden om teorien bag naturterapi, og uddannelsen gør dig desuden i stand til at anvende naturterapi i dit sundhedsfremmende arbejde med unge og voksne – bl.a. får du redskaber til at inddrage kroppen i naturterapien gennem åndedrætsøvelser og motoriske øvelser. 

Hold 7 og 8  er nu åben for tilmeldinger.

Naturterapiuddannelse: Brug naturterapi til at hjælpe mennesker

"Som deltager på kurset, vil jeg gerne slå et slag for naturterapi og den fantastiske måde, som emnet bliver formidlet på af Vinatur - hvis man ikke har været på denne 6 dages grundkursus, så er det bare om at komme af sted.
Det bedste kursus jeg har deltaget i, da jeg har fået de redskaber der skal til, for at kunne hjælpe/støtte andre via naturterapi og samtidig har jeg fået et udvidet netværk via kurset - kan stærkt anbefales" - Tidligere deltager

 

Naturterapi vinder stærkt frem i disse år! Forskning viser, at ophold i naturen og naturterapeutiske metoder kan være med til at fremme fysisk og psykisk sundhed for mennesker, der er ramt af fx hjertekar-sygdomme, kræft, diabetes, stress, angst og depression. Det skyldes blandt andet, at naturen hjælper kroppen med at frigive hormoner, der har en beroligende indvirkning på vores nervesystem, og som gør os i stand til at slippe tankemylder og bekymringer for en stund, så krop og sind bliver genopbygget.

Hjælp andre til et bedre hverdagsliv, større livskvalitet og øget robusthed.

 

Indhold på uddannelsen i naturterapi

I samarbejde med Vinatur kan vi tilbyde et uddannelsesforløb, der klæder dig på til at anvende naturterapi som en metode i dit sundhedsfremmende og rehabiliterende arbejde med unge og voksne med fysiske og psykiske helbredsproblemer. I naturterapien betragtes mennesket som en del af en større helhed og en del af en større cyklus. Der arbejdes med særlige rum og støttemiljøer i naturen og med bevidst at fremme den spontane opmærksom gennem sanseøvelser og narrative meditationer, så der opstår en endnu større helende effekt i mødet med naturen. Uddannelsen i naturterapi kombineres med bålterapi og kropsfornemmelsesaktiviteter som åndedrætsøvelser, lege samt kropsbevidshedsøvelser, der både fremmer den kropslige sundhed og skaber en flowtilstand, som har en signifikant restituerende virkning på vores psykiske sundhed.

Uddannelsen i naturterapi har fokus på at skabe en stærk forbindelse mellem NBMC (Nature, Body, Mind, Community) for herigennem at opnå en betydelig synergieffekt. Naturterapi handler om at hjælpe mennesker til at bygge sig selv op, genvinde troen på sig selv og at skabe et fællesskab, som bringer dem større livsmod og handlekraft. Undervisningen tager udgangspunkt i den nyeste viden og forskning på området i kombination med en praksisnær tilgang.

På uddannelsen i naturterapi kommer vi ind på teorierne:

  • Biophilia: Vi har som mennesker en forkærlighed for naturen, fordi vi er skabt til at leve i og med naturen.
  • AAT: Aesthetic Affective Theory – Æstetiske oplevelser i naturen fremmer vores positive grundaffekter.
  • ART: Attentive Restoration Theory – Naturen hjælper os til at restituere og stimulere den spontane opmærksomhed.
  • SET: Supportive Environment Theory – Særlige naturmiljøer fremmer vores sundhed og velvære.

“Den her måde at arbejde med rehabilitering vil komme til at blive fremtidens sundhedstilbud. Allerede nu viser forskning fra hele verden, at det gavner helbredet at være tættere på naturen” - Simon Høegmark, underviser på uddannelsen

Modul 1: Natur, naturoplevelser og natursansning & Opmærksomhedstræning
Modul 2: Kropsbevidsthed & Støttemiljøer
Modul 3: Evolutionsteori og eco-therapy & Strukturering og organisering af forløb/kurser

Formålet med uddannelsen
Formålet med uddannelsen er at udvikle dine kompetencer til i højere grad at kunne integrere naturen som en ekstra ressource i eksisterende eller nye sundhedsforløb, rehabiliteringstilbud eller andre kurser for sårbare mennesker med fysiske eller psykiske helbredsproblemer. På uddannelsen undervises du i en metodisk og praktisk tilgang med konkrete øvelser, og du opnår en forståelse af, hvordan du opbygger en struktur og organisering af sundhedsfremmende kurser/forløb i naturen. Uddannelsen er baseret på, at du lærer, hvordan du tilrettelægger forløb for grupper af borgere.
Målgruppe
Uddannelsen er for dig, der ønsker at inddrage naturen som en ressource i det sundhedsfremmende arbejde med unge og voksne med psykisk sårbarhed eller fysiske helbredsproblemer. Uddannelsen sætter fokus på at styrke borgerens overskud, robusthed, egenomsorg og handlekompetence. Det kan være, at du:
• arbejder med mennesker, der er ramt af modløshed, stress eller andre psykiske problemer
• hjælper borgere tilbage til arbejdsmarkedet efter en længerevarende sygemelding
• beskæftiger dig med rehabilitering af mennesker med fysiske eller psykiske helbredsproblemer
• arbejder med mental sundhedsfremme
På uddannelsen får du
• konkrete redskaber til at bruge naturen som medbehandler
• kompetencer til at arbejde med opmærksomhedstræning med fokus på sanseøvelser, spontan opmærksomhed, bålterapi og narrativ meditation
• redskaber til at inddrage kroppen i det naturterapeutiske arbejde, såsom kropsbevidsthed, motoriske øvelser, leg og åndedrætsøvelser
• viden omkring effekten af gruppedynamik, narrativ fortællingsteknikker og evolutionspsykologi
• værktøjer til at arbejde med modstandskraft og robusthed i forhold til gruppen og den enkelte deltager
Efter uddannelsen har du
• udviklet kompetencer til at afvikle naturbaserede sundhedsforløb efter NBMC-metoden.
• opnået kvalifikationer til at tilpasse metoden til dine relevante målgrupper
• fået teoretisk indsigt i virkningen af at bruge naturen og forskellige naturmiljøer til sundhedsfremme og rehabilitering
• opnået kompetencer i forhold til at organisere og gennemføre naturbaserede kurser for grupper
• fået redskaber til at forstå og optimere forandringsprocesser i rollen som kursusansvarlig/projektleder med fokus på at give gruppen og den enkelte deltager større livsmod og handlekompetencer til at ændre livsstil og vaner

Undervisere

Simon-Høegmark
Klik for at se
Sigurd-Hartvig
Klik for at se
Maja Pålsson
Klik for at se
Simon-Høegmark
Simon Høegmark
Simon Høegmark er naturvejleder og skriver på en ph.d. ved psykologisk institut på Syddansk Universitet om naturen som behandlingsform. Derudover er han pædagogisk leder på Naturama samt Fjord&bælt.
Sigurd-Hartvig
Sigurd Hartvig
Sigurd Hartvig er uddannet lærer, personlig træner og motorikvejleder. Han har 16 års erfaring med mental og fysisk træning, herunder fokus på kropsbevidsthed gennem balance-, pilates- og åndedrætsøvelser og nervestræk.
Maja Pålsson
Maja Pålsson
Maja Pålsson er uddannet afspændingspædagog og psykoterapeut. Hun er medlem af Psykoterapeutforeningen i Danmark. Hendes tilgang er humanistisk eksistentiel med inddragelse af blandt andet kropslige øvelser, natur og mindfulness.
UDDYBET TID OG STED
HOLD 7 - Comwell Kongebrogaarden i Middelfart
Modul 1: Den 21. - 22. marts 2022 (uden overnatning) på Comwell Kongebrogaarden i Middelfart. Begge dage med undervisning fra 9.30-16.30. Uden overnatning - Kan tilkøbes direkte v. hotel, hvis ønskes .

Modul 2: Den 4. - 5. april 2022 (uden overnatning) på Comwell Kongebrogaarden i Middelfart. Begge dage med undervisning fra 9.30-16.30. Uden overnatning - Kan tilkøbes direkte v. hotel, hvis ønskes .

Modul 3: Den 19. - 20. april 2022 (med overnatning) på Comwell Kongebrogaarden i Middelfart. Inkl. overnatning og middag om aftenen. På dag 1 starter undervisningen kl. 9.30 og slutter kl. 18.30. På dag 2 starter undervisningen kl. 9.00 og slutter kl. 14.00.
PRIS
Prisen for 6 dages uddannelse er kr. 19.386,- ekskl. moms.

Prisen inkluderer morgenbrød, kaffe, te, frugt og frokost inkl. 1 vand. Dette gælder alle dage på uddannelsen. De to sidste dage er desuden med en 3 retters middag (ekskl. drikkelse) og overnatning på enkeltværelse.

Prisen er også inklusiv et uddannelses-kompendium.

UDDANNELSESBEVIS
Du får et uddannelsesbevis efter endt uddannelse.

BEGRÆNSET ANTAL PLADSER
Der er plads til max 30 deltagere på holdet.
UDDYBET TID OG STED
HOLD 8 - Frederiksdal Sinatur Hotel & Konference, Kongens Lyngby
Modul 1: Den 16. - 17. maj 2022 (uden overnatning) på Frederiksdal Sinatur Hotel & Konference, Kongens Lyngby. Begge dage med undervisning fra 9.30-16.30. Uden overnatning - Kan tilkøbes direkte v. hotel, hvis ønskes .

Modul 2: Den 1. - 2. juni 2022 (uden overnatning) på Frederiksdal Sinatur Hotel & Konference, Kongens Lyngby. Begge dage med undervisning fra 9.30-16.30. Uden overnatning - Kan tilkøbes direkte v. hotel, hvis ønskes .

Modul 3: Den 22. - 23. juni 2022 (med overnatning) på Frederiksdal Sinatur Hotel & Konference, Kongens Lyngby. Inkl. overnatning og middag om aftenen. På dag 1 starter undervisningen kl. 9.30 og slutter kl. 18.30. På dag 2 starter undervisningen kl. 9.00 og slutter kl. 14.00.
PRIS
Prisen for 6 dages uddannelse er kr. 19.386,- ekskl. moms.

Prisen inkluderer morgenbrød, kaffe, te, frugt og frokost inkl. 1 vand. Dette gælder alle dage på uddannelsen. De to sidste dage er desuden med en 3 retters middag (ekskl. drikkelse) og overnatning på enkeltværelse.

Prisen er også inklusiv et uddannelses-kompendium.

UDDANNELSESBEVIS
Du får et uddannelsesbevis efter endt uddannelse.

BEGRÆNSET ANTAL PLADSER
Der er plads til max 30 deltagere på holdet.