Organisatorisk læring: Skab vækst og forandring i din organisation
Ledelse
Artikel

Organisatorisk læring: Skab vækst og forandring i din organisation

Dyk ned i organisatorisk læring og dets betydning for virksomhedens vækst. Lær om psykologisk tryghed og bliv certificeret Practitioner med Seminarer.dk. Læs artiklen herunder

Af Seminarer.dk
organisatorisk læring
Organisatorisk læring er en strategisk proces, der fokuserer på at skabe, erhverve og overføre viden inden for en virksomhed for at opnå vækst og forandring. Denne artikel vil tage et nærmere kig på begrebet organisatorisk læring og dets betydning.

Hvad er organisatorisk læring?

Organisatorisk læring er en proces, hvor en virksomhed udvikler sin kapacitet til at skabe og anvende viden for at forbedre sin konkurrenceevne og tilpasse sig et konstant skiftende marked (Argyris & Schön, 1978). Dette inkluderer både at lære fra tidligere erfaringer og at forberede sig på fremtidige udfordringer. Organisatorisk læring involverer alle niveauer af virksomheden, fra den enkelte medarbejder til topledelsen.

Hvorfor er organisatorisk læring vigtigt?

Der er flere grunde til, at organisatorisk læring er vigtigt for en virksomheds succes:

Forbedret konkurrenceevne: Organisatorisk læring hjælper virksomheder med at opnå en konkurrencefordel ved at udnytte deres viden og erfaringer bedre end deres konkurrenter (Senge, 1990).

Hurtigere tilpasning: I en verden, der konstant forandrer sig, er det vigtigt for virksomheder at kunne tilpasse sig hurtigt. Organisatorisk læring hjælper virksomheder med at være mere agile og reagere hurtigere på ændringer i markedet.

Innovation og vækst: Organisatorisk læring fremmer innovation og vækst ved at motivere medarbejdere til at tænke kreativt og finde nye måder at løse problemer på.

Implementering

Der er flere strategier og metoder, som en virksomhed kan anvende for at fremme organisatorisk læring:

Skab en læringskultur

En vigtig del af organisatorisk læring er at skabe en kultur, hvor læring og udvikling er værdsat og prioriteret. Dette kan omfatte:

 • Opfordre medarbejdere til at tage ansvar for deres egen læring og udvikling.
 • Belønne og anerkende medarbejdere, der bidrager til virksomhedens læring og udvikling.
 • Skabe et miljø, hvor fejl og fiaskoer betragtes som muligheder for læring snarere end kritik.

Fremme vidensdeling

Effektiv vidensdeling er afgørende for organisatorisk læring. Dette kan opnås ved at:

 1. Sikre, at medarbejdere har adgang til nødvendige ressourcer og værktøjer for at dele deres viden og erfaringer.
 2. Etablere systemer og processer, der fremmer kommunikation og samarbejde på tværs af organisationen.
 3. Skabe muligheder for medarbejdere at lære af hinanden gennem mentoring, jobrotation og interne uddannelsesprogrammer.

Lær af Erfaringer og Feedback

En anden vigtig komponent i organisatorisk læring er evnen til at lære fra tidligere erfaringer og bruge feedback til at forbedre processer og praksis. Dette kan omfatte:

Gennemføre regelmæssige evalueringer og analyser af projekter og initiativer for at identificere, hvad der fungerede godt og hvad der kan forbedres.

Indsamle og analysere feedback fra medarbejdere, kunder og andre interessenter for at finde områder, hvor virksomheden kan forbedre sig.

Anvende den indsamlede viden og feedback til at foretage nødvendige justeringer og forbedringer.

Måling af Organisatorisk Læring

For at vurdere effektiviteten af organisatorisk læring i en virksomhed er det vigtigt at måle og evaluere resultaterne. Nogle nøgleindikatorer for organisatorisk læring kan omfatte:

 1. Forbedringer i virksomhedens konkurrenceevne og markedsposition.
 2. Hurtigere og mere effektiv tilpasning til ændringer i markedet og teknologiske fremskridt.
 3. Øget innovation og vækst i virksomheden.

Organisatorisk læring er en kritisk komponent i en virksomheds succes og bør prioriteres af fagprofessionelle og fagpersonale. Ved at skabe en læringskultur, fremme vidensoverførsel, lære af erfaringer og feedback samt måle resultaterne, kan virksomheder opnå vækst og forandring, der vil give dem en konkurrencefordel på et konstant skiftende marked.

Perspektivering: Organisatorisk Læring og Psykologisk Tryghed

Et vigtigt aspekt af organisatorisk læring, der fortjener yderligere overvejelse, er den rolle, som psykologisk tryghed spiller i at støtte en effektiv læringskultur. Psykologisk tryghed refererer til medarbejdernes opfattelse af, at det er sikkert at tage interpersonelle risici inden for en organisation, såsom at stille spørgsmål, dele ideer eller indrømme fejl uden frygt for negativ respons eller repressalier (Edmondson, 1999).

Psykologisk tryghed er afgørende for organisatorisk læring af flere grunde:

Øget kommunikation og samarbejde: Når medarbejdere føler sig psykologisk trygge, er de mere tilbøjelige til at dele deres tanker, ideer og bekymringer med kolleger og ledelse. Dette fører til bedre kommunikation og samarbejde på tværs af organisationen og gør det muligt for virksomheder at drage fordel af den kollektive viden og erfaring.

Læring fra fejl og fiaskoer: En af de vigtigste måder, hvorpå organisationer lærer, er gennem trial-and-error. Når medarbejdere føler sig psykologisk trygge, er de mere tilbøjelige til at indrømme deres fejl og fiaskoer og bruge dem som læringsmuligheder. Dette fremmer en kultur, hvor fejl er accepteret som en naturlig del af læringsprocessen og ikke ses som noget, der skal skjules eller undgås.

Innovation og kreativitet: Psykologisk tryghed gør det muligt for medarbejdere at tage risici og udforske nye ideer uden frygt for negativ feedback eller konsekvenser. Dette styrker innovation og kreativitet i organisationen og giver mulighed for kontinuerlig forbedring og vækst.

For at fremme psykologisk tryghed i en organisation og støtte organisatorisk læring, bør ledelsen:

 • Skabe et miljø, hvor åbenhed og ærlighed værdsættes, og medarbejdere føler sig trygge ved at dele deres tanker og bekymringer.
 • Belønne og anerkende medarbejdere, der tager risici og bidrager til organisationens læring, selv når deres initiativer ikke fører til umiddelbar succes.
 • Vise empati og forståelse for medarbejdernes situation og opmuntre dem til at lære af deres erfaringer snarere end at straffe dem for fejl og fiaskoer.

Ved at fremme psykologisk tryghed som en integreret del af organisatorisk læring kan virksomheder opnå en mere åben, samarbejdende og innovativ kultur, der er bedre rustet til at håndtere udfordrringer og tilpasse sig et konstant skiftende marked.

Organisatorisk læring og psykologisk tryghed er tæt forbundne og afgørende for at opbygge en effektiv læringskultur og styrke en virksomheds konkurrenceevne. Ledelsen skal arbejde aktivt på at skabe et miljø, hvor medarbejdere føler sig trygge nok til at tage risici, dele deres viden og erfaringer, samt lære af deres fejl.

Fagprofessionelle og fagpersonale bør værdsætte og fremme psykologisk tryghed som en integreret del af organisatorisk læring for at opnå vækst, innovation og tilpasningsevne i en verden præget af konstant forandring. Ved at gøre dette kan virksomheder udnytte deres medarbejderes fulde potentiale og opbygge en konkurrencefordel på det globale marked.

Bliv Certificeret Practitioner med The Fearless Organization Scan

Tag en certificeringsuddannelse i psykologisk tryghed: “Bliv certificeret Practitioner med The Fearless Organization Scan“. Ved at deltage i dette forløb vil du opnå certificering i værktøjet The Fearless Organization Scan, så du kan være med til at styrke den psykologiske tryghed i din organisation og derigennem skabe bedre resultater, mere læring og større jobtilfredshed.

Ved at blive certificeret i The Fearless Organization Scan, vil du være i stand til at identificere områder, hvor psykologisk tryghed kan forbedres i din organisation, og udvikle strategier for at styrke en kultur, hvor medarbejdere føler sig trygge og støttede i deres arbejde og læring.

Læs mere om uddannelsen her.


Referencer

Argyris, C., & Schön, D. A. (1978). Organizational learning: A theory of action perspective. Reading, MA: Addison-Wesley.

Senge, P. M. (1990). The fifth discipline: The art and practice of the learning organization. New York: Doubleday.

Edmondson, A. (1999). Psychological safety and learning behavior in work teams. Administrative Science Quarterly, 44(2), 350-383.

Relevante arrangementer

Psykologisk tryghed: Bliv certificeret Practitioner med The Fearless Organization Scan
Uddannelse

Psykologisk tryghed: Bliv certificeret Practitioner med The Fearless Organization Scan

Jylland & Sjælland

Bliv certificeret i værktøjet The Fearless Organization Scan, så du kan være med til at styrke den psykologiske tryghed i din organisation og derigennem skabe bedre resultater, mere læring og større jobtilfredshed.

Dine undervisere på forløbet er Christian Ørsted, dansk ekspert i psykologisk tryghed, samt Sarah Møller Lundberg, som har bred erfaring med at styrke kommunikationskompetencer, der løfter den psykologiske tryghed.

Seminarer.dk er partner med “The Fearless Organization” og er den eneste danske udbyder af forløbet.

Få pladser tilbage på hold 9. Tidligere hold er blevet udsolgt, så tøv ikke for længe med at tilmelde dig. 

Få pladser tilbage
Læs mere
Fearless organization scan
Scans

Fearless organization scan

Fyn, Jylland & Sjælland

Til dig, der er certificeret practitioner i psykologisk tryghed. På siden her kan du købe scans til at måle psykologisk tryghed. Ved køb skal du blot skrive dit eget navn i kurven ved “Indtast deltager.”. Når dit køb er godkendt fra Seminarer.dk, kan du finde dine scans via din Fearless Organization-profil.

 

Særligt tilbud i hele februar på scans, du kan bruge når som helst i 2024:

Få scans for en værdi af 405 dollars for kun 280 dollars (fx svarende til 30 ikke-anonyme scans eller 54 anonyme scans)

Har du brug for større mængder scans, kan du købe scans til en værdi af 1500 dollars for 1000 dollars

Interesseret i at benytte dig af tilbuddet? Så kontakt os på [email protected] eller 66 15 90 43

Pris pr. deltager

OBS! Prisen omregnes til DKK i forhold til gældende valutakurs. Vælg én eller flere pakker i Informationsboksen og se aktuelle pris. 

PSI – anonym scan 

7,50 dollars pr. deltager for en PSI – anonym scan  

10 stk. scan – 75 dollars  20 stk. scan – 150 dollars  50 stk. scan – 375 dollars  100 stk. scan – 750 dollars 

PSI – ikke-anonym scan 

13,50 dollars pr. deltager for en PSI – ikke-anonym scan 

10 stk. scan =  135 dollars  20 stk. scan =  270 dollars   50 stk. scan = 675 dollars  100 stk. scan = 1.359 dollars 

Ønsker du en abonnementsaftale eller et andet antal, så kontakt venligst Seminarer.dk: 66159043 eller skriv til [email protected]. 

Læs mere
Interoception – den indre sans
Kursus

Interoception – den indre sans

Lær at forstå og træne dine borgeres kropssans – også kendt som den interoceptive sans – så de bedre kan mærke sig selv, tolke deres krops signaler og opnå ro i såvel krop som sind.

Det er ergoterapeut Charlotte Andersen, som på dette kursus stiller skarpt på interoception og bl.a. giver dig:

Viden om de 8 sansesystemer Indsigt i konsekvenserne af ubalance i sansesystemerne Kendskab til vagusnerven og dens forbindelse til den interoceptive sans Viden om hjernetræthed og hjernepauser Kompetencer til at træne sanserne og den interoceptive sans gennem sansemodulerende øvelser Kompetencer til at facilitere selvregulering og dæmpe et nervesystem i ubalance

Nysgerrig på at vide mere? Så læs med herunder

Læs mere
Når flokdyret spænder ben for psykologisk tryghed – med Henrik Tingleff og Mie Kamille Dalsgård
Kursus

Når flokdyret spænder ben for psykologisk tryghed – med Henrik Tingleff og Mie Kamille Dalsgård

Jylland & Sjælland

Menneskets flokdyrsmentalitet kan spænde ben for skabelsen af psykologisk tryghed, som er afgørende for velfungerende og effektive teams. Kom derfor med på denne dag, hvor psykolog Henrik Tingleff og psykolog Mie Kamille Dalsgård gør dig klogere på, hvordan compassion-fokuseret ledelse- og arbejdskultur kan være løsningen.

Du tager fra dagen med både den nyeste forskning og konkrete redskaber til dine samarbejds- og beslutningsprocesser. Derudover lærer du bl.a.:

Hvorfor vi slet ikke er ”designet” til at være trygge i teams Hvorfor beslutninger kan fastholdes mod alles ønske – og mod alles bedste Hvordan flokdyrets ego står i vejen for fair og ærlig feedback Hvordan du i tide kan spotte det, der spænder ben for psykologisk tryghed Hvordan den nyeste forskning i compassion kan give dig veje til at fremme psykologisk tryghed

Over ⅓ af pladserne i Hvidovre er allerede væk. Skal du og dit team have en plads, så tøv ikke for længe.

Læs mere