Skab udvikling og trivsel hos børn vha. "Frydlege" - Case - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Skab udvikling og trivsel hos børn vha. “Frydlege” – Case

Læs her en case om, hvordan "Frydlege" kan bruges til at skabe udvikling og trivsel hos børn med følsomme nervesystemer. Casen er lavet af psykolog Marianna Ruby Horsholm, som bl.a. arbejder med behandling af børn og unge med angst og depression.

Frydlege
Kender du til “Frydlege”? Det er en række lege, som cand.psych. og forfatter Anne Bovbjerg har udfoldet i sin bog af samme navn. Disse lege kan være med til at skabe resiliens og trivsel hos børn, og en af dem, der tager udgangspunkt i disse lege, er Marianne Ruby Horsholm, som til daglig arbejder som psykolog og i mere end 20 år har beskæftiget sig med børn, unge og deres familier.

Herunder kan du læse en case fra Marianna Ruby Horsholm om brugen og effekten af “Frydlege”.

Lege, der skaber tryghed og udvikling

Sara er en 5-årig pige, som går i børnehave og udviser trivselsmæssige vanskeligheder.

Sara har det svært i den sociale interaktion med de andre børn. Hun trækker sig fra lege og kan finde på at skrige højt og skubbe og kradse andre børn, hvis de kommer tæt på hende. Sara skal forberedes på alle skift og har svært ved at vente på tur og lytte til de andre børn, når der er samling.

Gennem observationer bliver det tydeligt for pædagogerne, at Sara meget hurtigt bliver overvældet, når der er larm og bevægelse rundt omkring hende. De iagttager, at Sara hurtigt ”går i frys” eller holder sine arme op for hovedet for at skærme sig selv.

Pædagogerne beslutter at tage Sara med i et forløb, hvor 8 børn leger ”Frydlege” sammen med 2 voksne 2 gange om ugen af ½ time. Alle legene er kendetegnet ved, at der ikke er noget konkurrenceelement, at det er frivilligt at deltage, og at børnene skal samarbejde og hjælpe hinanden. I starten er Sara meget observerende og vælger at sidde uden for gruppen og kigge på. De voksne lægger mærke til, at Sara begynder at vise følelsesmæssige medsving, når de andre børn smiler og griner. Langsomt nærmer hun sig gruppen og vil efterhånden gerne være deltagende, hvis hun må sidde tæt på den voksne. Over de næste 10 uger bliver Sara mere og mere deltagende i legen. Pædagogerne er særligt opmærksomme på at observere på, hvornår der er tegn på, at Sara bliver overbelastet, og her lykkes de med at guide og berolige Sara, sådan at hun oplever en tryghed, der gør, at hun kan blive i legen.

Saras favoritleg bliver ”Kildeheksen”, hvor et barn står i midten, mens de øvrige børn danner kreds rundt om og prøver at beskytte barnet i midten fra at blive kildet af den voksne, der er ”kildeheksen”. Legen skaber spænding og begejstring sådan, at Sara oplever at få sit energiniveau op, hvilket ellers plejer at være en trusselsituation for hende. I den strukturerede leg får hun dog, modsat sine tidligere erfaringer, en konkret fysisk oplevelse af at blive beskyttet af de andre børn, selvom de er tæt på hende. Dette gør, at hendes tolerance for at være i fysisk samspil med de andre børn bliver markant øget. Sara får flere og flere positive samspilserfaringer og mødeøjeblikke med de andre børn, hvilket bedrer hendes generelle trivsel betydeligt.


Læs også denne artikel, hvor du får et uddrag fra bogen ‘Monstermanualen’ – en bog med redskaber til at afhjælpe børns ængstelighed.

Relevante arrangementer

BeCool – Angsthåndteringsprogram for børn og unge
Vejlederuddannelse

BeCool – Angsthåndteringsprogram for børn og unge

Jylland & Sjælland

Tag med på vejlederuddannelsen i BeCool og opnå kompetencer til at arbejde forebyggende med børn og unges angst og understøtte øvrig angstbehandling.

Du bliver undervist af to eksperter på området – psykolog Søren Benedikt Pedersen og Gry Ravn Rønne, cand.pæd. i pædagogisk psykologi – og sammen bidrager de med den nyeste viden om angst, stress og traumer, ligesom de bl.a. stiller skarpt på:

Realistisk tænkning vs. metakognitive strategier Gradueret eksponering og trin-for-trin planer Visualisering, åndedræt og afslapning Guidet massage, leg, bevægelse og sanser Assertiv adfærd, kropssprog og social færdighedstræning
Få pladser tilbage
Læs mere
Skolevægring – Bag om skolefravær
3-dages kursus

Skolevægring – Bag om skolefravær

Jylland & Sjælland

Skolevægring/skolefravær kan have et utal af årsager, og hvis du skal kunne hjælpe børn, der ikke magter at komme i skole, er du nødt til at forstå den specifikke årsag bag. På dette 3-dages kursus bliver du undervist af ph.d. i pædagogisk psykologi, Tine Basse Fisker, der bl.a. sikrer, at du opnår:

Viden om definitioner på og forståelser af skolevægring og skolefravær Viden om årsager og forhold omkring skolefravær Viden om de første tegn, du skal være opmærksom på Praksisnære redskaber til, hvordan du sikrer dig, at du får barnets egne perspektiver med i løsningen af de problematikker, der ligger til grund for fraværet Praksisnære redskaber til, hvordan du styrker samarbejdet mellem skole, PPR og forældre bedst muligt Praksisnære redskaber til, hvilke tiltag skolen kan iværksætte, så barnet støttes i at komme i skole igen
Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Flyt fokus fra angsten med den metakognitive tilgang
Kursus

Flyt fokus fra angsten med den metakognitive tilgang

Flyt fokus fra angsten! Linda Burlan Sørensen giver dig viden om den metakognitive tilgang i forhold til håndtering af angstproblematikker. Læs mere her!
Læs mere
Ængstelig personlighed – den oversete lidelse
Kursus

Ængstelig personlighed – den oversete lidelse

Jylland & Sjælland

Få redskaber til at hjælpe borgere og patienter med en ængstelig evasiv personlighedsstruktur

Læs mere