Skab udvikling og trivsel hos børn vha. "Frydlege" - Case - Seminarer
Børn & unge
Artikel

Skab udvikling og trivsel hos børn vha. “Frydlege” – Case

Læs her en case om, hvordan "Frydlege" kan bruges til at skabe udvikling og trivsel hos børn med følsomme nervesystemer. Casen er lavet af psykolog, Marianna Ruby Horsholm, som bl.a. arbejder med behandling af børn og unge med angst og depression.

Frydlege
Kender du til “Frydlege”? Det er en række lege, som cand.psych. og forfatter, Anne Bovbjerg, har udfoldet i sin bog af samme navn. Disse lege kan være med til at skabe resiliens og trivsel hos børn, og en af dem, der tager udgangspunkt i disse lege, er Marianne Ruby Horsholm, som til daglig arbejder som psykolog og i mere end 20 år har beskæftiget sig med børn, unge og deres familier.

Her kan du læse en case fra Marianna Ruby Horsholm om brugen og effekten af “Frydlege”.

Lege, der skaber tryghed og udvikling

Sara er en 5-årig pige, som går i børnehave og udviser trivselsmæssige vanskeligheder.

Sara har det svært i den sociale interaktion med de andre børn. Hun trækker sig fra lege og kan finde på at skrige højt og skubbe og kradse andre børn, hvis de kommer tæt på hende. Sara skal forberedes på alle skift og har svært ved at vente på tur og lytte til de andre børn, når der er samling.

Gennem observationer bliver det tydeligt for pædagogerne, at Sara meget hurtigt bliver overvældet, når der er larm og bevægelse rundt omkring hende. De iagttager, at Sara hurtigt ”gik i frys” eller holdt sine arme op for hovedet for at skærme sig selv.

Pædagogerne beslutter at tage Sara med i et forløb, hvor 8 børn leger ”Frydlege” sammen med 2 voksne 2 gange om ugen af ½ time. Alle legene er kendetegnet ved, at der ikke er noget konkurrenceelement, at det er frivilligt at deltage, og at børnene skal samarbejde og hjælpe hinanden. I starten er Sara meget observerende og vælger at sidde uden for gruppen og kigge på. De voksne lægger mærke til, at Sara begynder at vise følelsesmæssige medsving, når de andre børn smiler og griner. Langsomt nærmer hun sig gruppen og vil efterhånden gerne være deltagende, hvis hun må sidde tæt på den voksne. Over de næste 10 uger bliver Sara mere og mere deltagende i legen. Pædagogerne er særligt opmærksomme på at observere på, hvornår der er tegn på, at Sara bliver overbelastet, og her lykkes de med at guide og berolige Sara, sådan at hun oplever en tryghed, der gør, at hun kan blive i legen.

Saras favoritleg bliver ”Kildeheksen”, hvor et barn står i midten, mens de øvrige børn danner kreds rundt om og prøver at beskytte barnet i midten fra at blive kildet af den voksne, der er ”kildeheksen”. Legen skaber spænding og begejstring sådan, at Sara oplever at få sit energiniveau op, hvilket ellers plejer at være en trusselsituation for hende. I den strukturerede leg får hun dog, modsat sine tidligere erfaringer, en konkret fysisk oplevelse af at blive beskyttet af de andre børn, selv om de er tæt på hende. Dette gør, at hendes tolerance for at være i fysisk samspil med de andre børn bliver markant øget. Sara får flere og flere positive samspilserfaringer og mødeøjeblikke med de andre børn, hvilket bedrer hendes generelle trivsel betydeligt.

Kom på kursus med Marianna Ruby Horsholm

Den 29. april 2021 og den 6. maj 2021 kan du komme med på kursus om angst og ængstelighed hos børn. Her vil Marianna Ruby Horsholm bl.a. give dig den nyeste viden om, hvordan du spotter tidlige tegn på ængstelighed hos børn, og så sørger hun for, at du får inspiration til, hvordan du kan bruge “Frydlege” til at styrke børns følsomme nervesystem, herunder hjælpe børnene til at mærke sig selv og få en bedre arousal- og affektregulering.

På dagen bliver du også undervist af psykolog, Stine Hæk, der bl.a. bidrager med en forståelse af angsten og dens mekanismer og – med udgangspunkt i ‘Monstermanualen – byder ind med redskaber til at afhjælpe børns ængstelighed. Lige her kan du få et uddrag fra netop ‘Monstermanualen‘.

Læs mere om den spændende kursusdag her.

Relevante arrangementer

Angst og ængstelighed hos børn
Kursus

Angst og ængstelighed hos børn

Jylland & Sjælland

Hvordan kan du som fagperson bedst hjælpe børn, der er angste eller ængstelige? Det stiller vi skarpt på med denne praksisnære kursusdag, der tager afsæt i den neurosekventielle tilgang og bl.a. fokuserer på kropsorienterede metoder.  

Du bliver undervist af psykolog med speciale i angstlidelser hos børn, Stine Hæksamt psykolog, Marianna Horsholm. 

Med fra dagen får du bl.a.: 

Den nyeste viden om ængstelige og angste børn  Let anvendelige og ressourcefokuserede redskaber til, hvordan du stimulerer, udfordrer og støtter overbekymrede eller ængstelige børn  Kognitive redskaber til at hjælpe børn med at eksternalisere angsten, herunder “Monstermanualen”  Inspiration til, hvordan du bruger “Frydlege” til at styrke børns følsomme nervesystem  Konkrete og praktiske metoder til at understøtte den følelsesmæssige og sociale udvikling hos børn med ængstelighed og angst 

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Læs mere
Styrk forestillingsevnen og empatien hos børn og unge med autisme
Kursus

Styrk forestillingsevnen og empatien hos børn og unge med autisme

Tag med på dette kursus, hvor du bliver klædt på til arbejdet med børn med autisme. Kursets to undervisere, psykologerne Käte From og Anne Vibeke Fleischer, stiller skarpt på, hvordan du styrker forestillingsevnen – og dermed selvopfattelsen – hos børn med autisme.

I løbet af kursusdagen vil de to dygtige undervisere bl.a. sætte fokus på:

Autisme – diagnosen, den anderledes hjerne og den anderledes adfærd Forestillingsevnens betydning i relation til tænkestil, problemløsning, sprog og mentalisering/empati Sammenhæng mellem kognition og emotion Tænkning og begrebsdannelse – herunder analyse-syntese tænkning, ligheder og forskelle, fællesmængde og generalisering samt at lære af sine erfaringer

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Læs mere
3 webinarer med Dr. Russell Barkley
Kursus

3 webinarer med Dr. Russell Barkley

Fyn, Jylland & Sjælland

I samarbejde med verdens førende ADHD-ekspert, Dr. Russell Barkley, udbyder Seminarer.dk 3 webinarer med fokus på aktuelle emner inden for ADHD.

3 webinarer – 3 forskellige emner inden for ADHD

Den 2. juni 2021 stiller Dr. Russell Barkley skarpt på at opdatere dig om ADHD, diagnosens natur og ætiologi samt opmærksomhedsforstyrrelsen SCT (langsomt kognitivt tempo). Den 9. juni 2021 sætter Dr. Russell Barkley fokus på fremskridt inden for den psykosociale – og medicinske behandling af børn og teenagere med ADHD. Den 16. juni 2021 går Dr. Russell Barkley i dybden med ADHD hos voksne herunder diagnosticering, komorbiditet og behandling.

Alle webinarerne foregår på engelsk. Lyder dette interessant? Så har du mulighed for at læse meget mere om webinarerne herunder.

Prisen pr. webinar er 1195 kr. ekskl. moms. pr. person. Få mængderabat og køb adgang til alle i organisationen for bare 5000 kr. ekskl. moms. Ønsker du at tilmelde dig alle 3 webinarer, så skal du gøre det én af gangen.

Læs mere
De primitive refleksers betydning for læringsparathed
Kursus

De primitive refleksers betydning for læringsparathed

Jylland & Sjælland

Tag med på dette udbytterige kursus, hvor vi sammen med neurologisk kiropraktor, Lene Munck, stiller skarpt på primitive reflekser og deres betydning for børns udvikling og læringsparathed.

På kurset bliver du bl.a. beriget med:

Teori om nervesystemets udvikling Teori om udviklingen af de primitive reflekser og deres betydning for hjernens og nervesystemets grundtilstand Teori om de primitive refleksers betydning for udviklingen ift. motoriske og sociale kompetencer Gennemgang af udvalgte primitive reflekser, som du lærer at undersøge og træne vha. fysiske øvelser

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Læs mere