Skab udvikling og trivsel hos børn vha. "Frydlege" - Case - Seminarer
Børn & unge
Artikel

Skab udvikling og trivsel hos børn vha. “Frydlege” – Case

Læs her en case om, hvordan "Frydlege" kan bruges til at skabe udvikling og trivsel hos børn med følsomme nervesystemer. Casen er lavet af psykolog Marianna Ruby Horsholm, som bl.a. arbejder med behandling af børn og unge med angst og depression.

Frydlege
Kender du til “Frydlege”? Det er en række lege, som cand.psych. og forfatter Anne Bovbjerg har udfoldet i sin bog af samme navn. Disse lege kan være med til at skabe resiliens og trivsel hos børn, og en af dem, der tager udgangspunkt i disse lege, er Marianne Ruby Horsholm, som til daglig arbejder som psykolog og i mere end 20 år har beskæftiget sig med børn, unge og deres familier.

Her kan du læse en case fra Marianna Ruby Horsholm om brugen og effekten af “Frydlege”.

Lege, der skaber tryghed og udvikling

Sara er en 5-årig pige, som går i børnehave og udviser trivselsmæssige vanskeligheder.

Sara har det svært i den sociale interaktion med de andre børn. Hun trækker sig fra lege og kan finde på at skrige højt og skubbe og kradse andre børn, hvis de kommer tæt på hende. Sara skal forberedes på alle skift og har svært ved at vente på tur og lytte til de andre børn, når der er samling.

Gennem observationer bliver det tydeligt for pædagogerne, at Sara meget hurtigt bliver overvældet, når der er larm og bevægelse rundt omkring hende. De iagttager, at Sara hurtigt ”går i frys” eller holder sine arme op for hovedet for at skærme sig selv.

Pædagogerne beslutter at tage Sara med i et forløb, hvor 8 børn leger ”Frydlege” sammen med 2 voksne 2 gange om ugen af ½ time. Alle legene er kendetegnet ved, at der ikke er noget konkurrenceelement, at det er frivilligt at deltage, og at børnene skal samarbejde og hjælpe hinanden. I starten er Sara meget observerende og vælger at sidde uden for gruppen og kigge på. De voksne lægger mærke til, at Sara begynder at vise følelsesmæssige medsving, når de andre børn smiler og griner. Langsomt nærmer hun sig gruppen og vil efterhånden gerne være deltagende, hvis hun må sidde tæt på den voksne. Over de næste 10 uger bliver Sara mere og mere deltagende i legen. Pædagogerne er særligt opmærksomme på at observere på, hvornår der er tegn på, at Sara bliver overbelastet, og her lykkes de med at guide og berolige Sara, sådan at hun oplever en tryghed, der gør, at hun kan blive i legen.

Saras favoritleg bliver ”Kildeheksen”, hvor et barn står i midten, mens de øvrige børn danner kreds rundt om og prøver at beskytte barnet i midten fra at blive kildet af den voksne, der er ”kildeheksen”. Legen skaber spænding og begejstring sådan, at Sara oplever at få sit energiniveau op, hvilket ellers plejer at være en trusselsituation for hende. I den strukturerede leg får hun dog, modsat sine tidligere erfaringer, en konkret fysisk oplevelse af at blive beskyttet af de andre børn, selvom de er tæt på hende. Dette gør, at hendes tolerance for at være i fysisk samspil med de andre børn bliver markant øget. Sara får flere og flere positive samspilserfaringer og mødeøjeblikke med de andre børn, hvilket bedrer hendes generelle trivsel betydeligt.

Kom på kursus med Marianna Ruby Horsholm

Vil du vide mere om “Frydlege” og vil du have viden om angst og ængstelighed hos børn?

Så kom med på vores kursus, hvor Marianna Ruby Horsholm bl.a. vil give dig den nyeste viden om, hvordan du spotter tidlige tegn på ængstelighed hos børn. Hun sørger også for, at du får inspiration til, hvordan du kan bruge “Frydlege” til at styrke børns følsomme nervesystem, herunder at hjælpe børnene til at mærke sig selv og få en bedre arousal- og affektregulering.

På dagen bliver du også undervist af psykolog Stine Hæk, der bl.a. bidrager med en forståelse af angsten og dens mekanismer og – med udgangspunkt i ‘Monstermanualen – byder ind med redskaber til at afhjælpe børns ængstelighed. Lige her kan du få et uddrag fra netop ‘Monstermanualen‘.

Relevante arrangementer

Angst og ængstelighed hos børn
Kursus

Angst og ængstelighed hos børn

Jylland & Sjælland

Hvordan kan du som fagperson bedst hjælpe børn, der er angste eller ængstelige? Det stiller vi skarpt på med denne praksisnære kursusdag, der tager afsæt i den neurosekventielle tilgang og bl.a. fokuserer på kropsorienterede metoder.  

Du bliver undervist af psykolog med speciale i angstlidelser hos børn, Stine Hæksamt psykolog, Marianna Horsholm. 

Med fra dagen får du bl.a.: 

Den nyeste viden om ængstelige og angste børn  Let anvendelige og ressourcefokuserede redskaber til, hvordan du stimulerer, udfordrer og støtter overbekymrede eller ængstelige børn  Kognitive redskaber til at hjælpe børn med at eksternalisere angsten, herunder “Monstermanualen”  Inspiration til, hvordan du bruger “Frydlege” til at styrke børns følsomme nervesystem  Konkrete og praktiske metoder til at understøtte den følelsesmæssige og sociale udvikling hos børn med ængstelighed og angst 

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Læs mere
Sansestimulerende samspil med spædbørn – med fokus på de primære sanser
Kursus

Sansestimulerende samspil med spædbørn – med fokus på de primære sanser

Jylland & Sjælland

Styrk din viden om, hvordan du fremmer udvikling, tilknytning og trivsel hos spædbørn via berøring og afspænding.

Lær enkle teknikker til sansestimulerende og beroligende berøring, samt øvelser, der fremmer legende interaktion med spædbørn.

Læs mere
Følelsesmæssig forurening på arbejdet
Kursus

Følelsesmæssig forurening på arbejdet

Jylland & Sjælland

Kom med på dette kursus målrettet ledere og HR-medarbejdere, hvor dagen er centreret omkring det gode arbejdsmiljø – mere specifikt, hvordan du er med til at sikre, at de negative følelser og stemninger ikke får magten på arbejdspladsen i form af følelsesforurening.

Dagens underviser er mentalsundhedsekspert og sociolog Rikke Østergaard, som sikrer dig et fagligt udbytte bestående af bl.a.:

Forståelse af, hvordan følelser og adfærd smitter i organisationer Viden om tredjegradssmitte – hvordan vi mennesker smitter hinanden med følelser og adfærd i tre led Redskaber til, hvordan du som leder spotter følelsesforurening Redskaber til, hvordan du som leder undgår følelsesmæssig ”hijacking” i vigtige beslutningsprocesser Redskaber til, hvordan du som leder holder hjernen skarp og får vendt følelsesmæssig forurening til et godt arbejdsmiljø

OBS: Pladserne ryger rigtig hurtigt. UDSOLGT I GLOSTRUP. Vi har oprettet et ekstrahold på Scandic CPH Strandpark.

Læs mere
Omsorgstræthed – en realitet i det pædagogiske arbejde
Kursus

Omsorgstræthed – en realitet i det pædagogiske arbejde

Jylland & Sjælland

Arbejder du med børn/unge i alderen 5-15 år, og oplever du, at det pædagogiske arbejde kan tære meget på energien?

Så er det værd at kigge på dette kursus, hvor vi – med afsæt i mentaliseringsbegrebet – beskæftiger os med omsorgstræthed i det pædagogiske arbejde.

I spidsen for kurset står Rikke Smedegaard Hansen, pædagog, og Sarah Long Johnsson, cand.pæd.pæd.psych. og psykoterapeut. De to kommer bl.a. omkring:

Omsorgstræthed i det pædagogiske flet – hvorfor opstår det, og hvorfor skal vi have fokus på det? Mentalisering og udvikling af mentaliseringsevnen Pseudomentalisering og mentaliseringssvigt – modreaktioer samt håndtering af dette Hvordan vi stiller krav, der matcher børnenes udviklingsalder Konkrete redskaber og øvelser
Læs mere