Skab udvikling og trivsel hos børn vha. "Frydlege" - Case - Seminarer
Børn & unge
Artikel

Skab udvikling og trivsel hos børn vha. “Frydlege” – Case

Læs her en case om, hvordan "Frydlege" kan bruges til at skabe udvikling og trivsel hos børn med følsomme nervesystemer. Casen er lavet af psykolog Marianna Ruby Horsholm, som bl.a. arbejder med behandling af børn og unge med angst og depression.

Frydlege
Kender du til “Frydlege”? Det er en række lege, som cand.psych. og forfatter Anne Bovbjerg har udfoldet i sin bog af samme navn. Disse lege kan være med til at skabe resiliens og trivsel hos børn, og en af dem, der tager udgangspunkt i disse lege, er Marianne Ruby Horsholm, som til daglig arbejder som psykolog og i mere end 20 år har beskæftiget sig med børn, unge og deres familier.

Her kan du læse en case fra Marianna Ruby Horsholm om brugen og effekten af “Frydlege”.

Lege, der skaber tryghed og udvikling

Sara er en 5-årig pige, som går i børnehave og udviser trivselsmæssige vanskeligheder.

Sara har det svært i den sociale interaktion med de andre børn. Hun trækker sig fra lege og kan finde på at skrige højt og skubbe og kradse andre børn, hvis de kommer tæt på hende. Sara skal forberedes på alle skift og har svært ved at vente på tur og lytte til de andre børn, når der er samling.

Gennem observationer bliver det tydeligt for pædagogerne, at Sara meget hurtigt bliver overvældet, når der er larm og bevægelse rundt omkring hende. De iagttager, at Sara hurtigt ”går i frys” eller holder sine arme op for hovedet for at skærme sig selv.

Pædagogerne beslutter at tage Sara med i et forløb, hvor 8 børn leger ”Frydlege” sammen med 2 voksne 2 gange om ugen af ½ time. Alle legene er kendetegnet ved, at der ikke er noget konkurrenceelement, at det er frivilligt at deltage, og at børnene skal samarbejde og hjælpe hinanden. I starten er Sara meget observerende og vælger at sidde uden for gruppen og kigge på. De voksne lægger mærke til, at Sara begynder at vise følelsesmæssige medsving, når de andre børn smiler og griner. Langsomt nærmer hun sig gruppen og vil efterhånden gerne være deltagende, hvis hun må sidde tæt på den voksne. Over de næste 10 uger bliver Sara mere og mere deltagende i legen. Pædagogerne er særligt opmærksomme på at observere på, hvornår der er tegn på, at Sara bliver overbelastet, og her lykkes de med at guide og berolige Sara, sådan at hun oplever en tryghed, der gør, at hun kan blive i legen.

Saras favoritleg bliver ”Kildeheksen”, hvor et barn står i midten, mens de øvrige børn danner kreds rundt om og prøver at beskytte barnet i midten fra at blive kildet af den voksne, der er ”kildeheksen”. Legen skaber spænding og begejstring sådan, at Sara oplever at få sit energiniveau op, hvilket ellers plejer at være en trusselsituation for hende. I den strukturerede leg får hun dog, modsat sine tidligere erfaringer, en konkret fysisk oplevelse af at blive beskyttet af de andre børn, selvom de er tæt på hende. Dette gør, at hendes tolerance for at være i fysisk samspil med de andre børn bliver markant øget. Sara får flere og flere positive samspilserfaringer og mødeøjeblikke med de andre børn, hvilket bedrer hendes generelle trivsel betydeligt.

Kom på kursus med Marianna Ruby Horsholm

Vil du vide mere om “Frydlege” og vil du have viden om angst og ængstelighed hos børn? Så kom med på vores kursus, hvor Marianna Ruby Horsholm bl.a. vil give dig den nyeste viden om, hvordan du spotter tidlige tegn på ængstelighed hos børn. Hun sørger også for, at du får inspiration til, hvordan du kan bruge “Frydlege” til at styrke børns følsomme nervesystem, herunder at hjælpe børnene til at mærke sig selv og få en bedre arousal- og affektregulering.

På dagen bliver du også undervist af psykolog Stine Hæk, der bl.a. bidrager med en forståelse af angsten og dens mekanismer og – med udgangspunkt i ‘Monstermanualen – byder ind med redskaber til at afhjælpe børns ængstelighed. Lige her kan du få et uddrag fra netop ‘Monstermanualen‘.

Læs mere om den spændende kursusdag her.

Relevante arrangementer

Angst og ængstelighed hos børn
Kursus

Angst og ængstelighed hos børn

Jylland & Sjælland

Hvordan kan du som fagperson bedst hjælpe børn, der er angste eller ængstelige? Det stiller vi skarpt på med denne praksisnære kursusdag, der tager afsæt i den neurosekventielle tilgang og bl.a. fokuserer på kropsorienterede metoder.  

Du bliver undervist af psykolog med speciale i angstlidelser hos børn, Stine Hæksamt psykolog, Marianna Horsholm. 

Med fra dagen får du bl.a.: 

Den nyeste viden om ængstelige og angste børn  Let anvendelige og ressourcefokuserede redskaber til, hvordan du stimulerer, udfordrer og støtter overbekymrede eller ængstelige børn  Kognitive redskaber til at hjælpe børn med at eksternalisere angsten, herunder “Monstermanualen”  Inspiration til, hvordan du bruger “Frydlege” til at styrke børns følsomme nervesystem  Konkrete og praktiske metoder til at understøtte den følelsesmæssige og sociale udvikling hos børn med ængstelighed og angst 

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Læs mere
ADD i skyggen af ADHD
Kursus

ADD i skyggen af ADHD

Jylland & Sjælland

Bliv bedre til at spotte børn og unge med ADD, og få konkret viden om, hvordan du bedst hjælper dem på vej til større trivsel.

Det bliver du klædt på til på dette kursus, hvor psykolog Nanna Kruuse sørger for, at du opnår:

Viden om hvad ADD er Kendskab til, hvilke symptomer du skal være opmærksom på. Hvordan bliver du bedre til at opdage ADD? Inspiration til, hvordan du kan arbejde med at regulere sanseapparatet (low arousal) Viden om, hvordan du kan træne og understøtte de eksekutive vanskeligheder, som ofte resulterer i, at børn og unge med ADD, går i stå fagligt

Læs mere om den givende kursusdag herunder. 

Læs mere
Whistleblower-ordninger
Kursus

Whistleblower-ordninger

Fyn, Jylland & Sjælland

Er din arbejdsplads klar til, at der fra december 2021 er krav om en whistleblower-ordning?

Fra den 17. december 2021 bliver det lovpligtigt for alle offentlige myndigheder mv. med 50 ansatte eller mere, samt alle private virksomheder med 250 ansatte eller derover, at have en whistleblower-ordning.

På dette kursus bliver du sat ind i reglerne for ordningen, så du er helt skarp på, hvad den går ud på, og hvad det betyder for din organisation.

Din underviser er cand.jur. Brian Nygaard Oswald, som er kendt for at kunne gøre kompliceret jura letforståeligt og har stor erfaring med undervisning på området.

Pris for online-deltagelse er 2429,- ekskl. moms. Her sparer du udgifterne til hotel og forplejning.

Læs mere
Digitalt udsatte børn og unge – med specialviden om selvskade på nettet
Kursus

Digitalt udsatte børn og unge – med specialviden om selvskade på nettet

Jylland & Sjælland

Med de digitale medier opstår nye spændende muligheder, men medierne har også en bagside, som du skal kende til og forstå i dit arbejde med psykisk sårbare børn og unge.

På denne kursusdag bliver du undervist af Katrine K. Pedersen, som er cand.mag. og ekspert i kommunikation og medieudvikling, samt psykolog Lotte Rubæk. Sammen klæder de dig bl.a. på med:

Indsigt i digitale fællesskaber og neo-tribes, herunder hvilke teknologiske og psykologiske mekanismer der er på spil Kendskab til, hvordan sårbare børn og unge ofte bliver forstærket i en destruktiv adfærd via online fællesskaber, og hvordan fællesskaberne kan være kilde til, at problematisk adfærd bliver normaliseret Viden om forskellige former for selvskade på nettet: ”auto-trolling”, ”self-baiting” samt digitalisering af fysisk selvskade Indblik i psykologien bag selvskade, der foregår online, herunder hvordan selvskade kan spredes socialt Kendskab til, hvordan vi afhjælper problematisk og selvskadende adfærd på nettet

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Læs mere