Skolefravær: Hjælp børn og unge tilbage i skolen - Seminarer
Nyhedsmails
Artikel

Skolefravær: Hjælp børn og unge tilbage i skolen

Gør skolefraværet til fortid Hvad gør vi, når for mange af stolene i skolen er gabende tomme?  Det sætter vi fokus på med det dybdegående 3-dages kursus, ”Bag om skolefravær”, som du kan deltage på den 14.-15. januar 2021 i Kolding.  Din underviser er ph.d. i pædagogisk psykologi og praktiserende psykoterapeut, Tine Basse Fisker. Hun har bl.a. mangeårig […]

skolefravær
Gør skolefraværet til fortid

Hvad gør vi, når for mange af stolene i skolen er gabende tomme? 

Det sætter vi fokus på med det dybdegående 3-dages kursus, ”Bag om skolefravær”, som du kan deltage på den 14.-15. januar 2021 i Kolding. 

Din underviser er ph.d. i pædagogisk psykologi og praktiserende psykoterapeut, Tine Basse FiskerHun har bl.a. mangeårig erfaring med børn og unge, som har svært ved at komme i skole, og har skrevet flere artikler og bøger om emnet. 

I løbet af kursusdagen beriger Tine Basse Fisker dig bl.a. med: 

  • Viden om definitioner på og forståelse af skolevægring og skolefravær 
  • Viden om årsager og forhold omkring skolefravær 
  • Viden om de første tegn på skolefravær 
  • Redskaber til, hvordan du stiller dig nysgerrigt over for at forstå årsagerne til fraværet 
  • Redskaber til, hvordan du sikrer, at du har barnets perspektiv med i løsningen af de problematikker, der ligger til grund for fraværet 
  • Redskaber til, hvordan du varetager brobyggerrollen og styrker samarbejdet mellem skole, PPR og forældre bedst muligt 

Få kompetencerne til at hjælpe børn og unge tilbage i skolen – læs mere og tilmeld dig kursusdagen herunder.