Tidlig indsats, længerevarende trivsel - Seminarer
Nyhedsmails
Artikel

Tidlig indsats, længerevarende trivsel

Forvirring, desorientering og hukommelsesbesvær.  Sådanne begyndende tegn på demens bliver ofte overset hos borgere med udviklingshæmning, da symptomerne kan være særdeles svære at skelne fra de funktionsnedsættelser, borgerne allerede oplever.  Jo tidligere demenssygdomme bliver opdaget, des bedre er det naturligvis, så borgere med udviklingshæmning kan få den rette støtte.  Vi har skabt kurset, ”Mennesker med udviklingshæmning og […]

udviklingshæmning og demens
Forvirring, desorientering og hukommelsesbesvær. 

Sådanne begyndende tegn på demens bliver ofte overset hos borgere med udviklingshæmning, da symptomerne kan være særdeles svære at skelne fra de funktionsnedsættelser, borgerne allerede oplever. 

Jo tidligere demenssygdomme bliver opdaget, des bedre er det naturligvis, så borgere med udviklingshæmning kan få den rette støtte. 

Vi har skabt kurset, Mennesker med udviklingshæmning og demens – fokus på tidlig indsats og opsporing, hvor du opnår kompetencer til bedre at kunne spotte demenssymptomer hos borgerne og give dem den fornødne hjælp. 

Du bliver undervist af Gitta Sloma og Anette Vinther Mortensen, som begge er socialpædagoger med en neuropædagogisk efteruddannelse og mangeårig erfaring fra praksis. De har bl.a. specialviden i tidlig opsporing af demens og har deltaget i udviklingsprojekter på området, ligesom de har været med til at udvikle redskaber til arbejdet med udviklingshæmning og demens.  

I løbet af den praksisnære kursusdag bidrager de med: 

  • Viden om, hvilke symptomer, der opstår, når mennesker med udviklingshæmning rammes af demens 
  • Redskaber til at observere tidlige tegn på demens hos mennesker med udviklingshæmning, herunder viden om observationsskemaer og symptommodellen ”De otte A´er” 
  • Kendskab til, hvordan du omsætter observationer til pædagogisk praksis 
  • Inspiration til forskellige indsatser og handlestrategier, herunder neuropædagogiske redskaber 

Stil skarpt på den tidlige opsporing af demens hos borgere med udviklingshæmning – læs mere og tilmeld dig kurset herunder.