Udbrændthed: Forståelse, Symptomer og Behandlingsmetoder
Angst kurser og uddannelser ved Seminarer.dk
Artikel

Udbrændthed: Forståelse, Symptomer og Effektive Behandlingsmetoder for Ledere og HR-Personale

Er du bekymret for udbrændthed i din organisation? I denne artikel dykker vi ned i dette alvorlige problem, klarlægger symptomer og forskelle mellem stress og udbrændthed, og giver dig effektive redskaber til at forebygge og håndtere det. Lær også om vores kommende uddannelse, der vil ruste dig til at skabe et bæredygtigt arbejdsliv for dig selv og dine kollegaer.

Af Seminarer.dk
udbrændthed

Hvad er udbrændthed?

Udbrændthed er et voksende problem, som alle, der arbejder med mennesker – fra omsorgsfag til ledelsespositioner – bør være opmærksomme på. Det er en tilstand af fysisk, emotionel og mental udmattelse, der ofte er forårsaget af langvarig eller kronisk stress, især i arbejdssammenhænge. Men udbrændthed er mere end blot en tilstand af ekstrem træthed. Det er en multifacetteret tilstand, der kan have dybtgående konsekvenser for individets sundhed, trivsel og arbejdspræstation.

Det centrale ved udbrændthed er en følelse af udtømning og mangel på engagement. Individer, der oplever udbrændthed, kan føle sig overvældede og ude af stand til at møde deres arbejdsmæssige eller personlige forpligtelser. De kan også udvikle negative holdninger til deres arbejde, kolleger eller dem, de plejer. Dette kan manifestere sig som en følelse af desillusion eller hjælpeløshed, og kan i sidste ende føre til nedsat effektivitet på arbejdspladsen.

Det er vigtigt at bemærke, at udbrændthed ikke er en officielt anerkendt medicinsk diagnose, men er en arbejdsrelateret tilstand, der er bredt anerkendt i sundheds- og arbejdsmiljø. Selv om det oftest forekommer i arbejdssammenhænge, hvor der er høje krav og stor psykisk belastning, kan det forekomme i enhver profession, der involverer interaktion med mennesker.

Som ledere, HR-medarbejdere og kolleger er det afgørende at vi forstår denne tilstand og er opmærksomme på tegnene på udbrændthed. Ved at have en klar forståelse af, hvad udbrændthed er, kan vi være bedre rustet til at identificere det tidligt og tage passende skridt for at håndtere det. Derfor er emnet for udbrændthed ikke kun relevant, men afgørende for alle, der arbejder med mennesker.

Symptomer på udbrændthed

Udbrændthed kan være svær at identificere, da symptomerne ofte udvikler sig gradvist over tid og kan variere fra person til person. Det er dog vigtigt at kende de almindelige symptomer, så du kan spotte de tidlige tegn og gribe ind, før situationen forværres. Her er nogle af de mest almindelige symptomer:

 • Fysisk udmattelse: Dette kan omfatte konstant træthed, nedsat energi, hyppige sygdomme eller søvnproblemer. Folk, der oplever udbrændthed, kan have svært ved at komme sig efter arbejde og kan føle sig drænet mesteparten af tiden.
 • Emotionel udmattelse: Personer kan opleve følelser af desillusion, frustration, angst eller depression. De kan også have en følelse af håbløshed eller tvivl om deres evne til at præstere effektivt på arbejdspladsen.
 • Kognitiv udmattelse: Udbrændte individer kan opleve koncentrationsproblemer, glemsomhed og en nedsat evne til at træffe beslutninger. Deres mentale præstation kan falde, og de kan have svært ved at holde fokus på opgaver.
 • Negativitet over for arbejdet: Dette kan omfatte tab af entusiasme for arbejdet, kynisme, følelser af ineffektivitet eller utilfredshed med arbejdspræstationen. Folk kan føle sig frakoblet fra deres arbejde og kolleger.

Det er også vigtigt at bemærke, at symptomerne på udbrændthed kan være forskellige for mænd og kvinder. For eksempel kan kvinder være mere tilbøjelige til at opleve emotionelle symptomer som tristhed, skyld eller skam, mens mænd måske er mere tilbøjelige til at opleve symptomer som vrede, irritabilitet eller fremmedgørelse fra arbejdet.

At kende disse symptomer kan være et vigtigt skridt i retning af at identificere og adressere udbrændthed. Men det er også afgørende at søge professionel hjælp, hvis du eller en kollega viser tegn på udbrændthed, da det kan have alvorlige konsekvenser for både den enkeltes sundhed og organisationens generelle produktivitet. (1)

Forskel mellem stress og udbrændthed

Stress og udbrændthed er begge reaktioner på udfordringer og belastninger i arbejdslivet, men der er væsentlige forskelle mellem dem. Forståelsen af disse forskelle er nøglen til effektivt at kunne identificere og håndtere disse tilstande på arbejdspladsen.

Stress er typisk karakteriseret ved høje niveauer af engagement. Når folk er stressede, er de ofte overaktive og kan have svært ved at slappe af eller koble fra. Stress kan lede til fysiske problemer som hovedpine, hjerteproblemer eller søvnløshed, men disse symptomer har en tendens til at aftage, når stressfaktorerne er blevet fjernet eller håndteret.

På den anden side er udbrændthed karakteriseret ved disengagement. Personer, der oplever udbrændthed, er ofte følelsesmæssigt udtømmede og kan udvise en mangel på interesse eller motivation, der strækker sig ud over deres arbejdsplads til at omfatte alle aspekter af deres liv. Mens stress kan få folk til at føle sig overvældede af for mange krav, kan udbrændthed få folk til at føle sig tomme, følelsesmæssigt udtømmede og ude af stand til at møde kravene.

En anden vigtig forskel er, at mens stress kan mindske arbejdsproduktiviteten, kan udbrændthed ofte resultere i en markant nedsat arbejdspræstation og en følelse af utilfredshed med arbejdet.

Forståelsen af disse forskelle kan hjælpe ledere og HR-personale med at skelne mellem medarbejdere, der oplever midlertidig stress, og dem, der er på vej mod eller allerede oplever udbrændthed. Ved at anerkende og reagere på disse tegn tidligt, kan arbejdspladser hjælpe med at forebygge udbrændthed og fremme et sundere og mere produktivt arbejdsmiljø.

Hvordan påvirker udbrændthed arbejdspladsen?

Udbrændthed har alvorlige konsekvenser, ikke kun for den enkelte, men også for arbejdspladsen som helhed. Det påvirker både medarbejderens effektivitet og organisationens produktivitet, og det kan føre til et væld af udfordringer, der spænder fra medarbejderomsætning til lav moral. Her er nogle måder, hvorpå udbrændthed kan påvirke arbejdspladsen:

 • Nedsat Produktivitet: Personer, der oplever udbrændthed, kan have svært ved at koncentrere sig om deres arbejde, hvilket kan føre til fald i produktiviteten. Deres manglende engagement kan også påvirke deres evne til at fuldføre opgaver effektivt og til tiden.
 • Øget Medarbejderomsætning: Udbrændthed kan føre til højere niveauer af medarbejderomsætning, da medarbejdere kan søge at forlade deres stilling for at finde lindring fra deres stress. Dette kan være omkostningstungt for organisationer, både i form af rekruttering og oplæring af nye medarbejdere, men også i tabt viden og ekspertise.
 • Lav Morale: Udbrændthed kan sprede sig som en infektion på en arbejdsplads, hvilket resulterer i lav moral blandt medarbejderne. Dette kan igen påvirke teamets dynamik og arbejdspladsens generelle atmosfære.
 • Sundhedsproblemer: Ud over de mentale og emotionelle konsekvenser kan udbrændthed også føre til alvorlige fysiske sundhedsproblemer, herunder hjerte-kar-sygdomme, immunsystemets dysfunktion og søvnforstyrrelser.

Som ledere og HR-personale har vi et ansvar for at erkende og håndtere udbrændthed på arbejdspladsen. Ved at forstå, hvordan det påvirker vores organisationer, kan vi være bedre rustet til at tage proaktive skridt for at forebygge udbrændthed og skabe sundere arbejdspladser.

Hvordan vi kan hjælpe: Seminarer.dk’s uddannelse “Undgå udbrændthed på jobbet – skab et bæredygtigt arbejdsliv

Ved at erkende problemet med udbrændthed og investere i forebyggelse og behandling, kan organisationer skabe sundere og mere produktive arbejdspladser. Hos Seminarer.dk er vi stolte af at kunne tilbyde en ny uddannelse: “Undgå udbrændthed på jobbet – skab et bæredygtigt arbejdsliv“. Denne uddannelse er designet til at hjælpe ledere, HR-personale og medarbejdere med at udvikle effektive strategier til forebyggelse af udbrændthed.

Uddannelsen er udviklet i samarbejde med psykolog Anne Dorthe Hasholt, der også vil undervise. Anne Dorthe har en solid baggrund i kognitiv terapi og mindfulness-baseret kognitiv behandling, og hun bringer stor viden og erfaring til uddannelsen.

Hvad kan du forvente at få ud af denne uddannelse?

👉 Som medarbejder vil du:

 • Forstå forskellen mellem slid-empati og bæredygtig empati.
 • Lære evidensbaseret viden om, at dit nervesystem er forudsætning for, at dit talent kan blomstre.
 • Få en større forståelse af, hvad der er sunde grænser, og hvordan du opretholder dem, så du bliver fyldt op med overskud og kan være et sundt spejl for andre.

👉 Som leder vil du:

 • Få viden om og kompetencer til, hvordan du inkluderer dig selv i og går forrest i dét, du ønsker at skabe for andre.
 • Lære, hvordan du sætter præmissen og rammen for dine medarbejdere, så de kan arbejde sundt og bæredygtigt med sig selv og andre.
 • Forstå, hvordan du kan stå stærkt i dig selv og din sande mission/vision og sætte den kurs for din organisation, som du egentlig brænder for.

Uddannelsen er et kombineret digitalt og fysisk forløb, som er designet til at være så tilgængeligt og fleksibelt som muligt.

I sidste ende er målet med denne uddannelse at hjælpe dig og din organisation med at skabe en kultur, der forstår, værdsætter og fremmer mental sundhed. Ved at tage skridt til at forebygge og håndtere udbrændthed kan vi alle skabe et mere bæredygtigt og tilfredsstillende arbejdsliv. Hvis du er interesseret i at lære mere, opfordrer vi dig til at læse mere om uddannelsen her: Undgå udbrændthed på jobbet – skab et bæredygtigt arbejdsliv

(1) Udbrændthed kan føre til depression – Socialpædagogen

Relevante arrangementer

Undgå udbrændthed på jobbet – skab et bæredygtigt arbejdsliv
Uddannelse

Undgå udbrændthed på jobbet – skab et bæredygtigt arbejdsliv

Jylland & Sjælland

Evidensbaseret uddannelse, der giver redskaber til at undgå udbrændthed, omsorgstræthed og at sænke sygefravær. Aktuel for medarbejdere og ledere.

På uddannelsen lærer cand.psych.aut. Anne Dorthe Hasholt dig bl.a.:

At agere bæredygtigt i relations- og omsorgsarbejde Strategier til at undgå omsorgstræthed, udbrændthed og forråelse  At skabe en arbejdskultur, der er bæredygtig At kende forskel på ”slid-empati” og ”bæredygtig empati”

Nye hold klar til 2024!

 

Læs mere
Kognitivbaseret mindfulness uddannelse
Uddannelse

Kognitivbaseret mindfulness uddannelse

Jylland

Vil du undervise i mindfulness eller bruge mindfulness som et redskab til at hjælpe dine borgere?

OBS: Opstartsmødet på Trin 1 er afholdt, men du kan stadig nå at få en plads på holdet! Det kræver blot, at du kan afsætte tid til at se det digitale indhold (ca. 11-12 timer). Kontakt os for at høre mere.

På disse mindfulnessuddannelser underviser cand.psych.aut. Anne Dorthe Hasholt ikke blot i mindfulnesspraksis, men også i den kognitive teori og filosofien bag mindfulness. Udover undervisning i konkret mindfulnesspraksis får du således også undervisning i, hvordan mindfulness virker, og hvorfor det virker.

Vi udbyder både en grunduddannelse og mindfulnessinstruktøruddannelse (inkl. certificering).

Afhængigt af din mindfulness uddannelsens niveau får du bl.a. undervisning i:

Den kognitive teori og filosofien bag mindfulness, bl.a. nervesystemet og affektsystemerne Det forskningsbaserede 8 ugers mindfulnessforløb MBSR udviklet af Jon Kabat-Zinn Implementering af mindfulness i hverdagen privat og professionelt Tilrettelæggelse af mindfulnessforløb og rollen som mindfulnessinstruktør Guidede meditationer

 

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Kognitiv terapi uddannelse
Uddannelse

Kognitiv terapi uddannelse

Fyn

Denne uddannelse kvalificerer dig til at anvende kognitiv adfærdsterapi, som er én af de mest evidensbaserede og effektive metoder til behandling af psykiske og psykosociale problemstillinger.

Uddannelsen er udviklet i samarbejde med cand.psych.aut. Anne Dorthe Hasholt og består af to semestre, så du selv kan bestemme din uddannelses varighed og faglige dybde.

På denne kognitiv terapi uddannelse får du bl.a.:

Indføring i kognitiv adfærdsterapis teori, strømninger og terapeutiske metoder Viden om kognitionspsykologi og neuropsykologi Træning i kognitive metoder, bl.a. kognitiv analyse og omstrukturering Øvelse i at agere i den særlige rolle som kognitiv facilitator

Hvert semester indeholder ca. 40 timers undervisning fordelt på fysiske og digitale kursusdage.

OBS: Vi har få pladser tilbage på grunduddannelsen (1. semester) i foråret 2024. Opstartsmødet er afholdt, men første fysiske kursusdag er d. 4. marts 2024. Kontakt os på [email protected], hvis du ønsker en plads på holdet.

Læs mere
Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker
Kursus

Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker

Jylland & Sjælland

Hvordan sikrer du et trygt og givende relationsarbejde med mennesker, der bærer på et traume? Her kommer den traumebevidste tilgang ind i billedet, og det er netop den, du lærer at anvende på dette kursus.

Det er psykolog Camilla Bechsgaard, der står ved det faglige ror, og hun giver dig:

Et afsæt til at undgå retraumatisering og til at møde borgeren med anerkendelse og forståelse Redskaber til at styrke dit professionelle nærvær og egne reaktioner i mødet med borgeren Viden om, hvordan du arbejder traumebevidst, så du kan genkende traumereaktioner En konkret tilgang til at skabe tillid og tryghed hos mennesker med traumer Kendskab til traumers effekt på individet

Vil du vide mere om kurset? Så læs med herunder.

 

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

5 ud af 6 stjerner

Læs mere