Ville ikke være sorgvejlederuddannelsen foruden! - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Ville ikke være sorgvejlederuddannelsen foruden!

Her fortæller ejer af Om-sorgen.dk, Susanne Holm, hvorfor hun valgte uddannelsen til certificeret sorgvejleder, og hvad hun har taget med derfra.

Af Susanne Holm

Certificeret sorgvejleder, ejer af Om-sorgen.dk og psykoterapeutstuderende

sorgvejleder_Sorggruppe
I 2019 gennemførte jeg uddannelsen,Bliv certificeret sorgvejleder”. Jeg var på hold 1 – et hold, der var sammensat af mange forskellige mennesker med forskellige baggrunde. Og netop dét var super fedt. Det var berigende at få øje på, hvor mange steder denne uddannelse har relevans om du arbejder med demensramte, børn og unge, ældre, syge, pårørende, inden for handicap eller psykiatri mv. Det var fedt at opleve den energi og deling, der skete på tværs i rummet med alle de forskellige kasketter og input. Vi lærte meget af hinanden som hold og sparrer til stadighed med hinanden i en Facebook-gruppe, når vi har brug for et godt råd i en eller anden given situation. Det er et netværk, som er guld værd. 

Hvorfor sorgvejlederuddannelsen?

Hvorfor ville sorgvejlederuddannelsen være berigende for mig? Det er altid et godt spørgsmål at stille sig selv, inden man går i gang med noget nyt eller supplerende. Men jeg må sige, at muligheden for at få ekspertviden fra toppen af poppen, når vi taler om sorg i Danmark, er svær at sige nej tak til, når man, som jeg, har en stor passion for at arbejde med mennesker i sorg. Jeg var ikke helt grøn i det med sorg, da jeg startede på uddannelsen, idet jeg havde beskæftiget mig med sorgsamtaler og sorggrupper i næsten 10 år forinden. Men det gjorde absolut ikke uddannelsen mindre relevant. Det at blive opdateret på den nyeste forskning og viden samt praksisnære redskaber gav mig endnu mere tryghed i arbejdet med de sørgende, hvilket jeg også kommer ind på nedenfor. Jeg sætter nemlig en stor ære i at udføre min sorgvejledning med stor ydmyghed og respekt for den viden, der ligger til grund herfor, og også med respekt for det enkelte menneske, der sidder ved min side. 

Hvad fik jeg særligt med mig?

At yde en optimal sorgstøtte medvirker til, at den sørgende får kontakt til sit autentiske selv og til sorgen. Dernæst er sorgstøtte en vigtig faktor for forebyggelsen af komplicerede sorgreaktioner. Begge disse fokuspunkter finder jeg som mit vigtigste formål i arbejdet med sørgende mennesker. Og dette kan jeg nå i mål med, når jeg anvender den helt konkrete metode, vi fik med os på uddannelsen nemlig sorgfacilitering. Metoden er sammensat i samarbejde mellem psykolog, ph.d. og professor Mai-Britt Guldin og Katherine Shear, professor i psykiatri og grundlægger af PGDT (Prolonged Grief Disorder Therapy). Det giver tryghed i mit arbejde med sørgende mennesker at have en metode, der har så kompetente personer bag sig. Det er for omfattende at gå ind i selve metoden her, men jeg kan love, at den er et fantastisk redskab, som giver enormt meget mening. 

Tosporsmodellen fortæller jeg ofte de sørgende om, da det giver dem noget ro i, at det er helt naturligt at opleve udsving i sorgen. Jeg tegner modellen for dem eller illustrerer det på anden vis. Det giver god mening, siger de. De kan genkende sig selv i modellen. Og så er man jo ikke helt unormal, som de siger. Dernæst bruger jeg meget teorien om det fortsatte følelsesmæssige bånd, herunder det for mig fantastiske oplæg om kropshukommelsens rolle i sorgprocessen. Jeg kan mærke, at den tilgang skaber værdi hos mine klienter. En kvinde sagde til mig på et tidspunkt, at sådan har jeg ikke tænkt på det før – det kunne jeg måske godt se mig selv ind i. At se, at der nærmest gled en lettelse hen over hendes ansigt, var så berigende et øjeblik for mig. Det handler jo om kærlighed! Dernæst er bevidning og remembering også centrale redskaber i mit arbejde med mennesker i sorg.

Jeg bruger den omfattende sorgteori, der undervises i på uddannelsen, som grundlag for den psykoedukation, jeg giver mine klienter – både i 1-1-samtalerne og i sorggrupperne. At kunne facilitere en sorggruppe, så der bliver skabt et trygt rum, hvor sorggruppedeltagerne kan spejle sig i hinanden, er ikke noget, man bare lige gør. Der er flere elementer i det, og det fik vi gennemgået på uddannelsen. Jeg har en hel køreplan, som jeg holder mig til, når jeg faciliterer sorggrupper. Men det er også vigtigt at have en viden med sig om, at det ikke er alle, der har brug for en sorggruppe. Det er noget af det, uddannelsen også særligt skal have ros for. Der var hele tiden fokus på, at alle sorgforløb er lige så forskellige og unikke som det enkelte menneske, der sørger. Derfor er der ikke en facitliste på, hvordan folk bør/forventes at reagere i et sorgforløb – vi kigger på det enkelte hele menneske, og så tager vi den derfra. Det er jo heller ikke alle, der har mistet, der har brug for at tale om det. Og det må respekteres. 

Se uddannelsen “Bliv certificeret sorgvejleder”

Komplicerede sorgreaktioner

Viden om, hvordan komplicerede sorgreaktioner ser ud, er enormt vigtigt at have på plads som sorgvejleder. Og det er ikke, fordi sorgvejledere skal være terapeuter og behandle mennesker med komplicerede sorgreaktioner men det er netop for at kende symptomerne, så den sørgende kan blive henvist og få den rette behandling. Derfor er det vigtig viden at få med sig på sådan en uddannelse. Lige så vigtigt det er lære nyt og få nye kompetencer, lige så vigtigt er det at blive opmærksom på sine egne begrænsninger. Vi har et ansvar over for vores borgere, børn og unge, ældre mv. – sorgterapien hører til hos terapeuten. Sorgvejlederuddannelsen er som navnet antyder en vejlederuddannelse, og det er også vejleder-støtte-funktionen, der er det nødvendige og tilstrækkelige tiltag i langt de fleste tilfælde for netop at forebygge komplicerede sorgreaktioner. Som certificerede sorgvejledere gør vi en kæmpe forskel!


Susanne Holm er indehaver af Om-sorgen.dk

Relevante arrangementer

Bliv certificeret sorgvejleder
Uddannelse

Bliv certificeret sorgvejleder

Jylland & Sjælland

Bliv uddannet sorgvejleder på denne topevaluerede uddannelse udviklet i samarbejde med cand.psych., ph.d. og professor Mai-Britt Guldin.

På uddannelsen bliver du undervist af en række af de førende eksperter og praktikere på området, bl.a. psykolog og ph.d. Mai-Britt Guldin, professor Atle Dyregrov og hospitalspræst Christian Juul Busch.

Når du har gennemført de 5 moduler på uddannelsen, vil du bl.a. have opnået:

Kompetencer og metoder til at facilitere sorggrupper og dermed tilbyde sorggruppeforløb Viden om kroppens rolle i sorgprocessen, herunder hvad kropshukommelse er Viden om sorg hos grupperne børn og unge, forældre, døende/syge og ældre Redskaber til at undgå sekundær traumatisering i et psykisk krævende job Redskaber til at opspore vedvarende sorglidelse Viden om sorgen ved at miste til selvmord

Næste hold september 2024. Tilmeld dig her på siden. 

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker
Kursus

Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker

Jylland & Sjælland

Hvordan sikrer du et trygt og givende relationsarbejde med mennesker, der bærer på et traume? Her kommer den traumebevidste tilgang ind i billedet, og det er netop den, du lærer at anvende på dette kursus.

Det er psykolog Camilla Bechsgaard, der står ved det faglige ror, og hun giver dig:

Et afsæt til at undgå retraumatisering og til at møde borgeren med anerkendelse og forståelse Redskaber til at styrke dit professionelle nærvær og egne reaktioner i mødet med borgeren Viden om, hvordan du arbejder traumebevidst, så du kan genkende traumereaktioner En konkret tilgang til at skabe tillid og tryghed hos mennesker med traumer Kendskab til traumers effekt på individet

Vil du vide mere om kurset? Så læs med herunder.

 

Læs mere
Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge
Kursus

Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge

Jylland & Sjælland

Fællesskaber har en stor betydning for børn og unges trivsel. Så hvordan arbejder du helt konkret med fælleskabsfremmende didaktik og pædagogik, der fremmer trivslen for børn og unge? Dét gør Tine Basse Fisker, ph.d. i pædagogisk psykologi, dig klogere på med kurset her.

På kursusdagen stiller vi skarpt på trivsel og tilhørsforhold, mistrivsel og fravær – både de teoretiske perspektiver bag symptomerne, men i lige så høj grad, hvilke konkrete tilgange, du kan anvende.

I løbet af dagen dykker du og de andre kursister bl.a. ned i:

Fællesskaber på godt og ondt Trivsel i tal Skærmbrug, trivsel og fællesskaber Fællesskabende pædagogik og didaktik Forskellen på at se børn og se MED børn

Med fra kurset tager du også en idébank til forankring i din hverdag.

Læs mere
Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet
Kursus

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet

Jylland & Sjælland

Skab styrkede indsatser og tryghed for sårbare gravide med psykosociale problemstillinger og rusmiddelproblematikker gennem den traumebevidste tilgang og tværfagligt samarbejde.

Dét er netop fokus på dette kursus i selskab med Anna-Katherine Højland, klinisk psykolog og jordemoder, og Michela Wedel, socialrådgiver og stifter af foreningen for Fremtidens Børn.

De sørger for, at du som deltager bl.a. bliver klædt på med:

Et traumebevidst perspektiv i mødet med den gravide/familien, hvor der (også) er rusmiddelproblematikker til stede Indsigt i greb til et trygt og transparent rum, hvor tillid kan opbygges Viden om mentalisering og følelsesmæssig regulering ift. tilknytning og omsorg Viden om tilgængelige vejledninger, lovgrundlag og muligheder for sparring som fagperson i kontakten med en sårbar gravid kvinde Tips og inspiration til troværdig kommunikation med den gravide/familien: bevidsthed om sprog og kropssprog
Læs mere