Autisme og selvskade - Få kendskab til målrettede mentaliseringsbaserede metoder
autisme og selvskade

Autisme og selvskade – Få kendskab til målrettede mentaliseringsbaserede metoder

Bliv endnu bedre til at forstå og støtte personer med ASF og selvskadende adfærd gennem vores unikke kursus med ekspert Nadjia Tamechmecht. Dette kursus tilbyder dig dybdegående indsigt og praktiske værktøjer til at anvende en mentaliseringsbaseret tilgang, så du kan forbedre livskvaliteten for de mennesker, du arbejder med.

Du får grundig teoretisk viden om og forståelse af de mentale tilstande, der ligger bag selvskadende adfærd – og det hele er målrettet mennesker med autismespektrumforstyrrelse.

Læs meget mere om indhold og udbytte her på siden.

Forstå de mentale tilstande, der ligger bag selvskadende adfærd

Selvskadende adfærd blandt mennesker med autismespektrumforstyrrelse er et komplekst fænomen, hvor den seneste forskning indikerer, at flere faktorer spiller ind og kan være udløsende for selvskadende adfærd.  

Overordnet er selvskade en måde at håndtere intense, overvældende og svære følelser på, og det er derved en copingstrategi i forsøget på at regulere disse følelser.  

Samtidig kan mennesker med autismespektrumforstyrrelse opleve betydelige udfordringer ved forståelsen af egne indre mentale og følelsesmæssige tilstande. Den selvskadende adfærd bliver derfor en måde at give følelser en fysisk form i forsøget på at konkretisere, forstå og kommunikere følelsesmæssige tilstande og indre smerte.  

Mange mennesker med autisme oplever også en kropslig sensibilitet og sensitivitet. Det betyder, at kroppens signaler for nogle føles og opleves meget intense, mens de for andre føles dæmpede eller minimale. Desuden har mennesker med autisme ofte en mindre bevidsthed om eget indre sanseliv. Det gør, at de har større vanskeligheder ved at tolke og forstå kroppens signaler – og regulere herefter. Derfor kan den selvskadende adfærd også være en måde at håndtere og regulere de sensoriske udfordringer på. 

Dagens indhold

Sammen med specialiseret autismekonsulent Nadjia Tamechmecht dykker vi ned i, hvordan du som fagperson kan blive endnu bedre til at forstå og hjælpe borgere/patienter med ASF og selvskadende adfærd.  

På kurset får du grundig teoretisk viden om og forståelse af de mentale tilstande, der ligger bag selvskadende adfærd. Du bliver også klogere på, hvordan du anvender en mentaliseringsbaseret tilgang – og hjælper borgeren/patienten til at blive mere bevidst om egne mentale og følelsesmæssige tilstande.  

 

Udbytte 

  • Viden om, hvordan du arbejder mentaliserende med mennesker med autisme, som har selvskadende adfærd, herunder at forstå borgerens/patientens adfærd ud fra mentale tilstande som tanker og følelser 
  • Viden om, hvordan en manglende følelsesmæssig og kropslig forankring hænger sammen med selvskadende adfærd – og har særlig betydning for borgere/patienter med ASF 
  • Træning i at arbejde støttende og styrkende med borgerens/patientens kontaktevne, som er den gennemgribende udfordring hos mennesker med autisme. Herunder et specielt fokus på det regulerende samspil 
  • Forståelse af de pædagogiske risikofaktorer og beskyttende faktorer; vi afdækker de faktorer, der kan øge risikoen for selvskadende adfærd hos mennesker med ASF, og vi undersøger også de beskyttende faktorer, der kan reducere risikoen for selvskade 
  • Træning i håndgribelige færdigheder i at anvende mentaliseringsbaserede metoder - specifikt målrettet borgere/patienter med autisme, der har selvskadende adfærd  

Dagens underviser

Nadjia Tamechmecht
Klik for at se
Nadjia Tamechmecht
Nadjia Tamechmecht
Center for mentalisering
Nadjia Tamechmecht er oprindeligt BA i pædagogik, og i øjeblikket er hun i gang med en Master of Science i Cognitive Behavioural Therapy med godkendelse til PhD-academic research med status af Doctor of Science fra University of Oxford. Her har hun bidraget til forskningen og udviklingen af kontakt- og relationsopbyggende tilgange til mennesker med en autismediagnose.

Nadjia er optaget af “Theory of mind” – mentaliseringsteorien – og psykolog Simon Baron-Cohens begreb “mindblindness” i relation til mennesker med autisme. Nadjia har både et teoretisk og fagligt fokus på at implementere mentaliseringsbaserede tilgange i praksis.

Nadjia har adskillige års klinisk praksiserfaring inden for autismeområdet. I kraft af sit daglige virke som specialiseret autismekonsulent har hun omfattende erfaring med undervisning og supervision af fagprofessionelle. Nadjia er desuden medlem af det internationale præ-terapeutiske netværk og er på vej til at udgive en bog om mentalisering og autisme.
TID & STED:
Det sker:
Den 21. maj på Scandic Kolding
Den 23. maj på Scandic Ringsted

Undervisning fra kl. 09.00-16.00
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 3.380, - ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Mulig rabat:
Maillisterabat (5 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 5 % i rabat allerede ved første tilmelding. Vær opmærksom på, at rabatten er personlig. Så hvis du vil tilmelde flere deltagere, så skal alle være skrevet op til nyhedsbrevet for at få rabat.

Skal hele arbejdspladsen med?
Ved 10 eller flere deltagere fra samme sted, er I velkomne til at kontakte os på 6615 9043 for rabatmuligheder.