Adfærdsindsigt der hjælper demensramte - Seminarer
Header_nudging
Ældre
Kursus

Adfærdsindsigt der hjælper demensramte

Hvordan kan vi skabe miljøer, som giver vores demensramte borgere større tryghed og trivsel i hverdagen? Det kan du høre mere om på dette givende kursus, hvor du får indsigt i og inspiration til, hvordan adfærdsdesign kan anvendes på ældre- og demensområdet. Du bliver undervist af Caroline Gundersen, som er adfærdsanalytiker og kommunikationsansvarlig i iNudgeyou.

Det er aldrig handlingen, den er gal med – kun designet

Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed for vores demensramte borgere? Hvordan fremmer vi trivsel og livskvalitet? Og hjælper borgerne til at være mere aktive i hverdagen? Det er nogle af de spørgsmål, som nudging kan være med til at løse.

Nudging, eller dét nogen vil kalde for adfærdsdesign, er en metode, der handler om at påvirke menneskers handlinger i en bestemt retning, der er til gavn for dem selv – og uden brug af pisk, gulerod eller en løftet pegefinger. I stedet drejer det sig om at påvirke omgivelserne, f.eks. ved at arbejde med lys, farver, visuelle pejlemærker og rumfunktion.
Webgrafik_nudging3
På ældre- og demensområdet er der et kæmpe uudnyttet potentiale for at anvende nudging. Ved at ændre de fysiske rammer og skabe hensigtsmæssige design er det muligt at skabe et demensvenligt miljø, der tager højde for de handicap, der følger med en demenssygdom, herunder en forringet orienteringsevne, manglende dømmekraft eller nedsat initiativ. Med det rette design kan vi f.eks. undgå faldulykker, eller at en demensramt borger forlader plejehjemmet – uden at personen samtidig føler sig ”indespærret”. Vi kan også skabe et stimulerende miljø, der giver ro og livsglæde, og som blandt andet vækker borgerens lyst til at spise og være mere aktiv.

Omgivelserne har stor betydning for trivsel og livskvalitet hos mennesker med demens. Hvis vi ikke skaber et miljø, der er tilpasset personens forudsætninger, så risikerer vi, at han eller hun fungerer dårligere, og at adfærden ændres uhensigtsmæssigt. Der er derfor god grund til at have fokus på de fysiske rammer i arbejdet med demensramte borgere.
Webgrafik_nudging2

Dagens indhold

På denne workshop stiller dagens undervisere fra iNudgeyou – Den Danske Nudge Enhed skarpt på den nyeste viden inden for adfærdsforskningen, og de deler ud af deres viden om, hvordan det er muligt at anvende nudging til at skabe tryghed og sikkerhed for borgere med demens. Kursusdagen har fokus på at implementere nudging med omtanke og etik i højsædet. Det handler altid om at have borgeren i centrum.
Webgrafik_nudging4

Dagen sætter fokus på

Introduktion til nudging og adfærdsindsigter på demensområdet, herunder præsentation af de teorier, der danner grundlag for nudge-tilgangen
Adfærdskortlægning- og indsigter: Redskaber til at skabe et demensvenligt adfærdsdesign på et plejecenter
Case-arbejde, hvor I som deltagere skal prøve at finde passende design-løsninger

Dagens ekspert:

Caroline-Gundersen
Klik for at se
Caroline-Gundersen
CAROLINE GUNDERSEN
Communication Manager, iNudgeyou
Caroline Gundersen er kommunikationsansvarlig i iNudgeyou og arbejder ligeledes som adfærdsanalytiker, hvor hun har erfaring med områder såsom sundhed, arbejdsmiljø, ledelse og kommunikation. Hendes interesse for demensområdet startede for nogle år tilbage, da teamet fra iNudgeyou var del af det daværende ”Byen for Livet”-projekt, og sidenhen har hun været del af et større undervisningsforløb for et plejecenter. Her var fokus at give viden og de rette værktøjer, således personalet blev i stand til at skabe de bedste omgivelser for borgerne og derved skabe positive adfærdsændringer i det daglige – særligt med fokus på selvhjulpenhed og trivsel hos borgerne. Caroline Gundersen har en medunderviser med på kursusdagen

Praktiske oplysninger

Temadagen afholdes i Ringsted & Silkeborg
Begge dage fra 09.00 - 16.00
Altid gratis parkering
Inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage
Inkl. kaffe og te ad libitum
Du får naturligvis deltagerbevis på dagen.
Scandic Ringsted
Scandic Ringsted
Scandic Silkeborg
Scandic Silkeborg
UDDYBET TID OG STED


Begge dage fra 09.00 - 16.00

Du modtager deltagerbevis på dagen.
PRISEN
Pris for temadagen er kr. 2.988,- ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Prisen for deltagelse afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Se status for din arbejdsplads under Loyalitetsrabat.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10% yderligere i rabat.

Se alle vores kurser og uddannelser her.