Neuropædagogik - Tag vores grunduddannelse - Seminarer
1920x600px_Kursus_single_Neuropaedagogik uddannelse
Handicap & omsorg
Uddannelse

Grunduddannelse i Neuropædagogik

Få styrket dine kompetencer til arbejdet med mennesker, der har fået en hjerneskade, når vi på denne uddannelse sætter fokus på at skabe mening for borgeren og udrede den enkeltes situation vha. neuropædagogik.

I løbet af 3 moduler opnår du bl.a.:

  • Viden om og forståelse for den neuropædagogiske tankegang
  • Viden om neuropædagogiske redskaber til brug i din hverdag
  • Afprøvning af grundlæggende neuropædagogiske analysemodeller og redskaber
  • Sagssupervision, bl.a. i forhold til afprøvede strategier og tiltag fra egen praksis

Uddannelsen i neuropædagogik henvender sig til praktikere, eksempelvis sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, pædagoger, misbrugskonsulenter, social- og sundhedspersonale og andre fagpersoner.

 

Vi arbejder på nye datoer.

Neuropædagogik uddannelse – Tag et stort fagligt og pædagogisk skridt

For et menneske, der er ramt af en hjerneskade, er de menneskelige omkostninger enorme.

Hjerneskaden medfører en række vanskeligheder blandt andet på det kognitive og emotionelle plan. Vanskeligheder, der ofte indebærer, at personen for eksempel er impulsiv i sin handling, kan blive misforstået, og at den pågældende har svært ved at indgå i sociale sammenhænge.

En stor udfordring er at udrede og fortolke personens situation og mulighed for at opnå en meningsfuld hverdag. Og dernæst, hvordan vi som fagpersoner kan medvirke til, at livet bliver værd at leve for borgeren med erhvervet hjerneskade.

Det lærer du på uddannelsen i neuropædagogik i tre moduler med Bente Juul og Susanne Bommelund fra Hjerneskaderådgivningen på Fyn. Uddannelsen er udviklet ud fra undervisernes mere end 25 års specialistvirke blandt mennesker med erhvervede hjerneskader, herunder udvikling og implementering af neurofaglige strategier. Uddannelsen bygger på den nyeste viden, de nyeste forskningsresultater og litteratur på området. Alt bindes sammen ud fra en grundholdning om, at enhver forandring starter hos os selv som fagpersoner.

Hvordan omsættes den nyeste teori til praksis i dagligdagen? – Det lærer du her!

Uddannelsens fokus er det praktiske arbejde, og er rettet mod de mange faggrupper, der arbejder med senhjerneskadede.

Uddannelsen er sammensat af tre moduler, hvor emnerne præsenteres i en velvalgt rækkefølge med teoretiske oplæg, gruppearbejde og god tid til at arbejde med praksisrelationer – blandt andet ud fra dine egne cases og udfordringer fra dagligdagen. Så selvom fokus er på det praktiske arbejde, får du naturligvis også den nyeste teoretiske viden på området med, når du deltager på uddannelsen.

MODUL 1
Den neuropædagogiske tankegang
På modul 1 får du en forståelse for den neuropædagogiske tankegang. Hvorfor det er vigtigt at have viden om hjerneskade og følgevirkninger, livet før skaden og den grundlæggende personlighed.

Endvidere får du tilegnet dig viden om neuropædagogiske værktøjer til brug i din hverdag. Dette vil give dig et teoretisk fundament, som du kan tænke ind i din praksis.
MODUL 2
Neuropædagogik fra teori til praksis
På modul 2 får du en forståelse af tænkningen i det neurofaglige arbejde samt afprøvet de grundlæggende analysemodeller og værktøjer. Dette vil give dig kompetence til at iværksætte forandringsprocesser i praksis.

Ved afslutning af modul 2 vil du få konkrete opgaver, der skal arbejdes med indtil sidste modul.
MODUL 3
Neuropædagogik, implementering og anvendelse
Når du har gennemført modul 3, har du opnået en indsigt og gjort dig erfaringer ift. anvendelse af neuropædagogik, så du fremadrettet vil du kunne tænke kognitionspsykologisk, når du møder en borger med dysfunktioner i hjernen, og du vil kunne handle ud fra denne tankegang.

Du vil endvidere have tilegnet dig viden om, hvilke neurofaglige redskaber du vil kunne anvende i praksis.

Dagene vil indeholde faglige oplæg, gruppearbejde, refleksion og sagssupervision bl.a. i forhold til afprøvede tiltag/strategier fra egen praksis, og du vil blive coachet i forhold til udvikling af nye neurofaglige strategier med henblik på løsning af konkrete problemstillinger.
slider-arrow
slider-arrow

Er denne neuropædagogik uddannelse noget for mig?

Uddannelsen henvender sig til praktikere, eksempelvis sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, pædagoger, misbrugskonsulenter, social- og sundhedspersonale og andre fagpersoner, der ønsker at blive bedre til at lave forandringsprocesser til gavn for personer med erhvervet hjerneskade.

Denne uddannelse klæder dig endnu bedre på til at arbejde professionelt med personer med senhjerneskade. Målet er at skabe de bedste forudsætninger for at understøtte og fremme læring og udvikling for mennesker med dysfunktioner i hjernen.

Uddannelsen henvender sig primært til tværfagligt personale, der arbejder med borgere i længerevarende forløb. Hvis du vil have en smagsprøve på neuropædagogik, kan du se vores digitale lektion med Louise Brückner, hvor hun fortæller om seks neuropædagogiske principper. Find lektionen her.
neuropædagogik

Undervisere

Underviser_280x400px_Bente Juul
Klik for at se
Underviser_280x400px_Susanne Bommelund
Klik for at se
Underviser_280x400px_Bente Juul
Bente Juul
Bente Juul og Susanne Bommelund har en bred uddannelse inden for det pædagogiske, psykologiske og neurofaglige område.

Deres baggrund for at undervise i neuropædagogik hænger sammen med praktisk erfaring, løbende opkvalificering og fortsat tilegnelse af viden inden for hjerneforskning, lærings-/forandringsteorier, psykologi, kognitiv terapi, coaching, kommunikation og formidling m.m. De har igennem mange år arbejdet med området erhvervet hjerneskade i amts-, kommunal- og statsregi.
Underviser_280x400px_Susanne Bommelund
Susanne Bommelund
Deres primære opgaver er udredning af borgeren og kompetenceudvikling af tværfagligt personale, således at disse bliver i stand til at træne og støtte borgerne gennem deres rehabiliteringsproces. Gennem årene har de opbygget en stor viden i forhold til de udfordringer fagpersoner møder i deres arbejde. De er derfor bevidste om, hvor væsentligt det er, at fagpersoner tilegner sig konkret viden om hjerneskadens betydning for borgerens funktionsniveau, og kompleksiteten i at kunne udvikle og implementer strategier i hverdagen.

Praktisk information

Tæt på motorvej
Gratis parkering
Fuld forplejning (ekskl. drikkevarer)
Inkl. ophold i enkeltværelse
Du modtager uddannelsesbevis efter 3. modul.
Hotelinfo_Vilcon Hotel og Konferencegaard
Vilcon Hotel & Konferencegaard, Slagelse.
Praktisk
Nye datoer på vej

Du modtager uddannelsesbevis efter 3. modul.


Pris
Hvert modul koster kl. 6188,- inkl. ophold i enkeltværelse og fuld forplejning, men eklskl. drikkevarer. Prisen er ekskl. moms.

Du har mulighed for at spare 10 %. Prisen for deltagelse afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Se mere under loyalitetsrabat.