Styrk barnets tilknytning og læring - ud fra et mentaliseringsbaseret perspektiv - Seminarer
Efteruddannelse for lærere
Børn & unge
Kursus

Styrk barnets tilknytning og læring – ud fra et mentaliseringsbaseret perspektiv

Teorien om tilknytning og mentalisering styrker den fagprofessionelles kompetencer i:

 • at skabe et trygt læringsmiljø, hvor barnet tilbydes nye positive erfaringer i kravsituationer, der tidligere har været forbundet med nederlag, kamp og ”brandslukning”
 • at se bag om adfærden hos børn med højintense følelser eller hos børn, der virker umotiverede
 • at forstå hierarkier og delgrupper og med konkrete redskaber skabe et trygt og sikkert læringsmiljø med sunde og fleksible gruppedynamikker

Læs mere om dagen under informationsboksen.

Forskningen bag tilknytning og læring

Forskningen viser, at relationen mellem elev og lærer er afgørende for, hvorvidt den fagprofessionelle kan skabe rammer, som understøtter sikkerhed, social udvikling og læring. Relationen mellem den fagprofessionelle og eleven viser sig at påvirke helt centrale områder. Først og fremmest elevens faglige resultater og generelle trivsel. Desuden har denne relation betydning for elevens evne til selvregulering, selvværd samt evnen til at indgå i positive relationer til de andre elever.  

Det er som udgangspunkt let at forstå, at det ikke hjælper noget at blive vred eller irriteret over, at eleverne ikke kan løse en faglig opgave, hvis de endnu ikke har lært, hvordan de gør. Indimellem glemmer vi dog, at mange børns tilsyneladende uhensigtsmæssige adfærd kan være et symptom på, at de ikke kan honorere de implicitte krav, der kan være i forskellige læringssituationer - f.eks. vedholdenhed, selvregulering, impulskontrol og tillid til den voksne. Paradoksalt nok er mange af de børn, der i læringssituationer kan virke rigide og kravafvisende, og som bliver mødt med størst irritation og vrede, samtidig også dem der har det største behov for at blive mødt af en voksen, der kan tilbyde ro, ansvarlighed og mentalisering, så nye erfaringer kan etableres. 

Tilknytningsteorien tilbyder et perspektiv på at forstå, hvordan børns udvikling og evne til at tilegne sig læring i skole og daginstitution i høj grad påvirkes af kvaliteten af den omsorg, de møder. Jo mere vi kender til tilknytningsteorien, desto bedre kan vi komme i mål med at skabe en sikker ramme, hvor børnene lader sig lede på baggrund af epistemisk tillid, sikkerhed og motivation.  

Fokusområder

Dette kursus byder på en indføring i mentaliseringsteorien samt en gennemgang af tilknytningsteorien. 

Vi skal bl.a. se på, hvordan mentalisering og det naturligt udviklingsfremmende forældre-barn-samspil påvirker barnets selvbillede og dets evne til følelsesregulering og impulskontrol. Dertil handler kurset om, hvilken betydning barnets tidlige erfaringer med dets tilknytningspersoner kan have af indvirkning på barnets evne til at indgå i leg og i læringssituationer. Ydermere skal vi forholde os til, hvordan du som fagprofessionel kan tilbyde nye relationelle erfaringer baseret på mentalisering, epistemisk tillid og sikkerhed i relationen.  

 • Teoretisk gennemgang af tilknytningsteorien 
 • Teoretisk gennemgang af grundelementerne i mentaliseringsteorien, herunder teorien om mentaliseringssvigt og præ-mentaliseringsmodi 
 • Hvordan tilknytningsmønstrene kan udspille sig i læringssituationer, i leg og i konfliktsituationer samt håndtering heraf 
 • Konkrete metoder og forslag til, hvordan du som fagprofessionel kan fremme trygge relationer og et mentaliserende miljø, samt skabe sikkerhed og epistemisk tillid i læringsrummet

Mål 

 • At du opnår en teoretisk forståelse for sammenhængen mellem tilknytningsteorien og mentalisering/det naturligt udviklingsfremmende samspil  
 • At du kan anvende mentalisering som tilgang, metode og indstilling i det pædagogiske arbejde  
 • At du via teori og konkrete redskaber får indblik i, hvordan du kan skabe optimale betingelser, som hjælper barnet/den unge med at finde eller genfinde indre motivation og selvkontrol 
 • At du får fokus på din egen regulering og egen mentalisering  

Målgruppen:  

Kurset er for dig, der arbejder inden for skoleområdet, daginstitutionsområdet eller døgnområdet.  

Kurset henvender sig til almen- og specialområdet. 

Underviser

Sarah-Long-Jonsson
Sarah Long Jonsson
Cand. Pæd.pæd.psyk. psykoterapeut (MPF) og skolelærer
Sarah Long Jonsson er medforfatter til bogen ‘Mentalisering i skolen’ og til bogen ‘Pædagogen som forandringsagent’. Til daglig arbejder hun ved Center for mentalisering, hvor hun bl.a. bruger sine mange års erfaring fra skoleområdet i sit arbejde med undervisning, terapi og supervision.

Sarah Long Jonsson har særligt specialiseret sig i, hvordan implementering af mentalisering kan understøtte det inkluderende fællesskab og styrke social resiliens hos elever og personale. Sarah har siden 2017 stået i spidsen for implementering af mentalisering på skoler i kommunalt regi.
TID & STED:
Det sker:
Den 17. november 2022 på Scandic Roskilde
Den 12. december 2022 på Scandic Silkeborg

Undervisning fra kl. 09.00-16.00.
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 3.080, - ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Mulige rabatter:
Maillisterabat (10 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10 % i rabat allerede ved første tilmelding. Vær opmærksom på, at rabatten er personlig. Så hvis du vil tilmelde flere deltagere, så skal alle være skrevet op til nyhedsbrevet for at få rabat.

Loyalitetsrabat (op til 10 %): Allerede efter 1 deltagelse kan din arbejdsplads få rabat. Læs mere her

Skal hele arbejdspladsen med?
Ved 10 eller flere deltagere fra samme sted, er I velkomne til at kontakte os på 6615 9043 for yderlige rabatmuligheder.