ADHD vredesudbrud hos børn: Årsager, håndtering og støtte - Seminarer
Børn & unge
Artikel

ADHD vredesudbrud hos børn: Årsager, håndtering og støtte

ADHD vredesudbrud hos børn er en udfordring, der kræver indsigt i årsager, effektiv håndtering og støtte fra forældre og fagprofessionelle. Læs meget mere i artiklen herunder.

Af Seminarer.dk
ADHD vredesudbrud børn
ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) er en psykiatrisk lidelse, der påvirker mange børn og voksne rundt om i verden. Børn med ADHD kan have vanskeligheder med koncentration, impulsivitet og hyperaktivitet, hvilket kan føre til vredesudbrud og adfærdsproblemer. I denne artikel vil vi undersøge årsagerne til vredesudbrud hos børn med ADHD, og hvordan forældre og fagprofessionelle kan håndtere disse situationer og støtte børnene på bedst mulig vis. Vi vil inddrage to anerkendte kilder: Dr. Russell Barkley, en fremtrædende forsker inden for ADHD og børnepsykologi, og CHADD (Children and Adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder), en ledende organisation inden for ADHD forskning og støtte.

Årsager til vredesudbrud hos børn med ADHD

ADHD er karakteriseret ved en række symptomer, herunder impulsivitet, koncentrationsbesvær og hyperaktivitet, som kan gøre det svært for børn at håndtere følelser og adfærd. Dette kan resultere i vredesudbrud og frustration, både for barnet og for de voksne, der arbejder med dem.

Dr. Russell Barkley forklarer, at vredesudbrud og adfærdsproblemer ofte er et resultat af manglende evne til at regulere følelser og impulser (1). Dette kan skyldes nedsat funktion i den præfrontale cortex, en del af hjernen, der er ansvarlig for selvkontrol og beslutningstagning. Børn med ADHD har ofte nedsat aktivitet i denne hjerneområde, hvilket kan føre til impulsiv adfærd og manglende evne til at tænke over konsekvenserne af deres handlinger.

CHADD understreger også, at børn med ADHD kan have lav frustrationstolerance og kan blive let overvældet af krav og stressende situationer (2). Dette kan føre til, at de reagerer med vrede og frustration, når de føler sig overvældede eller pressede.

Se relevant uddannelse: ADHD uddannelse: Bliv certificeret vejleder i ADHD

Håndtering af vredesudbrud hos børn med ADHD

For at støtte børn med ADHD og minimere vredesudbrud er det vigtigt for forældre og fagprofessionelle at forstå, hvad der udløser disse reaktioner og at udvikle passende strategier for at hjælpe børnene med at lære at regulere deres følelser og adfærd.

Dr. Barkley foreslår følgende strategier for at hjælpe børn med ADHD med at håndtere vredesudbrud (1):

  1. Skab struktur og forudsigelighed: Børn med ADHD trives ofte i et miljø med klare rutiner og struktur. At have en fast dagsorden og forventninger kan hjælpe dem med at føle sig mere trygge og minimere frustration og vrede.
  2. Undervis i følelsesmæssig regulering: Hjælp børnene med at genkende og forstå deres følelser og lær dem teknikker til at håndtere vrede og frustration. Dette kan omfatte åndedrætsøvelser, afslapningsteknikker og kognitive strategier såsom at tænke før handling.
  3. Vær tålmodig og støttende: Børn med ADHD kan have brug for ekstra tid og støtte til at lære nye færdigheder og håndtere udfordringer. Det er vigtigt at være tålmodig og forstående over for deres behov og at anerkende og belønne deres fremskridt og succeser.
  4. Kommunikation er nøglen: En åben og ærlig kommunikation mellem forældre, fagprofessionelle og børn er afgørende for at forstå og imødekomme barnets behov. Samtaler om følelser og situationer, der kan udløse vredesudbrud, kan hjælpe med at finde løsninger og forebygge konflikter.

CHADD anbefaler også at arbejde sammen med børnepsykologer eller ADHD-specialister for at udvikle en individualiseret adfærdsplan, der kan hjælpe med at adressere barnets specifikke udfordringer og behov (2).

På vores ADHD uddannelse har vi også psykolog Bo Hejlskov med om bord. Bo Hejlskov byder ind med lektionen “Håndtering af adfærdsproblemer“.

Støtte til børn med ADHD og deres familier

Forældre og fagprofessionelle spiller en afgørende rolle i at støtte børn med ADHD og hjælpe dem med at udvikle de færdigheder, de har brug for, for at trives både akademisk og socialt. Det er vigtigt at huske, at hvert barn er unikt og vil have forskellige styrker og udfordringer. At arbejde sammen som et team og fokusere på barnets individuelle behov er nøglen til succes.

Konklusion

Vredesudbrud hos børn med ADHD kan være en udfordring for både børnene selv og de voksne, der støtter dem. At forstå de bagvedliggende årsager til disse udbrud og at udvikle strategier for at hjælpe børnene med at lære at regulere deres følelser og adfærd er afgørende for deres succes og trivsel. Gennem tålmodighed, støtte og samarbejde kan forældre og fagprofessionelle hjælpe børn med ADHD med at overvinde udfordringerne og udnytte deres fulde potentiale.

At arbejde sammen med ADHD-specialister, såsom børnepsykologer og pædagoger, kan hjælpe med at udvikle individualiserede adfærdsplaner og strategier, der er skræddersyet til det enkelte barns behov. Dette kan inkludere at skabe et struktureret og forudsigeligt miljø, undervise i følelsesmæssig regulering, opretholde tålmodighed og støtte samt fremme åben og ærlig kommunikation.

Derudover er det vigtigt for forældre og fagprofessionelle at søge støtte og ressourcer for at hjælpe dem med at navigere i de udfordringer, ADHD kan medføre.

Sammenfattende er vredesudbrud hos børn med ADHD en kompleks udfordring, der kræver forståelse, tålmodighed og støtte fra både forældre og fagprofessionelle. Ved at arbejde sammen og fokusere på barnets individuelle behov og styrker kan voksne hjælpe børn med ADHD med at udvikle de nødvendige færdigheder for at trives og opnå succes i deres daglige liv.

Se relevant uddannelse: ADHD uddannelse: Bliv certificeret vejleder i ADHD

Vigtigheden af uddannelse inden for ADHD

For at kunne støtte og vejlede børn med ADHD effektivt er det vigtigt, at forældre og fagfolk forstår lidelsen og de udfordringer, den medfører. Uddannelse inden for ADHD er en vigtig faktor i at kunne tilbyde den bedst mulige støtte og vejledning.

En sådan mulighed for uddannelse er Seminarer.dk’s ADHD-uddannelse, hvor man kan blive certificeret vejleder i ADHD. Denne uddannelse vil give deltagerne en dybdegående forståelse af ADHD og værktøjer til at hjælpe børn og voksne med at håndtere deres udfordringer.

Læs mere om Seminarer.dk’s ADHD-uddannelse og bliv en certificeret vejleder i ADHD ved at besøge: https://seminarer.dk/e-laering/adhd-uddannelse/


Kilder

(1) Barkley, R. (2013). Taking Charge of ADHD: The Complete, Authoritative Guide for Parents (3rd ed.). New York, NY: Guilford Press.

(2) CHADD – Children and Adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. (n.d.). ADHD and anger. Hentet fra https://chadd.org/adhd-in-the-news/adhd-and-anger-is-there-a-connection/

Relevante arrangementer

ADHD uddannelse: Bliv certificeret vejleder i ADHD
Uddannelse

ADHD uddannelse: Bliv certificeret vejleder i ADHD

Varighed: 30+ timer. På dette unikke digitale ADHD uddannelsesforløb har du muligheden for at blive certificeret ADHD-vejleder af en af verdens førende eksperter inden for ADHD, Dr. Russell Barkley.

Tager du hele uddannelsen, får du ca. 30 timers undervisning fra Russell Barkley samt danske eksperter, bl.a. psykolog Bo Hejlskov Elvén og fysioterapeut Pernille Thomsen. Sammen bidrager de bl.a. med viden om:

ADHD’s indvirkning på de eksekutive funktioner Hvordan diagnosen påvirker børn, unge og voksnes livsvilkår Indsigt i de medicinske og psykosociale behandlingsmuligheder og deres effekt Komorbide lidelser Udviklingsforstyrrelsen SCT (Sluggish Cognitive Tempo)

OBS: Du bliver certificeret ved at have gennemført minimum ét af valgmodulerne, overbygningsmodulet og have bestået eksamen.

Læs mere om den helt særlige uddannelse herunder.

Læs mere
Digitale lektioner om ADHD
Digitale lektioner

Digitale lektioner om ADHD

Varighed: ca. 1-3 timer. Vi har udvalgt fem lektioner om ADHD, som du her har muligheden for at købe særskilt. Du finder også lektionerne i vores uddannelse til certificeret ADHD-vejleder.

Her på siden kan du købe lektionerne:

An overview Børn, fysioterapi, og ADHD Håndtering af adfærdsproblemer The 14. Best Principles for Raising a child with ADHD The other attention disorder SCT

Du kan se prisen og længden på lektionerne under de enkelte lektioner her på siden. Adgang i 1 år fra købsdato.

Målgruppe: Lektionerne er målrettet fagprofessionelle, der arbejder med børn, unge eller voksne med ADHD.  Er du som forælder/pårørende interesseret i en eller flere af lektionerne, og mener du, at du kan drage nytte af indholdet, er du naturligvis også velkommen til at gennemføre den givne lektion.

Læs mere
Sanseintegrationsvejleder i pædagogisk kontekst
Kursusforløb

Sanseintegrationsvejleder i pædagogisk kontekst

Fyn, Jylland & Sjælland

Arbejder du med børn, unge eller voksne, der har en udviklingsforstyrrelse? Så bliv Sanseintegrationsvejleder i pædagogisk kontekst.

Med dette kursusforløb opnår du bl.a.:

Teoretiske og praktiske kompetencer til at differentiere forskellige sensoriske udtryk fra hinanden Konkrete metoder og redskaber til at undersøge den sensoriske forståelse Konkrete metoder og redskaber til at undersøge nervesystemets aktivitetsgrad og amygadala-sensitivitet Kompetencer til at tilrettelægge relevant og bæredygtig pædagogisk intervention i pædagogisk kontekst med udgangspunkt i den enkeltes sensoriske behov, samt til at evaluere interventionens effekt og justere tiltag Konkrete praktiske øvelser til at understøtte interventionens sigte

Din underviser er fysioterapeut Oliver Laage.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Legetræning – social træning for børn med autisme, ADHD og andre udviklingsforstyrrelser
Kursus

Legetræning – social træning for børn med autisme, ADHD og andre udviklingsforstyrrelser

Jylland

Vær med, når vi slår dørene op til dette givende kursus, hvor du lærer PLAY Project-metoden til brug i arbejdet med børn med udviklingsforstyrrelser, f.eks. ADHD og autisme. 

Både forskning og årelange erfaringer viser, at en tidlig målrettet indsats centreret om leg gør en verden til forskel for udviklingen hos børn med udviklingsforstyrrelser. 

Når du deltager på dagen, får du: 

En gennemgang af PLAY Project-metoden med alle dens stadier, metoder og principper   Viden om, hvordan legetræningen kan tilrettelægges – og hvilke teknikker der kan anvendes på de forskellige stadier    Praktiske anvisninger på, hvordan legetræningen kan komme til at fungere som en del af det daglige arbejde, og hvordan det enkelte barn kan profitere af legetræning i hverdagen   Indblik i, hvordan PLAY Project-metoden er blevet indført i to forskellige institutioner i Danmark 

 Læs mere om dagen og underviserne lige herunder. 

 

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

5 ud af 6 stjerner

Læs mere