Autismediagnosen er blevet opdateret - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Autismediagnosen er blevet opdateret

I januar 2022 trådte ICD-11 – den nyeste version af WHO’s diagnosesystem – i kraft. Det betyder bl.a., at autismediagnosen officielt er blevet ændret. Læs her mere om ændringen.

Af Nana Rafn

Digital Content Manager hos Seminarer.dk

Skolevægring autisme
Artiklen er udgivet i august 2022 og senest opdateret i oktober 2023


Autisme er en medfødt neurologisk tilstand, dvs. en form for ”anderledeshed” i hjernen. Mennesker med autisme kan derfor siges at have en anden måde at være i verden på ved f.eks. – i varierende grad – at sanse, forstå og interagere med omgivelserne på en anderledes måde end neurotypiske mennesker.

Det er forskelligt, hvordan diagnosen påvirker den enkelte, da det afhænger af intensiteten af de autistiske karakteristika, ligesom nogle mennesker med autisme har tillægsdiagnoser, mens andre ikke har. For nogle giver autisme derfor store udfordringer, mens andre oplever deres diagnose som en styrke. 

Se alle vores kurser og uddannelser om autisme

Tal fra 2018 viser, at 0,77 % af den samlede danske befolkning har en autismediagnose. Disse tal medregner dog ikke de mennesker, som er blevet udredt i privat regi, og antallet må derfor forventes at være højere. Med til historien hører også, at nogle mennesker med autisme flyver under radaren og derfor ikke bliver diagnosticeret – eller først bliver det ganske sent i livet.

Fra autismetyper til autismespektrum

Autisme blev allerede nævnt af psykiateren Eugen Bleuler i 1908 og 1910, her dog i forbindelse med skizofreni. I 1940’erne dukkede ordet så op i udgivelser af hhv. børnepsykiateren Leo Kanner og børnelægen Hans Asperger.

Hans Asperger kom senere til at lægge navn til Aspergers syndrom, som med tiden er blevet set som en undergruppe af autisme. Og netop undergrupper som Aspergers, infantil autisme, atypisk autisme og uspecificeret gennemgribende udviklingsforstyrrelse (GUU) har i mange år været en del af WHO’s diagnosesystem, ICD, som benyttes i en lang række europæiske lande, herunder Danmark. 

Se alle vores kurser og uddannelser om autisme

I 2018 blev det dog besluttet, at autisme skulle beskrives som et samlet hele, når den nyeste udgave af diagnosesystemet, nemlig ICD-11, trådte i kraft. I januar 2022 overtog ICD-11 så efter ICD-10, som stammede fra 1989 og blev taget i brug i Danmark i en dansk udgave i 1994.

Med ICD-11 skal autisme forstås som et spektrum, deraf navnet autismespektrumforstyrrelse (ASF). Fremover er det derfor tanken, at mennesker med autisme skal diagnosticeres ud fra graden af forstyrrelsen – hhv. 1., 2. eller 3. grad frem for med undertyper.

Som en del af ændringen i ICD-11 er de tidligere tre diagnosekriterier desuden blevet til to, så de nu hedder “vanskeligheder med interaktion og social kommunikation” samt “begrænsede interesser og repetitiv adfærd”.

Plads til nuancer og individualitet

Nadjia Tamechmect er uddannet socialpædagog, arbejder som konsulent hos Center for Mentalisering og forsker i kognitiv adfærdsterapi ved Oxford University. Desuden er hun en af dem, der ser positivt på den nye diagnosebeskrivelse. Til fagbladet Socialpædagogen har hun udtalt:

Det har den konsekvens, at vi kan se på mennesket med autisme meget mere individuelt og nuanceret. Tidligere havde man groft sagt forståelsen af, at alle med autisme skulle mødes med piktogrammer. (…) Tag de gamle underkategorier infantil autisme og atypisk autisme. Hvad er forskellen på de to diagnoser? Tidspunktet de blev stillet. Altså hvornår systemet og f.eks. pædagoger eller lærere blev opmærksomme på en afvigende adfærd, som så førte til en diagnose. Med de nye diagnosekriterier beskriver man i højere grad det enkelte menneske med de ressourcer og vanskeligheder, som optræder.”

Se alle vores kurser og uddannelser om autisme

I ICD-11 tages der nu også højde for kønsforskelle ved autisme. Det betyder, at det bliver understreget, at en persons adfærd skal være klart atypisk for vedkommendes alder, samfundsmæssige kontekst og køn.

Det er en ændring, som Meta Jørgensen bød velkommen, da hun i foråret 2022 talte med Videnskab.dk. Hun er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri samt overlægekonsulent i Specialområde Autisme i Region Midtjylland, og dengang sagde hun:

Det vil sige, at du skal forholde dig til, om adfærden er afvigende målt ud fra, hvordan piger på samme udviklingsniveau opfører sig. Det, synes jeg, er fint, for det minder alle om at huske på, at der er forskel på kønnene.

Hvornår den nye diagnosebeskrivelse vil være fuldt udrullet i det danske sundhedssystem, er stadig uvist, da implementeringen af ICD-11 i bl.a. datasystemer o.l. tager tid. Sundhedsdatastyrelsen oplyser dog, at arbejdet er i gang.


Kilder:

-Landsforeningen Autisme, https://www.autismeforening.dk/om-autisme/

-Embrace Autism, https://embrace-autism.com/a-timeline-of-autism-classifications/

-Socialstyrelsen, Vidensportalen på det sociale område, https://vidensportal.dk/handicap/born-med-autisme/definition

-Socialpædagogen juli 2022, https://socialpaedagogen.sl.dk/arkiv/2022/07/autisme-diagnosen-er-aendret-saadan-arbejder-du-med-asf/

-Videnskab.dk marts 2022, https://videnskab.dk/krop-sundhed/piger-med-autisme-blev-ignoreret-af-videnskaben-i-aarevis

-Sundhedsdatastyrelsen 2022, https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-klassifikationer/sks-klassifikationer/icd_11/nyhedsbrev/overgang_til_icd_11_april2022

 

Relevante arrangementer

Legetræning – social træning for børn med autisme, ADHD og andre udviklingsforstyrrelser
Kursus

Legetræning – social træning for børn med autisme, ADHD og andre udviklingsforstyrrelser

Jylland

Vær med, når vi slår dørene op til dette givende kursus, hvor du lærer PLAY Project-metoden til brug i arbejdet med børn med udviklingsforstyrrelser, f.eks. ADHD og autisme. 

Både forskning og årelange erfaringer viser, at en tidlig målrettet indsats centreret om leg gør en verden til forskel for udviklingen hos børn med udviklingsforstyrrelser. 

Når du deltager på dagen, får du: 

En gennemgang af PLAY Project-metoden med alle dens stadier, metoder og principper   Viden om, hvordan legetræningen kan tilrettelægges – og hvilke teknikker der kan anvendes på de forskellige stadier    Praktiske anvisninger på, hvordan legetræningen kan komme til at fungere som en del af det daglige arbejde, og hvordan det enkelte barn kan profitere af legetræning i hverdagen   Indblik i, hvordan PLAY Project-metoden er blevet indført i to forskellige institutioner i Danmark 

 Læs mere om dagen og underviserne lige herunder. 

 

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

5 ud af 6 stjerner

Læs mere
ADHD uddannelse: Bliv certificeret vejleder i ADHD
Uddannelse

ADHD uddannelse: Bliv certificeret vejleder i ADHD

Varighed: 30+ timer. På dette unikke digitale ADHD uddannelsesforløb har du muligheden for at blive certificeret ADHD-vejleder af en af verdens førende eksperter inden for ADHD, Dr. Russell Barkley.

Tager du hele uddannelsen, får du ca. 30 timers undervisning fra Russell Barkley samt danske eksperter, bl.a. psykolog Bo Hejlskov Elvén og fysioterapeut Pernille Thomsen. Sammen bidrager de bl.a. med viden om:

ADHD’s indvirkning på de eksekutive funktioner Hvordan diagnosen påvirker børn, unge og voksnes livsvilkår Indsigt i de medicinske og psykosociale behandlingsmuligheder og deres effekt Komorbide lidelser Udviklingsforstyrrelsen SCT (Sluggish Cognitive Tempo)

OBS: Du bliver certificeret ved at have gennemført minimum ét af valgmodulerne, overbygningsmodulet og have bestået eksamen.

Læs mere om den helt særlige uddannelse herunder. Udgivet: 01.12.2021

Læs mere
Sanseintegrationsvejleder i pædagogisk kontekst
Kursusforløb

Sanseintegrationsvejleder i pædagogisk kontekst

Fyn, Jylland & Sjælland

Arbejder du med børn, unge eller voksne, der har en udviklingsforstyrrelse? Så bliv Sanseintegrationsvejleder i pædagogisk kontekst.

Med dette kursusforløb opnår du bl.a.:

Teoretiske og praktiske kompetencer til at differentiere forskellige sensoriske udtryk fra hinanden Konkrete metoder og redskaber til at undersøge den sensoriske forståelse Konkrete metoder og redskaber til at undersøge nervesystemets aktivitetsgrad og amygadala-sensitivitet Kompetencer til at tilrettelægge relevant og bæredygtig pædagogisk intervention i pædagogisk kontekst med udgangspunkt i den enkeltes sensoriske behov, samt til at evaluere interventionens effekt og justere tiltag Konkrete praktiske øvelser til at understøtte interventionens sigte

Din underviser er fysioterapeut Oliver Laage.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Tilknytning og omsorgsarbejde
Kursus

Tilknytning og omsorgsarbejde

Jylland & Sjælland

Sådan bliver dine egne personlige erfaringer og tilknytningsmønstre en ressource i faglig praksis. Gør plads i kalenderen, og deltag på dette kursus, hvor psykolog Sarah Daniel stiller skarpt på, hvordan den personlige historie med tilknytning indvirker på vores kompetencer og udfordringer som professionelle omsorgsgivere.

I løbet af kursusdagen opnår du:

Viden om, hvordan tilknytning og tilknytningsmønstre spiller ind i et arbejde, hvor omsorg indgår som en del af den professionelle opgave Inspiration til refleksion over, hvordan din egen tilknytningshistorie spiller ind i dit arbejde Indblik i, hvordan specifikke præferencer og tilbøjeligheder mht. tilknytning og omsorg giver specifikke muligheder og faldgruber i omsorgsarbejdet Input til, hvordan du kan indtænke denne dimension i måden, du tænker kollegafælleskab og ledelse i omsorgsarbejde Inspiration til måder at øge din egen ”langtidsholdbarhed” i omsorgsarbejde – og dermed undgå stress og omsorgstræthed
Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

5 ud af 6 stjerner

Læs mere