Autismediagnosen er blevet opdateret - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Autismediagnosen er blevet opdateret

Tidligere på året, i januar 2022, trådte ICD-11 – den nyeste version af WHO’s diagnosesystem – i kraft. Det betyder bl.a., at autismediagnosen officielt er blevet ændret. Læs her mere om ændringen.

Af Nana Rafn
spektrum_med_farver_autisme
Autisme er en medfødt neurologisk tilstand, dvs. en form for ”anderledeshed” i hjernen. Mennesker med autisme kan derfor siges at have en anden måde at være i verden på ved f.eks. – i varierende grad – at sanse, forstå og interagere med omgivelserne på en anderledes måde.

Det er forskelligt, hvordan diagnosen påvirker den enkelte, da det afhænger af intensiteten af de autistiske karakteristika, ligesom nogle mennesker med autisme har tillægsdiagnoser, mens andre ikke har. For nogle giver autisme derfor store udfordringer, mens andre oplever deres diagnose som en styrke. 

Tal fra 2018 viser, at 0,77% af den samlede danske befolkning har en autismediagnose. Disse tal medregner dog ikke de mennesker, som er blevet udredt i privat regi, og antallet må derfor forventes at være højere. Med til historien hører også, at nogle mennesker med autisme flyver under radaren og derfor ikke bliver diagnosticeret – eller først bliver det ganske sent i livet.

Se også: 3-dages kursus om autisme og angst hos børn og unge

Fra autismetyper til autismespektrum

Autisme blev allerede nævnt af psykiateren Eugen Bleuler i 1908 og 1910, her dog i forbindelse med skizofreni. I 1940’erne dukkede ordet så op i udgivelser af hhv. børnepsykiateren Leo Kanner og børnelægen Hans Asperger.

Hans Asperger kom senere til at lægge navn til Aspergers syndrom, som med tiden er blevet set som en undergruppe af autisme. Og netop undergrupper som Aspergers, infantil autisme, atypisk autisme og uspecificeret gennemgribende udviklingsforstyrrelse (GUU) har i mange år været en del af WHO’s diagnosesystem, ICD, som benyttes i en lang række europæiske lande, herunder Danmark. 

I 2018 blev det dog besluttet, at autisme skulle beskrives som et samlet hele, når den nyeste udgave af diagnosesystemet, nemlig ICD-11, trådte i kraft. I januar 2022 overtog ICD-11 så efter ICD-10, som stammede fra 1989 og blev taget i brug i Danmark i en dansk udgave i 1994.

Med ICD-11 skal autisme forstås som et spektrum, deraf navnet autismespektrumforstyrrelse (ASF). Fremover er det derfor tanken, at mennesker med autisme skal diagnosticeres ud fra graden af forstyrrelsen – hhv. 1., 2. eller 3. grad frem for med undertyper.

Som en del af ændringen i ICD-11 er de tidligere tre diagnosekriterier desuden blevet til to, så de nu hedder “vanskeligheder med interaktion og social kommunikation” samt “begrænsede interesser og repetitiv adfærd”.

Se også: Angst som sekundær lidelse til autisme hos unge og voksne

Plads til nuancer og individualitet

Nadjia Tamechmect er uddannet socialpædagog, arbejder som konsulent hos Center for Mentalisering og forsker i kognitiv adfærdsterapi ved Oxford University. Desuden er hun en af dem, der ser positivt på den nye diagnosebeskrivelse. Til fagbladet Socialpædagogen har hun udtalt:

Det har den konsekvens, at vi kan se på mennesket med autisme meget mere individuelt og nuanceret. Tidligere havde man groft sagt forståelsen af, at alle med autisme skulle mødes med piktogrammer. (…) Tag de gamle underkategorier infantil autisme og atypisk autisme. Hvad er forskellen på de to diagnoser? Tidspunktet de blev stillet. Altså hvornår systemet og f.eks. pædagoger eller lærere blev opmærksomme på en afvigende adfærd, som så førte til en diagnose. Med de nye diagnosekriterier beskriver man i højere grad det enkelte menneske med de ressourcer og vanskeligheder, som optræder.”

I ICD-11 tages der nu også højde for kønsforskelle ved autisme. Det betyder, at det bliver understreget, at en persons adfærd skal være klart atypisk for vedkommendes alder, samfundsmæssige kontekst og køn.

Det er en ændring, som Meta Jørgensen bød velkommen, da hun i foråret 2022 talte med Videnskab.dk. Hun er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri samt overlægekonsulent i Specialområde Autisme i Region Midtjylland, og dengang sagde hun:

Det vil sige, at du skal forholde dig til, om adfærden er afvigende målt ud fra, hvordan piger på samme udviklingsniveau opfører sig. Det, synes jeg, er fint, for det minder alle om at huske på, at der er forskel på kønnene.

Hvornår den nye diagnosebeskrivelse vil være fuldt udrullet i det danske sundhedssystem, er stadig uvist, da implementeringen af ICD-11 i bl.a. datasystemer o.l. tager tid. Sundhedsdatastyrelsen oplyser dog, at arbejdet er i gang.


Kilder:

-Landsforeningen Autisme, https://www.autismeforening.dk/om-autisme/

-Embrace Autism, https://embrace-autism.com/a-timeline-of-autism-classifications/

-Socialstyrelsen, Vidensportalen på det sociale område, https://vidensportal.dk/handicap/born-med-autisme/definition

-Socialpædagogen juli 2022, https://socialpaedagogen.sl.dk/arkiv/2022/07/autisme-diagnosen-er-aendret-saadan-arbejder-du-med-asf/

-Videnskab.dk marts 2022, https://videnskab.dk/krop-sundhed/piger-med-autisme-blev-ignoreret-af-videnskaben-i-aarevis

-Sundhedsdatastyrelsen 2022, https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-klassifikationer/sks-klassifikationer/icd_11/nyhedsbrev/overgang_til_icd_11_april2022

 

Relevante arrangementer

3 faglige og praksisnære kursusdage om autisme og angst
3-dages kursus

3 faglige og praksisnære kursusdage om autisme og angst

Jylland & Sjælland

Børn og unge med autisme oplever ofte at få tillægsdiagnoser, bl.a. angst. På dette dybdegående 3-dages kursus om autisme og angst opnår du viden og praksisnære redskaber, som gør dig i stand til at afhjælpe angsten hos disse børn og unge, samtidig med at du har blik for autismen og de særlige omstændigheder, den giver.

Din underviser er psykolog, Louise Sandholdt Trip, som bl.a. beriger dig med:

Viden om kernesymptomer og kendetegn ved autisme Viden om camouflageprofilen (også kendt som pigeprofilen) Grundlæggende viden om hjernen, angst og signalstoffer Viden om udvikling af angst og forskellen på angst og frygt Viden om udfordringen ved angst og autisme Kognitive og metakognitive redskaber Redskaber til eksponering Redskaber til social træning

Vi arbejder på nye datoer til efteråret 2022.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Angst som sekundær lidelse til autisme hos unge og voksne
Kursus

Angst som sekundær lidelse til autisme hos unge og voksne

Jylland & Sjælland

Gør plads i kalenderen til dette interessante kursus, hvor psykolog samt specialist i autisme og angst, Louise Sandholdt Trip, zoomer ind på angst som sekundær lidelse til autisme med fokus på unge og voksne.

Hun klæder dig på med kompetencer til, hvordan du som fagprofessionel bedst styrker trivslen, selvværdet og motivationen for unge og voksne med autisme og angst. Det sker ud fra:

Ekspertviden om, hvad angst er – herunder forståelse af frygt og angst, typer af angst samt hjernen og angst Viden om, hvad det særlige er ved angst og autisme Redskaber til, hvad du som fagprofessionel kan gøre, herunder bl.a. kognitive og metakognitive tilgange

Læs mere om det givende kursus herunder eller snup en kursusplads via tilmeldingsboksen.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

5 ud af 6 stjerner

Læs mere
PDA – når selv de mindste krav udløser angst
Kursus

PDA – når selv de mindste krav udløser angst

Jylland & Sjælland

Mennesker med PDA kan opleve store udfordringer i hverdagen – bl.a. i skole/uddannelseslivet, hvor det f.eks. kan give sig udslag i skolevægring, men også senere i arbejdslivet.

På denne givende kursusdag lærer du om den særlige PDA-profil og får redskaber til at hjælpe mennesker med at håndtere deres PDA.

Psykolog Louise Sandholdt Trip bidrager bl.a. med viden om:

PDA vs. almindelig kravundgåelse ved autisme Spørgeskemaerne EDA-Q og PDA-Q Udfordringen ved angst og autisme Eksponering som metode Hvad gør vi? Tilgange til PDA-profilen
Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

5 ud af 6 stjerner

Læs mere
ADHD uddannelse: Bliv certificeret vejleder i ADHD
Digital uddannelse

ADHD uddannelse: Bliv certificeret vejleder i ADHD

På dette unikke digitale ADHD uddannelsesforløb får du muligheden for at blive certificeret ADHD-vejleder af en af verdens førende eksperter inden for ADHD, Dr. Russell Barkley.

Hele ADHD uddannelsen giver ca. 30 timers undervisning fra førende eksperter på området, herunder en række danske fagpersoner, bl.a. psykolog Bo Hejlskov Elvén og fysioterapeut Pernille Thomsen.

Du bliver certificeret ved at have gennemført minimum ét af valgmodulerne, overbygningsmodulet og have bestået eksamen.

Læs mere om den helt særlige uddannelse herunder.

Læs mere