Compassion Focused Therapy (CFT) forklaret - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Compassion Focused Therapy (CFT) forklaret

Hvad er Compassion Focused Therapy (CFT) - på dansk medfølelsesfokuseret terapi? I denne artikel bliver du introduceret til CFT og dens muligheder!

underviser_anne_dorthe

Om du arbejder med børn, unge, voksne eller ældre, så kan terapiformen Compassion Focused Therapy (CFT) – på dansk medfølelsesfokuseret terapi – være et godt værktøj at have i din rygsæk. CFT udspringer af det kognitive paradigme og er opbygget med elementer fra kognitiv adfærdsterapi og mindfulness samt elementer fra moderne neuropsykologi, humanistisk psykologi og gestaltterapi. CFT er målrettet mennesker med lavt selvværd og svigtende indre balance.

I CFT arbejder du sammen med borgeren/beboeren for at få skabt den tryghed og de selvreguleringsforudsætninger, der ikke er blevet etableret igennem livet. Sagt på en anden måde hjælper du altså med at få bygget et stabilt fundament i personens psyke. For det er først, når fundamentet er bygget, at udvikling kan ske. Terapiformen fokuserer altså på at skabe medfølelse og egenomsorg hos de personer, som du arbejder med, og det kan virkelig flytte en person.

Øget medfølelse gør, at personer bedre kan rumme deres og andres udfordringer og lidelser, og derfor giver terapiformen borgeren/beboeren en større grad af selvrefleksion og gåpåmod, også når tingene ikke går, som de skal. Selvkritik og bekymringer bliver skiftet ud med øget trivsel og sundere relationer i borgerens/beboerens liv.

Se også vores mini-uddannelse i Compassion Fokuseret Terapi

De tre affektsystemer

Hjernen har tre affektsystemer: drivesystemet, beroligelsessystemet og trusselssystemet. For at skabe mest mulig udvikling skal der helst være ligevægt mellem de tre systemer, men det er ikke altid tilfældet. Forestil dig et liv, hvor f.eks. trusselssystemet konstant bliver ringet op, og evnen til selvberoligelse er lille. Trusselssystemet er f.eks. stort og veludviklet hos personer, der er udfordret kognitivt, har et lavere funktionsniveau, har autisme, et misbrug, er tidligt skadet eller har en psykisk lidelse som angst, depression, stress eller lavt selvværd. Da evnen til at kunne afvæbne dette trusselssystem ofte er meget lille, betyder det, at trusselssystemet ikke kan klare belastninger, og ofte virker almindelige terapiformer som f.eks. kognitiv terapi kun i begrænset omfang. Derfor skal der opbygges en modpol, så sårbare personer kan møde forhindringer uden at knække sammen. Den modpol kan CFT hjælpe med at opbygge ved at fokusere på at øve borgerens egenomsorg og selvberoligelse. Der bliver altså skruet op for beroligelsessystemet, så trusselssystemet ikke dominerer. Det skaber udvikling, drive og øget livskvalitet.

I videoen nedenfor kan du høre Anne Dorthe Hasholt fortælle om CFT.

Se også vores mini-uddannelse i Compassion Fokuseret Terapi

Relevante arrangementer

Compassion Fokuseret Terapi (CFT) – Mini-uddannelse
Kursus

Compassion Fokuseret Terapi (CFT) – Mini-uddannelse

Jylland

Lær Compassion Fokuseret Terapi (CFT) på denne mini-uddannelse med psykolog Anne Dorthe Hasholt. Med skarp og inspirerende formidling giver hun dig en grundig indføring i Compassion Fokuseret Terapi (CFT) i både teori og praksis.

Det betyder, at du med CFT uddannelsen får:

En dybere teoretisk og praktisk forståelse af compassion fokuseret terapi. Viden om den kognitive tilgang til medfølelse og medfølelsens betydning for selvværd, selvberoligelse og livskvalitet Indblik i hjernes tre affektsystemer: Drivesystemet, Beroligelsessystemet og Trusselssystemet samt hvordan du hjælper med at skabe balance mellem de tre systemer Træning i at bruge de forskellige CFT-interventioner, øvelser og meditationer til skabe udvikling af og få adgang til beroligelsessystemet Kompetencer til at skabe en målrettet træning af borgere, som har brug for at øge deres selvværd og styrke deres indre balance

Få mere at vide om CFT uddannelsen herunder, bl.a. med introvideoen med Anne Dorthe Hasholt, hvor hun forklarer værdien af CFT.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

5 ud af 6 stjerner

Læs mere
Kognitivbaseret mindfulness uddannelse
Uddannelse

Kognitivbaseret mindfulness uddannelse

Jylland

Som noget ganske unikt tager denne mindfulness uddannelse afsæt i kognitiv adfærdsterapi, så du får større forståelse for, hvad du gør, og hvorfor det virker, når du arbejder med menneskers sind ved hjælp af mindfulness. Du bliver undervist af psykolog og specialist i mindfulness, Anne Dorthe Hasholt, som har uddannet mere end 2000 kursister hos os. På mindfulness uddannelsen får du bl.a.:

Viden om teorien bag kognitiv adfærdsterapi Forståelse for indvirkningen af mindfulness på processer i hjernen Træning og forskellige øvelser til brug såvel professionelt som privat

Vær opmærksom på, at trin 2 forudsætter, at man har deltaget på trin 1 eller tilsvarende.

Husk at se introvideoen herunder med underviser Anne Dorthe Hasholt. Se bl.a., hvad du kan få ud af at deltage på vores mindfulness uddannelse, og hvorfor mindfulness kan være det helt rigtige for dig.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Acceptance and Commitment Therapy (ACT) – Mini-uddannelse
3-dages kursus

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) – Mini-uddannelse

Jylland

Lær at bruge Acceptance and Commitment Therapy (ACT) til at hjælpe mennesker med at finde ind til deres egne værdier og lære at håndtere problemstillinger og lidelser i deres liv.

På ACT mini-uddannelsen bliver du undervist af psykolog Anne Dorthe Hasholt, som sørger for, at du får:

En dybere teoretisk og praktisk forståelse af ACT Træning i brugen af de forskellige arbejdsmodeller og øvelser Kompetencer til at bruge terapiformen i mødet med borgere med bl.a. kroniske smerter, stress, angst, depression og OCD Kompetencer til at hjælpe mennesker med at få adgang til vigtige redskaber, der kan give dem robustheden til at kunne tage engagerede skridt i retningen af det, der giver mening for dem, og til at holde retningen både i medvind og modvind

Husk at se introvideoen herunder med underviser Anne Dorthe Hasholt. Se bl.a., hvad du kan få ud af at deltage på vores ACT uddannelse, og hvorfor ACT kan være den helt rigtige uddannelse for dig.

Læs mere
Børn og unges trivsel og sundhed – med fokus på ”støj” fra digitale medier
Kursus

Børn og unges trivsel og sundhed – med fokus på ”støj” fra digitale medier

Jylland & Sjælland

Mange børn og unge bruger i dag en stor del af deres vågne timer foran en skærm, men hvordan påvirker skærmene egentlig deres trivsel, udvikling og livsduelighed? Netop dét får du viden om på dette kursus, som psykolog Nicola Nyhave står i spidsen for.

Som deltager på kurset bliver du mere konkret klædt på med:

Viden om, hvordan krop og psyke gensidigt påvirker hinanden, og hvad der skaber det bedste grundlag for sundhed og trivsel hos mennesker Viden om sociale medier, FOMO og andre skærmfænomener, og hvordan de påvirker børn og unges sundhed, trivsel, udviklingsmuligheder og livsduelighed Indblik i, hvorfor det er vigtigt, at du, som fagperson, bidrager til at skabe en bedre balance mellem det analoge og det digitale i børn og unges liv – og inspiration til at gøre det Indblik i, hvorfor det er vigtigt, at du bygger solide stilladser omkring børn og unge og tør være en tydelig rollemodel i en verden i hastig forandring

Lyst til at vide mere? Så skal du bare læse med lige herunder.

Læs mere