Compassion Focused Therapy (CFT) forklaret - Seminarer.dk
Alle nyheder
Artikel

Compassion Focused Therapy (CFT) forklaret

Hvad er Compassion Focused Therapy (CFT) - på dansk medfølelsesfokuseret terapi? I denne artikel bliver du introduceret til CFT og dens muligheder!

underviser_anne_dorthe

Om du arbejder med børn, unge, voksne eller ældre, så kan terapiformen Compassion Focused Therapy (CFT) – på dansk medfølelsesfokuseret terapi – være et godt værktøj at have i din rygsæk. CFT udspringer af det kognitive paradigme og er opbygget med elementer fra kognitiv adfærdsterapi og mindfulness samt elementer fra moderne neuropsykologi, humanistisk psykologi og gestaltterapi. CFT er målrettet mennesker med lavt selvværd og svigtende indre balance.

I CFT arbejder du sammen med borgeren/beboeren for at få skabt den tryghed og de selvreguleringsforudsætninger, der ikke er blevet etableret igennem livet. Sagt på en anden måde hjælper du altså med at få bygget et stabilt fundament i personens psyke. For det er først, når fundamentet er bygget, at udvikling kan ske. Terapiformen fokuserer altså på at skabe medfølelse og egenomsorg hos de personer, som du arbejder med, og det kan virkelig flytte en person.

Øget medfølelse gør, at personer bedre kan rumme deres og andres udfordringer og lidelser, og derfor giver terapiformen borgeren/beboeren en større grad af selvrefleksion og gåpåmod, også når tingene ikke går, som de skal. Selvkritik og bekymringer bliver skiftet ud med øget trivsel og sundere relationer i borgerens/beboerens liv.

Se også vores uddannelse: “Den metakognitive bølgeHer indgå Compassion fokuseret terapi som en vigtig og stor del af uddannelsen. 

De tre affektsystemer

Hjernen har tre affektsystemer: drivesystemet, beroligelsessystemet og trusselssystemet.

For at skabe mest mulig udvikling skal der helst være ligevægt mellem de tre systemer, men det er ikke altid tilfældet. Forestil dig et liv, hvor f.eks. trusselssystemet konstant bliver ringet op, og evnen til selvberoligelse er lille. Trusselssystemet er f.eks. stort og veludviklet hos personer, der er udfordret kognitivt, har et lavere funktionsniveau, har autisme, et misbrug, er tidligt skadet eller har en psykisk lidelse som angst, depression, stress eller lavt selvværd.

Da evnen til at kunne afvæbne dette trusselssystem ofte er meget lille, betyder det, at trusselssystemet ikke kan klare belastninger, og ofte virker almindelige terapiformer som f.eks. kognitiv terapi kun i begrænset omfang. Derfor skal der opbygges en modpol, så sårbare personer kan møde forhindringer uden at knække sammen. Den modpol kan CFT hjælpe med at opbygge ved at fokusere på at øve borgerens egenomsorg og selvberoligelse. Der bliver altså skruet op for beroligelsessystemet, så trusselssystemet ikke dominerer. Det skaber udvikling, drive og øget livskvalitet.

I videoen nedenfor kan du høre Anne Dorthe Hasholt fortælle om CFT.

Se også vores uddannelse: “Den metakognitive bølgeHer indgå Compassion fokuseret terapi som en vigtig og stor del af uddannelsen. 

Lær mere om Compassion fokuseret terapi på vores uddannelse

“Den metakognitive bølge – samlet uddannelse i Mindfulness, CFT og ACT” kombinerer flere terapiformer i én omfattende uddannelse. Denne uddannelse tilbyder et dybdegående indblik i metakognitiv terapi, Mindfulness, Compassion Focused Therapy (CFT) og Acceptance and Commitment Therapy (ACT), samlet i 50 timers undervisning fordelt på tre fysiske og tre online moduler.

Den metakognitive bølge, som er kernen i denne uddannelse, er en moderne tilgang inden for kognitiv adfærdsterapi. Den fokuserer ikke på indholdet af tanker og følelser men på hvordan vi responderer på disse, især når vi står over for psykiske ubalancer. Denne tilgang fremhæver vigtigheden af ro i nervesystemet, affektsystemernes balance, højt bevidsthedsniveau, psykologisk fleksibilitet og accept som grundlag for mental sundhed.

Mindfulness er fundamentet for denne tilgang, hvor nærvær og bevidsthed er afgørende for at kunne forholde sig til egne tanker og følelser. CFT bidrager med metoder til at indarbejde tryghed og selvregulering i affektsystemerne, mens ACT anvender accept og mindfulness til at opbygge psykologisk fleksibilitet og støtter en værdibaseret tilværelse.

Udover dybdegående kendskab til hver terapiform, får du adgang til værktøjer, øvelser, behandlingsforløbsguides og målrettede meditationer. Efter uddannelsen vil du kunne hjælpe mennesker med at opnå affektsystemets balance, håndtere psykiske udfordringer metakognitivt, hæve bevidsthedsniveauet og styrke psykologisk fleksibilitet og robusthed. Uddannelsen henvender sig til fagprofessionelle inden for omsorg, pædagogik, sundhedspleje og beslægtede områder, der ønsker at styrke deres evner til at hjælpe andre i deres udvikling og trivsel.

Det lærer du om CFT på vores uddannelse

Modul 3 og 4 på uddannelsen fokuserer på Compassion Focused Therapy (CFT), en terapiform der er særligt nyttig for individer uden indlærte trygheds- og selvreguleringsmekanismer. Disse moduler underviser i hjernens affektregulering, skabelsen af balance heri, og udarbejdelsen af et målrettet CFT-behandlingsprogram. Du lærer også at bruge specifikke CFT-meditationer udviklet af Anne Dorthe Hasholt.

Modul 3 er online og dækker CFT’s grundprincipper, affektregulering, integrations- og polariseringsmodeller, samt grundlæggende og avancerede CFT-meditationer.

Modul 4, som kræver fysisk deltagelse, bygger videre på Modul 3’s læring gennem dybere træning og praksis.

læs mere om hele uddannelsen her:Den metakognitive bølge”

Relevante arrangementer

Den metakognitive bølge – samlet uddannelse i Mindfulness, CFT og ACT
Uddannelse

Den metakognitive bølge – samlet uddannelse i Mindfulness, CFT og ACT

Fyn

Tag en uddannelse i den metakognitive bølges terapiformer og få flere miniuddannelser i én. 

På uddannelsen bliver du undervist i tredje bølge kognitiv adfærfdterapi og de metakognitive terapiformer Mindfulness, Compassion Focused Therapy og Acceptance and Commitment Therapy. Du får således flere miniuddannelser i én uddannelse.

På uddannelsen får du bl.a. undervisning i: 

At arbejde med psykiske udfordringer ud fra en metakognitiv tilgang Hvordan du kan hjælpe mennesker med at bringe balance i deres affektsystemer Medfølelsesfokuseret terapi (CFT) og målrettede CFT-meditationer  Mindfulness og mindfulnessmeditationer  Acceptance and Commitment Therapy og psykologisk fleksibilitet 

Hold 1 er udsolgt. Hold 2 og 3 er nu aktivt for 2024. Tilmeld dig her på siden. 

Læs mere
Kognitivbaseret mindfulness uddannelse
Uddannelse

Kognitivbaseret mindfulness uddannelse

Jylland

Vil du undervise i mindfulness eller bruge mindfulness som et redskab til at hjælpe dine borgere?

OBS: Opstartsmødet på Trin 1 er afholdt, men du kan stadig nå at få en plads på holdet! Det kræver blot, at du kan afsætte tid til at se det digitale indhold (ca. 11-12 timer). Kontakt os for at høre mere.

På disse mindfulnessuddannelser underviser cand.psych.aut. Anne Dorthe Hasholt ikke blot i mindfulnesspraksis, men også i den kognitive teori og filosofien bag mindfulness. Udover undervisning i konkret mindfulnesspraksis får du således også undervisning i, hvordan mindfulness virker, og hvorfor det virker.

Vi udbyder både en grunduddannelse og mindfulnessinstruktøruddannelse (inkl. certificering).

Afhængigt af din mindfulness uddannelsens niveau får du bl.a. undervisning i:

Den kognitive teori og filosofien bag mindfulness, bl.a. nervesystemet og affektsystemerne Det forskningsbaserede 8 ugers mindfulnessforløb MBSR udviklet af Jon Kabat-Zinn Implementering af mindfulness i hverdagen privat og professionelt Tilrettelæggelse af mindfulnessforløb og rollen som mindfulnessinstruktør Guidede meditationer

 

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Kognitiv terapi uddannelse
Uddannelse

Kognitiv terapi uddannelse

Fyn

Denne uddannelse kvalificerer dig til at anvende kognitiv adfærdsterapi, som er én af de mest evidensbaserede og effektive metoder til behandling af psykiske og psykosociale problemstillinger.

Uddannelsen er udviklet i samarbejde med cand.psych.aut. Anne Dorthe Hasholt og består af to semestre, så du selv kan bestemme din uddannelses varighed og faglige dybde.

På denne kognitiv terapi uddannelse får du bl.a.:

Indføring i kognitiv adfærdsterapis teori, strømninger og terapeutiske metoder Viden om kognitionspsykologi og neuropsykologi Træning i kognitive metoder, bl.a. kognitiv analyse og omstrukturering Øvelse i at agere i den særlige rolle som kognitiv facilitator

Hvert semester indeholder ca. 40 timers undervisning fordelt på fysiske og digitale kursusdage.

OBS: Vi har få pladser tilbage på grunduddannelsen (1. semester) i foråret 2024. Opstartsmødet er afholdt, men første fysiske kursusdag er d. 4. marts 2024. Kontakt os på [email protected], hvis du ønsker en plads på holdet.

Læs mere
Undgå udbrændthed på jobbet – skab et bæredygtigt arbejdsliv
Uddannelse

Undgå udbrændthed på jobbet – skab et bæredygtigt arbejdsliv

Jylland & Sjælland

Evidensbaseret uddannelse, der giver redskaber til at undgå udbrændthed, omsorgstræthed og at sænke sygefravær. Aktuel for medarbejdere og ledere.

På uddannelsen lærer cand.psych.aut. Anne Dorthe Hasholt dig bl.a.:

At agere bæredygtigt i relations- og omsorgsarbejde Strategier til at undgå omsorgstræthed, udbrændthed og forråelse  At skabe en arbejdskultur, der er bæredygtig At kende forskel på ”slid-empati” og ”bæredygtig empati”

Nye hold klar til 2024!

 

Læs mere