Den ligeværdige relation er altafgørende i behandling af hashmisbrug - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Den ligeværdige relation er altafgørende i behandling af hashmisbrug

Hvad er særligt vigtigt at huske på i behandlingen af mennesker med hashmisbrug? Det svarer klinisk behandler Christopher Schmitz på i denne lille artikel.

Af Christopher Schmitz og Nana Rafn
hahsmisbrug_billede_med_joint
 

I din bog – “Den vigtigste bog du nogensinde har læst om cannabis” – skriver du, at det er hashrygeren, der er eksperten, og at det er vigtigt at huske på. Kan du uddybe den tanke lidt mere, og hvorfor den er vigtig at have med sig i behandlingsarbejdet?

“En klassisk årsag til et mislykket behandlingsforløb er manglende adressering af den relationelle asymmetri, der er indlejret i enhver klient-behandler-relation. Som behandlere er vi nødt til aktivt at forholde os til den automatiske klientgørelse, der ligger i behandlingsarbejdet, og vores forståelse af det. Vi ser på personen, der søger behandling, som en “klient”, der søger hjælp, og på os selv som “eksperter”, der hjælper. Det vanskeligste skridt i behandlingen er skridtet ind i behandling, fordi det er forbundet med et nederlag at skulle søge hjælp, og fordi det opleves uværdigt og stigmatiserende at have misbrug. Vi må forsøge at finde det “Kierkegaard´ske perspektiv” ved at se klienten som en ligeværdig person, der har gode grunde til at træffe de valg, som vedkommende har taget, herunder de valg der ledte til misbrug.

Vi finder perspektivet – og forholder os dermed aktivt til den automatiske klientgørelse – ved at italesætte den i første samtale, hvilket jeg også skriver om i bogen. Når en person, der ryger hash, lykkes med at stoppe, er det altid, fordi det lykkes at etablere en ligeværdig relation omkring et fælles projekt. Alt for ofte gør vi os ikke tilstrækkeligt umage – hvis overhovedet – med den del. Vi springer let hen over den afgørende forhandling om “det fælles projekt”, inden vi starter det egentlige behandlingsforløb. Personen, der ryger, er ekspert i sit liv, og uden hans eller hendes oplevelse af ejerskab i projektet udebliver det engagement, der er den primære prædiktor for et vellykket behandlingsforløb. I bogen taler jeg om de fire empiriske elementer, der skaber en stærk relation om et fælles projekt.”

Hvorfor er behandlingen af hashmisbrug blevet din helt store mission?

“Det skulle tage et utal af supervisorer og coaches, før jeg fik min mission helt på plads. Faktisk var det primært gennem arbejdet med en coach, der sad på den anden side af jorden i Australien, at det lykkedes at lande missionens ordlyd helt.

Arbejdet med at hjælpe personer, der er fanget i misbrug, tilbage til livet, har alle dage fascineret mig. Det føles enormt privilegeret at få lov til at være med på deres personlige og helt unikke rejse mod det, de forstår som det gode liv. Jeg var helt fra starten overbevist om, at jeg med den indsigt, jeg havde opnået gennem uddannelse og klinisk erfaring, ville være i stand til at skabe en samfundsforandring i forhold til hashrygning. Lidt naivt abonnerede jeg på en forestilling om, at jeg kunne få alle til at forstå de negative sider ved hashrygning og i virkeligheden ændre samfundets syn på rusmidlet. I takt med mit arbejde blev det mere og mere tydeligt, hvor begrænset indsigt vi har om hash som rusmiddel. Derfor består mit arbejde til stadighed i både at give indsigt gennem de individuelle samtaler med hashrygere og med personale ude omkring på skoler og institutioner. De senere år er indsigten, og dermed også alvorligheden omkring rusmidlet, blevet øget, men der mangler stadig indsigt mange steder og i særdeleshed konkrete værktøjer til, hvordan vi kan gøre den indsigt gældende uden at miste relationen til den, der ryger. Gennem min australske coach forstod jeg, at jeg aldrig ville komme til at ændre verdens syn på rusmidlet hash. Der vil, uanset mit og andres arbejde, til stadighed være personer, som enten ikke er interesserede i den indsigt eller er ligeglade med den. Derfor er missionen ikke at skabe indsigten hos alle, men derimod hos dem, der vil. Det er selvfølgelig mit håb, at nøglepersoner – f.eks. professionelle omkring dem, der ryger; politikere, der har misbrug som deres område; forældre, der står på sidelinjen – vil tage indsigten til sig og også tage ansvaret for at omsætte den. Det er grunden til, at jeg altid har været optaget af den praktiske del af missionen: Indsigt uden konkret anvisning på, hvordan den omsættes, er ubrugelig. Det er grunden til, at begge mine bøger, og i virkeligheden alt hvad jeg laver, har fokus på, hvordan vi helt konkret arbejder med at hjælpe en person ud af et misbrug.”

Tag det første skridt til at styrke behandlingen af hashmisbrug

Oplev Christopher Schmitz, når han deler ud af sine godt 20 år som klinisk behandler på kurset ”Den ufortalte historie om cannabis”, som løber af stablen i februar 2022. 

Her stiller han skarpt på, hvordan vi styrker samarbejdet med borgere med hashmisbrug, øger deres motivation og hjælper dem ud af misbruget. Læs mere om kurset på denne side.

 

Relevante arrangementer

Den ufortalte historie om cannabis
Kursus

Den ufortalte historie om cannabis

Jylland & Sjælland

Ifølge undersøgelser får 2 ud af 3 danske hashmisbrugere  – trods behandling – ikke nedbragt deres misbrug. I Sverige arbejder de ud fra HAP-metoden og lykkes i højere grad med at hjælpe borgere ud af misbruget. På dette kursus bliver du undervist af klinisk behandler, Christopher Schmitz, der som den eneste i Danmark uddanner danske behandlere i HAP-metoden. Han sørger bl.a. for, at du får:

Viden om, hvorfor ”state of the art”-behandling ikke virker (de ufortalte årsager) Et nyt perspektiv fra forskningen på, hvorfor vi ikke forbedrer os (særligt i misbrugsbehandling) Kendskab til, hvilke barrierer, der på begge sider af bordet, forhindrer bedre resultater i behandling Nøglen til at begynde på en ny rejse mod bedre resultater Indblik i strategien, der fremmer motivationen og afvikler hashmisbruget én gang for alle
Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

5 ud af 6 stjerner

Læs mere
Borderline og mentalisering – forstå sammenhængen mellem indre og ydre virkelighed
Kursus

Borderline og mentalisering – forstå sammenhængen mellem indre og ydre virkelighed

Jylland & Sjælland

Mennesker med borderline kan – vha. en mentaliseringsbaseret tilgang – blive bedre til at forstå egen og andres adfærd. Vær med på denne kursusdag, hvor psykolog, Nana Lund Nørgaard, stiller skarpt på netop borderline og mentalisering.

Med fra kurset får du bl.a.:

Viden om diagnosen emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type Viden om mentalisering Indsigt i, hvordan du kan lære at genkende og forstå de prototypiske måder, mennesker med borderline ofte er i verden på (præ-mentaliseringsformer) Redskaber til kommunikation, herunder viden om, hvordan du kan forsøge at møde mennesker med borderline på en hjælpsom måde

Begge afholdelser er udsolgt.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Stemmehøring: Giv stemmerne mening
Kursus

Stemmehøring: Giv stemmerne mening

Jylland & Sjælland

Vil du vide endnu mere om Stemmehøring?

Se vores Uddannelse som stemmehørerfacilitator. Her bliver du også undervist af Trevor Eyles og Michael Cidlik.

Med dette interessante kursus opnår du bl.a. indsigt i teorien bag stemmehøring, introduktion til Maastricht-interviewet og viden om, hvordan du hjælper borgere med at håndtere og acceptere stemmerne. Du bliver undervist af Trevor Eyles, som i 20 år har arbejdet i socialpsykiatrien i Aarhus, bl.a. med at facilitere stemmehørergrupper. Desuden fortæller Michael Cidlik sin inspirerende historie om livet som stemmehører. 

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Fra tabu til tema – seksualitet hos voksne med udviklingshæmning
Kursus

Fra tabu til tema – seksualitet hos voksne med udviklingshæmning

Jylland & Sjælland

Deltag på denne kursusdag og bliv klogere på, hvorfor seksualitet er et vigtigt element i livskvaliteten hos borgere med udviklingshæmning.

Opnå bl.a. viden om:

Relevante lovgivninger og retningslinjer, du som omsorgsmedarbejder skal forholde dig til – Hvad må jeg? Hvad kan jeg? Hvad skal jeg? Seksuel grænseoverskridende adfærd, og hvordan du kan være med til at forebygge seksuelle overgreb Redskaber til at takle seksuelle tilbøjeligheder, der afviger fra normen De forskellige niveauer og metoder for vejledning og støtte – Hvordan griber jeg det an? Hvordan du kan være med til at skabe et seksualvenligt miljø på din arbejdsplads

Få meget mere at vide om dagen lige herunder.

Læs mere