Den ligeværdige relation er altafgørende i behandling af hashmisbrug - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Den ligeværdige relation er altafgørende i behandling af hashmisbrug

Hvad er særligt vigtigt at huske på i behandlingen af mennesker med hashmisbrug? Det svarer klinisk behandler Christopher Schmitz på i denne lille artikel.

Af Christopher Schmitz og Nana Rafn
hahsmisbrug_billede_med_joint
 

I din bog – “Den vigtigste bog du nogensinde har læst om cannabis” – skriver du, at det er hashrygeren, der er eksperten, og at det er vigtigt at huske på. Kan du uddybe den tanke lidt mere, og hvorfor den er vigtig at have med sig i behandlingsarbejdet?

“En klassisk årsag til et mislykket behandlingsforløb er manglende adressering af den relationelle asymmetri, der er indlejret i enhver klient-behandler-relation. Som behandlere er vi nødt til aktivt at forholde os til den automatiske klientgørelse, der ligger i behandlingsarbejdet, og vores forståelse af det. Vi ser på personen, der søger behandling, som en “klient”, der søger hjælp, og på os selv som “eksperter”, der hjælper. Det vanskeligste skridt i behandlingen er skridtet ind i behandling, fordi det er forbundet med et nederlag at skulle søge hjælp, og fordi det opleves uværdigt og stigmatiserende at have misbrug. Vi må forsøge at finde det “Kierkegaard´ske perspektiv” ved at se klienten som en ligeværdig person, der har gode grunde til at træffe de valg, som vedkommende har taget, herunder de valg der ledte til misbrug.

Vi finder perspektivet – og forholder os dermed aktivt til den automatiske klientgørelse – ved at italesætte den i første samtale, hvilket jeg også skriver om i bogen. Når en person, der ryger hash, lykkes med at stoppe, er det altid, fordi det lykkes at etablere en ligeværdig relation omkring et fælles projekt. Alt for ofte gør vi os ikke tilstrækkeligt umage – hvis overhovedet – med den del. Vi springer let hen over den afgørende forhandling om “det fælles projekt”, inden vi starter det egentlige behandlingsforløb. Personen, der ryger, er ekspert i sit liv, og uden hans eller hendes oplevelse af ejerskab i projektet udebliver det engagement, der er den primære prædiktor for et vellykket behandlingsforløb. I bogen taler jeg om de fire empiriske elementer, der skaber en stærk relation om et fælles projekt.”

Hvorfor er behandlingen af hashmisbrug blevet din helt store mission?

“Det skulle tage et utal af supervisorer og coaches, før jeg fik min mission helt på plads. Faktisk var det primært gennem arbejdet med en coach, der sad på den anden side af jorden i Australien, at det lykkedes at lande missionens ordlyd helt.

Arbejdet med at hjælpe personer, der er fanget i misbrug, tilbage til livet, har alle dage fascineret mig. Det føles enormt privilegeret at få lov til at være med på deres personlige og helt unikke rejse mod det, de forstår som det gode liv. Jeg var helt fra starten overbevist om, at jeg med den indsigt, jeg havde opnået gennem uddannelse og klinisk erfaring, ville være i stand til at skabe en samfundsforandring i forhold til hashrygning. Lidt naivt abonnerede jeg på en forestilling om, at jeg kunne få alle til at forstå de negative sider ved hashrygning og i virkeligheden ændre samfundets syn på rusmidlet. I takt med mit arbejde blev det mere og mere tydeligt, hvor begrænset indsigt vi har om hash som rusmiddel. Derfor består mit arbejde til stadighed i både at give indsigt gennem de individuelle samtaler med hashrygere og med personale ude omkring på skoler og institutioner. De senere år er indsigten, og dermed også alvorligheden omkring rusmidlet, blevet øget, men der mangler stadig indsigt mange steder og i særdeleshed konkrete værktøjer til, hvordan vi kan gøre den indsigt gældende uden at miste relationen til den, der ryger. Gennem min australske coach forstod jeg, at jeg aldrig ville komme til at ændre verdens syn på rusmidlet hash. Der vil, uanset mit og andres arbejde, til stadighed være personer, som enten ikke er interesserede i den indsigt eller er ligeglade med den. Derfor er missionen ikke at skabe indsigten hos alle, men derimod hos dem, der vil. Det er selvfølgelig mit håb, at nøglepersoner – f.eks. professionelle omkring dem, der ryger; politikere, der har misbrug som deres område; forældre, der står på sidelinjen – vil tage indsigten til sig og også tage ansvaret for at omsætte den. Det er grunden til, at jeg altid har været optaget af den praktiske del af missionen: Indsigt uden konkret anvisning på, hvordan den omsættes, er ubrugelig. Det er grunden til, at begge mine bøger, og i virkeligheden alt hvad jeg laver, har fokus på, hvordan vi helt konkret arbejder med at hjælpe en person ud af et misbrug.”

 

Relevante arrangementer

Borderline og mentalisering – forstå sammenhængen mellem indre og ydre virkelighed
Kursus

Borderline og mentalisering – forstå sammenhængen mellem indre og ydre virkelighed

Jylland & Sjælland

Mennesker med borderline kan – vha. en mentaliseringsbaseret tilgang – blive bedre til at forstå egen og andres adfærd. Vær med på denne kursusdag, hvor psykolog, Nana Lund Nørgaard, stiller skarpt på netop borderline og mentalisering.

Med fra kurset får du bl.a.:

Viden om diagnosen emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type Viden om mentalisering Indsigt i, hvordan du kan lære at genkende og forstå de prototypiske måder, mennesker med borderline ofte er i verden på (præ-mentaliseringsformer) Redskaber til kommunikation, herunder viden om, hvordan du kan forsøge at møde mennesker med borderline på en hjælpsom måde

De tidligere hold blev hurtigt udsolgt, så vent ikke for længe med at tilmelde dig 2023-holdene.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Uddannelse som stemmehørerfacilitator
Uddannelse

Uddannelse som stemmehørerfacilitator

Jylland

Bliv stemmehørerfacilitator og hjælp stemmehørere med at håndtere stemmerne. Vi har sammen med psykiatrisk sygeplejerske, Trevor Eyles, og stemmehørerfacilitator samt stemmehører, Michael Cidlik, sammensat denne uddannelse, hvor du bl.a. opnår:

En grundig introduktion til stemmehørerarbejde Et unikt indblik i livet som stemmehører, og hvordan stemmerne kan blive ven frem for fjende Viden om Maastrict-interviewet som redskab til at kortlægge stemmerne samt udvikling af egne interviewfærdigheder Kompetencer til, i tæt dialog med stemmehøreren, at forstå stemmernes budskab Kompetencer til at arbejde med stemmehørere, både i grupper og individuelt, og lære dem at håndtere stemmerne

Stemmehører uddannelsen består af 13 dages undervisning fordelt på 4 moduler af 3 dages varighed og 1 opfølgningsdag.

 

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
ADHD uddannelse: Bliv certificeret vejleder i ADHD
Digital uddannelse

ADHD uddannelse: Bliv certificeret vejleder i ADHD

På dette unikke digitale ADHD uddannelsesforløb har du muligheden for at blive certificeret ADHD-vejleder af en af verdens førende eksperter inden for ADHD, Dr. Russell Barkley.

Tager du hele uddannelsen, får du ca. 30 timers undervisning fra Russell Barkley samt danske eksperter, bl.a. psykolog Bo Hejlskov Elvén og fysioterapeut Pernille Thomsen. Sammen bidrager de bl.a. med viden om:

ADHD’s indvirkning på de eksekutive funktioner Hvordan diagnosen påvirker børn, unge og voksnes livsvilkår Indsigt i de medicinske og psykosociale behandlingsmuligheder og deres effekt Komorbide lidelser Udviklingsforstyrrelsen SCT (Sluggish Cognitive Tempo)

OBS: Du bliver certificeret ved at have gennemført minimum ét af valgmodulerne, overbygningsmodulet og have bestået eksamen.

Læs mere om den helt særlige uddannelse herunder.

Læs mere
Selvskade og spiseforstyrrelse hos unge
Kursus

Selvskade og spiseforstyrrelse hos unge

Jylland & Sjælland

Selvskadende adfærd og spiseforstyrrelser blandt børn og unge kan have fatale konsekvenser, og det er afgørende, at du som fagperson kan hjælpe dem. På denne kursusdag lærer du derfor om ”De Tre Principper”, som er et nyt psykologisk paradigme i Danmark, der kan hjælpe mennesker med at finde tilbage til deres indre styrke og balance – bl.a. når de selvskader eller har en spiseforstyrrelse.

Når du deltager på kurset, opnår du:

Viden om selvskade og spiseforstyrrelser Kendskab til risikoadfærd og redskaber til opsporing i forhold til at identificere selvskade og spiseforstyrrelser i et tidligt stadie Indføring i ”De Tre Principper” ift. selvskade og spiseforstyrrelse med fokus på hvordan vi altid – inde bag kaosset af tanker og følelser – er ok; at vores sind er stærkt og selvhelende Indblik i, hvordan du som fagprofessionel kan hjælpe og gøre en forskel ud fra forståelsen af ”De Tre Principper” Inspiration til, hvordan ”De Tre Principper” kan bruges med det samme i praksis og i kombination med opsporingsredskaberne

Ved det faglige ror står psykoterapeut Jane Ellegaard, som til daglig arbejder med børn og familier i Skanderborg Kommune.

Læs mere om kursusdagen lige herunder.

Læs mere