Uddannelse som stemmehørerfacilitator - Seminarer
Stemmehører
Psykologi og psykiatri
Uddannelse

Uddannelse som stemmehørerfacilitator

Bliv stemmehørerfacilitator og hjælp stemmehørere med at håndtere stemmerne. Vi har sammen med psykiatrisk sygeplejerske, Trevor Eyles, og stemmehørerfacilitator samt stemmehører, Michael Cidlik, sammensat denne uddannelse, hvor du bl.a. opnår:

 • En grundig introduktion til stemmehørerarbejde
 • Et unikt indblik i livet som stemmehører, og hvordan stemmerne kan blive ven frem for fjende
 • Viden om Maastrict-interviewet som redskab til at kortlægge stemmerne samt udvikling af egne interviewfærdigheder
 • Kompetencer til, i tæt dialog med stemmehøreren, at forstå stemmernes budskab
 • Kompetencer til at arbejde med stemmehørere, både i grupper og individuelt, og lære dem at håndtere stemmerne

Stemmehører uddannelsen består af 13 dages undervisning fordelt på 4 moduler af 3 dages varighed og 1 opfølgningsdag.

 

Bliv stemmehørerfacilitator

Forskning viser, at stemmehøring ofte er relateret til et psykisk traume eller en voldsom følelsesmæssig krise. Det kan være mobning i barndommen, fysisk eller psykisk terror, overgreb eller PTSD. Stemmerne er i det tilfælde en menneskelig respons på følelsesmæssigt voldsomme oplevelser og kan derfor være svære at håndtere for nogle, men det er væsentligt at lytte til stemmerne, for de har et meget vigtigt budskab.

Stemmerne kan være en form for forsvarsmekanisme eller beskyttelse over for noget, der er svært, og de kan repræsentere personer og hændelser i livet. Som stemmehørerfacilitator hjælper du stemmehøreren med at give stemmerne mening. Sammen går I på ”opdagelse”; I anerkender stemmerne, I lytter og går i dialog med stemmerne – og I lærer dem at kende og forsøger at udlede deres budskab eller de problemer, der ligger til grund for stemmerne. Dette kan på sigt have den indvirkning, at personen ikke længere er plaget af indre destruktive stemmer.

Det handler ikke om fjerne eller ignorere stemmerne – men om at du igennem en inviterende tilgang til stemmer hjælper stemmehøreren med at håndtere sine stemmer. Udgangspunktet er, at stemmerne er der for at hjælpe, og hvis de bliver ignoreret, resulterer det blot i, at stemmerne bliver endnu mere insisterende og påtrængende.

Indhold:

I samarbejde med eksperterne Trevor Eyles og Michael Cidlik har vi sammensat en uddannelse, hvor du får kompetencer til at facilitere stemmehørere. Uddannelsen forløber over 12 dage og består af 4 moduler af 3 dages varighed med skiftevis teori og praktiske øvelser. Derudover er der tilrettelagt 1 opfølgningsdag med mulighed for supervision.

 

Modul 1:

 • Introduktion til stemmehørerarbejdets historie og udvikling, med udgangspunkt i Marius Romme og Sandra Eschers ”Giv stemmerne mening”
 • Kernekoncepter af tilgangen – nye måder at forstå oplevelsen på
 • Historien omkring forståelsen af det at have ”hørehallucinationer”, undersøgelser, research m.m.
 • Personlig beretning om erfaringer med at leve og arbejde med stemmer

Modul 2:

 • Kulturelle aspekter af det at høre stemmer
 • Hvordan er det at høre stemmer? – Flere stemmehørere fortæller
 • Selvhjælpsgrupper for stemmehørere – værdien, formen, Århus-modellen
 • Om at være facilitator. Rollen/indsatsen
 • Gennemgang af Maastricht Interviewets tre faser
 • At arbejde med Maastricht Interviewet – praktisk demo samt gruppearbejde

Modul 3:

 • Praktisk individuelt og gruppearbejde med stemmehørere
 • Udvikle interviewfærdigheder
 • Rapporten
 • Konstruktionen

Modul 4:

 • Intro til stemmedialog træning, udviklet af Dirk Corstens (psykiater i Holland)
 • Demonstration af tilgangen
 • Stemmedialog i gruppe
 • Fokus på det videre arbejde efter uddannelsens afslutning

Opfølgningsdag den 29. marts 2023

Mål & målgruppe

Mål:

Efter endt uddannelse har du, gennem en systemisk og narrativ tilgang, opnået kompetence i alle stemmehørerarbejdets mange aspekter. Du har fået viden og redskaber til at:

 • Forstå, hvordan det er at høre stemmer, og hvordan stemmerne optræder; hvorfor er nogle stemmer f.eks. positive, mens andre er aggressive?
 • Undersøge stemmer via stemmedialoger og Maastricht-interviewet, herunder analysere/konstruere stemmerne med fokus på stemmens identitet, karakteristika og indhold, stemmens historie samt triggers. Dette sammenkoblet med stemmehørerens livshistorie
 • Forstå og aflæse stemmens egenskab eller budskab i tæt dialog med stemmehøreren; hvem/hvad, og hvilke problemstillinger kan stemmen repræsentere?
 • Hjælpe stemmehørere bedst muligt med at håndtere stemmen, så den kan ændre karakter, f.eks. ved at personen laver en aftale med stemmen og efterhånden bliver gode venner med den
 • Arbejde både individuelt og i grupper med stemmehørere, herunder at anvende Århus-modellen
 • Varetage facilitatorrollen med fokus på tillid og åbenhed

 

Målgruppe:

Fagprofessionelle, der arbejder med stemmehørere, og som ønsker en recovery-orienteret tilgang til borgeren.

Underviser på uddannelsen

Trevor Eyles
Klik for at se
Michael Cidlik
Klik for at se
Trevor Eyles
Trevor Eyles
uddannet psykiatrisk sygeplejerske
Han har de seneste 20 år arbejdet i socialpsykiatrien i Aarhus med fokus på at udvikle tilbud til stemmehørere. Han har blandt andet faciliteret stemmehører-grupper. Trevor Eyles anvender Maastricht interviewet som metode til at kortlægge stemmernes opståen og optræden. Metoden er udviklet af Marius Rommer og Sandra Escher. Trevor Eyles har desuden været mangeårigt bestyrelsesmedlem i Det Danske Stemmehørernetværk og har været keynote speaker flere større internationale konferencer om stemmehøring.
Michael Cidlik
Michael Cidlik
stemmehører
Han har hørt stemmer en stor del af sit liv. Som resultat af dette, har han gennem mange år været tilknyttet psykiatrien. Sammen med sine kontaktpersoner og stemmehørerkonsulent Trevor Eyles, har han fundet en mening med stemmerne, som gør, at han i dag ikke er plaget af stemmerne, men bruger dem aktivt til at forstå sig selv bedre og undgå at falde tilbage i gamle mønstre. For nogle år siden gennemførte han stemmehørerfacilitatoruddannelsen og har sidenhen faciliteret stemmehørergrupper og lavet individuelle samtaler med stemmehørere. Et af de områder, der optager ham meget, er stemmehørerer med autismespektrumforstyrrelser.

Derudover vil der være gæsteundervisere med nuværende og tidligere stemmehørere.
TID & STED:
Modul 1
8. november 2022 kl. 9.30-16.30
9. november 2022 kl. 8.30–16.30
10. november 2022 kl. 8.30-14.30

Modul 2
6. december 2022 kl. 9.30-16.30
7. december 2022 kl. 8.30–16.30
8. december 2022 kl. 8.30-14.30

Modul 3
17. januar 2023 kl. 9.30-16.30
18. januar 2023 kl. 8.30–16.30
19. januar 2023 kl. 8.30-14.30

Modul 4
28. februar 2023 kl. 9.30-16.30
1. marts 2023 kl. 8.30–16.30
2. marts 2023 kl. 8.30-14.30

Opfølgningsdag
29. marts 2023 kl. 9.30-16.30

Alle dage på Trinity Hotel og Konference Center i Fredericia.
PRIS
13 dages undervisning fordelt på 4 moduler af 3 dages varighed samt 1 opfølgningsdag: 38.970, - ekskl. moms. pr. deltager.

Prisen er inkl. morgenmad, frokost, eftermiddagskage/kaffe, middag og overnatning i enkeltværelse på dag 1 og 2 samt morgenmad, frokost og eftermiddagskage/kaffe på dag 3.

Du kan også fravælge overnatning og middag. Her vil prisen pr. deltager være kr. 34.970 ekskl. moms. Tilmeld dig/jer her på siden og skriv en mail til [email protected] om at du ønsker at fravælge overnatning/middag. Så retter vi prisen inden vi sender faktura.

Opfølgningsdagen er inkl. morgenbrød, frokost og eftermiddagskage/kaffe.

Du modtager uddannelsesbevis efter gennemført forløb.