En håndsrækning til mennesker med demens - Seminarer
Ældre
Artikel

En håndsrækning til mennesker med demens

Et nyt symbol skal nu gøre det til en mere tryg oplevelse for mennesker med demens at færdes i det offentlige rum.

demens
I Danmark lever omtrent 90.000 mennesker med demenssygdomme.

Se også relevant kursus: Adfærdsproblemer i ældreplejen

For disse mennesker kan hverdagen virke ganske overvældende. Blandt følgerne af demens er bl.a. nedsat hukommelse, forringet orienteringsevne, manglende overblik og dømmekraft, ligesom demensramte borgere også kan opleve angst, føle stor indre uro og få hallucinationer og vrangforestillinger.

Nu har Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark (FFDD) udviklet et lille symbol – to hænder, der rækker ud efter hinanden – med en stor betydning. Det er nemlig tanken, at symbolet skal kunne bæres af borgere med demens, så omgivelserne bliver opmærksomme på, at den enkelte borger kan have brug for lidt ekstra hjælp eller tålmodighed.

Symbolet kan også fungere som et ”forklarende ” signal til omverdenen, hvis en demensramt borger udviser en adfærd, der falder uden for normen i det offentlige rum. På den måde kan borgeren blive mødt af større forståelse.

Det nye nationale demenssymbol er dermed et skridt på vejen til at gøre Danmark mere demensvenligt ved at gøre det tryggere for mennesker med demens at bevæge sig rundt i det offentlige rum. Ifølge en rapport fra FFDD deltager 83% af borgerne i færre aktiviteter efter at have fået demens, og det er håbet, at det nye symbol kan være med til at ændre på dette.

Som en del af arbejdet med at gøre Danmark mere demensvenligt har FFDD også tre råd, du kan følge, hvis du oplever en borger med demens, som har brug for hjælp:

  • Tag kontakt – Smil og vær imødekommende
  • Tal tydeligt – Stil ét spørgsmål ad gangen
  • Vær tålmodig – Sæt tempoet lidt ned, og hjælp gerne på vej

Demenssymbolet er udviklet i tæt samarbejde med mennesker med demens, og det kan bestilles via demenskoordinatorer i din hjemkommune eller via hjemmesiden www.demensvenligtdanmark.dk.

Læs også om nudging på demensområdet

Relevante arrangementer

Adfærdsproblemer i ældreplejen
Kursus

Adfærdsproblemer i ældreplejen

Kom med på denne kursusdag, der tager udgangspunkt i low arousal og den personcentrerede omsorg.

På kurset kommer du i fagligt godt selskab med Iben Ljungmann, psykolog, og Charlotte Agger, sygeplejerske, som bl.a. bidrager med:

Redskaber til at forstå og håndtere adfærdsproblemerne på en ny måde, der tager udgangspunkt i borgerens udfordringer Viden om, hvilke krav der er rimelige at stille til borgeren, og hvordan du tilrettelægger forløb, der tager hensyn til borgernes skiftende evner time til time Redskaber til at håndtere konflikter vha. analyse af borgernes affektniveau og anvendelse af low arousal-pædagogik Viden om baggrunden for adfærdsproblemerne, og hvordan du identificerer og handler på de bagvedliggende årsager til borgerens adfærd Vejledning og inspiration til at undgå at brænde ud og i stedet holde fast i arbejdsglæden og den faglige stolthed, når du rammer metodeloftet

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Læs mere
Bliv certificeret sorgvejleder
Uddannelse

Bliv certificeret sorgvejleder

Fyn
Topevalueret og unik uddannelse udviklet i samarbejde med psykolog og ph.d., Mai-Britt Guldin Ekspertviden fra landets førende forskere og praktikere inden for sorg samlet i en pakke 10 dage fyldt med viden og praksisnære redskaber fordelt på 5 moduler, bl.a. nyeste viden om sorg og sorgbearbejdning, forståelse for kroppens rolle i sorgprocessen og kompetencer til at facilitere sorggrupper.

Næste holdstart til september 2021 på Scandic Odense. Se alle datoer nederst her på siden. 

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Følelsesmæssig forurening på arbejdet
Kursus

Følelsesmæssig forurening på arbejdet

Jylland & Sjælland

Kom med på dette kursus målrettet ledere og HR-medarbejdere, hvor dagen er centreret omkring det gode arbejdsmiljø – mere specifikt, hvordan du er med til at sikre, at de negative følelser og stemninger ikke får magten på arbejdspladsen i form af følelsesforurening.

Dagens underviser er mentalsundhedsekspert og sociolog Rikke Østergaard, som sikrer dig et fagligt udbytte bestående af bl.a.:

Forståelse af, hvordan følelser og adfærd smitter i organisationer Viden om tredjegradssmitte – hvordan vi mennesker smitter hinanden med følelser og adfærd i tre led Redskaber til, hvordan du som leder spotter følelsesforurening Redskaber til, hvordan du som leder undgår følelsesmæssig ”hijacking” i vigtige beslutningsprocesser Redskaber til, hvordan du som leder holder hjernen skarp og får vendt følelsesmæssig forurening til et godt arbejdsmiljø
Læs mere
Traumer og traumereaktioner
Kursus

Traumer og traumereaktioner

Jylland & Sjælland

I oktober og december byder vi inden for på dette kursus, som lærer dig om den traumebevidste tilgang (TBT) og bl.a. sætter dig i stand til at støtte borgere med traumereaktioner.

Du kommer i fagligt kompetent selskab med speciallæge i psykiatri Cæcilie Böck Buhmann, som sikrer, at du bl.a. tager fra kurset med:

Viden om traumers konsekvenser og typiske traumereaktioner, herunder posttraumatisk belastningsreaktion, dissociation, sorg og kompleks PTSD Viden om sammenhængen mellem traumereaktioner og andre psykiatriske problemer, herunder fokus på differentiering Kendskab til, hvordan typiske traumereaktioner kan påvirke et sygdomsforløb med anden psykisk sygdom som f.eks. skizofreni Viden om, hvordan du kan støtte borgere eller patienter med traumereaktioner, herunder håndtering af forøget alarmberedskab, dissociation og genoplevelser Forståelse af, hvordan TBT kan implementeres i praksis – i regionalt eller kommunalt regi
Læs mere