En håndsrækning til mennesker med demens - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

En håndsrækning til mennesker med demens

Et nyt symbol skal nu gøre det til en mere tryg oplevelse for mennesker med demens at færdes i det offentlige rum.

Af Nana Rafn
demens
I Danmark lever omtrent 90.000 mennesker med demenssygdomme.

Se relevant uddannelse: Neuropædagogisk grunduddannelse inden for demensområdet

For disse mennesker kan hverdagen virke ganske overvældende. Blandt følgerne af demens er bl.a. nedsat hukommelse, forringet orienteringsevne, manglende overblik og dømmekraft, ligesom demensramte borgere også kan opleve angst, føle stor indre uro og få hallucinationer og vrangforestillinger.

Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark (FFDD) har derfor udviklet et lille symbol – to hænder, der rækker ud efter hinanden – med en stor betydning. Det er nemlig tanken, at symbolet skal kunne bæres af borgere med demens, så omgivelserne bliver opmærksomme på, at den enkelte borger kan have brug for lidt ekstra hjælp eller tålmodighed.

Symbolet kan også fungere som et ”forklarende ” signal til omverdenen, hvis en demensramt borger udviser en adfærd, der falder uden for normen i det offentlige rum. På den måde kan borgeren blive mødt af større forståelse.

Det nye nationale demenssymbol er dermed et skridt på vejen til at gøre Danmark mere demensvenligt ved at gøre det tryggere for mennesker med demens at bevæge sig rundt i det offentlige rum. Ifølge en rapport fra FFDD deltager 83% af borgerne i færre aktiviteter efter at have fået demens, og det er håbet, at det nye symbol kan være med til at ændre på dette.

Som en del af arbejdet med at gøre Danmark mere demensvenligt har FFDD også tre råd, du kan følge, hvis du oplever en borger med demens, som har brug for hjælp:

  • Tag kontakt – Smil og vær imødekommende
  • Tal tydeligt – Stil ét spørgsmål ad gangen
  • Vær tålmodig – Sæt tempoet lidt ned, og hjælp gerne på vej

Demenssymbolet er udviklet i tæt samarbejde med mennesker med demens, og det kan bestilles via demenskoordinatorer i din hjemkommune eller via hjemmesiden www.demensvenligtdanmark.dk.

Se relevant uddannelse: Neuropædagogisk grunduddannelse inden for demensområdet

Relevante arrangementer

Adfærdsproblemer i ældreplejen
Kursus

Adfærdsproblemer i ældreplejen

Kom med på denne kursusdag, der tager udgangspunkt i low arousal og den personcentrerede omsorg.

På kurset kommer du i fagligt godt selskab med Iben Ljungmann, psykolog, og Charlotte Agger, sygeplejerske, som bl.a. bidrager med:

Redskaber til at forstå og håndtere adfærdsproblemerne på en ny måde, der tager udgangspunkt i borgerens udfordringer Viden om, hvilke krav der er rimelige at stille til borgeren, og hvordan du tilrettelægger forløb, der tager hensyn til borgernes skiftende evner time til time Redskaber til at håndtere konflikter vha. analyse af borgernes affektniveau og anvendelse af low arousal-pædagogik Viden om baggrunden for adfærdsproblemerne, og hvordan du identificerer og handler på de bagvedliggende årsager til borgerens adfærd Vejledning og inspiration til at undgå at brænde ud og i stedet holde fast i arbejdsglæden og den faglige stolthed, når du rammer metodeloftet

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Bliv certificeret sorgvejleder
Uddannelse

Bliv certificeret sorgvejleder

Fyn

Bliv sorgvejleder og få nyeste viden inden for sorg, sorgbearbejdning, forståelsesmodeller samt kompetencer til at facilitere sorggrupper.

Unik og topevalueret uddannelse udviklet i samarbejde med psykolog, ph.d. og professor Mai-Britt Guldin. Ekspertviden fra landets førende forskere og praktikere inden for sorg samlet i en pakke 10 dage fyldt med viden og praksisnære redskaber fordelt på 5 moduler

Få pladser tilbage. 

Få pladser tilbage
Læs mere
Skab RO hos borgere med psykiske lidelser
Kursus

Skab RO hos borgere med psykiske lidelser

Jylland & Sjælland

Kom med på dette kursus og få en praksisnær introduktion til træningsmetoden RO-lates, som genskaber kontakten til kroppen.

Når du deltager på kurset, opnår du:

Viden om sammenhængen mellem krop og sind Konkrete redskaber til, hvordan du arbejder ud fra metodens principper Mulighed for at afprøve metoden i praksis

Få mere at vide på siden herunder.

Læs mere
Læringsdag – Hvordan styrker vi psykologisk tryghed i den offentlige sektor?
Læringsdag

Læringsdag – Hvordan styrker vi psykologisk tryghed i den offentlige sektor?

Jylland & Sjælland

Gør plads i kalenderen til en læringsdag, der klæder dig på med helt konkrete eksempler på, hvordan psykologisk tryghed bliver skabt på din arbejdsplads og dine teams inden for den offentlige sektor. Fokus er på sundhedsområdet, skoleområdet og plejesektoren.

Når du deltager på dagen, får du:

 Kendskab til begrebet psykologisk tryghed Indsigt i de forhold, der er med til at styrke psykologisk tryghed Indblik i erfaringer med at styrke psykologisk tryghed i den offentlige sektor Konkrete redskaber til at kunne udvikle psykologisk tryghed på din arbejdsplads Indsigt i ny god offentlig ledelse med psykologisk tryghed i fokus
Læs mere