En håndsrækning til mennesker med demens - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

En håndsrækning til mennesker med demens

Et nyt symbol skal nu gøre det til en mere tryg oplevelse for mennesker med demens at færdes i det offentlige rum.

Af Nana Rafn
demens
I Danmark lever omtrent 90.000 mennesker med demenssygdomme.

Se også relevant kursus: Adfærdsproblemer i ældreplejen

For disse mennesker kan hverdagen virke ganske overvældende. Blandt følgerne af demens er bl.a. nedsat hukommelse, forringet orienteringsevne, manglende overblik og dømmekraft, ligesom demensramte borgere også kan opleve angst, føle stor indre uro og få hallucinationer og vrangforestillinger.

Nu har Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark (FFDD) udviklet et lille symbol – to hænder, der rækker ud efter hinanden – med en stor betydning. Det er nemlig tanken, at symbolet skal kunne bæres af borgere med demens, så omgivelserne bliver opmærksomme på, at den enkelte borger kan have brug for lidt ekstra hjælp eller tålmodighed.

Symbolet kan også fungere som et ”forklarende ” signal til omverdenen, hvis en demensramt borger udviser en adfærd, der falder uden for normen i det offentlige rum. På den måde kan borgeren blive mødt af større forståelse.

Det nye nationale demenssymbol er dermed et skridt på vejen til at gøre Danmark mere demensvenligt ved at gøre det tryggere for mennesker med demens at bevæge sig rundt i det offentlige rum. Ifølge en rapport fra FFDD deltager 83% af borgerne i færre aktiviteter efter at have fået demens, og det er håbet, at det nye symbol kan være med til at ændre på dette.

Som en del af arbejdet med at gøre Danmark mere demensvenligt har FFDD også tre råd, du kan følge, hvis du oplever en borger med demens, som har brug for hjælp:

  • Tag kontakt – Smil og vær imødekommende
  • Tal tydeligt – Stil ét spørgsmål ad gangen
  • Vær tålmodig – Sæt tempoet lidt ned, og hjælp gerne på vej

Demenssymbolet er udviklet i tæt samarbejde med mennesker med demens, og det kan bestilles via demenskoordinatorer i din hjemkommune eller via hjemmesiden www.demensvenligtdanmark.dk.

Læs også om nudging på demensområdet

Relevante arrangementer

Adfærdsproblemer i ældreplejen
Kursus

Adfærdsproblemer i ældreplejen

Kom med på denne kursusdag, der tager udgangspunkt i low arousal og den personcentrerede omsorg.

På kurset kommer du i fagligt godt selskab med Iben Ljungmann, psykolog, og Charlotte Agger, sygeplejerske, som bl.a. bidrager med:

Redskaber til at forstå og håndtere adfærdsproblemerne på en ny måde, der tager udgangspunkt i borgerens udfordringer Viden om, hvilke krav der er rimelige at stille til borgeren, og hvordan du tilrettelægger forløb, der tager hensyn til borgernes skiftende evner time til time Redskaber til at håndtere konflikter vha. analyse af borgernes affektniveau og anvendelse af low arousal-pædagogik Viden om baggrunden for adfærdsproblemerne, og hvordan du identificerer og handler på de bagvedliggende årsager til borgerens adfærd Vejledning og inspiration til at undgå at brænde ud og i stedet holde fast i arbejdsglæden og den faglige stolthed, når du rammer metodeloftet

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Læs mere
Bliv certificeret sorgvejleder
Uddannelse

Bliv certificeret sorgvejleder

Fyn
Topevalueret og unik uddannelse udviklet i samarbejde med psykolog og ph.d., Mai-Britt Guldin Ekspertviden fra landets førende forskere og praktikere inden for sorg samlet i en pakke 10 dage fyldt med viden og praksisnære redskaber fordelt på 5 moduler, bl.a. nyeste viden om sorg og sorgbearbejdning, forståelse for kroppens rolle i sorgprocessen og kompetencer til at facilitere sorggrupper.

1 plads tilbage på hold 3. Vi arbejder på nye datoer i 2022. Hold øje med siden eller vores Facebookside.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Introduktion til Barnets Lov
Introduktionsmøde

Introduktion til Barnets Lov

Fyn, Jylland & Sjælland

Den 1. januar 2023 forventes det, at Barnets Lov træder i kraft. Er din kommune godt forberedt til at sikre, at barnet kan bruge sine rettigheder og blive reelt inddraget i egen sag?

Med Barnets Lov tillægges barnet flere processuelle rettigheder, og barnets mulighed for at spille en mere aktiv rolle i egen sag styrkes. Det stiller store krav til den kommunale forvaltning at sørge for, at barnet er så veloplyst om myndighedssagsbehandlerens/kommunens tanker og konklusioner.

Når du tilmelder dig et af introduktionsmøderne, modtager du gratis en digital lektion om Barnets Lov.

OBS: Der er et begrænset antal pladser pr. afholdelse.

Læs mere
Manipulerende adfærd
Kursus

Manipulerende adfærd

Jylland & Sjælland

Lær, hvordan du spotter og tackler psykologisk manipulation, når psykolog Anja Leavens deler ud af sin store viden og konkrete redskaber på denne kursusdag.

Du opnår bl.a.:

Indsigt i, hvordan du genkender og spotter manipulerende adfærd. Hvilke signaler, psykologiske mekanismer og handlemønstre skal du være opmærksom på? Viden om, hvad der kendetegner en manipulerende persons karakteristika og adfærd Indsigt i forskellige psykologiske taktikker, der ligger bag manipulerende adfærd, f.eks. gaslighting, projektion, løgne, trusler og psykologiske fordrejninger Viden om magt og afmagt i relationen. Hvad er der på ”spil” i relationen? Redskaber til, hvordan du håndterer manipulerende adfærd, herunder fokus på mestringsteknikker, grænsesætning, selvbeskyttelse og slitagepunkter
Læs mere