En håndsrækning til mennesker med demens - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

En håndsrækning til mennesker med demens

Et nyt symbol skal nu gøre det til en mere tryg oplevelse for mennesker med demens at færdes i det offentlige rum.

Af Nana Rafn
demens
I Danmark lever omtrent 90.000 mennesker med demenssygdomme.

Se også relevant kursus: Adfærdsproblemer i ældreplejen

For disse mennesker kan hverdagen virke ganske overvældende. Blandt følgerne af demens er bl.a. nedsat hukommelse, forringet orienteringsevne, manglende overblik og dømmekraft, ligesom demensramte borgere også kan opleve angst, føle stor indre uro og få hallucinationer og vrangforestillinger.

Nu har Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark (FFDD) udviklet et lille symbol – to hænder, der rækker ud efter hinanden – med en stor betydning. Det er nemlig tanken, at symbolet skal kunne bæres af borgere med demens, så omgivelserne bliver opmærksomme på, at den enkelte borger kan have brug for lidt ekstra hjælp eller tålmodighed.

Symbolet kan også fungere som et ”forklarende ” signal til omverdenen, hvis en demensramt borger udviser en adfærd, der falder uden for normen i det offentlige rum. På den måde kan borgeren blive mødt af større forståelse.

Det nye nationale demenssymbol er dermed et skridt på vejen til at gøre Danmark mere demensvenligt ved at gøre det tryggere for mennesker med demens at bevæge sig rundt i det offentlige rum. Ifølge en rapport fra FFDD deltager 83% af borgerne i færre aktiviteter efter at have fået demens, og det er håbet, at det nye symbol kan være med til at ændre på dette.

Som en del af arbejdet med at gøre Danmark mere demensvenligt har FFDD også tre råd, du kan følge, hvis du oplever en borger med demens, som har brug for hjælp:

  • Tag kontakt – Smil og vær imødekommende
  • Tal tydeligt – Stil ét spørgsmål ad gangen
  • Vær tålmodig – Sæt tempoet lidt ned, og hjælp gerne på vej

Demenssymbolet er udviklet i tæt samarbejde med mennesker med demens, og det kan bestilles via demenskoordinatorer i din hjemkommune eller via hjemmesiden www.demensvenligtdanmark.dk.

Læs også om nudging på demensområdet

Relevante arrangementer

Adfærdsproblemer i ældreplejen
Kursus

Adfærdsproblemer i ældreplejen

Kom med på denne kursusdag, der tager udgangspunkt i low arousal og den personcentrerede omsorg.

På kurset kommer du i fagligt godt selskab med Iben Ljungmann, psykolog, og Charlotte Agger, sygeplejerske, som bl.a. bidrager med:

Redskaber til at forstå og håndtere adfærdsproblemerne på en ny måde, der tager udgangspunkt i borgerens udfordringer Viden om, hvilke krav der er rimelige at stille til borgeren, og hvordan du tilrettelægger forløb, der tager hensyn til borgernes skiftende evner time til time Redskaber til at håndtere konflikter vha. analyse af borgernes affektniveau og anvendelse af low arousal-pædagogik Viden om baggrunden for adfærdsproblemerne, og hvordan du identificerer og handler på de bagvedliggende årsager til borgerens adfærd Vejledning og inspiration til at undgå at brænde ud og i stedet holde fast i arbejdsglæden og den faglige stolthed, når du rammer metodeloftet

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Bliv certificeret sorgvejleder
Uddannelse

Bliv certificeret sorgvejleder

Fyn
Topevalueret og unik uddannelse udviklet i samarbejde med psykolog og ph.d., Mai-Britt Guldin Ekspertviden fra landets førende forskere og praktikere inden for sorg samlet i en pakke 10 dage fyldt med viden og praksisnære redskaber fordelt på 5 moduler, bl.a. nyeste viden om sorg og sorgbearbejdning, forståelse for kroppens rolle i sorgprocessen og kompetencer til at facilitere sorggrupper.

Vi arbejder på nye datoer i efteråret 2022 Hold øje her på siden eller vores Facebookside.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Når kroppen siger fra
Kursus

Når kroppen siger fra

Jylland & Sjælland

Kroppen forsøger altid at fortælle os, hvordan vi har det – men det er ikke altid, at vi forstår, hvad den kommunikerer eller formår at handle på det.

Lotte Paarup, fysioterapeut og åndedrætsekspert, stiller på denne praksisnære kursusdag skarpt på kroppen, og hvordan du lærer at lytte til den.

Med fra dagen tager du bl.a.:

Et indblik i teorien bag kroppens reaktioner på livet Et møde med vagusnerven og dens enorme magt i kroppen Et kendskab til bindevævets evner og betydning i relation til kroppens historie og oplevelser Et møde med nøgleområder i kroppen, som er yderst relevante at se på, når kroppen siger fra Masser af praktiske redskaber til at hjælpe krop og psyke tilbage igen
Læs mere
Hvad skal vi lege? Temadag om leg og legeforståelse
Kursus

Hvad skal vi lege? Temadag om leg og legeforståelse

Jylland & Sjælland

Leg er helt afgørende for børns trivsel og udvikling, men hvordan er børns muligheder for leg i daginstitutioner, og hvordan understøtter du bedst legen i dit pædagogiske arbejde?

Det er nogle af fokuspunkterne på denne temadag om leg, hvor du kommer i selskab med daginstitutionsforsker og docent Christina Haandbæk Schmidt.

Få mere at vide om den inspirerende dag herunder.

Læs mere