BBAUM: Urolig eller udadreagerende adfærd? Kursus hos Seminarer.dk
Header_BBAUM_ny_web
Handicap & omsorg
Kursus

BBAUM: Urolig eller udadreagerende adfærd?

Tag med på denne kursusdag med Marlene Jul Houmann, der dykker ned i behandlingsmetoden BBAUM i såvel teori som praksis. Efter kurset er du klar til at anvende BBAUM metoden i egen praksis og arbejde målrettet med at mindske adfærdsproblematikker og psykiske symptomer.

I løbet af BBAUM kurset lærer du bl.a.:

 • om forskellige årsager til adfærdsproblematikker set fra et fysisk, fysiologisk, psykologisk/relationelt og eksistentielt perspektiv
 • at analysere årsager til adfærdssymptomer med udgangspunkt i det enkelte menneske og personens levede liv
 • om de relationelle og kommunikative faktorer, der typisk medfører konflikter
 • at udføre behandlingsmetoden BBAUM og sammensætte behandlingen til det enkelte menneske
 • om behandlingseffekten – og hvordan den måles

Udsolgt.

BBAUM kursus: Sådan hjælper du mennesker med adfærdsproblematikker

Det kan være en stor udfordring at hjælpe mennesker, der viser tegn på mistrivsel gennem urolig eller aggressiv adfærd, søvn- eller spiseforstyrrelser, hyperseksualitet eller selvskadende adfærd. Det er især en udfordring, hvis personens højere kognitive funktioner samtidig er begrænsede. Bag adfærdssymptomerne ligger ofte følelser som magtesløshed, depression, angst eller stress. Til trods for personens begrænsede ressourcer kan man gennem en relationel og kropslig indsats mindske adfærdssymptomerne og fremme personens følelse af glæde, tryghed, tillid og tilknytning – følelser, som netop er så afgørende for, at vi trives i os selv, i vores liv og med hinanden.

BBAUM (Beroligende Behandling til Adfærdsforstyrrede og Urolige Mennesker) er et kropsorienteret behandlingskoncept, der bruges til at reducere adfærdsproblematikker og psykiske symptomer hos mennesker med begrænsede ressourcer. Konceptet blev oprindeligt lavet til mennesker med moderat-svær demens, men kan også bruges til andre målgrupper f.eks. børn, unge og voksne med psykiske og kognitive udfordringer eller udviklingshæmning. Konceptet er skabt på baggrund af et konkret behov i praksis, hvor hverken medicinske eller socialpædagogiske løsningsmodeller var tilstrækkelige til at dæmpe en ekstrem urolig og aggressiv adfærd hos en ældre dame med svær demens. BBAUM har vist sig at være så effektiv, at det i dag er en anerkendt og udbredt behandlingsmetode.

BBAUM kursus: Dagens indhold

På denne BBAUM kursusdag sætter Marlene Jul Houmann fokus på BBAUM i teori og praksis. Konceptet er funderet i et helhedsorienteret, personcentreret menneskesyn. I BBAUM-processerne arbejdes der kropsligt og relationelt i en biopsykosocial resonansproces. Behandlingen består af forskellige typer berøring, som aktiverer de instinktive kropslige reaktioner, der stadig er velfungerende til trods for, at personens højere kognitive funktioner er svækkede eller ikke fuldt udviklede. Ved at påvirke kroppen på en bestemt måde øges personens kontakt til sig selv inklusive kontakten til egne ressourcer. Desuden opnås der ro i nervesystemet, hvorved personen slapper af, og den velbevarede hjernefunktion bliver bedre fungerende. Påvirkningen af kroppen ændrer også den psykiske tilstand, så personen får det godt i sig selv og begynder at trives. Samlet set betyder det, at personen bliver rolig, glad og tryg og bedre kan samarbejde samt sætte sine ressourcer i spil i hverdagen.

Undervisningen og praktisk info

Undervisningen er praksisnær og let forståelig. Efter BBAUM kurset er du klar til at benytte metoden i egen praksis og dermed arbejde målrettet med at mindske adfærdsproblematikker og psykiske symptomer. Behandlingen kan du også bruge som understøttende behandling til andre interventionsformer eller som forebyggende indsats for at øge det generelle velbefindende hos mennesker, der endnu ikke udviser adfærdsforstyrrelser eller psykiske symptomer.

Bemærk: Der er kun plads til et begrænset antal deltagere på BBAUM kurset, da du bliver introduceret til behandlingsmetoden gennem praktiske øvelser. Du skal medbringe liggeunderlag, pude og tæppe til de praktiske øvelser.

På vores BBAUM kursus lærer du: 

 • om interaktionen mellem krop og psyke samt om interaktionens adfærdsmæssige udtryk
 • om forskellige årsager til adfærdsproblematikker set fra et fysisk, fysiologisk, psykologisk/relationelt og eksistentielt perspektiv
 • at analysere årsager til adfærdssymptomer med udgangspunkt i det enkelte menneske og personens levede liv
 • om de relationelle og kommunikative faktorer, der typisk medfører konflikter
 • at udføre behandlingsmetoden BBAUM og sammensætte behandlingen til det enkelte menneske
 • om behandlingseffekten – og hvordan den måles

Dagens underviser

Marlene Jul Houmann
Marlene Jul Houmann
fysioterapeut med speciale i relation og samspillet mellem krop og psyke
Marlene Jul Houmann har udviklet og implementeret BBAUM som behandlingsydelse i Næstveds kommunes ældreområde, hvor hun til dagligt arbejder som projektleder. Her er hun i gang med et forskningsprojekt i samarbejde med Københavns Professionshøjskole for at evidensbasere behandlingseffekten af BBAUM. Gennem årene har Marlene Jul Houmann holdt foredrag om BBAUM på bl.a. Demensdagene, Socialstyrelsens temadage om udadreagerende adfærd samt The International Conference of Physical Therapy in Psychiatry and Mental Health. I 2012 blev Marlene Jul Houmann på baggrund af sit arbejde med BBAUM udpeget af Socialstyrelsen til den ekspertgruppe, der bistod udmøntningen af regeringens Nationale Demenshandleplan på området “Forebyggelse af aggressiv adfærd”. Marlene Jul Houmann er en erfaren underviser, der taler et sprog, alle kan forstå, og som vægter praktisk anvendelig viden og redskaber højt.
TID & STED:
Det sker:
Den 13. april 2023 på Scandic Odense
Den 5. september 2023 på Scandic Silkeborg
Den 28. september 2023 på Scandic Glostrup
Den 15. november 2023 på Scandic Odense
Den 28. november 2023 på Scandic Aalborg

Undervisning fra kl. 09.00 - 17.00

Bemærk: Der er kun plads til et begrænset antal deltagere på kurset, da du bliver introduceret til behandlingsmetoden gennem praktiske øvelser. Du skal medbringe liggeunderlag, pude og tæppe til de praktiske øvelser.

Deltagerbevis
Du modtager et deltagerbevis kort tid efter afholdelse.
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 3.580, - ekskl. moms.  Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum. 

Mulige rabatter:
Maillisterabat (10 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10 % i rabat allerede ved første tilmelding. Vær opmærksom på, at rabatten er personlig. Så hvis du vil tilmelde flere deltagere, så skal alle være skrevet op til nyhedsbrevet for at få rabat.

Loyalitetsrabat (op til 10 %): Allerede efter 1 deltagelse kan din arbejdsplads få rabat.

Skal hele arbejdspladsen med?
Ved 10 eller flere deltagere fra samme sted, er I velkomne til at kontakte os på 6615 9043 for yderlige rabatmuligheder.