BBAUM: Dement dame førte til ny behandlingsform - Seminarer
Ældre
Artikel

BBAUM: Dement dame førte til ny behandlingsform

Fysioterapeut måtte udvikle en ny form for behandling for at kunne hjælpe en stærkt dement kvinde. Få historien bag BBAUM her.

BBAUM

Fysioterapeut måtte udvikle en ny form for behandling for at kunne hjælpe en stærkt dement kvinde. Få historien bag BBAUM her.Mødet med en dement kvinde i 2008 blev definerende for Marlene Jul Houmanns arbejdsliv.

Hun havde på det tidspunkt været uddannet fysioterapeut i et par år og stod over for en opgave, hvor alt, hvad hun havde lært, ikke slog til.  

Kvinden slog plejehjemmets personale og de øvrige beboere. Hun smed ting ud ad vinduerne, så der til sidst kun var de store møbler tilbage i lejligheden. Hun sov stort set ikke, og engang imellem smurte hun sin afføring ud på vægge og gulve. Gennem lang tid havde hun en fast vagt døgnet rundt. Uden held havde man forsøgt med socialpædagogiske tiltag og psykofarmaka. 

Ikke alene den demente kvinde havde det rigtig dårligt. Det samme havde personalet og de øvrige beboere. Udover de menneskelige lidelser var der også store økonomiske omkostninger, så det var altafgørende at finde en løsning.

Traditionelle fysioterapeutiske træningsøvelser var ikke oplagte, for de kræver, at klienten deltager aktivt.  

Med udgangspunkt i Marlene Jul Houmanns terapeutiske viden og med afsæt i en helhedsorienteret fysioterapi (BBAT), som ser på både krop og psyke og samspillet mellem dem, begyndte hun at udvikle en ny terapiform. En form, som ikke krævede kvindens aktive medvirken.

Den første dag kom Marlene Jul Houmann ikke i nærheden af den demente kvinde, men tog langsomt fat på at få etableret relationen. På andendagen fik hun lov til at røre ved hende, men kun med én type berøring. På fjerdedagen fik hun lov til at lave endnu en berøring og herfra begyndte det at gå stærkere.

Fødder førte til ro

Havde kvinden ikke været dement, ville Marlene Jul Houmann i begyndelsen have lavet en grounding-øvelse med hende i et forsøg på at få hende ned i sin krop. Men det kunne hun ikke bede kvinden om, så hun tænkte intuitivt, at hun måtte gøres noget med kvindens fødder. Hun trykkede hende under fødderne og konstaterede, at kvinden faldt meget til ro, når hun blev trykket under svangen.

Senere gik de over til kropsafgrænsende tryk, facilitering af vejrtrækningsøvelser og andre dele af kroppen.

Efter fem uger havde kvinden fået en stabil døgnrytme, hun var blevet rolig, slog ikke længere og personalet kunne køre på loppemarked og hente nyt nips, som nu ikke røg ud ad vinduet.

Opmuntret af de gode resultater satte Marlene Jul Houmann sig for at udvikle en metode, som andre, der beskæftiger sig med demente borgere, også kan benytte. Det blev til BBAUM, Beroligende Behandling til Adfærdsforstyrrede og Urolige Mennesker.

Siden da har hun holdt kurser for 1800 mennesker fra hele landet. I Næstved Kommune, hvor hun har været ansat i hele forløbet, er der nu fem fysioterapeuter, som arbejder med BBAUM.

Selv er hun i dag i en overordnet funktion, hvor hun arbejder med implementering af den behandling og tankegang, som BBAUM er funderet i.

Marlene Jul Houmann er selv lidt overvældet over den drejning hendes karriere har taget, siden mødet med den demente dame for 10 år siden.

“Jeg havde slet ikke set det her komme og heller ikke, at det skulle blive så stort. Det afgørende var, at jeg i 2011 blev inviteret til demenskoordinatorernes landsmøde. Derfra eksploderede det, og det viser jo, at der virkelig er brug for det. For mig har det været en gave at se, hvordan de her metoder har kunnet være med til at få demente mennesker til at falde til ro og få et godt liv. Det er en berigelse at se, at man kan få kompetencerne frem i dem, og det viser, at der er ressourcer i alle mennesker”, siger Marlene Jul Houmann. 

Læs også: Demente får ro på med BBAUM


Blå bog

Marlene Jul Houmann

  • Født 1975
  • Uddannet fysioterapeut 2006 og har siden været ansat i Næstved Kommune.
  • Begyndte udviklingen af BBAUM i 2008 (Beroligende Behandling til Adfærdsforstyrrede og Urolige Mennesker)
  • Har hjemmesiden BBAUM.dk
  • Blev i 2012 udpeget af Socialstyrelsen til at bistå udmøntningen af regeringens nationale demenshandleplan på området “Forebyggelse af aggressiv adfærd”.
  • Modtog i 2015 Innovations- og Iværksætterprisen fra Danske Fysioterapeuter Region Sjælland for udviklingen af BBAUM.
  • Blev i 2017 valgt til Danske Fysioterapeuters etiske råd.
  • Blev inspireret til at blive fysioterapeut, efter hun som 22-årig var udsat for en voldsom arbejdsulykke og modtog intensiv behandling.