BBAUM: Dement dame førte til ny behandlingsform - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

BBAUM: Dement dame førte til ny behandlingsform

Fysioterapeut måtte udvikle en ny form for behandling for at kunne hjælpe en stærkt dement kvinde. Få historien bag BBAUM her.

BBAUM_ældre_dame

Mødet med en dement kvinde i 2008 blev definerende for Marlene Jul Houmanns arbejdsliv.

Hun havde på det tidspunkt været uddannet fysioterapeut i et par år og stod over for en opgave, hvor alt, hvad hun havde lært, ikke slog til.  

Kvinden slog plejehjemmets personale og de øvrige beboere. Hun smed ting ud ad vinduerne, så der til sidst kun var de store møbler tilbage i lejligheden. Hun sov stort set ikke, og engang imellem smurte hun sin afføring ud på vægge og gulve. Gennem lang tid havde hun en fast vagt døgnet rundt. Uden held havde man forsøgt med socialpædagogiske tiltag og psykofarmaka. 

Ikke alene den demente kvinde havde det rigtig dårligt. Det samme havde personalet og de øvrige beboere. Udover de menneskelige lidelser var der også store økonomiske omkostninger, så det var altafgørende at finde en løsning.

Traditionelle fysioterapeutiske træningsøvelser var ikke oplagte, for de kræver, at klienten deltager aktivt.  

Med udgangspunkt i Marlene Jul Houmanns terapeutiske viden og med afsæt i en helhedsorienteret fysioterapi (BBAT), som ser på både krop og psyke og samspillet mellem dem, begyndte hun at udvikle en ny terapiform. En form, som ikke krævede kvindens aktive medvirken.

Den første dag kom Marlene Jul Houmann ikke i nærheden af den demente kvinde, men tog langsomt fat på at få etableret relationen. På andendagen fik hun lov til at røre ved hende, men kun med én type berøring. På fjerdedagen fik hun lov til at lave endnu en berøring og herfra begyndte det at gå stærkere.

Se også relevant kursus: BBAUM: Urolig eller udadreagerende adfærd?

Fødder førte til ro

Havde kvinden ikke været dement, ville Marlene Jul Houmann i begyndelsen have lavet en grounding-øvelse med hende i et forsøg på at få hende ned i sin krop. Men det kunne hun ikke bede kvinden om, så hun tænkte intuitivt, at hun måtte gøres noget med kvindens fødder. Hun trykkede hende under fødderne og konstaterede, at kvinden faldt meget til ro, når hun blev trykket under svangen.

Senere gik de over til kropsafgrænsende tryk, facilitering af vejrtrækningsøvelser og andre dele af kroppen.

Efter fem uger havde kvinden fået en stabil døgnrytme, hun var blevet rolig, slog ikke længere og personalet kunne køre på loppemarked og hente nyt nips, som nu ikke røg ud ad vinduet.

Opmuntret af de gode resultater satte Marlene Jul Houmann sig for at udvikle en metode, som andre, der beskæftiger sig med demente borgere, også kan benytte. Det blev til BBAUM, Beroligende Behandling til Adfærdsforstyrrede og Urolige Mennesker.

Siden da har hun holdt kurser for 1800 mennesker fra hele landet. I Næstved Kommune, hvor hun har været ansat i hele forløbet, er der nu fem fysioterapeuter, som arbejder med BBAUM.

Selv er hun i dag i en overordnet funktion, hvor hun arbejder med implementering af den behandling og tankegang, som BBAUM er funderet i.

Marlene Jul Houmann er selv lidt overvældet over den drejning hendes karriere har taget, siden mødet med den demente dame for 10 år siden.

“Jeg havde slet ikke set det her komme og heller ikke, at det skulle blive så stort. Det afgørende var, at jeg i 2011 blev inviteret til demenskoordinatorernes landsmøde. Derfra eksploderede det, og det viser jo, at der virkelig er brug for det. For mig har det været en gave at se, hvordan de her metoder har kunnet være med til at få demente mennesker til at falde til ro og få et godt liv. Det er en berigelse at se, at man kan få kompetencerne frem i dem, og det viser, at der er ressourcer i alle mennesker”, siger Marlene Jul Houmann. 

Læs også: Demente får ro på med BBAUM

Læs også: BBAUM-metoden skaber mindre aggressivitet

Vil du selv mestre BBAUM metoden?

Kom med på vores meget populære heldags kursus: BBAUM: Urolig eller udadreagerende adfærd?

Her bliver du undervist af Marlene Jul Houmann. Marlene dykker ned i behandlingsmetoden BBAUM i både teori og praksis. Efter BBAUM kurset er du klar til at anvende BBAUM metoden i egen praksis og arbejde målrettet med at mindske adfærdsproblematikker og psykiske symptomer.


Blå bog

Marlene Jul Houmann

  • Født 1975
  • Uddannet fysioterapeut 2006 og har siden været ansat i Næstved Kommune.
  • Begyndte udviklingen af BBAUM i 2008 (Beroligende Behandling til Adfærdsforstyrrede og Urolige Mennesker)
  • Har hjemmesiden BBAUM.dk
  • Blev i 2012 udpeget af Socialstyrelsen til at bistå udmøntningen af regeringens nationale demenshandleplan på området “Forebyggelse af aggressiv adfærd”.
  • Modtog i 2015 Innovations- og Iværksætterprisen fra Danske Fysioterapeuter Region Sjælland for udviklingen af BBAUM.
  • Blev i 2017 valgt til Danske Fysioterapeuters etiske råd.
  • Blev inspireret til at blive fysioterapeut, efter hun som 22-årig var udsat for en voldsom arbejdsulykke og modtog intensiv behandling.

Relevante arrangementer

BBAUM: Urolig eller udadreagerende adfærd?
Kursus

BBAUM: Urolig eller udadreagerende adfærd?

Jylland & Sjælland

Tag med på denne kursusdag med Marlene Jul Houmann, der dykker ned i behandlingsmetoden BBAUM i såvel teori som praksis. Efter kurset er du klar til at anvende BBAUM metoden i egen praksis og arbejde målrettet med at mindske adfærdsproblematikker og psykiske symptomer.

I løbet af BBAUM kurset lærer du bl.a.:

om forskellige årsager til adfærdsproblematikker set fra et fysisk, fysiologisk, psykologisk/relationelt og eksistentielt perspektiv at analysere årsager til adfærdssymptomer med udgangspunkt i det enkelte menneske og personens levede liv om de relationelle og kommunikative faktorer, der typisk medfører konflikter at udføre behandlingsmetoden BBAUM og sammensætte behandlingen til det enkelte menneske om behandlingseffekten – og hvordan den måles

Nye datoer i 2023 – nu med undervisning fra 09.00 til 17.00 (1 time mere end hidtil).

De første kurser blev udsolgt. Vi anbefaler at du booker din plads i god tid. Maks 24 deltagere pr. hold. 

Få pladser tilbage
Læs mere
Neuropædagogisk grunduddannelse inden for demensområdet
Uddannelse

Neuropædagogisk grunduddannelse inden for demensområdet

Fyn

Opnå en nuanceret forståelsesramme og nye redskaber til arbejdet med borgere med Alzheimers og andre demenssygdomme! I samarbejde med Bente Juul og Susanne Bommelund fra Hjerneskadecentret på Fyn tilbyder vi denne neuropædagogiske uddannelse, som i løbet af 3 moduler + en opsamlingsdag giver dig:

Viden om, hvordan borgerens kognition, sansning og adfærd påvirkes af demens Viden om og forståelse af den neuropædagogiske tankegang og tilgang Viden om neuropædagogiske redskaber til brug i din hverdag med borgere ramt af Alzheimers og andre former for demens Afprøvning af grundlæggende neuropædagogiske analysemodeller og redskaber Sagssupervision, bl.a. i forhold til afprøvede strategier og tiltag fra egen praksis
Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet
Kursus

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet

Jylland & Sjælland

Skab styrkede indsatser og tryghed for sårbare gravide med psykosociale problemstillinger og rusmiddelproblematikker (niveau 3 og 4 i svangreomsorgen) gennem den traumebevidste tilgang og tværfagligt samarbejde.

Dét er netop fokus på dette kursus i selskab med Anna-Katherine Højland, klinisk psykolog og jordemoder, og Michela Wedel, socialrådgiver og stifter af foreningen for Fremtidens Børn.

De sørger for, at du som deltager bl.a. bliver klædt på med:

Et traumebevidst perspektiv i mødet med den gravide/familien, hvor der (også) er rusmiddelproblematikker til stede Indsigt i greb til et trygt og transparent rum, hvor tillid kan opbygges Viden om mentalisering og følelsesmæssig regulering ift. tilknytning og omsorg Viden om tilgængelige vejledninger, lovgrundlag og muligheder for sparring som fagperson i kontakten med en sårbar gravid kvinde Tips og inspiration til troværdig kommunikation med den gravide/familien: bevidsthed om sprog og kropssprog
Læs mere
OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer
Kursus

OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer

Jylland & Sjælland

Det kan være komplekst at arbejde med mennesker med OCD – bl.a. fordi man som fagperson helt utilsigtet kan forstærke og vedligeholde symptomerne. På denne kursusdag præsenterer psykolog Hjalti Jonsson dig for alternative måder at intervenere og bidrager med redskaber til at arbejde med at forbedre din praksis.

Mere konkret betyder det, at du får:

Viden om OCD; årsager, symptomer og mekanismer, som vedligeholder og forstærker lidelsen – med en hel masse eksempler fra praksis Kendskab til forskelle, ligheder og evt. overlap med andre diagnoser Viden om, hvordan du og dine kolleger utilsigtet kan blive viklet ind i OCD-symptomerne og blive en del af de mønstre, som vedligeholder og forstærker symptomerne Viden om og redskaber til, hvad du kan gøre for at støtte og hjælpe den OCD-ramte. Hvilke behandlingsmetoder- og tilgange er mest virksomme ift. OCD?

Vil du vide mere? Så læs med lige herunder.

Læs mere