Giv sorgen ord - Sorgkultur i forandring - boganmeldelse - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Giv sorgen ord – Sorgkultur i forandring – boganmeldelse

Vi er klar med en ny boganmeldelse. Denne gang er det bogen "Giv sorgen ord - Sorgkultur i forandring", skrevet af nogle af Danmarks førende eksperter.

Giv sorgen ord – Sorgkultur i forandring

Af Susanne Holm, Om-sorgen.dkDenne antologi på lidt over 400 sider bliver indledt med det meget sigende citat af Shakespeare: ”Giv sorgen ord; den sorg, der indestænges, får med sin hvisken hjertet til at sprænges”. Det, Shakespeare siger, er, at hvis sorgen ikke får udtryk, kan hjertet tage skade. Eller som der står skrevet senere i bogen – “en smerte, der deles, mister sin kraft”. Derfor er ”Giv sorgen ord – Sorgkultur i forandring” en vigtig bog, som giver et helt unikt og tværfagligt perspektiv på de forandringer, der er sket med sorgkulturen i Danmark i de senere år både i forhold til den forskningsmæssige tilgang, den professionelle praksis og almindelige menneskers opfattelse af og tilpasning til sorgen som et uundgåeligt livsvilkår.

Se også vores store sorgkonference her.

Bogen er et stort og meget professionelt værk med tre redaktører i spidsen – professor i sociologi Michael Hviid Jacobsen, psykolog og ph.d. Mai-Britt Guldin og hospitalspræst Christian Juul Busch.

Det litterære værk er inddelt i tre dele – del 1: kulturelle sorgforståelser, del 2: sorgforståelser i faggrupper og del 3: sorgforståelser baseret på fagligt, fænomenologisk og personligt sorgarbejde.

Disse overordnede inddelinger er ydermere inddelt i flere kapitler, som mange forskellige fagprofessionelle har bidraget med. Det være sig antropologer, psykologer, præster,
socialrådgivere, sygeplejersker, læger mv., som alle bliver præsenteret inden selve indledningen.

Bogens opbygning bevirker, at den kan læses fortløbende fra start til slut, men også kan bruges som et fagligt og solidt opslagsværk, hvis man som læser er særligt interesseret i f.eks. børns sorg, den psykologiske sorgforståelse eller hvordan kunsten kan gøre nytte i sorgen.

Bogen henvender sig til alle

I bogen udfoldes historiske og sociologiske aspekter på sorgen og døden. Flere faggrupper med hver deres vinklinger og indsatser bliver beskrevet, og bogen giver et indblik i de forskellige gruppers sorg, hvormed der formidles viden om sorgramte mennesker i alle aldre. Det vil sige, at bogen henvender sig til alle, der ønsker at dygtiggøre sig på sorg som kulturelt, sociologisk eller psykologisk fænomen. Den er gavnlig for såvel fagprofessionelle, studerende, frivillige i velgørende organisationer eller blot privatpersoner, der ønsker indsigt i den til tider komplekse del af vores liv – nemlig døden og dermed sorgen.

Antologien lægger op til refleksion af mange facetter og indgangsvinkler til sorg. Der bliver
gennemgået sorg som individuelt fænomen – som f.eks. barn, forælder, ældre og døende – men også som et socialt og kulturelt fænomen. Hvordan giver omgivelserne den efterladte adgang til sorgen? Sorg er et helt naturligt fænomen, men rent kulturelt og socialt er det også et indviklet fænomen, der giver ophav til for nogen en tung sorg og for andre nærmest en følelse af forventning om at sørge fra omgivelserne og dermed oplevelsen af at have en form for pligt til at sørge. De sociale processer i sorgen kan derfor være krævende. Og som der så fint står skrevet i bogen, kræver det gode kommunikative evner og en god forventningsafstemning at håndtere denne udfordrende sociale situation.

Se også vores store sorgkonference her.

Smukke passager i bogen

Som læser kan du glæde dig til alle de smukke ord, indholdsrige vendinger og rørende cases, der bliver beskrevet i bogen. I afsnittet om ældres sorg står der f.eks., at når vi negligerer menneskers sorg, overser vi også ældre menneskers kærlighed og livshistorie.

Det beskrives også smukt i bogen, at sorg ikke har en udløbsdato og fortsætter med forskellig intensitet resten af den efterladtes liv. Det følelsesmæssige bånd til den afdøde opretholdes med minder og ritualer, hvilket vil sige, at minder og ritualer åbner for de dødes nærvær.

Sorg er hjemløs kærlighed og noget af det mest krævende og slidsomme, vi kommer ud for – og samtidig det eneste, vi ikke kan forberede os på, som der også meget sigende står beskrevet. Det er, når vi giver døden og sorgen betydning, at vi lærer at leve.

Der er så mange ord og passager i denne bog, jeg har lyst til at gengive, fordi de er så fantastiske og lærende i forhold til, hvad man som sørgende gennemgår, og hvad man som professionel står over for. Men det skal du som læser selv opleve og sanse, når du læser bogen.

Anbefaling

Om du arbejder som professionel omsorgsgiver, praktiker eller blot vil have grundig viden om sorg i Danmark på det kulturelle og faglige område samt et indblik i forskernes arbejde, praktikernes klinik og de efterladtes budskaber, giver denne bog dig en 360 graders forståelse for og indblik i sorg.

Jeg kan varmt anbefale alle, der arbejder med mennesker i sorg, at tage denne bog med sig på sin vej i mødet med sorgen.

Se også vores store sorgkonference her.

Relevante arrangementer

Fra tabu til tema – seksualitet hos voksne med udviklingshæmning
Kursus

Fra tabu til tema – seksualitet hos voksne med udviklingshæmning

Jylland & Sjælland

Deltag på denne kursusdag og bliv klogere på, hvorfor seksualitet er et vigtigt element i livskvaliteten hos borgere med udviklingshæmning.

Opnå bl.a. viden om:

Relevante lovgivninger og retningslinjer, du som omsorgsmedarbejder skal forholde dig til – Hvad må jeg? Hvad kan jeg? Hvad skal jeg? Seksuel grænseoverskridende adfærd, og hvordan du kan være med til at forebygge seksuelle overgreb Redskaber til at takle seksuelle tilbøjeligheder, der afviger fra normen De forskellige niveauer og metoder for vejledning og støtte – Hvordan griber jeg det an? Hvordan du kan være med til at skabe et seksualvenligt miljø på din arbejdsplads

Få meget mere at vide om dagen lige herunder.

Læs mere
Sprogtilegnelse hos to- og flersprogede børn
Kursus

Sprogtilegnelse hos to- og flersprogede børn

Jylland & Sjælland

Lær at skabe stimulerende rammer for flersprogede børns sprogudvikling, når vi byder indenfor på denne temadag med lingvist og direktør hos Sprogklar, Justin Markussen Brown.

Når du deltager på temadagen, opnår du bl.a.:

Viden om de nyeste forskningsresultater på området Viden om de forskellige måder at være to- eller flersproget barn på Forståelse af de udfordringer, der kan opstå for flersprogede børn Indsigt i, hvordan du i det pædagogiske arbejde skaber gode rammer for børnene Viden om den vigtige forældrevejledning i forhold til flersprogethed

Find meget mere info herunder.

Læs mere
Den 25. socialretlige konference
Konference

Den 25. socialretlige konference

Fyn

Sæt kryds i kalenderen og tag med på den vidensspækkede 25. socialretlige konference, hvor vi stiller skarpt på, hvor socialretten bevæger sig hen, hvilke udviklingsmuligheder der er, og hvordan vi sikrer borgernes rettigheder endnu bedre.

Foruden rig mulighed for at netværke byder konferencen på en lang række interessante oplæg og debatter, og i løbet af konferencens 2 dage kan du bl.a. opleve jurist og partner i Embedsværket Sanne Møller, borgerrådgiver Kresten Gaub, Ankestyrelsen, Dansk Socialrådgiverforening og tænketanken Justitia.

 

Læs mere
Psykisk vold
Kursus

Psykisk vold

Jylland & Sjælland

Få kompetencer til at stå stærkere i arbejdet med at hjælpe mennesker udsat for psykisk vold. På denne kursusdag stiller psykolog Signe M. Hegestand skarpt på psykisk vold, når hun bl.a. bidrager med viden om:

De forskellige psykiske voldsformer, blandt andet manipulation, projektion og isolation Faresignaler og opmærksomhedspunkter – hos voksne og børn, herunder indsigt i voldens ”normaliseringsproces” Forældre i højkonflikt – hvordan holder du fokus og sikrer, at du ikke bliver en ”brik” i spillet? Desuden fokus på forældrefremmedgørelse Voldens dynamikker – og hvordan det er muligt at bryde med en voldelig relation Viden om, hvordan du bedst støtter, rådgiver og henviser til den rette hjælp – herunder hvilken praksis det er muligt at implementere her og nu, og hvilke udfordringer der kan være i forhold til det
Læs mere