Helga har fået fyldt både hoved og hjerte op på Sorgvejlederuddannelsen - Seminarer
Handicap & omsorg
Artikel

Helga har fået fyldt både hoved og hjerte op på Sorgvejlederuddannelsen

Vi har talt med Helga Nerger Andersen, pædagogisk praksiskonsulent, som netop har færdiggjort Sorgvejlederuddannelsen. Her fortæller hun om sin oplevelse med uddannelsen og om, hvordan hun oplever, at pædagoger har brug for og efterspørger flere redskaber til at støtte børn i sorg.

Sorgvejleder
Sorg er et grundvilkår. Ingen af os kommer igennem livet uden at stifte bekendtskab med den – enten kortvarigt eller over en længere periode. Alligevel kan sorgen for mange af os være svær at tale om. Både når vi selv sørger, og når sorgen kaster en skygge over andres liv.

I efteråret 2020 har Kræftens Bekæmpelse og Epinion foretaget en undersøgelse om sorgberedskabet i daginstitutioner, og her fremgår det, at det kan være vanskeligt for pædagogerne at tale med børnene om sorg.

Se også: Uddannelse til certificeret sorgvejleder  

Undersøgelsen påpeger, at der i daginstitutioner er både stort fokus på og vilje til at støtte de børn, som oplever dødsfald, kritisk sygdom blandt nære relationer eller svære skilsmisser. Størstedelen af de adspurgte daginstitutionsledere fortæller, at der allerede er en sorghandleplan i institutionen, men 40% af dem svarer dog, at de mener, der er brug for endnu bedre redskaber og mere hjælp samt uddannelse på området. 

Helga Nerger Andersen er en af dem, der kan nikke genkendende til undersøgelsens resultater.  

Hun er uddannet pædagog og har desuden en diplomuddannelse i specialpædagogik. Til daglig arbejder hun som pædagogisk praksiskonsulent i Børn- og Ungerådgivningen i Kerteminde Kommune, hvor hun bl.a. faciliterer gruppeforløb i dagtilbud og indskolingen med fokus på at tale om de svære følelser. 

Hovedformålet med mit arbejde er at klæde de voksne omkring barnet på til at kunne sikre trivsel og udvikling af børn. Der kaldes også på mig, når forældre har brug for støtte og vejledning i forhold til børn, når familier bliver ramt af sorgI min pædagogiske praksis møder og støtter jeg f.eks. familier, hvor der er skilsmisse, svær sygdom og dødsfald af forældre, forældre der begår selvmord eller har psykisk sygdom, fortæller hun. 

Det er hendes oplevelse, at der primært er én overordnet udfordring i arbejdet med børns sorg. 

Udfordringen består mest i voksne, som vil beskytte børnene ved ikke at inddrage dem. Der findes mange tabuer og også stadig den opfattelse, at det, børn ikke ved, har de ikke ondt af  hvor det modsatte er realiteten: Hvad børn ikke ved, HAR de ondt af. Derfor er en del af mine opgaver at støtte voksne i at tale MED og ikke OM børn, da børn sanser, hvad der sker omkring dem, og derfor ER de allerede involveret. 

Også pædagogisk personale kan have opfattelsen af, at børn skal skånes for sandheden, og at f.eks. børnehaven skal være et frirum fra sorgen. Selvom de fleste institutioner har et “sorg- og kriseberedskab”, oplever jeg, at der mange steder mangler ressourcer til, at den bliver en naturlig del af den pædagogiske hverdag, hvor vi taler om den virkelighed, som børnene er en del af. Alle børn har ret til at blive set, hørt og inddraget, så de ikke skal føle sig ensomme eller fantasere sig til, hvad der foregår omkring dem. Hvis vi prøver at skjule sandheden for børnene, skader det deres tillid til os  og endnu mere hvis de får informationen fra udenforstående. Børn i sorg har brug for trygge voksne, som sætter sig ind i, hvordan man møder børn på de forskellige alderstrin.

En anden udfordring er, at mange tror, at man skal være uddannet terapeut eller psykolog for at tale med børn om det, der gør ondt”, siger hun og påpeger:  

Vi har mange dygtige og empatiske pædagoger. Mange ønsker dog viden om sorg og redskaber i børnehøjde – og ikke mindst mod! 

Klædt godt på med Sorgvejlederuddannelsen

Fordi det kan være så svært at tale om sorgen – og måske i særdeleshed om børns sorg – er Helga Nerger Andersen altid selv på udkig efter nye kompetencer på området, og tilbage i september påbegyndte hun derfor en ny uddannelse, da hun mødte op til første modul af Sorgvejlederuddannelsen. I december 2020 blev hun færdiguddannet og kan nu kalde sig certificeret sorgvejleder.

Først og fremmest tilmeldte hun sig uddannelsen ud fra et ønske om at dygtiggøre sig og få nye kompetencer til at formidle relevant ny viden om sorg og sorgfacilitering samt redskaber til individuelle forløb og gruppeforløbDet tiltalte hende dog også, at en af underviserne er professor Atle Dyregrov, som har stor erfaring inden for arbejdet med børn og sorg. 

 Selvom mødet med Atle var digitalt [grundet Corona-restriktioner, red.], fornemmede man hans store viden, erfaring, engagement og omsorg for børn. Hans praksisnære måde at formidle på er smittende og motiverer til, at jeg gør en endnu større indsats for at formidle viden om små børns sorgreaktioner og behov for støtte, når livet gør ondt. 

Der er dog også en anden underviser, som har gjort indtryk på Helga Nerger Andersen i løbet af uddannelsen. 

Se også: Uddannelse til certificeret sorgvejleder

Mai-Britt Guldin har gjort det største indtryk på mig. Hun er den bedste underviser, som formidler sin store viden i øjenhøjde og med mange praksiseksempler og øvelser. 

For Helga Nerger Andersen har det i det hele taget været en givende oplevelse at deltage på Sorgvejlederuddannelsen. 

Jeg har lært meget om sorgen og vigtigheden af at give den plads, så livet kan leves. Med ny viden om f.eks. sorgreaktioner, sorgfacilitering, følelsesregulering, vigtigheden af minder og redskaber dertil er jeg klædt på til en kvalificeret samtale med barnets voksne”, fortæller hun og siger videre: 

 Jeg har mødt dygtige undervisere, som har fyldt både hovedet og hjertet op, og jeg har fået en bred og dyb viden om sorg, dens reaktioner, forløb, redskaber og muligheder. Selvom uddannelsen kun indeholdt en enkelt dag specifikt om børn og sorg, kan jeg omsætte meget af den mere generelle viden om sorg til mit arbejde med familier i sorg, også når det gælder mødet med andre kulturer. Mødet med og gruppearbejdet med de andre deltagere har desuden været lige så givende.” 

Helga Nerger Andersen ser frem til at anvende sin nye viden og redskaber i fremtiden. Hun har dog allerede nu taget drejebøger og tosporsmodellen [en model der går ud fra, at den sørgende skiftevis befinder sig i sorgen og i livet, som går videre efter tabet, red.] i brug i sit arbejde. 

”Drejebøger var allerede en del af min daglige praksis, når jeg faciliterer grupper i dagtilbud. Det var dog givende at blive mindet om, at den tydelige struktur giver tryghed for børn og voksne, og den hjælper mig med at holde fokus. Tosporsmodellen og “hjælp til at mindes” anerkender sorgen og giver den plads samtidig med, at børn og voksne bliver mindet om livet og håbet. Modellen er en god måde at visualisere fokus på processen, og hvordan vi kan anerkende sorgen og komme til at leve med den”, lyder det fra hende, inden hun afsluttende siger: 

Jeg kan varmt anbefale uddannelsen – der er brug for dygtige sorgvejledere i vores samfund.” 

Vil du være sorgvejleder?

Er du interesseret i selv at tage uddannelsen til certificeret sorgvejleder og få kompetencer til at hjælpe mennesker gennem sorgen? Så har vi opstart på næste hold af uddannelsen den 4. marts 2021. Du finder mere information om uddannelsen på siden her, hvor du også kan tilmelde dig. 

Relevante arrangementer

Bliv certificeret sorgvejleder
Uddannelse

Bliv certificeret sorgvejleder

Fyn
Topevalueret og unik uddannelse udviklet i samarbejde med psykolog og ph.d., Mai-Britt Guldin Ekspertviden fra landets førende forskere og praktikere inden for sorg samlet i en pakke 10 dage fyldt med viden og praksisnære redskaber fordelt på 5 moduler, bl.a. nyeste viden om sorg og sorgbearbejdning, forståelse for kroppens rolle i sorgprocessen og kompetencer til at facilitere sorggrupper.

Næste holdstart til september 2021 på Scandic Odense. Se alle datoer nederst her på siden. 

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Følelsesmæssig forurening på arbejdet
Kursus

Følelsesmæssig forurening på arbejdet

Jylland & Sjælland

Kom med på dette kursus målrettet ledere og HR-medarbejdere, hvor dagen er centreret omkring det gode arbejdsmiljø – mere specifikt, hvordan du er med til at sikre, at de negative følelser og stemninger ikke får magten på arbejdspladsen i form af følelsesforurening.

Dagens underviser er mentalsundhedsekspert og sociolog Rikke Østergaard, som sikrer dig et fagligt udbytte bestående af bl.a.:

Forståelse af, hvordan følelser og adfærd smitter i organisationer Viden om tredjegradssmitte – hvordan vi mennesker smitter hinanden med følelser og adfærd i tre led Redskaber til, hvordan du som leder spotter følelsesforurening Redskaber til, hvordan du som leder undgår følelsesmæssig ”hijacking” i vigtige beslutningsprocesser Redskaber til, hvordan du som leder holder hjernen skarp og får vendt følelsesmæssig forurening til et godt arbejdsmiljø

OBS: Pladserne ryger rigtig hurtigt. UDSOLGT I GLOSTRUP. Vi har oprettet et ekstrahold på Scandic CPH Strandpark.

Læs mere
Omsorgstræthed – en realitet i det pædagogiske arbejde
Kursus

Omsorgstræthed – en realitet i det pædagogiske arbejde

Jylland & Sjælland

Arbejder du med børn/unge i alderen 5-15 år, og oplever du, at det pædagogiske arbejde kan tære meget på energien?

Så er det værd at kigge på dette kursus, hvor vi – med afsæt i mentaliseringsbegrebet – beskæftiger os med omsorgstræthed i det pædagogiske arbejde.

I spidsen for kurset står Rikke Smedegaard Hansen, pædagog, og Sarah Long Johnsson, cand.pæd.pæd.psych. og psykoterapeut. De to kommer bl.a. omkring:

Omsorgstræthed i det pædagogiske flet – hvorfor opstår det, og hvorfor skal vi have fokus på det? Mentalisering og udvikling af mentaliseringsevnen Pseudomentalisering og mentaliseringssvigt – modreaktioer samt håndtering af dette Hvordan vi stiller krav, der matcher børnenes udviklingsalder Konkrete redskaber og øvelser
Læs mere
Traumer og traumereaktioner
Kursus

Traumer og traumereaktioner

Jylland & Sjælland

I oktober og december byder vi inden for på dette kursus, som lærer dig om den traumebevidste tilgang (TBT) og bl.a. sætter dig i stand til at støtte borgere med traumereaktioner.

Du kommer i fagligt kompetent selskab med speciallæge i psykiatri Cæcilie Böck Buhmann, som sikrer, at du bl.a. tager fra kurset med:

Viden om traumers konsekvenser og typiske traumereaktioner, herunder posttraumatisk belastningsreaktion, dissociation, sorg og kompleks PTSD Viden om sammenhængen mellem traumereaktioner og andre psykiatriske problemer, herunder fokus på differentiering Kendskab til, hvordan typiske traumereaktioner kan påvirke et sygdomsforløb med anden psykisk sygdom som f.eks. skizofreni Viden om, hvordan du kan støtte borgere eller patienter med traumereaktioner, herunder håndtering af forøget alarmberedskab, dissociation og genoplevelser Forståelse af, hvordan TBT kan implementeres i praksis – i regionalt eller kommunalt regi
Læs mere