Janne blev sorgvejleder: “Det var det eneste rigtige for mig at få den uddannelse” - Seminarer
Personlig udvikling
Artikel

Janne blev sorgvejleder: “Det var det eneste rigtige for mig at få den uddannelse”

Janne Vagn Nielsen havde mistet sin mand og syntes bestemt ikke, at hun behøvede at have mere med sorg at gøre. Hun endte dog alligevel med at tilmelde sig Sorgvejlederuddannelsen, og her kan du læse mere om hendes oplevelse med uddannelsen.

sorgvejleder
For et års tid siden, i 2019, blev Janne Vagn Nielsen uddannet som certificeret sorgvejleder. Forud for denne uddannelse ligger mere end 30 års erfaring i kommunalt regi, hvor hun bl.a. har arbejdet som social sagsbehandler. I 2013 startede hun desuden sin egen virksomhed ved siden af dette arbejde, og i dag er hun selvstændig og tilbyder bl.a. sorgsamtaler og håndlæsninger.

Se også: Uddannelse til certificeret sorgvejleder

Da Janne Vagn Nielsen første gang hørte om Sorgvejlederuddannelsen, var der intet, der tydede på, at hun en dag skulle sidde med et uddannelsesbevis derfra. Hun mistede sin mand i slutningen af 2018, og efterfølgende var der en i hendes omgangskreds, der havde læst om Sorgvejlederuddannelsen og foreslog hende at tilmelde sig den.

“Jeg tænkte: “Har jeg ikke haft sorg nok?!” og skød det lidt hen, men så fandt jeg senere uddannelsen på Facebook og kunne bare se så meget af mig i den. Der var noget, der gav mening i forhold til arbejdet som social sagsbehandler, men når jeg f.eks. laver håndlæsninger, så lokaliserer jeg også rigtig meget sorg. Så jeg blev bare helt vildt tændt på den uddannelse. Og der sagde jeg for første gang til mig selv, at hvis ikke jeg kunne få fri fra mit arbejde til at tage uddannelsen, så ville jeg sige op. Jeg kunne mærke, at det var det eneste rigtige for mig at få den uddannelse.”, fortæller Janne Vagn Nielsen og tilføjer:

“I forbindelse med min mands sygdom havde jeg oplevet, at der var mange, både professionelt og privat, som var meget støttende, og da jeg så den her uddannelse, blev jeg nysgerrig på, hvad det egentlig var, de havde gjort. Jeg ville gerne dykke ned i sorgen – ikke for min egen sorgs skyld, men for at kunne se, hvad teorien er bagved. Det, syntes jeg, var enormt spændende. At få den faglige viden om, hvad det er forskerne ser.”

Det var heldigvis ikke kun på papiret, at hun fandt uddannelsen til sorgvejleder interessant.

For det første var seminarlederen på uddannelsen fuldstændig fantastisk til at lede. Hun havde enorm meget struktur, og hun var god til at fikse det, der måtte opstå undervejs. Det er første gang, jeg nogensinde har oplevet én, der er så professionel i sin måde at tackle stort og småt på og får det hele til at køre.”, siger hun og fortsætter:

Det er jo også altid et lykketræf, om man kan med de andre på holdet, og der formåede ledelsen af uddannelsen, og vi kursister, at få os rigtig godt integreret med hinanden. Jeg synes egentlig, vi kom meget tæt på hinanden, bl.a. fordi vi var der med overnatning, og så var det nogle stærke emner, der var oppe. Dét kombineret med et meget, meget fagligt højt niveau – nogle meget tunge kræfter inden for sorgforskning og sorgbearbejdning – det gjorde… jamen, de 10 dage var bare nogle dage, som betød rigtig meget for mig.”

Selvom Janne Vagn Nielsen havde set meget frem til uddannelsen, var der dog én ting, hun havde været lidt betænkelig ved.

Jeg havde inden uddannelsesstart tænkt: “Hvad er mon den røde tråd?”, for jeg kunne jo se, at vi f.eks. skulle have en formiddag med én underviser og en eftermiddag med en anden, så jeg var bekymret for, om det ville være struktureret nok, men der var seminarlederen rigtig dygtig til at få det hele til at gå op. Det var bare så godt! Desuden var Mai-Britt Guldin (psykolog, ph.d. og en af de førende eksperter på sorgområdet, red.) en gennemgående underviser, hvilket også gav en rød tråd, og hun er helt vildt dygtig!”, forklarer hun og siger videre:

Altså, det jeg også tænkte var, hvad alle de her undervisere – psykologer, præster, professorer – kunne give til mig, der “bare” var interesseret i sorg. Jeg synes, at de var dygtige til at fortælle, at der er brug for nogle, der kan tale med de mennesker, som ikke nødvendigvis har en kompliceret sorg og et stort behov for at gå til psykolog, men som har en mere almindelig sorg. Sorg er jo i alles liv, men vi behøver ikke nødvendigvis at skulle gå til psykolog for det, hvis vi har nogen andre mennesker, der forstår at møde os der, hvor vi er og kan give os det, vi har brug for. Man kan give noget af sig selv, når man står med et menneske i sorg, men hvis man ikke har teorierne bag sorgen, så kommer man måske til at give noget forkert. Med uddannelsen fik jeg, og vi, de teorier.”

Se også: Uddannelse til certificeret sorgvejleder

Et nyt fundament til at guide mennesker videre

Nogenlunde samtidig med at Janne Vagn Nielsen blev uddannet som certificeret sorgvejleder, stoppede hun i sin kommunale stilling og dedikerede al sin tid til at være selvstændig. I dette arbejde oplever hun at kunne bruge uddannelsen både i forbindelse med sorgsamtaler, men også i relation til nogle af de andre behandlinger og samtaler, hun tilbyder.

Der er helt klart en forskel på, hvordan jeg arbejdede før, jeg tog uddannelsen, og nu efter. Nu bruger jeg teorierne. Ikke fordi jeg stiller mig op til et whiteboard og forklarer, men jeg fortæller f.eks. lidt om Tosporsmodellen, og den kan de fleste godt forholde sig til: At man er i sorgen, men at man en gang imellem også har brug for at vende stemningen. Og jeg kan, med fundament i teorien, fortælle folk, at det, de oplever, er helt normalt. Før havde jeg mig selv – mine erfaringer – men uddannelsen har givet mig et fundament for at tale med klienterne på en anden måde. Det har givet mig et fundament til at guide mennesker videre til noget andet.

Jeg bruger også Rikke Høgsteds (psykolog med speciale i krisepsykologi, red.) teorier, særligt når det handler om børn, der mister. Rikke har lavet en bog, som jeg har købt og er fuldstændig vild med! Den del med kropshukommelse, som Allan Køster (ph.d. og forsker i sorg, red.) talte om, bruger jeg også rigtig meget, og så bruger jeg også meget den viden, jeg har fået om sorg i forskellige kulturer.

Jeg vil helt klart anbefale uddannelsen til alle, der arbejder med mennesker – uanset om det er med voksne eller med børn – for man får et godt fundament for at tale om og forstå sorg. Jeg, og vi, var meget begejstrede for underviserne. Jeg tænkte: “Ej, nu kan det ikke blive bedre”, men det kunne det så!”, slutter hun med et grin.

Se også: Uddannelse til certificeret sorgvejleder

Relevante arrangementer

Bliv certificeret sorgvejleder
Uddannelse

Bliv certificeret sorgvejleder

Fyn
Topevalueret og unik uddannelse udviklet i samarbejde med psykolog og ph.d., Mai-Britt Guldin Ekspertviden fra landets førende forskere og praktikere inden for sorg samlet i en pakke 10 dage fyldt med viden og praksisnære redskaber fordelt på 5 moduler, bl.a. nyeste viden om sorg og sorgbearbejdning, forståelse for kroppens rolle i sorgprocessen og kompetencer til at facilitere sorggrupper.

Hold 3 er åbent for tilmeldinger. Holdstart d. 4. marts på Scandic Odense. Se alle datoer nederst her på siden. De sidste to hold blev hurtigt udsolgt, så hvis du vil sikre dig en plads, så tilmeld dig i dag!

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Psoas – sjælens muskel
Kursus

Psoas – sjælens muskel

Jylland & Sjælland

Psoasmusklen, også kaldet følelsernes muskel, kan blive påvirket, når vi er i en stresset eller presset situation og give gener som f.eks. smerter i lænd, lyske, mave og underliv. På dette kursus sætter vi fokus på psoasmusklens funktion og betydning samt på, hvordan kropslige øvelser kan afhjælpe belastninger af psoas.

Du bliver undervist af fysioterapeut og åndedrætsekspert, Lotte Paarup, som giver dig:

Viden om psoasmusklen og dens betydning for mental og fysisk sundhed Indsigt i, hvordan følelser og mentale belastninger påvirker psoas gennem reaktioner i nervesystemet Kendskab til symptomer på en dysfunktionel psoas – hvad skal vi være opmærksomme på? Introduktion til øvelser, der gennem åndedræt, bevægelse, afspænding og bindevævsarbejde er med til at forløse en belastet psoas Viden om diaphragmas (åndedrætsmusklens) store betydning ift. psoas, herunder indføring i forskellige vejrtrækningsteknikker

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Læs mere
Når mor eller far har en personlighedsforstyrrelse
Kursus

Når mor eller far har en personlighedsforstyrrelse

Jylland & Sjælland

Det kan have store og livslange konsekvenser at vokse op med en forælder, der har en personlighedsforstyrrelse. På dette kursus vender vi blikket mod de børn, der vokser op på denne måde, så du er rustet til at hjælpe børnene og familien endnu bedre.

Dagens underviser er specialpsykolog, Tine Wøbbe, som sikrer dig en udbytterig dag med:

Viden om emotionelt ustabile (borderline), dyssociale og narcissistiske personlighedsforstyrrelser Kendskab til personlighedsstrukturer, adfærd og psykologiske mønstre Indblik i, hvordan svære personlighedsforstyrrelser kan påvirke relationer og dynamikker i familien Viden om, hvilke konsekvenser en forælders personlighedsforstyrrelse kan have på barnets udvikling og opvækst, herunder fokus på forældreevne og betydningen af tilknytningsmønstre Inspiration til at støtte barnet og varetage forældresamarbejdet bedst muligt, herunder også et fokus på, hvordan du passer på dig selv i relationen

BemærkDer er deltagerbegrænsning på denne kursusdag. Undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Læs mere
Mod i kriseledelse
Kursus

Mod i kriseledelse

Jylland & Sjælland

Få kompetencer til at lede dine medarbejdere gennem svære tider! På dette kursus stiller vi skarpt på kriseledelse, når du bliver undervist af ledelsesforsker og -konsulent, Karsten Mellon, der bl.a. sætter fokus på:

Mod i kriseledelse: Hvilken type mod kræver det? Og hvorfor er modet afgørende for god ledelse? Troværdighed og betydningen af lederens egen adfærd – oplever dine medarbejdere, at de kan stole på dig? Herunder et fokus på integritet og følgeskab Kriseledelse og kommunikation, blandt andet med fokus på at skabe psykologisk tryghed

Kursusdagen byder både på oplæg, øvelser og gruppedialoger.

Læs mere