Kollektiv mestring – hvad, hvorfor og hvordan? - Seminarer
Ledelse
Artikel

Kollektiv mestring – hvad, hvorfor og hvordan?

Her beskriver cand.pæd.soc. Peter Andersen, hvad kollektiv mestring er, hvorfor det kan være godt at arbejde med kollektiv mestring, og hvordan denne mestring kan skabes.

Af Peter Andersen

Konsulentchef hos Seminarer.dk og cand.pæd.soc.

Kollektiv-mestring
Denne artikel vil behandle det interessante begreb kollektiv mestring belyst ud fra følgende tre spørgsmål:

  • Hvad er kollektiv mestring?
  • Hvorfor kan det være en god idé at arbejde med kollektiv mestring?
  • Hvordan kan man fremme kollektiv mestring?

Se relevant arrangement: Jenni Donohoo og kollektiv mestring: Sådan bliver I bedre til at samarbejde

Hvad er kollektiv mestring?

Kollektiv mestring er de fælles overbevisninger, man som lærer, pædagog eller leder har om sine egne og elevernes evner til at mestre. Hvis man som lærerkollegie har erfaringer med sammen at kunne lykkes og mestre også vanskelige undervisningsmæssige problemstillinger, opbygger man en fælles tro på, at man kan gøre en forskel for sine elever. Dette sker uanset, hvor vanskelige udfordringer en elev måtte have og uanset elevens sociale baggrund.

Spidsformuleret: Hvis vi i et medarbejder- eller lederteam tror på, at vi kan lykkes med børnene – så kan vi! Om end vi naturligvis skal have kompetencer hertil – både som personale og som elever.

Her er det interessante så, at de individuelle kompetencer ikke behøver at være i top for sammen at lykkes. Det centrale er, at man har en samarbejdskultur, der er kollaborativ og i top. Konkret så vil en gruppe, som arbejder godt sammen, løfte hinanden, hinandens arbejde og dermed eleverne, selvom de måske individuelt ikke på alle parametre er helt i top. I en sådan gruppe vil man altid, uanset niveau, udvikle sig.

Tager man derimod en gruppe, hvor man samarbejder skidt, men de individuelle kompetencer er i top, får gruppen og eleverne pga. det dårlige samarbejde ikke det optimale ud af de ellers stærke individuelle kompetencer.

Sammenligningen til sportens verden er lige for. Det hold, der vinder, er ikke nødvendigvis det med de bedste spillere, men det der spiller bedst sammen – altså det bedste hold.

Kollektiv mestring er:

”Overbevisningen om, at vi uanset hvad sammen kan gøre en forskel for de elever, vi underviser.”

(Donohoo 2021)

Hvorfor kan det være en god idé at arbejde med kollektiv mestring?

Svaret kan være det korte: Elevernes udvikling, trivsel og læring stiger, jo højere den kollektive mestring er. Faktisk viser forskning, at kollektiv mestring er den mest indflydelsesrige faktor på elevernes udvikling, trivsel og læring.

Dernæst er moderne pædagogisk arbejde i stigende grad karakteriseret ved kompleksitet. Og komplekse problemstillinger – fx vedrørende børn med vanskeligheder – kan ikke løses af en lærer eller pædagog alene. Der skal ofte et team til – og ofte et team med forskellige fagligheder. Det kan være lærere, pædagoger, ledere, vejledere, psykologer og socialrådgivere.

Hvordan kan man fremme kollektiv mestring?

Man kan fremme kollektiv mestring ved at sørge for, at organisationen er præget af psykologisk tryghed, indflydelse og lydhør ledelse. Man kan overordnet kalde det for en tryg og lydhør organisation, hvor den enkelte gives ansvar og lyttes til, uanset hvilket niveau man er på i organisationen (Andersen 2021).

Det betyder i skolen, at frontpersonalets erfaringer med kerneydelsen (undervisningen) i høj grad skal frem i lyset og være omdrejningspunktet for organisationen. Det betyder også, at medarbejderne skal involveres i også overordnede skolemæssige/organisatoriske spørgsmål.

Udover den lydhøre ledelse og den høje grad af indflydelse/involvering skal (Donohoo 2021):

  • Der være enighed om målene
  • Personalet holde sammen, føle sig som et hold, opmuntre hinanden og dele mestringserfaringer
  • Personalet kende til hinandens arbejde og positivt ”blande sig” i og lære af hinandens arbejde
  • Der være effektive organisatoriske interventionssystemer – dvs. faste procedurer ved ”standardudfordringer” så alle ved, at der er et system, der sættes i gang, og hvor man ved, hvem der automatik gør hvad. Det kan fx være en procedure eller et beredskab, der sættes i gang, hvis en elevs fravær overstiger en bestemt procentsats, eller et kriseberedskab der sættes i gang, hvis der er sket noget slemt med en elev.

Kollektiv mestring kan være et svar på, hvordan både personale og elever trives, udvikler sig og lærer bedst muligt i en kompleks pædagogisk virkelighed.

Hold sammen – og arbejd anerkendende og klogt sammen!

Vores konsulentafdeling rådgiver om og skræddersyer kompetenceforløb, bl.a. om kollektiv mestring og psykologisk tryghed. Læs mere om konsulentydelserne her.

Litteratur

Andersen, Peter (2021): Psykologisk tryghed og kollektiv mestring – vejen til en kollaborativ kultur. Aarhus: Forlaget Klim.

Jenni Donohoo (2021): Kollektiv mestring. Sådan påvirker lærernes overbevisninger elevens læring. Aarhus: Forlaget Klim.

Relevante arrangementer

Jenni Donohoo og kollektiv mestring: Sådan bliver I bedre til at samarbejde
Webinar

Jenni Donohoo og kollektiv mestring: Sådan bliver I bedre til at samarbejde

Fyn, Jylland & Sjælland

Vær med, når vi den 17. november 2021, kl. 9.00-13.00 via Microsoft Teams afholder webinar med ph.d. og ekspert i kollektiv mestring, Jenni Donohoo.

Prisen er 999,- (ekskl. moms) pr. person. Få 10 % rabat ved samlet tilmelding af 5 eller flere. Læs mere under pris & praktisk. Bemærk, at webinaret foregår på engelsk.

Læs mere
Mellemformer – inkluderende pædagogik i skole og dagtilbud
Kursus

Mellemformer – inkluderende pædagogik i skole og dagtilbud

Jylland & Sjælland

Kom med på denne konference, hvor vi sammen med en række inspirerende oplægsholdere stiller skarpt på mellemformer som undervisningsform.

Bemærk: Micki Sunesen – ph.d. og inklusionsekspert – afholder det primære oplæg på afholdelsen den 25. november 2021, mens det er Rasmus Alenkær – psykolog, ph.d. og inklusionsekspert – den 2. december 2021. De øvrige oplægsholdere er de samme uanset dato.

OBS: Interessen er overvældende og pladserne ryger rigtigt hurtigt. Hvis I vil sikre jer en plads på én af de to dage, så tilmeld jer allerede i dag.

Læs mere
Støjfri ledelse med Bastian Overgaard
Kursus

Støjfri ledelse med Bastian Overgaard

Jylland & Sjælland

”Shh!” Netop stilhed er kernen i støjfri ledelse, hvor der luges ud i overflødig kommunikation, så arbejdsdagen giver plads til fordybelse og nærvær vha. strategisk facilitering af stilhed.

Lær om støjfri ledelse i selskab med ledelsesrådgiver Bastian Overgaard, der på dette kursus bidrager med:

Viden om, hvordan overflødig snak påvirker vores fokus, samarbejde og trivsel Redskaber til, hvordan du anvender stilhed som et stærkt ledelsesværktøj Inspiration til, hvordan du selv klarer ”stilhedens pres” Viden om, hvordan du undgår, at den psykologisk tryghed drukner i ”mig-tænkning”
Læs mere
Følelsesmæssig forurening på arbejdet
Kursus

Følelsesmæssig forurening på arbejdet

Jylland & Sjælland

Kom med på dette kursus målrettet ledere og HR-medarbejdere, hvor dagen er centreret omkring det gode arbejdsmiljø – mere specifikt, hvordan du er med til at sikre, at de negative følelser og stemninger ikke får magten på arbejdspladsen i form af følelsesforurening.

Dagens underviser er mentalsundhedsekspert og sociolog Rikke Østergaard, som sikrer dig et fagligt udbytte bestående af bl.a.:

Forståelse af, hvordan følelser og adfærd smitter i organisationer Viden om tredjegradssmitte – hvordan vi mennesker smitter hinanden med følelser og adfærd i tre led Redskaber til, hvordan du som leder spotter følelsesforurening Redskaber til, hvordan du som leder undgår følelsesmæssig ”hijacking” i vigtige beslutningsprocesser Redskaber til, hvordan du som leder holder hjernen skarp og får vendt følelsesmæssig forurening til et godt arbejdsmiljø

OBS: Pladserne ryger rigtig hurtigt. UDSOLGT I GLOSTRUP. Vi har oprettet et ekstrahold på Scandic CPH Strandpark.

Læs mere