Kollektiv mestring – hvad, hvorfor og hvordan? - Seminarer
Ledelse
Artikel

Kollektiv mestring – hvad, hvorfor og hvordan?

Her beskriver cand.pæd.soc. Peter Andersen, hvad kollektiv mestring er, hvorfor det kan være godt at arbejde med kollektiv mestring, og hvordan denne mestring kan skabes.

Af Peter Andersen

Konsulentchef hos Seminarer.dk og cand.pæd.soc.

Kollektiv-mestring
Denne artikel vil behandle det interessante begreb kollektiv mestring belyst ud fra følgende tre spørgsmål:

  • Hvad er kollektiv mestring?
  • Hvorfor kan det være en god idé at arbejde med kollektiv mestring?
  • Hvordan kan man fremme kollektiv mestring?

Se relevant arrangement: Jenni Donohoo og kollektiv mestring: Sådan bliver I bedre til at samarbejde

Hvad er kollektiv mestring?

Kollektiv mestring er de fælles overbevisninger, man som lærer, pædagog eller leder har om sine egne og elevernes evner til at mestre. Hvis man som lærerkollegie har erfaringer med sammen at kunne lykkes og mestre også vanskelige undervisningsmæssige problemstillinger, opbygger man en fælles tro på, at man kan gøre en forskel for sine elever. Dette sker uanset, hvor vanskelige udfordringer en elev måtte have og uanset elevens sociale baggrund.

Spidsformuleret: Hvis vi i et medarbejder- eller lederteam tror på, at vi kan lykkes med børnene – så kan vi! Om end vi naturligvis skal have kompetencer hertil – både som personale og som elever.

Her er det interessante så, at de individuelle kompetencer ikke behøver at være i top for sammen at lykkes. Det centrale er, at man har en samarbejdskultur, der er kollaborativ og i top. Konkret så vil en gruppe, som arbejder godt sammen, løfte hinanden, hinandens arbejde og dermed eleverne, selvom de måske individuelt ikke på alle parametre er helt i top. I en sådan gruppe vil man altid, uanset niveau, udvikle sig.

Tager man derimod en gruppe, hvor man samarbejder skidt, men de individuelle kompetencer er i top, får gruppen og eleverne pga. det dårlige samarbejde ikke det optimale ud af de ellers stærke individuelle kompetencer.

Sammenligningen til sportens verden er lige for. Det hold, der vinder, er ikke nødvendigvis det med de bedste spillere, men det der spiller bedst sammen – altså det bedste hold.

Kollektiv mestring er:

”Overbevisningen om, at vi uanset hvad sammen kan gøre en forskel for de elever, vi underviser.”

(Donohoo 2021)

Hvorfor kan det være en god idé at arbejde med kollektiv mestring?

Svaret kan være det korte: Elevernes udvikling, trivsel og læring stiger, jo højere den kollektive mestring er. Faktisk viser forskning, at kollektiv mestring er den mest indflydelsesrige faktor på elevernes udvikling, trivsel og læring.

Dernæst er moderne pædagogisk arbejde i stigende grad karakteriseret ved kompleksitet. Og komplekse problemstillinger – fx vedrørende børn med vanskeligheder – kan ikke løses af en lærer eller pædagog alene. Der skal ofte et team til – og ofte et team med forskellige fagligheder. Det kan være lærere, pædagoger, ledere, vejledere, psykologer og socialrådgivere.

Hvordan kan man fremme kollektiv mestring?

Man kan fremme kollektiv mestring ved at sørge for, at organisationen er præget af psykologisk tryghed, indflydelse og lydhør ledelse. Man kan overordnet kalde det for en tryg og lydhør organisation, hvor den enkelte gives ansvar og lyttes til, uanset hvilket niveau man er på i organisationen (Andersen 2021).

Det betyder i skolen, at frontpersonalets erfaringer med kerneydelsen (undervisningen) i høj grad skal frem i lyset og være omdrejningspunktet for organisationen. Det betyder også, at medarbejderne skal involveres i også overordnede skolemæssige/organisatoriske spørgsmål.

Udover den lydhøre ledelse og den høje grad af indflydelse/involvering skal (Donohoo 2021):

  • Der være enighed om målene
  • Personalet holde sammen, føle sig som et hold, opmuntre hinanden og dele mestringserfaringer
  • Personalet kende til hinandens arbejde og positivt ”blande sig” i og lære af hinandens arbejde
  • Der være effektive organisatoriske interventionssystemer – dvs. faste procedurer ved ”standardudfordringer” så alle ved, at der er et system, der sættes i gang, og hvor man ved, hvem der automatik gør hvad. Det kan fx være en procedure eller et beredskab, der sættes i gang, hvis en elevs fravær overstiger en bestemt procentsats, eller et kriseberedskab der sættes i gang, hvis der er sket noget slemt med en elev.

Kollektiv mestring kan være et svar på, hvordan både personale og elever trives, udvikler sig og lærer bedst muligt i en kompleks pædagogisk virkelighed.

Hold sammen – og arbejd anerkendende og klogt sammen!

Vores konsulentafdeling rådgiver om og skræddersyer kompetenceforløb, bl.a. om kollektiv mestring og psykologisk tryghed. Læs mere om konsulentydelserne her.

Litteratur

Andersen, Peter (2021): Psykologisk tryghed og kollektiv mestring – vejen til en kollaborativ kultur. Aarhus: Forlaget Klim.

Jenni Donohoo (2021): Kollektiv mestring. Sådan påvirker lærernes overbevisninger elevens læring. Aarhus: Forlaget Klim.

Relevante arrangementer

Jenni Donohoo og kollektiv mestring: Sådan bliver I bedre til at samarbejde
Webinar

Jenni Donohoo og kollektiv mestring: Sådan bliver I bedre til at samarbejde

Fyn, Jylland & Sjælland

Vær med, når vi afholder webinar med ph.d. og ekspert i kollektiv mestring, Jenni Donohoo.

Prisen er 999,- (ekskl. moms) pr. person. Få 10 % rabat ved samlet tilmelding af 5 eller flere. Læs mere under pris & praktisk. Bemærk, at webinaret foregår på engelsk.

Læs mere
Mellemformer – inkluderende pædagogik i skole og dagtilbud
Læringsdag

Mellemformer – inkluderende pædagogik i skole og dagtilbud

Jylland & Sjælland

Kom med på denne læringsdag, hvor vi sammen med en række inspirerende oplægsholdere stiller skarpt på mellemformer som undervisningsform.

Bemærk: Micki Sunesen – ph.d. og inklusionsekspert – afholder det primære oplæg på afholdelsen den 25. november 2021 og d. 16. december 2021, mens det er Rasmus Alenkær – psykolog, ph.d. og inklusionsekspert – den 2. december 2021. De øvrige oplægsholdere er de samme uanset dato.

OBS: Interessen er overvældende, og pladserne ryger rigtigt hurtigt. Der er nu UDSOLGT i Horsens og København. Hvis du gerne vil på en venteliste, så kontakt os endelig. Der er stadig ledige pladser i Kolding. 

Læs mere
Og lige pludselig sløjfede de kaffeordningen
Kursus

Og lige pludselig sløjfede de kaffeordningen

Jylland & Sjælland

Mikroforandringer på arbejdspladsen kan virke ubetydelige, men reelt har de ofte stor indflydelse på medarbejdernes motivation og trivsel.

På denne kursusdag stiller vi derfor skarpt på de små forandringer, så du tager fra kurset med bl.a.:

Viden om, hvad mikroforandringer er Viden om, hvordan mikroforandringer påvirker trivsel og motivationen Viden om sammenhængen mellem mikroforandringer og psykologisk tryghed Hvordan du kan håndtere mikroforandringer på arbejdspladsen
Læs mere
Temadag med Svend Brinkmann om dannelse i præstationssamfundet
Temadag

Temadag med Svend Brinkmann om dannelse i præstationssamfundet

Fyn

Gør plads i kalenderen og vær med, når Svend Brinkmann stiller skarpt på konsekvenserne af tidens tendens til evig optimering og performance og slår et slag for i stedet at fokusere på dannelse – f.eks. inden for det pædagogiske felt.

Med fra den inspirerende temadag får du bl.a. viden om:

Aktuelle samfundstendenser – hvad betyder præstationssamfundet for børn og unge? Psykisk trivsel og mistrivsel hos børn og unge – hvordan skærmer vi børn og unge mod udviklings- og præstationstyranniet uden samtidig at bremse deres udvikling? Dannelsesteori belyst ud fra et pædagogisk, psykologisk og filosofisk perspektiv Hvad du som professionel kan gøre for at danne og udvikle mennesker uden at gå på kompromis med dit fag og din faglighed
Læs mere