"Kort Og Godt Om Børn Og Angst" - boganmeldelse - Seminarer
Boganmeldelser
Artikel

“Kort Og Godt Om Børn Og Angst” – boganmeldelse

Læs her en anmeldelse af bogen "Kort Og Godt Om Børn Og Angst" - en bog skrevet af Barbara Hoff Esbjørn og Sonja Breinholst.

Af Cecilie Lindencrone

Arbejder med børn og unge med psykiatriske diagnoser

angst
Flere og flere forældre oplever, at deres barn har angst, ligesom flere og flere fagprofessionelle møder børn og unge med angst (…) Alligevel får mange angste børn ikke behandling – eller ikke den rette behandling. En af grundende er, at der ikke er tilstrækkelig viden i samfundet om børns angst.

Se også relevant arrangement: Angst og ængstelighed hos børn

Sådan indledes den lille velskrevne bog “KORT OG GODT OM BØRN OG ANGST”. Bogens indledende sætninger tydeliggør, hvor vigtigt det er, at forældre, fagprofessionelle (og børn) får en større viden om, hvad en angstlidelse indebærer. I “KORT OG GODT OM BØRN OG ANGST” beskriver professor MSO i klinisk børnepsykologi, Barbara Hoff Esbjørn, og psykolog, Sonja Breinholst, præcist og klart: hvad angst er, hvorfor børn får angst, og hvordan man kan sætte ind over for børn med angst. Bogen er skrevet i et letlæseligt sprog, og efter at have læst bogen sidder man tilbage med en følelse af, at man har fået redskaber til og en forståelse for, hvordan man kan hjælpe et barn med angst.

Bogen er opdelt i ti afsnit. De første tre afsnit tydeliggør, hvilke angstlidelser der er mest almindelige hos børn, og hvordan angstlidelserne kommer til udtryk. De tre første kapitler giver en indsigt i,  hvordan det følelsesmæssigt, kropsligt, kognitivt og adfærdsmæssigt påvirker et barn at have angst. De næste to kapitler sætter fokus på, hvorfor børn får angst, samt hvilken rolle forældre har i forhold til at udvikle og vedligeholde børns angst. Forståelsen af angst bliver altså her bredt ud, og kapitlerne tydeliggør, hvordan indre og ydre faktorer har betydning for om et barn får angst.

I det sjette kapitel får man som læser et kort, men godt, indblik i, hvad der sker/ kan ske, når børns angst ikke behandles. Kapitlet berører blandt andet, hvordan et barns ubehandlede angst kan udløse problematikker i forhold til barnets skolegang og sociale interaktion. Kapitel seks leder meget godt op til bogens sidste del, der meget detaljeret beskriver, hvordan man, enten som fagperson eller forældre, kan forebygge og behandle angst hos børn. I den sidste del af bogen giver Barbara Hoff Esbjørn og Sonja Breinholst konkrete handleanvisninger til, hvordan man som forælder og fagperson kan være en god rollemodel – i forhold til at støtte og vejlede et barn til ikke at udvikle angst. Og de to illustrerer ligeledes rigtig fint, hvordan man, med konkret teknikker, kan hjælpe børn ud af angst gennem kognitiv adfærdsterapi.

“KORT OG GODT OM BØRN OG ANGST” giver et rigtig godt indblik i, hvad en angstlidelse er, og hvordan man som forælder eller fagperson kan hjælpe et barn med angst. Bogen henvender sig til alle, der har interesse for børn og angst, og den giver gode handleanvisniger og teknikker til, hvordan man omsorgsfuldt kan hjælpe børn med angst. Bogen tydeliggør rigtig fint den berøringsangst, som mange voksne har, når de møder et barn med angst. Og samtidig åbner den ens øjne for, at børn har behov for hjælp til at blive kastet ud i situationer, som kan opleves angstfyldte for dem.

Selvom jeg til dagligt arbejder med børn med angst, så oplever jeg, at bogen har givet mig en større refleksion i forhold til, hvordan jeg som fagperson kan klæde forældre bedre på til at hjælpe deres børn ud af – eller udenom – angst. På trods af bogens lille størrelse, så har den en stor viden gemt i sig. Den kommer omkring rigtig mange aspekter af angst, og den er meget nem at læse. Jeg vil helt klart anbefale “KORT OG GODT OM BØRN OG ANGST” til alle, der er nysgerrig på børn med angst.

Se også relevant arrangement: “Flyt fokus fra angsten med den metakognitive tilgang”

Relevante arrangementer

Flyt fokus fra angsten med den metakognitive tilgang
2-dages kursus

Flyt fokus fra angsten med den metakognitive tilgang

Jylland

Angst kan være lammende og gøre hverdagen uoverskuelig, hvis den får for meget magt. På dette udbytterige kursus får du viden om metakognitiv terapi, som er en af de tilgange, der har vist sig effektiv mod angst. Opnå bl.a. indsigt i kognitivt opmærksomhedssyndrom (CAS) og praksisnære redskaber til brug i borgerarbejdet. Kursets dygtige underviser er Linda Burlan Sørensen, som er specialist i metakognitiv terapi.

Hold 6 er nu åben for tilmeldinger.

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Bliv certificeret børne-stressvejleder.
Digital Uddannelse

Bliv certificeret børne-stressvejleder.

Bliv certificeret bio-psyko-social børne-stressvejleder – en del af StressBusters-indsatsen. Tag en digital uddannelse med to af landets førende eksperter på området, Pernille Thomsen og Charlotte Bjerregaard. En uddannelse til fagprofessionelle.

Når du køber adgang til den digitale uddannelse, modtager du automatisk en mail med et link, som giver dig adgang med det samme. Du opnår personlig adgang til uddannelsen på Seminarer.dk’s digitale platform i 12 måneder. Da adgangen er personlig, må den ikke deles med andre. Din 12-måneders adgang fornys med 12 måneder, hver gang du køber noget nyt hos Seminarer.dk. Læs mere i vores FAQ

Linket er personligt og må IKKE deles eller videresendes.

 

Læs mere
Angst og ængstelighed hos børn
Kursus

Angst og ængstelighed hos børn

Jylland & Sjælland

Hvordan kan du som fagperson bedst hjælpe børn, der er angste eller ængstelige? Det stiller vi skarpt på med denne praksisnære kursusdag, der tager afsæt i den neurosekventielle tilgang og bl.a. fokuserer på kropsorienterede metoder.  

Du bliver undervist af psykolog med speciale i angstlidelser hos børn, Stine Hæksamt psykolog, Marianna Horsholm. 

Med fra dagen får du bl.a.: 

Den nyeste viden om ængstelige og angste børn  Let anvendelige og ressourcefokuserede redskaber til, hvordan du stimulerer, udfordrer og støtter overbekymrede eller ængstelige børn  Kognitive redskaber til at hjælpe børn med at eksternalisere angsten, herunder “Monstermanualen”  Inspiration til, hvordan du bruger “Frydlege” til at styrke børns følsomme nervesystem  Konkrete og praktiske metoder til at understøtte den følelsesmæssige og sociale udvikling hos børn med ængstelighed og angst 

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Læs mere
Bag om skolefravær
3-dages kursus

Bag om skolefravær

Jylland & Sjælland

Skolefravær kan have et utal af årsager, og hvis du skal kunne hjælpe børn, der ikke magter at komme i skole, er du nødt til at forstå den specifikke årsag bag. På dette 3-dages kursus bliver du undervist af ph.d. i pædagogisk psykologi, Tine Basse Fisker, der bl.a. sikrer, at du opnår:

Viden om definitioner på og forståelser af skolevægring og skolefravær Viden om årsager og forhold omkring skolefravær Viden om de første tegn, du skal være opmærksom på Praksisnære redskaber til, hvordan du sikrer dig, at du får barnets egne perspektiver med i løsningen af de problematikker, der ligger til grund for fraværet Praksisnære redskaber til, hvordan du styrker samarbejdet mellem skole, PPR og forældre bedst muligt Praksisnære redskaber til, hvilke tiltag skolen kan iværksætte, så barnet støttes i at komme i skole igen

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

OBS: Pladserne ryger hurtigt. Nyt hold oprettet i starten af 2022 i Roskilde.

Læs mere