Angst og ængstelighed hos børn - Seminarer
Angst og ængstelighed
Børn & unge
Kursus

Angst og ængstelighed hos børn

Dette kursus er afholdt.

Er du interesseret i arbejdet med angstramte børn, unge og voksne?

Vi har samlet alle vores kurser, uddannelser og artikler om angst her på siden: Angst-kursus oversigt


Hvordan kan du som fagperson bedst hjælpe børn, der er angste eller ængstelige? Det stiller vi skarpt på med denne praksisnære kursusdag, der tager afsæt i den neurosekventielle tilgang og bl.a. fokuserer på kropsorienterede metoder.  

Du bliver undervist af psykolog med speciale i angstlidelser hos børn, Stine Hæksamt psykolog, Marianna Horsholm. 

Med fra dagen får du bl.a.: 

 • Den nyeste viden om ængstelige og angste børn 
 • Let anvendelige og ressourcefokuserede redskaber til, hvordan du stimulerer, udfordrer og støtter overbekymrede eller ængstelige børn 
 • Kognitive redskaber til at hjælpe børn med at eksternalisere angsten, herunder “Monstermanualen” 
 • Inspiration til, hvordan du bruger “Frydlege” til at styrke børns følsomme nervesystem 
 • Konkrete og praktiske metoder til at understøtte den følelsesmæssige og sociale udvikling hos børn med ængstelighed og angst 

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Spot tidlige tegn på ængstelighed hos børn

Angst og bekymring hos børn er almindelige og sunde følelser. Men for mere end hvert tiende barn udvikler den naturlige angst sig til en overdreven tilstand, der rammer barnets trivsel. Ængsteligheden involverer flere elementer, herunder medfødt temperament, der medvirker til, at barnet overvurderer farer og undervurderer egne ressourcer til at håndtere disse.

De tidlige tegn på ængstelighed kan identificeres ud fra en neurosekventiel ramme, hvor det belyses, hvordan regulationsforstyrrelser kan være med til at give barnet en sårbarhed, som præger hele dets udvikling. Det skyldes, at den alderssvarende udvikling af hjernen forudsætter korrekt timede og gentagne oplevelser af omsorg og stimulation. I den neurosekventielle tilgang er der fokus på at tilbyde den manglende stimulation for at hjælpe hjernen til at genoptage den mere normale udvikling.

Dagens indhold

På denne kursusdag dykker vi ned i, hvordan vi tilgodeser ængstelige og angste børns behov for støtte gennem en neurosekventiel tilgang og med fokus på kognitive og kropsorienterede metoder.

Psykolog, Marianna Ruby Horsholm, indleder dagen med den nyeste viden om, hvordan tidlige tegn på ængstelighed identificeres, og hvorfor nogle børn er mere disponerede for angst end andre. Nogle børn er f.eks. mere registrerende og har en mere følsom krop end andre. Vi skal derfor blive endnu bedre til at hjælpe disse børn med at forstå og sætte ord på, hvad de mærker i kroppen. Ud fra en neuroskeventiel forståelsesramme redegøres der for, hvordan vi kan arbejde med børnene gennem forskellige indsatsniveauer, der både styrker deres evne til kropslig sansning og regulering samt hjælper dem til at lave kognitive omstruktureringer, der kan give dem en bedre følelsesmæssig forvaltning af deres ængstelighed.

Herefter giver psykolog og forfatter, Stine Hæk, en forståelse for angsten og dens mekanismer, så vi kan hjælpe de overbekymrede eller angste børn med konkrete redskaber til at håndtere og udfordre ængsteligheden. Du får blandt andet inspiration til, hvordan du kan anvende metaforer til at give børnene et nyt “sprog” og et andet syn på deres bekymringer, så børnene lærer at mestre deres “bekymringsmonster”. Ligeledes bliver du præsenteret for meditationer, som træner børnenes indre styrke og mod.

Marianna Ruby Horsholm afslutter dagen med et fokus på den kropslige dimension. Med inspiration i “Frydlege” præsenteres konkrete metoder til at skabe udvikling hos børn med følsomme nervesystemer. Gennem en legende tilgang får børnene positive erfaringer med arousal- og affektregulering, der understøtter børnenes oplevelse af indre kontrol - og lærer dem at mærke sig selv og genkende følelser. Ydermere er det praktiske metoder, der understøtter børnenes sociale og emotionelle samspilserfaringer og resiliens. Det er en stor fordel, da mange er også hæmmet i det sociale samspil, og nogle udvikler periodevis tristhed.

På dagen får du:

 • den nyeste viden om ængstelige og angste børn, herunder indsigt i angstens mekanismer
 • let anvendelige og ressourcefokuserede redskaber til, hvordan du kan stimulere, udfordre og støtte ængstelige og overbekymrede børn
 • viden om, hvordan børn, der periodevis kan fremstå triste og modløse, bedst kan støttes
 • kognitive redskaber til at hjælpe børn med at eksternalisere angsten, herunder “Monstermanualen”
 • inspiration til, hvordan du kan bruge “Frydlege” til at styrke børns følsomme nervesystem, herunder hjælpe børnene til at mærke sig selv og få en bedre arousal- og affektregulering
 • konkrete og praktiske metoder til at understøtte den følelsesmæssige og sociale udvikling hos ængstelige og angste børn

Kurset handler om børn i alderen 6-12 år men vil også komme omkring tidlig udvikling.

Dagens undervisere

Stine Hæk
Klik for at se
Marianna Horsholm
Klik for at se
Stine Hæk
Stine Hæk
autoriseret psykolog med speciale i angst- og tvangslidelser hos børn, unge og voksne
Hun har i en årrække været tilknyttet regionens specialiserede angstklinik, og aktuelt er hun selvstændig i egen praksis. Stine Hæk arbejder ud fra de nyeste strømninger inden for den kognitiv adfærdsterapeutisk tilgang. Hun brænder for at udvikle indsatsen for børn og unge, og er medforfatter til bogen “Monstermanualen”, der retter sig mod overbekymrede eller angste børn og deres forældre. Desuden rådgiver hun forældre på www.monstermanualen.dk.
Marianna Horsholm
Marianna Horsholm
autoriseret psykolog og har siden år 2000 arbejdet med børn, unge og familier gennem sit arbejde ved PPR
Arbejder som behandler hos Midtbypsykologerne i Silkeborg. Hendes primære arbejdsområder er at tilrettelægge pædagogiske processer og gennemføre behandling af børn og unge med angst, depression, udviklingstraumer og stress. Hun har stor erfaring med børn, der udviser vanskeligheder i forhold til social og følelsesmæssig regulering. Hun er optaget af at anvende og udvikle metoder, der gennem en ressourcefokuseret og legende tilgang kan skabe udvikling hos børn, hvis nervesystemer af forskellige årsager er sårbare. 
TID & STED:
Vælg mellem:
Den 14. september 2021 på Scandic Kolding
Den 22. september 2021 på Scandic Glostrup

Undervisning fra kl. 09.00-16.00
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 2.988, - ekskl. moms.  Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum. 

Mulig rabat
Loyalitetsrabat (op til 10 %): Allerede efter 1 deltagelse kan I få rabat. Læs mere under loyalitetsrabat.
Maillisterabat (op til 10 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10% yderligere i rabat allerede ved første tilmelding.