Metakognitiv terapi og angst: Kursusforløb for fagprofessionelle
metakognitiv terapi
Børn & unge
Kursus

Metakognitiv terapi og angst: Flyt fokus fra angsten med den metakognitive tilgang

Metakognitiv terapi og angst: Angst kan være lammende og gøre hverdagen uoverskuelig, hvis den får for meget magt. På dette udbytterige kursus får du viden om metakognitiv terapi, som er en af de tilgange, der har vist sig effektiv mod angst.

På kurset er der særligt fokus på social og generaliseret angst. Når du deltager på kurset, opnår du bl.a:

  • Viden om metakognitive processer, der skaber, vedligeholder og evt. forstærker social angst
  • En gennemgang af kognitivt opmærksomhedssyndrom (CAS)
  • Konkrete og straks anvendelige metakognitive psykoterapeutiske redskaber ift. borgerarbejdet
  • Anbefalinger til, hvad omgivelserne bør eller ikke bør gøre for at yde den bedste støtte

Hele vejen igennem kommer du i selskab med den dygtige underviser Linda Burlan Sørensen, som er specialist i metakognitiv terapi. Frokost, middag og overnatning i enkeltværelse er inkluderet i prisen

Flyt fokus fra angsten med den metakognitive tilgang

I Danmark lever op mod 400.000 danskere med angst - et tal, som de seneste år er steget, især blandt unge. Hverdagens gøremål som f.eks. et besøg hos købmanden, en tur med offentlig transport, eller drømme om uddannelse eller job kan føles som et uoverskueligt projekt. Men med den rette hjælp er drømmen ikke uopnåelig. Det er derfor vigtigt, at vi støtter og hjælper vores borgere med at håndtere angsten, så vi kan gøre en forskel for den enkelte borger, så borgerens liv ikke går i stå på grund af angsten.

På dette 2-dages forløb giver underviser cand.psych.aut., specialist i psykoterapi og supervision Linda Burlan Sørensen dig viden om den metakognitive tilgang i forhold til håndtering af angstproblematikker. Forløbets hovedfokus er på social angst og generaliseret angst.

Kort introduktion til metakognitiv terapi

Det er en relativ ny retning indenfor psykologien, og den er markant anderledes i forhold til andre psykoterapeutiske teorier og behandlingsmetoder. Den adskiller sig på mange måder fra andre psykoterapeutiske traditioner. Metoden bliver anvendt både på grund af dens lovende resultater og lette anvendelse i praksis.

Den metakognitive tilgang bygger på en grundlæggende forståelse om, at psykisk mistrivsel - og herunder angstproblematikker - stammer fra et overdrevent indre fokus på f.eks. bekymringer, spekulationer, grublerier, symptomtjek, monitorering af inde- eller udefrakommende trusler mm.

Dette overdrevne fokus på den type tanker kaldes for CAS – kognitivt opmærksomhedssyndrom. CAS ligger til grund for mange psykiske problematikker, primært ifm. angst- og depressionslidelser. Når du får et indblik i, hvordan CAS dannes, kan du aktivt arbejde forebyggende ved bl.a. at minimere risikoen for CAS-udvikling – eller retroaktivt ved at minimere eller fjerne eksisterende CAS.

Metakognitiv terapi i forhold til angstproblematikker

Det er helt naturligt og forventeligt at have et utal af tanker, herunder negative, påtrængende, urealistiske, irriterende, ikke-konstruktive eller katastrofetanker, og dette tankeindhold behøver vi hverken forsøge at fjerne eller ændre. Til gengæld kan vi lære at få en fleksibel kontrol over vores opmærksomhed, så vi selv kan vælge, hvor meget eller hvor lidt fokus udvalgte tanker får. Kort sagt opstår der psykologiske problemer med ineffektive eller problematiske copingstrategier: Det er derfor ikke vigtigt, hvad du tænker, men det er afgørende, hvad du stiller op med tankerne, når de kommer.

Vil du vide mere om, hvad metakognitiv terapi er? Læs vores artikel om emnet her.

Kursets udbytte - På dette 2-dages forløb får du:

Viden om, hvad den metakognitive tilgang indbefatter
Indsigt i metakognitionernes betydning
Viden om metakognitive processer, der skaber, vedligeholder og evt. forstærker den sociale angst
En ny forståelse af, hvad “et lavt selvværd” skyldes
Kendskab til den sociale angst forstået ud fra den metakognitive tilgang
En gennemgang af CAS (kognitivt opmærksomhedssyndrom)
Introduktion til den metakognitive sagsformulering ved generaliseret angst og social angst
Konkrete og straks anvendelige metakognitive psykoterapeutiske redskaber ift. borgerarbejdet
Derudover får anbefalinger til, hvad omgivelserne bør eller ikke bør gøre for at yde den bedste støtte
Metakognitiv terapi: lydfiler
Forord til "Fængslende tanker"
Vil du have indblik i metakognitiv terapi og dens begreber, så får du her forordet og kapitel 1 fra bogen "Fængslende tanker" om metakognitiv terapi.

Læs artiklen her
Metakognitiv terapi forklaret
Hvad er metakognitiv terapi?
Hvem kan den hjælpe? Kan alle lære det? Dette er nogle af de spørgsmål, du får svar på i denne artikel.

Læs artiklen her

Underviser

Linda Burlan Sørensen
Klik for at se
Linda Burlan Sørensen
Linda Burlan Sørensen
cand.psych.aut., specialist i supervision og psykoterapi og institutleder
Linda Burlan Sørensen, cand.psych.aut., specialist i supervision og psykoterapi og institutleder. Hun har bl.a. taget en 2-årig specialiseringsuddannelse i Metakognitiv terapi ved MCT-Institute i Manchester ved Professor Adrian Wells og Professor Hans Nordahl.

Hun har videreuddannelser på masterclass-niveau inden for Acceptance and Commitment Therapi (ACT), kognitiv adfærdsterapi (KAT) og eksistentiel psykoterapi. Linda Burlan Sørensen har stor undervisningserfaring blandt andet rettet mod fagpersoner fra et bredt område i den offentlige sektor.

LinkedIn profil
TID & STED
HOLD 11: Den 29. - 30. maj 2024 på Scandic Odense

Undervisning:
Dag 1: kl. 9.00-17.00
Dag 2: kl. 8.00-14.00

HOLD 12: Den 31. oktober - 1. november 2024 på Scandic Sydhavnen, København

Undervisning:
Dag 1: kl. 9.00-17.00
Dag 2: kl. 8.00-14.00
PRISEN
Pris for fysisk deltagelse kr. 7.160,- ekskl. moms. Prisen er inkl. frokost, middag og overnatning i enkeltværelse.

Metakognitiv terapi & angst - FAQ

Hvad er metakognitiv terapi?

Metakognitiv terapi er en behandlingsmetode, der fokuserer på, hvordan vi tænker. Indholdet af vores tanker er som sådan ikke det interessante - det er derimod, hvordan vi reagerer på tankerne, som er afgørende. Ved at møde tanker og følelser på en mere hensigtsmæssig måde, kan vi dermed opnå større trivsel.

Hvordan kan metakognitiv terapi hjælpe med angstproblematikker?

Metakognitiv terapi (MCT) kan hjælpe personer med Cognitive Attentional Syndrome (CAS) - også kendt som kognitivt opmærksomhedssyndrom - hvilket er kendetegnet ved hyperopmærksomhed på negative følelser og tankegang samt tendens til at undgå positive eller neutrale stimuli. Den metakognitive tilgang kan hjælpe mennesker med at lære at møde og håndtere negative tankegange og følelser på en mere hensigtsmæssig måde. MCT kan hjælpe patienten med at lære at styre opmærksomheden til mere positive eller neutrale ting, hvilket kan bidrage til at reducere symptomerne på angst og CAS.

Hvordan er metakognitiv terapi forskellig fra andre terapier, der kan bruges ved angst?

Metakognitiv terapi (MCT) er baseret på teorien om, at det er vores måde at tænke på, der kan forårsage eller forværre mentale sundhedsproblemer, snarere end de eksterne omstændigheder, vi står over for. Derfor fokuserer MCT på at ændre negative tankemønstre og følelser. Det står i modsætning til bl.a. kognitiv terapi, hvor der er stort fokus på at udfordre og ændre de uhensigtsmæssige tanke- og adfærdsmønstre, som medfører mistrivsel.

Hvilke typer af angstproblematikker kan metakognitiv terapi hjælpe med?

Metakognitiv terapi (MCT) har vist sig at være effektiv i behandlingen af ​​en række angstrelaterede problemer, herunder generaliseret angstlidelsesocial angstpanikangst og specifik fobi. Det kan også i nogle tilfælde være anvendeligt i behandlingen og håndteringen af depression, OCD og PTSD.

På vores kursus er der særligt fokus på social og generaliseret angst.