Ledelse i en krisetid - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Ledelse i en krisetid

Coronakrisen medfører coronaudmattelse og en ’ny normalitet’, og det kræver både mod, ydmyghed og tålmodighed i ledelsesarbejdet.

Af Karsten Mellon, Ledelsesforsker og -konsulent, ph.d.
Ledelse_i_krise
Vi ved fra forskningen, at ledelse gør en forskel. God ledelse kan medvirke til et bedre resultat i organisationen og bedre trivsel for medarbejderne. Det er dog ikke noget, vi kan lave en opskrift på, for ledelse skal forstås i sin kontekst. Det betyder, at ledere hele tiden skal reflektere over, hvad god ledelse er – netop fordi vi er i en verden under forandring, og ledelse derfor skal følge med, så at sige. Men hvordan sørger du som leder for det, især under en Corona-krise?

Se også relevant kursus: Mod i kriseledelse

Selvindsigt

Både dansk og international forskning viser, at ledere desværre ikke har tilstrækkelig god selvindsigt. Der er for stor forskel på – eller afstand mellem – den måde, lederne forstår den ledelse, de udøver, og så den måde medarbejderne oplever den på. Desværre ser vi eksempler på, at ledere ikke formår at skabe en god kommunikation, eller det som Harvard-professor, Amy Edmondson, kalder for psykologisk sikkerhed. Det vil sige, at der er medarbejdere, der holder sig tilbage, især hvis de har følt, de er blevet afvist, eller at det, de har foreslået, er blevet ignoreret. Jeg ved fra dygtige ledere, at selv de, som har et godt ry og rygte, gør sig stor umage for at øge deres selvindsigt. De gør meget for at få feedback på deres ledelsesudøvelse. De spørger, og de inviterer til feedback. Men det kræver styrke og mod.

Mod i ledelse

Det kræver mod at turde spørge om, hvor god en leder man er. Det kræver også mod i det daglige at få feedback på det, man gør. Især når man ved, at medarbejderne ikke er enige. Især i en krisetid kan der være mange ønsker, forslag og måder at se tingene på, men det skal en leder kunne rumme. Som leder skal du kunne rumme medarbejdernes opfattelser, også deres ubehag og besvær. Det kræver mod. Husk på, at mod ikke betyderat du ikke kan være bange. Tværtimod. Mod handler netop om at gå ind i ’situationen’ velvidende, at det kan være ubehageligt. Det er nødvendigt for god ledelse, at du har det mod, hvis du vil skabe en sund kultur, hvor I taler om elefanten i rummetundgår pseudosamtaler, og hvor intet er tabu.

Ydmyghed

Når du som leder anerkender forskellighed og ved, at de beslutninger, du tager, kunne være anderledes, så medfører det en naturlig ydmyghed over for rollen. Rollen medfører magt. Du har autoritet til at gøre noget – du har ledelsesret. Der er nogle ledelsesforfattere, der argumenterer for, at ydmyghed på den ene side, og evnen til at være viljefast på den anden, er en stærk kombination. Det vil sige, at du som leder er beskeden og giver andre ros og anerkendelse, når det går godt, og når der sker fejl, så er du den første til at tage ansvaret og skylden. Det skaber tillid hos medarbejderne og handler i grunden om lederens integritet. Du gør det, du siger. I en krisetid bør der dog også være plads til tålmodighed, når det ikke går som forventet. 

Se også relevant kursus: Mod i kriseledelse

Tålmodighed med dig selv og de andre

Når omgivelserne er usikre og foranderlige, så må man acceptere, at det påvirker mennesker i forskellig grad. Nogle kommer til at fremstå stærke med overskud, mens andre – måske overraskende – kan virke fjerne og demotiverede. Det er naturligvis en grov forenkling, men ikke desto mindre et billede på betydningen af at arbejde i en krisetid. I stedet for at du som leder reagerer (for) hurtigt, så kan det lønne sig, at du ruster dig med tålmodighed. Se tiden an, giv en chance og sørg for tid til dialog med den eller de medarbejdere, der synes at reagere på måder, du ikke finder ’gode nok’. Samtidig skal de, som udadtil virker stærke, også have opmærksomhed, så de ikke risikerer at brænde lyset i begge ender. 

Det er lige så vigtigt at være tålmodig med dig selv. Der er et ledelsesbegreb, som den norske professor i ledelse, Tom Karp, peger på, nemlig ’god nok ledelse’. Det lyder måske ikke så prangende, men det er meget reelt og praktisk. I stedet for at halse efter urimelige idealer – eller ligefrem utopier – så bør du give dig selv lidt line. Det er vigtigt at være ’god nok’ – du kan ikke være perfekt. Fokus er derfor rettet mod realiteterne i stedet for fantasierne om, hvordan man kunne være leder. Hvis du skulle være tålmodig med dig selv, hvor – eller med hvad – skulle det i givet fald være? 

Lær om mod i kriseledelse

I foråret 2021 kan du høre meget mere om god og modig ledelse i krisetider, når vi blænder op for kursusdagen, “Mod i kriseledelse”. Dagen sætter fokus på, hvilken type mod god kriseledelse kræver, på troværdighed og betydningen af lederens egen adfærd samt kriseledelse og kommunikation, der bl.a. skaber psykologisk tryghed for medarbejderne.

Læs mere om den interessante kursusdag her.

Relevante arrangementer

Mod i kriseledelse
Kursus

Mod i kriseledelse

Jylland & Sjælland

Få kompetencer til at lede dine medarbejdere gennem svære tider! På dette kursus stiller vi skarpt på kriseledelse, når du bliver undervist af ledelsesforsker og -konsulent, Karsten Mellon, der bl.a. sætter fokus på:

Mod i kriseledelse: Hvilken type mod kræver det? Og hvorfor er modet afgørende for god ledelse? Troværdighed og betydningen af lederens egen adfærd – oplever dine medarbejdere, at de kan stole på dig? Herunder et fokus på integritet og følgeskab Kriseledelse og kommunikation, blandt andet med fokus på at skabe psykologisk tryghed

Kursusdagen byder både på oplæg, øvelser og gruppedialoger.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
BBAUM: Urolig eller udadreagerende adfærd?
Kursus

BBAUM: Urolig eller udadreagerende adfærd?

Jylland & Sjælland

Tag med på denne kursusdag, der dykker ned i behandlingsmetoden BBAUM i såvel teori som praksis. Efter kurset er du klar til at anvende metoden i egen praksis og arbejde målrettet med at mindske adfærdsproblematikker og psykiske symptomer.

I løbet af kurset lærer du bl.a.:

om forskellige årsager til adfærdsproblematikker set fra et fysisk, fysiologisk, psykologisk/relationelt og eksistentielt perspektiv at analysere årsager til adfærdssymptomer med udgangspunkt i det enkelte menneske og personens levede liv om de relationelle og kommunikative faktorer, der typisk medfører konflikter at udføre behandlingsmetoden BBAUM og sammensætte behandlingen til det enkelte menneske om behandlingseffekten – og hvordan den måles
Læs mere
Skab ro i nervesystemet – med fokus på dit individuelle sansemønster og stimulation af vagusnerven
Kursus

Skab ro i nervesystemet – med fokus på dit individuelle sansemønster og stimulation af vagusnerven

Jylland & Sjælland

Nervesystemer i ubalance ”smitter” let hinanden. Når du arbejder med mennesker, bliver du derfor også påvirket af, hvordan de har det i deres nervesystem. På denne kursusdag får du viden om, hvordan du beroliger og skaber balance i dit autonome nervesystem, bl.a. gennem stimulering af vagusnerven. Dagen byder også på konkrete øvelser.

Kursets fokuspunkter er bl.a.:

Hvilken betydning de fysiologiske tilstande i det autonome nervesystem har for evnen til at kunne engagere sig i kommunikation og samspil og for modtagelighed for behandling, vejledning, rådgivning og læring Øget forståelse for andres individuelle sanseprofiler – og i særdeleshed for mennesker med sensoriske bearbejdningsforstyrrelser Vagusnervens funktion og dens betydning i nedregulering af det autonome nervesystem til indre ro og balance og til følelse af tryghed Hvordan du kan blive mere bevidst om dine indre fysiologiske tilstande. Du får eksempler på redskaber og strategier, du kan benytte dig af for at regulere dig selv forud for dit møde med barnet/eleven/klienten/borgeren mv.
Læs mere
Den ufortalte historie om cannabis
Kursus

Den ufortalte historie om cannabis

Jylland & Sjælland

Ifølge undersøgelser får 2 ud af 3 danske hashmisbrugere  – trods behandling – ikke nedbragt deres misbrug. I Sverige arbejder de ud fra HAP-metoden og lykkes i højere grad med at hjælpe borgere ud af misbruget. På dette kursus bliver du undervist af klinisk behandler, Christopher Schmitz, der som den eneste i Danmark uddanner danske behandlere i HAP-metoden. Han sørger bl.a. for, at du får:

Viden om, hvorfor ”state of the art”-behandling ikke virker (de ufortalte årsager) Et nyt perspektiv fra forskningen på, hvorfor vi ikke forbedrer os (særligt i misbrugsbehandling) Kendskab til, hvilke barrierer, der på begge sider af bordet, forhindrer bedre resultater i behandling Nøglen til at begynde på en ny rejse mod bedre resultater Indblik i strategien, der fremmer motivationen og afvikler hashmisbruget én gang for alle
Læs mere