Nye tider med Familieretshuset - Seminarer
Børn & unge
Artikel

Nye tider med Familieretshuset

Målet med det nye system er at gøre en egentlig forskel for barnet, sætte barnet i centrum ved at møde barnets behov med støtte og samtidig sætte hensynet til barnet over andre hensyn.

Skrevet af Anette Malthe Christiansen, advokat hos Lexjuris

Familieretshuset
Nye tider med Familieretshuset

Omkring hvert tredje barn i Danmark oplever, at forældrene går fra hinanden.

Udgangspunktet for det nye skilsmissesystem er at få børnene mere nænsomt igennem forældrenes skilsmisse og samlivsophævelse.

Målet med det nye system er at gøre en egentlig forskel for barnet, sætte barnet i centrum ved at møde barnets behov med støtte og samtidig sætte hensynet til barnet over andre hensyn. Det sker blandt andet ved tilbud om en kontaktperson, ret til en bisidder og en sikring af, at barnet orienteres om, hvordan barnet bedst muligt kan få hjælp.

For den enkelte familie har målet været at udforme et samlet Familieretshus, således tilbuddet bliver et enstrenget og fokuseret forløb.

Relevant arrangement: Familieretshuset og de nye skilsmisseregler i praksis

Sagerne i Familieretshuset behandles i tre spor.

Familieretshuset visiterer, på baggrund af en indledende screening, sagerne til behandling.

De tre spor er inddelt i kategorierne; enkle, mindre enkle og komplekse.

Hvis en familie har flere sager i Familieretshuset – hvilket ofte kan være tilfældet, så samles sagerne i en kategori, og her kategoriseres sagen efter den mest komplekse sag.

Enkle sager

Aftaler hvor ægtefællerne er enige og blot beder Familieretshuset om at registrere aftalen, herunder fx udstedelse af separations- eller skilsmissebevilling, registrering af delt bopæl. Børne- og ægtefællebidrag ved enighed.

Mindre enkle sager

Sager hvor der i nogen grad er konflikt mellem parterne, midlertidig forældremyndighed, kontaktbevarende samvær. Sagerne opdeles i sager, der oplyses og afgøres af Familieretshuset, og sager der oplyses af Familieretshuset og afgøres af Familieretten.

Komplekse sager

Konfliktfyldte sager hvor der arbejdes tværfagligt og udveksles oplysninger mellem myndigheder. Sagerne oplyses af Familieretshuset og afgøres af Familieretten. Utilstrækkelig omsorg for barnet. Vold og Chikane.

Kommunens initiativret

Kommunernes initiativret er endnu et nyt tiltag, hvorefter det skal være muligt for en kommune at anmode Familieretshuset om at indlede en sag, hvis det kan forhindre en anbringelse.

Hensigten er at forebygge en umiddelbart forestående anbringelse af barnet udenfor hjemmet uden samtykke, når det må antages, at en afgørelse om ændring af barnets bopæl eller samvær kan forhindre en sådan anbringelse, netop fordi risikoen for barnets udvikling eller sundhed fjernes.

Området er tænkt som en samarbejdsmulighed mellem myndigheder for at kunne indlede en sag, uanset at der ikke foreligger en anmodning fra en forælder.

Refleksionsperiode

Hovedregel:

Alle ægtepar, som ønsker en direkte skilsmisse og har fællesbørn under 18 år, skal gennemgå en refleksionsperiode på 3 måneder.

Reglen om reflektionsperioden kan ikke omgås ved at søge om separation og derefter søge om skilsmisse, før der er gået 6 måneders separationsperiode.

Refleksionsperioden er ment som en mulighed til at tænke sig om – en tre måneders periode til ægtefæller med børn under 18 år, der ønsker direkte skilsmisse.
”Tænkepausen” er påtænkt til den type ægtefæller, der i forvejen typisk tænker sig om i lang tid, før de anmoder om skilsmisse, netop fordi der er børn under 18 år indblandet i skilsmissen.

Men udover at være en tænkepause skal refleksionsperioden anvendes på at gennemføre det obligatoriske digitale læringsforløb ”SES” *samarbejde efter skilsmisse. Forløbet har fokus på at forstå barnets reaktion på skilsmissen.

Refleksionsperioden og de formelle procedurer, der er knyttet til den, betyder dog, at skilsmissens økonomiske del, har fået et væsentligt tvist. Det er trods alt de færreste, der ønsker, at den tidligere ægtefælle fortsætter med at være hovedarving, og set i det lys bør valget (altid) falde på den gammelkendte omvej med separation først og efterfølgende skilsmisse.

Der er mange gode tiltag i det nye skilsmissesystem. Til sikring af at sagerne i Familieretshuset behandles hurtigt og effektivt, er Familieretshusets tidsfrister, som noget nyt, indsat i loven. Det er tidsfrister, det altid har været hensigten at overholde. Men hvor det tidligere har krævet benarbejde at få kendskab til tidsfristen, kan man altså nu, blot ved at læse loven, få viden om, hvornår man kan forvente svar fra familieretshuset. Anette Malthe Christiansen, advokat

Relevant arrangement: Familieretshuset og de nye skilsmisseregler i praksis

 

Relevante arrangementer

Familieretshuset og de nye skilsmisseregler i praksis
Kursus

Familieretshuset og de nye skilsmisseregler i praksis

Jylland & Sjælland

– skilsmissesagen fra start til slut i Familieretssystemet

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey Star-grey

4 ud af 6 stjerner

Læs mere
Angst og ængstelighed hos børn
Kursus

Angst og ængstelighed hos børn

Jylland & Sjælland

Hvordan kan du som fagperson bedst hjælpe børn, der er angste eller ængstelige? Det stiller vi skarpt på med denne praksisnære kursusdag, der tager afsæt i den neurosekventielle tilgang og bl.a. fokuserer på kropsorienterede metoder.  

Du bliver undervist af psykolog med speciale i angstlidelser hos børn, Stine Hæksamt psykolog, Marianna Horsholm. 

Med fra dagen får du bl.a.: 

Den nyeste viden om ængstelige og angste børn  Let anvendelige og ressourcefokuserede redskaber til, hvordan du stimulerer, udfordrer og støtter overbekymrede eller ængstelige børn  Kognitive redskaber til at hjælpe børn med at eksternalisere angsten, herunder “Monstermanualen”  Inspiration til, hvordan du bruger “Frydlege” til at styrke børns følsomme nervesystem  Konkrete og praktiske metoder til at understøtte den følelsesmæssige og sociale udvikling hos børn med ængstelighed og angst 

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Læs mere
Psoas – sjælens muskel
Kursus

Psoas – sjælens muskel

Jylland & Sjælland

Psoasmusklen, også kaldet følelsernes muskel, kan blive påvirket, når vi er i en stresset eller presset situation og give gener som f.eks. smerter i lænd, lyske, mave og underliv. På dette kursus sætter vi fokus på psoasmusklens funktion og betydning samt på, hvordan kropslige øvelser kan afhjælpe belastninger af psoas.

Du bliver undervist af fysioterapeut og åndedrætsekspert, Lotte Paarup, som giver dig:

Viden om psoasmusklen og dens betydning for mental og fysisk sundhed Indsigt i, hvordan følelser og mentale belastninger påvirker psoas gennem reaktioner i nervesystemet Kendskab til symptomer på en dysfunktionel psoas – hvad skal vi være opmærksomme på? Introduktion til øvelser, der gennem åndedræt, bevægelse, afspænding og bindevævsarbejde er med til at forløse en belastet psoas Viden om diaphragmas (åndedrætsmusklens) store betydning ift. psoas, herunder indføring i forskellige vejrtrækningsteknikker

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Læs mere
Magisk Tegning
Kursus

Magisk Tegning

Jylland & Sjælland

Få viden om den nytænkende læringsmetode, Magisk Tegning, og styrk drenges indlæring! På dette spændende kursus bliver du beriget med teoretisk viden, og så skal du også have tegneblyanterne frem, så du bliver klædt på til fingerspidserne i at implementere Magisk Tegning i undervisningen.

Du bliver undervist af cand.mag., Ann Elisabeth Knudsen, og billedkunstner, Pia Lajer.  Sammen vil de bl.a. bidrage med:

Viden om køn og hjernemodning, særligt med fokus på drenge Viden om udvikling af fin- og fingermotorik Viden om udvikling af koncentrationsevnen Kendskab til og afprøvning af den effektive læringsmetode, Magisk Tegning, så du kan implementere den i klasseundervisning

BemærkDer er deltagerbegrænsning på denne kursusdag. Undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Læs mere