Paradoksledelse: Hvad gør du, når du oplever at stå i paradokser til halsen? - Seminarer
Ledelse
Artikel

Paradoksledelse: Hvad gør du, når du oplever at stå i paradokser til halsen?

Vi har taget en snak med forfatter Jan Heiberg Johansen om paradoksledelse. Læs hvad han havde at sige i denne artikel.

Skrevet af Pernille Rønnow Birketoft, projektleder ved Seminarer.dk

paradoksledelse
Paradoksale udfordringer er noget, ledere ofte står i. Du møder måske modstridende krav, omorganiseringer og ønsker om at øge kvaliteten. Det skaber spændingsfelter, du som leder skal navigere i.

Vi har talt med forfatter til bogen “Paradoksledelse – jagten på værdi i kompleksitet” og underviser på temadagen “Ledelse i paradokser”, Jan Heiberg Johansen om at være leder i en paradoksal virkelighed.

Hvorfor er paradoksledelse et vigtigt tema for nutidens ledere? 

Det er kort sagt nødvendigt med paradoksledelse i den virkelighed, som ledere står med. De skal lykkes med at skabe retning og mening i en virkelighed præget af stærke spændingsfelter. Ledere navigerer i paradokser dagligt, fordi medarbejdere og ledere ofte møder modstridende forventninger. Det sker fx i forbindelse med omorganiseringer eller nye arbejdsgange, som kræver samarbejde på tværs af siloer. Derfor skal vi som ledere og organisationer styrke vores strategiske sans for paradokser, så de ikke tager magten fra os. 

Organisationer kæmper fx ofte med vanskelige, sammensatte problemstillinger, der skaber paradokser – altså de såkaldte wicked problems, der ikke har entydige løsninger. De kræver, at vi arbejder på tværs af siloer og professioner og finder nye, robuste handleveje. Paradoksledelse er et stærkt udgangspunkt for at skabe strategisk fokus og tværgående samarbejde, når vi skal håndtere sammensatte problemstillinger.

Men hvorfor er det så vigtigt, at vi ud fra et organisatorisk perspektiv lærer at navigere i disse spændingsfelter?

Paradoksledelse er nøglen til at kunne levere værdi for kunder og brugere. Organisationer kan blive overrumplet af forandringer i omverdenen og overse nye muligheder, hvis de ikke forholder sig til paradokser i og omkring deres vision eller formål. Ledere skal dyrke evnen til at navigere i praktiske paradokser for at skabe værdi, fordi paradokserne ellers kan føre til krise og negative spiraler i organisationen.

Det er særligt aktuelt i vores samtid, fordi den er præget af nogle stærke provokatører af paradokser – foranderlighed, knaphed og pluralitet i spilleregler. 

  1. Foranderlighed: Samtiden er præget af foranderlighed og uforudsigelighed, hvor begivenheder ét sted i verden kan påvirke resten. Fx kan begivenheder koblet til klima og bæredygtighed i højere og højere grad påvirke organisationer globalt. Foranderlighed kan aktivere paradokser, fordi det bryder op i de vante handlemønstre.
  2. Knaphed/mangel på ressourcer: Knappe ressourcer bidrager også til at skabe spændingsfelter, fordi de kalder på nye måder at organisere opgaven. Her er cirkulær økonomi og mangel på de rette højtspecialiserede medarbejdere en tendens, der kan trække spændingsfelter frem i en organisation.
  3. Pluralitet i spilleregler: Der er samtidig en mængde spilleregler, organisationer skal navigere i, og de kan komme i konflikt. Det gælder fx, når virksomheder både skal konkurrere, forholde sig til stram regulering og være ansvarlige socialt og klimamæssigt. Der er mange spilleregler at overholde samtidig i samtidens organisationer, og det kan trigge en oplevelse af paradokser. Det går desværre ikke altid op i en højere enhed. Der kan være modstridende faktorer, der gør, at man ikke kan levere på alle parametre. Det er medvirkende til, at ledere kan opleve at stå i paradokser til halsen.

Hvad kan vi lære af at have fokus på de organisatoriske paradokser:

Paradokser kan både have et positivt og negativt udfald. Det positive og konstruktive, som paradokser kan medføre, er, at det skaber forudsætninger for en skarpere strategisk retning og for nytænkning og kreativitet. De benspænd, som spændingsfelterne fører med sig, tvinger ledere og medarbejdere til at tænke i nye arbejdsgange og løsninger for at samle organisationen på ny. 

Men ledere kan også opleve handlingslammelse. Ledere kan komme ud for situationer, hvor de oplever meningstab eller kontroltab, hvor man bliver overvældet af modstridende krav og negative spiraler, det kan virke umuligt at komme ud af.

Men hvordan kommer vi videre, hvis der ikke er noget endegyldigt svar?

At skabe en erkendelse af, at man står i en paradoksal udfordring, og at du ikke kan gøre alle tilfredse, er med til at skabe et værn mod handlingslammelse. I erkendelsen opnår du en forståelse for din egen situation og position, og derfra danner du dig et overblik over spændingsfelterne, og hvordan du kan gå til dem

Se også relevant ledelsesdag: Ledelse i paradokser