ADHD - Russell Barkley - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

ADHD – Russell Barkley

Vi har talt med ADHD-ekspert Russell Barkley om hans baggrund, arbejde og myter inden for ADHD-området. Læs hele artiklen her.

ODD

Artiklen er senest opdateret i februar 2022

I november 2018 havde København fornøjelsen af et besøg fra læge og professor i psykiatri Dr. Russell Barkley, da vi afholdt en spændende temadag om ODD og komorbiditet.

Her godt tre år senere er vi glade for at kunne præsentere en digital uddannelse, hvor Dr. Russell Barkley sætter fokus på forskellige emner inden for ADHD hos børn og unge samt voksne.

Læs mere om vores digitale AHDH uddannelse med Russell Barkley: Certificeret specialist i ADHD

Og der er al mulig grund til at lytte, når han udtaler sig, for han er manden med den nyeste og vigtigste viden på området. Således afviser han også blankt, at ADHD skyldes forkert kost eller sociale faktorer, så som dårlig opdragelse, lav eller ingen uddannelse, skilsmissehjem, brudte familier eller overdreven brug af visuelle medier og teknologi. Det samme gælder en anden yderst sejlivet myte, nemlig myten om, at ADHD i sig selv er en myte – og dermed altså slet ikke eksisterer.

Der findes flere end 25.000 forskningsstudier i ADHD og mere end 1000 artikler om emnet, som bliver udgivet årligt, hvilket med al tydelighed er med til at demonstrere ADHD’s gyldighed som en eksisterende lidelse. Men lad os gå lidt tilbage et øjeblik, for hvem er denne ADHD-ekspert, Dr. Russell Barkley?

Rundt om Russell Barkley

Dr. Russell Barkley har arbejdet med psykologi siden han fik sin bachelor tilbage i 1973, og man må sige, at vi har at gøre med en mand, som kan beskrives som værende en vaskeægte ildsjæl – og en yderst kompetent én af slagsen ovenikøbet. Om sig selv fortæller Russell Barkley, at han er ’semi-pensioneret’, og efter alt at dømme, så må trykket her nødvendigvis ligge på semi, for eksperten har stadig masser af videnskabelige jern i ilden.

Således fungerer han stadig som klinisk professor i psykiatri på Virginia Commonwealth University Medical Center, ligesom han fortsat er redaktør på nyhedsbrevet The ADHD Report, som er udkommet siden 1993. Han har desuden udgivet mere end 20 bøger, hvoraf den seneste udkom i 2020, og en ny kommer i foråret 2022. Han har forfattet mere end 300 videnskabelige artikler og bogkapitler om ADHD og relaterede diagnoser, og han giver fortsat månedlige ADHD-forelæsninger i både USA og udlandet.

ADHD har altid haft interesse

Dr. Russell Barkley har interesseret sig passioneret for ADHD siden hans karrieres spæde begyndelse. Han var så heldig – eller vel nærmere dygtig – at blive forskningsassistent for en psykolog ved navn Donald Routh, som arbejdede på Afdelingen for Udviklings- og Læringsrelaterede Lidelser på Universitetet i North Carolina tilbage i 1972-73, og som på dette tidspunkt var i fuld gang med at udføre studier i adfærd og medicin vedrørende hyperaktive børn. Dr. Russell Barkley fik muligheden for at påbegynde en smule forskning på egen hånd i relation til hyperaktivitet. Resten er stort set historie, for han har studeret emnet lige siden som sit forskningsspeciale, hvilket har inkluderet både hans speciale og sidenhen også hans doktorafhandling. Selv forklarer han sin interesse sådan:

“Denne sygdom fascinerer mig, og jeg er optaget af de udviklingsmæssige implikationer, som den medfører for mennesker. Det faktum, at jeg senere fandt ud af, at ADHD også var udbredt i min egen familie, gjorde jo ikke interessen mindre.”

Dr. Russell Barkleys interesse for ADHD er dermed både professionel og privat, da flere af hans familiemedlemmer er diagnosticeret med ADHD. Set udefra kan man få den tanke, at han nærmest må være ’kaldet’ til at arbejde med netop dette område. I hvert fald har det været en kæmpe del af hans liv årti efter årti. Det er en gave for resten af os, for verden har med ham fået en ekspert på en diagnose, som må siges at implicere mange mennesker, som enten selv er diagnosticeret eller er pårørende. For ADHD påvirker i høj grad omgivelserne og medfører konsekvenser i forhold til omgangen med andre.

Udfordringer ved ADHD

Et barn med ADHD er ofte hyperaktivt, men hyperaktivitet mindskes med alderen. Til gengæld aftager graden af uopmærksomhed og impulsivitet ikke i lige så høj grad, om end der også her sker forbedringer med alderen. Det afgørende bliver i overvejende grad manglen på evnen til selvregulering. Dette inkluderer vanskeligheder i forhold til selvbevidsthed, selvbeherskelse, tidsadministration, selvorganisering og problemløsning, følelsesmæssig selvregulering og selvmotivation. Funktioner, som får større og større betydning med alderen, og som indvirker på, hvordan man som menneske klarer sig socialt, uddannelsesmæssigt og beskæftigelsesmæssigt.

I takt med at vi bliver ældre, viser nye områder af livet sig – og dermed også risikoen for ikke at lykkes så godt på disse områder. Vi får f.eks. mere fritid (tid væk fra forældrene og sammen med jævnaldrende), vi bliver gamle nok til at køre bil, til at være seksuelt aktive, til at få et fritidsjob mm. Når vi så overgår fra ung til voksen, er der igen nye områder af livet, som viser sig, og som vi må forholde os til – f.eks. omgangen med kollegaer, fuldtidsbeskæftigelse, administration af penge, det at udvikle og opretholde intime relationer til andre, at passe på vores helbred, gå til tandlæge, opfostre børn og meget andet. Dr. Russell Barkley forklarer:

“ADHD har potentialet til at svække ens evner på alle disse områder i livet, om end naturligvis ikke i samme grad hos alle. Sværhedsgraden er forskellig fra person til person og afhænger af flere ting, blandt andet hvilke ressourcer, man har at trække på.”

Russell Barkley om “Det gode liv”

Men hvad er så et godt liv, når man har ADHD? Ifølge Dr. Russell Barkley er det umuligt at give svar på, eftersom ’det gode liv’ nødvendigvis må være en individuel størrelse. Man kan altså kun svare på, hvad det gode liv er for én selv.
Nok har vi at gøre med en ekspert i ADHD, men det gode liv afholder han sig – viseligt nok – fra at bedømme. Afslutningsvis uddyber han:

Nogle af de helt fremtrædende forfattere har gennem årene eksempelvis sagt, at det gode liv er at leve fuldt ud, elske ofte, at engagere sig i meningsfuldt arbejde og at efterlade sig en arv. Men måden hvorpå et menneske opnår nogle af disse ting må være individuel og kan ikke defineres af andre.”

Læs mere om vores digitale AHDH uddannelse med Russell Barkley: Certificeret specialist i ADHD

Relevante arrangementer

ADHD uddannelse: Bliv certificeret vejleder i ADHD
Digital uddannelse

ADHD uddannelse: Bliv certificeret vejleder i ADHD

På dette unikke digitale ADHD uddannelsesforløb får du muligheden for at blive certificeret ADHD-vejleder af en af verdens førende eksperter inden for ADHD, Dr. Russell Barkley.

Hele ADHD uddannelsen giver ca. 30 timers undervisning fra førende eksperter på området, herunder en række danske fagpersoner, bl.a. psykolog Bo Hejlskov Elvén og fysioterapeut Pernille Thomsen.

Du bliver certificeret ved at have gennemført minimum ét af valgmodulerne, overbygningsmodulet og have bestået eksamen.

Læs mere om den helt særlige uddannelse herunder.

Læs mere
ADHD hos piger og kvinder
Kursus

ADHD hos piger og kvinder

Jylland & Sjælland

Mange piger med ADHD bliver overset og diagnosticeret langt senere i livet end drenge. Det kan have store konsekvenser for dem, og det er derfor vigtigt, at du kan spotte ADHD’en hos piger/kvinder, så de kan få den fornødne hjælp.

På denne kursusdag kommer du i fagligt kompetent selskab med Lotta Borg Skoglund, overlæge og speciallæge i almen medicin og psykiatri. Hendes fokus vil være på:

ADHD hos piger og kvinder; herunder viden om biologi, neurologi, hormoner og kultur Kendetegn og symptomer på ADHD hos piger og kvinder; hvordan bliver vi bedre til at opdage ADHD’en? Særlige udfordringer og mulige følger ved ADHD hos piger og kvinder; hvordan opleves det, og hvilke konsekvenser har uopdaget ADHD?  ADHD og komorbiditet; hvilke andre psykiatriske diagnoser og fysiske sygdomme rammer ofte piger og kvinder med ADHD? Hvordan støtter og hjælper vi bedst piger og kvinder med ADHD?
Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Skolevægring – Bag om skolefravær
3-dages kursus

Skolevægring – Bag om skolefravær

Jylland & Sjælland

Skolevægring/skolefravær kan have et utal af årsager, og hvis du skal kunne hjælpe børn, der ikke magter at komme i skole, er du nødt til at forstå den specifikke årsag bag. På dette 3-dages kursus bliver du undervist af ph.d. i pædagogisk psykologi, Tine Basse Fisker, der bl.a. sikrer, at du opnår:

Viden om definitioner på og forståelser af skolevægring og skolefravær Viden om årsager og forhold omkring skolefravær Viden om de første tegn, du skal være opmærksom på Praksisnære redskaber til, hvordan du sikrer dig, at du får barnets egne perspektiver med i løsningen af de problematikker, der ligger til grund for fraværet Praksisnære redskaber til, hvordan du styrker samarbejdet mellem skole, PPR og forældre bedst muligt Praksisnære redskaber til, hvilke tiltag skolen kan iværksætte, så barnet støttes i at komme i skole igen
Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Kaos og uro i klassen
Kursus

Kaos og uro i klassen

Jylland & Sjælland

Oplev Rasmus Alenkær – psykolog, ph.d. og tidligere lærer – når han på denne givende temadag stiller skarpt på børns trivsel i grundskolen, herunder særligt på hvordan vi går fra kaos i klassen til ro og tryghed.

Rasmus Alenkær vil i løbet af dagen bl.a. stille skarpt på:

Hvordan hjernen fungerer, og hvordan du – med en neurologisk vinkling – kan forstå børns uro og uhensigtsmæssige adfærd Hvordan du skaber ro i klassen, når bølgerne går lidt for højt Hvordan forældrene kan støtte op om ro og tryghed i skolen Hvordan du passer på dig selv i dit arbejde
Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere