Russell Barkley om hans baggrund, arbejde og myter om ADHD
Alle nyheder
Artikel

ADHD – Russell Barkley

Vi har talt med ADHD-ekspert Russell Barkley om hans baggrund, arbejde og myter inden for ADHD-området. Læs hele artiklen her.

Russell Barkley

Artiklen er senest opdateret i januar 2023

I november 2018 havde København fornøjelsen af et besøg fra læge og professor i psykiatri Dr. Russell Barkley, da vi i Seminarer.dk afholdt en spændende temadag om ODD og komorbiditet.

Siden har vi udviklet en grundig digital uddannelse, hvor Dr. Russell Barkley sætter fokus på forskellige emner inden for ADHD hos børn og unge samt voksne.

Læs mere om vores digitale AHDH uddannelse med Russell Barkley: Bliv certificeret vejleder i ADHD

Og der er al mulig grund til at lytte, når Russell Barkley udtaler sig, for han er manden med den nyeste og vigtigste viden på området. Således afviser han også blankt, at ADHD skyldes forkert kost eller sociale faktorer, såsom dårlig opdragelse, lav eller ingen uddannelse, skilsmissehjem, brudte familier eller overdreven brug af visuelle medier og teknologi. Det samme gælder en anden yderst sejlivet myte – nemlig myten om, at ADHD i sig selv er en myte og dermed altså slet ikke eksisterer.

Der findes flere end 25.000 forskningsstudier i ADHD og mere end 1000 artikler om emnet, som bliver udgivet årligt, hvilket med al tydelighed er med til at demonstrere ADHD’s gyldighed som en eksisterende lidelse. Men lad os gå lidt tilbage et øjeblik, for hvem er denne ADHD-ekspert, Russell Barkley?

Rundt om Russell Barkley

Russell Barkley har arbejdet med psykologi, siden han fik sin bachelor tilbage i 1973, og man må sige, at vi har at gøre med en mand, som er en vaskeægte ildsjæl – og en yderst kompetent én af slagsen ovenikøbet. Først i 2022 gik han for alvor på pension, da han i årene op til havde beskrevet sig selv som ’semi-pensioneret’ og i den grad fortsat havde gang i en lang række projekter.

Således fungerede han indtil 2021 som klinisk professor i psykiatri på Virginia Commonwealth University Medical Center, ligesom han først i 2022 stoppede i sin stilling som professor i psykiatri og neurologi på University of Massachusetts Medical Center. Indtil for relativt nylig gav han også stadig en lang række foredrag i USA og resten af verden.

Han er desuden grundlægger af nyhedsbrevet The ADHD Report, som er udkommet siden 1993, og han har udgivet mere end 20 bøger, hvoraf den seneste udkom i foråret 2022. Han har ligeledes forfattet mere end 300 videnskabelige artikler og bogkapitler om ADHD og relaterede diagnoser.

ADHD har altid haft interesse

Russell Barkley har interesseret sig passioneret for ADHD siden hans karrieres spæde begyndelse. Han var så heldig – eller vel nærmere dygtig – at blive forskningsassistent for en psykolog ved navn Donald Routh, som arbejdede på Afdelingen for Udviklings- og Læringsrelaterede Lidelser på Universitetet i North Carolina tilbage i 1972-73, og som på dette tidspunkt var i fuld gang med at udføre studier i adfærd og medicin vedrørende hyperaktive børn. Russell Barkley fik muligheden for at påbegynde en smule forskning på egen hånd i relation til hyperaktivitet. Resten er stort set historie, for han har studeret emnet lige siden som sit forskningsspeciale, hvilket har inkluderet både hans speciale og sidenhen også hans doktorafhandling. Selv forklarer han sin interesse sådan:

“Denne sygdom fascinerer mig, og jeg er optaget af de udviklingsmæssige implikationer, som den medfører for mennesker. Det faktum, at jeg senere fandt ud af, at ADHD også var udbredt i min egen familie, gjorde jo ikke interessen mindre.”

Russell Barkleys interesse for ADHD er dermed både professionel og privat, da flere af hans familiemedlemmer er diagnosticeret med ADHD. Set udefra kan man få den tanke, at han nærmest må være ’kaldet’ til at arbejde med netop dette område. I hvert fald har det været en kæmpe del af hans liv årti efter årti. Det er en gave for resten af os, for verden har med ham fået en ekspert på en diagnose, som må siges at implicere mange mennesker, som enten selv er diagnosticeret eller er pårørende. For ADHD påvirker i høj grad omgivelserne og medfører konsekvenser i forhold til omgangen med andre.

Udfordringer ved ADHD

Et barn med ADHD er ofte hyperaktivt, men hyperaktivitet mindskes med alderen. Til gengæld aftager graden af uopmærksomhed og impulsivitet ikke i lige så høj grad, om end der også her sker forbedringer med alderen. Det afgørende bliver i overvejende grad manglen på evnen til selvregulering. Dette inkluderer vanskeligheder i forhold til selvbevidsthed, selvbeherskelse, tidsadministration, selvorganisering og problemløsning, følelsesmæssig selvregulering og selvmotivation. Funktioner, som får større og større betydning med alderen, og som indvirker på, hvordan man som menneske klarer sig socialt, uddannelsesmæssigt og beskæftigelsesmæssigt.

I takt med at vi bliver ældre, viser nye områder af livet sig – og dermed også risikoen for ikke at lykkes så godt på disse områder. Vi får f.eks. mere fritid (tid væk fra forældrene og sammen med jævnaldrende), vi bliver gamle nok til at køre bil, til at være seksuelt aktive, til at få et fritidsjob mm. Når vi så overgår fra ung til voksen, er der igen nye områder af livet, som viser sig, og som vi må forholde os til – f.eks. omgangen med kollegaer, fuldtidsbeskæftigelse, administration af penge, det at udvikle og opretholde intime relationer til andre, at passe på vores helbred, gå til tandlæge, opfostre børn og meget andet. Russell Barkley forklarer:

“ADHD har potentialet til at svække ens evner på alle disse områder i livet, om end naturligvis ikke i samme grad hos alle. Sværhedsgraden er forskellig fra person til person og afhænger af flere ting, blandt andet hvilke ressourcer, man har at trække på.”

gode råd fra Russell Barkley

Russell Barkley om “Det gode liv”

Men hvad er så et godt liv, når man har ADHD? Ifølge Russell Barkley er det umuligt at give svar på, eftersom ’det gode liv’ nødvendigvis må være en individuel størrelse. Man kan altså kun svare på, hvad det gode liv er for én selv.

Nok har vi at gøre med en ekspert i ADHD, men det gode liv afholder han sig – viseligt nok – fra at bedømme. Afslutningsvis uddyber han:

Nogle af de helt fremtrædende forfattere har gennem årene eksempelvis sagt, at det gode liv er at leve fuldt ud, elske ofte, at engagere sig i meningsfuldt arbejde og at efterlade sig en arv. Men måden hvorpå et menneske opnår nogle af disse ting må være individuel og kan ikke defineres af andre.”

Læs mere om vores digitale AHDH uddannelse med Russell Barkley: Bliv certificeret vejleder i ADHD

Relevante arrangementer

ADHD uddannelse: Bliv certificeret vejleder i ADHD
Uddannelse

ADHD uddannelse: Bliv certificeret vejleder i ADHD

Varighed: 30+ timer. På dette unikke digitale ADHD uddannelsesforløb har du muligheden for at blive certificeret ADHD-vejleder af en af verdens førende eksperter inden for ADHD, Dr. Russell Barkley.

Tager du hele uddannelsen, får du ca. 30 timers undervisning fra Russell Barkley samt danske eksperter, bl.a. psykolog Bo Hejlskov Elvén og fysioterapeut Pernille Thomsen. Sammen bidrager de bl.a. med viden om:

ADHD’s indvirkning på de eksekutive funktioner Hvordan diagnosen påvirker børn, unge og voksnes livsvilkår Indsigt i de medicinske og psykosociale behandlingsmuligheder og deres effekt Komorbide lidelser Udviklingsforstyrrelsen SCT (Sluggish Cognitive Tempo)

OBS: Du bliver certificeret ved at have gennemført minimum ét af valgmodulerne, overbygningsmodulet og have bestået eksamen.

Læs mere om den helt særlige uddannelse herunder.

Læs mere
Skolevægring – Bag om skolefravær
3-dages kursus

Skolevægring – Bag om skolefravær

Jylland

Skolevægring/skolefravær kan have et utal af årsager, og hvis du skal hjælpe børn, som oplever, at det er svært at komme i skole, er du nødt til at kunne arbejde med komplekse og kontekstuelle årsagsforklaringer, praksisnære redskaber og undersøgelse af skolekontekst.

På dette 3-dages kursus bliver du undervist af ph.d. i pædagogisk psykologi Tine Basse Fisker, der bl.a. sikrer, at du opnår:

Refleksioner og nye perspektiver på egen praksis Opmærksomhed på, hvilke teoretiske perspektiver man kan forstå skolefravær ud fra Praksisnære redskaber til, hvordan du sikrer dig, at du får barnets egne perspektiver med i løsningen af de problematikker, der ligger til grund for fraværet Praksisnære redskaber til, hvordan du styrker samarbejdet mellem skole og forældre bedst muligt Ideer og gensidig inspiration til tiltag, skolen kan iværksætte, så barnet støttes i at komme i skole igen Praksisafprøvninger af mikrointerventioner undervejs i kursusforløbet
Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker
Kursus

Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker

Jylland & Sjælland

Hvordan sikrer du et trygt og givende relationsarbejde med mennesker, der bærer på et traume? Her kommer den traumebevidste tilgang ind i billedet, og det er netop den, du lærer at anvende på dette kursus.

Det er psykolog Camilla Bechsgaard, der står ved det faglige ror, og hun giver dig:

Et afsæt til at undgå retraumatisering og til at møde borgeren med anerkendelse og forståelse Redskaber til at styrke dit professionelle nærvær og egne reaktioner i mødet med borgeren Viden om, hvordan du arbejder traumebevidst, så du kan genkende traumereaktioner En konkret tilgang til at skabe tillid og tryghed hos mennesker med traumer Kendskab til traumers effekt på individet

Vil du vide mere om kurset? Så læs med herunder.

 

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

5 ud af 6 stjerner

Læs mere
Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge
Kursus

Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge

Jylland & Sjælland

Fællesskaber har en stor betydning for børn og unges trivsel. Så hvordan arbejder du helt konkret med fælleskabsfremmende didaktik og pædagogik, der fremmer trivslen for børn og unge? Dét gør Tine Basse Fisker, ph.d. i pædagogisk psykologi, dig klogere på med kurset her.

På kursusdagen stiller vi skarpt på trivsel og tilhørsforhold, mistrivsel og fravær – både de teoretiske perspektiver bag symptomerne, men i lige så høj grad, hvilke konkrete tilgange, du kan anvende.

I løbet af dagen dykker du og de andre kursister bl.a. ned i:

Fællesskaber på godt og ondt Trivsel i tal Skærmbrug, trivsel og fællesskaber Fællesskabende pædagogik og didaktik Forskellen på at se børn og se MED børn

Med fra kurset tager du også en idébank til forankring i din hverdag.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere