Sorg mellem tal og toner - Seminarer
Børn & unge
Artikel

Sorg mellem tal og toner

Sorg kan nu opfattes som en sygdom ifølge WHO. I hvert fald hvis sorgen varer for længe og er for intens. Hvad ’for længe’ og ’for intens’ betyder, er man ved at definere, og det er især ud fra kvantitativ psykologi, som måler, vejer og tæller hvor mange, hvor meget og hvor længe. Men er sorg kun det, der kan måles?

Af Mette Jehrbo

Cand.pæd. i Materiel Kultur Didaktik

Sorg
Der tales meget om sorg i disse år. Det skyldes blandt andet, at WHO har tilføjet vedvarende sorglidelse på sin diagnoseliste; en diagnoseliste som Danmark har forpligtet sig til at følge. Det betyder, at sorg nu kan opfattes som en sygdom i Danmark. I hvert fald hvis sorgen varer for længe og er for intens. Hvad ’for længe’ og ’for intens’ betyder, er man ved at definere, og det er især den kvantitative psykologi, som får lov til det. Altså den form for psykologisk videnskab, som måler, vejer og tæller hvor mange, hvor meget og hvor længe.

Se også relevant uddannelse: Bliv certificeret sorgvejleder

Et materielt kulturdidaktisk blik på sorgen

Fra der, hvor jeg står og ser på sorgen, er sorgen mere end tal og mængder og mål. Jeg står i den materielle kulturdidaktik, og det ståsted kræver nok en forklaring.

Et materielt kulturdidaktisk synspunkt betyder noget i retning af et synspunkt, der ser på mennesket som altid allerede til stede i et rum, en tid, en krop og i færd med at handle. Vi er altså mennesker i relation til andre mennesker, til rummet omkring os, til tiden vi lever i, og vores kroppe mærker og sanser og gør hele tiden i relation til andre kroppe, som mærker og sanser og gør. Derfor forstår jeg også sorgen som meget mere end nogle tal for, hvor mange der sørger i hvor lang tid og i hvilken intensitet. Sorg er også sansning. Sorg er krop. Sorg er noget vi gør, sammen og i dyb ensomhed. Sorg er bygget af forventninger, konventioner og kulturelle normer. Sorg har en lyd, en smag, en farve, en fornemmelse. Sorg er fuldstændig fundamental for menneskelivet. For at forstå sorgen – altså sådan rigtig forstå den, dens kerne og dens væsen og kunne møde sørgende i deres sorg – er det altså ikke nok at vide, hvor mange, der sørger i hvilken grad og hvor længe, eller at forstå sorg som noget, der kan ordnes, fikses eller helbredes. Det er vigtigt at se sorgen som det alt sammen på én gang – som den komplekse størrelse af krop, sanser, ritualer og kulturelle konstruktioner den er.

Kroppen i sorgen

På kurset ”Sorg hos børn og unge – kroppens rolle i sorgprocessen” afholdt af Seminarer.dk, med sorgforsker og filosof Allan Køster som underviser, præsenteres man for en tilgang til sorgen, som fokuserer på den som et eksistentielt fænomen, og som et fænomen som ikke kun er kognitivt, men også kropsligt, sanseligt og grundlæggende for menneskelivet.

Allan Køster kan man også møde på Seminarer.dk’s sorgvejlederuddannelse, hvor han holder et oplæg med samme emne. Hans forskning peger netop på, at hvis vi skal forstå og møde sørgende på en god måde i deres sorg, så skal vi have øje for sorgens kropslige dimension. Hans forskning har fokus på børn og unge, som mister forældre, og hos denne gruppe af sørgende spiller kroppen en vigtig rolle i sorgprocessen. Desuden spiller også de tilbageblivende familiemedlemmers sorg en stor rolle for barnet eller den unges sorg.

Derfor er det vigtigt, at man i en sorgstøtteindsats ikke ser på sørgende børn og unge isoleret set, men i relation til de mennesker omkring dem, som også sørger. Og i den forbindelse er det vigtigt at støtte barnet og den unge i at bibeholde en relation til den afdøde forælder, for eksempel gennem fortsatte ritualer omkring den afdøde forælder, bevaring af forskellige erindringsgenstande fra den afdøde forælder, at blive ved med at tale om den afdøde og i det hele taget hjælpe barnet eller den unge til at huske vedkommende som en del af barnets eller den unges identitet, som ellers risikerer at gå tabt.

Sorgen mellem tal og toner

Når Allan Køster gennem dybdegående interviews med sine informanter afdækker oplevelsen af sorg, hæfter han sig ved informanternes brug af metaforer i deres beskrivelser af sorgen. Metaforer kan på en særlig måde tale kroppens sprog, så en ikke-sørgende kan få indsigt i sorgens rum. Ligesådan kan lyrikken være med til at åbne oplevelsen af sorg for mennesker, som forsøger at forstå sørgende. Æstetiske udtryk i det hele taget kan give en indsigt, og metaforer spiller også en rolle, når Allan Køster formidler sin forskning.

Han beskriver for eksempel, hvordan sorgen ændrer den måde, vi eksisterer på og er i verden på ved at sige, at sorgen ændrer livets grundtone. Det er et sprogbillede, som klart og præcist beskriver sorgens altforandrende indflydelse i et menneskes liv, og som tilføjer indsigt og aspekter til mødet mellem sørgende og professionelle, som ikke må glemmes imellem sorgens tal. De professionelle, er jeg sikker på, har denne viden om sorgens mange dimensioner indlejret gennem erfaring og praksis. Det er bare vigtigt, at denne viden ikke glemmes eller skubbes i baggrunden af tidens diskurs om sorgen som sygdom. Sorgen balancerer imellem både tal og toner.

Se også relevant uddannelse: Bliv certificeret sorgvejleder

Relevante arrangementer

Bliv certificeret sorgvejleder
Uddannelse

Bliv certificeret sorgvejleder

Fyn
Topevalueret og unik uddannelse udviklet i samarbejde med psykolog og ph.d., Mai-Britt Guldin Ekspertviden fra landets førende forskere og praktikere inden for sorg samlet i en pakke 10 dage fyldt med viden og praksisnære redskaber fordelt på 5 moduler, bl.a. nyeste viden om sorg og sorgbearbejdning, forståelse for kroppens rolle i sorgprocessen og kompetencer til at facilitere sorggrupper.

 

Hold 3 er åbent for tilmeldinger. Holdstart d. 4. marts på Scandic Odense. Se alle datoer nederst her på siden. De sidste to hold blev hurtigt udsolgt, så hvis du vil sikre dig en plads, så tilmeld dig i dag 🙂

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Temadag om social kontrol
Kursus

Temadag om social kontrol

Jylland & Sjælland

På denne temadag om social kontrol får du stærke temaer, livshistorier og faglig ekspertise – alt med det formål, at du går herfra med en bredere forståelsesramme og et solidt fundament, så du har bedre forudsætninger for at hjælpe unge borgere med anden etnisk baggrund, som enten er underlagt eller reproducerer social kontrol.

På temadagen møder du den prisvindende og anmelderroste dansk- kurdiske romanforfatter og menneskerettighedsforkæmper, Sara Omar, og sociolog samt forfatter, Aydin Soei.

 

Læs mere
Født i den forkerte krop
Kursus

Født i den forkerte krop

Jylland & Sjælland

Hvert år bliver flere hundrede børn henvist til udredning for eventuel hormonbehandling, fordi de føler sig født i den forkerte krop. Med dette kursus bliver du klædt godt på til at støtte og skabe tryghed for transkønnede børn, når psykolog, Rikke Pristed, bl.a. beriger dig med:

Viden om forskellen på kønsudforskning og transkønnethed Viden om, hvad der sker i de børn, der ikke føler sig tilpas i det køn, de er født i Redskaber til, hvordan du som fagprofessionel bedst møder og indgår samarbejde med transkønnede børn og deres forældre Redskaber til, hvordan du som fagprofessionel sikrer barnets færden i sociale relationer, så det er trygt for barnet at indgå i fællesskaber og læringsrum
Læs mere
Undgå udbrændthed i arbejdet med psykisk belastede borgere
Kursus

Undgå udbrændthed i arbejdet med psykisk belastede borgere

Jylland & Sjælland

Oplev en udbytterig kursusdag, der sætter spot på, hvordan du undgår at blive drænet for energi i arbejdet med psykisk belastede borgere. Du bliver undervist af psykolog, Anne Dorthe Hasholt, som bl.a. beriger dig med vigtig viden om:

Hvad det vil sige, når mennesker projicerer egne problemstillinger over i andre mennesker, og hvordan du beskytter dig mod dette Hvordan du effektivt konfliktnedtrapper, såvel i relation til borgeren som dig selv Hvordan dit arbejde med sårbare borgere kan vendes til værdifuld selvindsigt og selvudvikling

Bemærk: Der er deltagerbegrænsning på denne kursusdag.

UPDATE: Blev hurtigt udsolgt i Kolding. Nyt hold oprettet i Silkeborg.

Læs mere