Sorg mellem tal og toner - Seminarer
Børn & unge
Artikel

Sorg mellem tal og toner

Sorg kan nu opfattes som en sygdom ifølge WHO. I hvert fald hvis sorgen varer for længe og er for intens. Hvad ’for længe’ og ’for intens’ betyder, er man ved at definere, og det er især ud fra kvantitativ psykologi, som måler, vejer og tæller hvor mange, hvor meget og hvor længe. Men er sorg kun det, der kan måles?

Af Mette Jehrbo

Cand.pæd. i Materiel Kultur Didaktik

Sorg
Der tales meget om sorg i disse år. Det skyldes blandt andet, at WHO har tilføjet vedvarende sorglidelse på sin diagnoseliste; en diagnoseliste som Danmark har forpligtet sig til at følge. Det betyder, at sorg nu kan opfattes som en sygdom i Danmark. I hvert fald hvis sorgen varer for længe og er for intens. Hvad ’for længe’ og ’for intens’ betyder, er man ved at definere, og det er især den kvantitative psykologi, som får lov til det. Altså den form for psykologisk videnskab, som måler, vejer og tæller hvor mange, hvor meget og hvor længe.

Se også relevant uddannelse: Bliv certificeret sorgvejleder

Et materielt kulturdidaktisk blik på sorgen

Fra der, hvor jeg står og ser på sorgen, er sorgen mere end tal og mængder og mål. Jeg står i den materielle kulturdidaktik, og det ståsted kræver nok en forklaring.

Et materielt kulturdidaktisk synspunkt betyder noget i retning af et synspunkt, der ser på mennesket som altid allerede til stede i et rum, en tid, en krop og i færd med at handle. Vi er altså mennesker i relation til andre mennesker, til rummet omkring os, til tiden vi lever i, og vores kroppe mærker og sanser og gør hele tiden i relation til andre kroppe, som mærker og sanser og gør. Derfor forstår jeg også sorgen som meget mere end nogle tal for, hvor mange der sørger i hvor lang tid og i hvilken intensitet. Sorg er også sansning. Sorg er krop. Sorg er noget vi gør, sammen og i dyb ensomhed. Sorg er bygget af forventninger, konventioner og kulturelle normer. Sorg har en lyd, en smag, en farve, en fornemmelse. Sorg er fuldstændig fundamental for menneskelivet. For at forstå sorgen – altså sådan rigtig forstå den, dens kerne og dens væsen og kunne møde sørgende i deres sorg – er det altså ikke nok at vide, hvor mange, der sørger i hvilken grad og hvor længe, eller at forstå sorg som noget, der kan ordnes, fikses eller helbredes. Det er vigtigt at se sorgen som det alt sammen på én gang – som den komplekse størrelse af krop, sanser, ritualer og kulturelle konstruktioner den er.

Kroppen i sorgen

På kurset ”Sorg hos børn og unge – kroppens rolle i sorgprocessen” afholdt af Seminarer.dk, med sorgforsker og filosof Allan Køster som underviser, præsenteres man for en tilgang til sorgen, som fokuserer på den som et eksistentielt fænomen, og som et fænomen som ikke kun er kognitivt, men også kropsligt, sanseligt og grundlæggende for menneskelivet.

Allan Køster kan man også møde på Seminarer.dk’s sorgvejlederuddannelse, hvor han holder et oplæg med samme emne. Hans forskning peger netop på, at hvis vi skal forstå og møde sørgende på en god måde i deres sorg, så skal vi have øje for sorgens kropslige dimension. Hans forskning har fokus på børn og unge, som mister forældre, og hos denne gruppe af sørgende spiller kroppen en vigtig rolle i sorgprocessen. Desuden spiller også de tilbageblivende familiemedlemmers sorg en stor rolle for barnet eller den unges sorg.

Derfor er det vigtigt, at man i en sorgstøtteindsats ikke ser på sørgende børn og unge isoleret set, men i relation til de mennesker omkring dem, som også sørger. Og i den forbindelse er det vigtigt at støtte barnet og den unge i at bibeholde en relation til den afdøde forælder, for eksempel gennem fortsatte ritualer omkring den afdøde forælder, bevaring af forskellige erindringsgenstande fra den afdøde forælder, at blive ved med at tale om den afdøde og i det hele taget hjælpe barnet eller den unge til at huske vedkommende som en del af barnets eller den unges identitet, som ellers risikerer at gå tabt.

Sorgen mellem tal og toner

Når Allan Køster gennem dybdegående interviews med sine informanter afdækker oplevelsen af sorg, hæfter han sig ved informanternes brug af metaforer i deres beskrivelser af sorgen. Metaforer kan på en særlig måde tale kroppens sprog, så en ikke-sørgende kan få indsigt i sorgens rum. Ligesådan kan lyrikken være med til at åbne oplevelsen af sorg for mennesker, som forsøger at forstå sørgende. Æstetiske udtryk i det hele taget kan give en indsigt, og metaforer spiller også en rolle, når Allan Køster formidler sin forskning.

Han beskriver for eksempel, hvordan sorgen ændrer den måde, vi eksisterer på og er i verden på ved at sige, at sorgen ændrer livets grundtone. Det er et sprogbillede, som klart og præcist beskriver sorgens altforandrende indflydelse i et menneskes liv, og som tilføjer indsigt og aspekter til mødet mellem sørgende og professionelle, som ikke må glemmes imellem sorgens tal. De professionelle, er jeg sikker på, har denne viden om sorgens mange dimensioner indlejret gennem erfaring og praksis. Det er bare vigtigt, at denne viden ikke glemmes eller skubbes i baggrunden af tidens diskurs om sorgen som sygdom. Sorgen balancerer imellem både tal og toner.

Se også relevant uddannelse: Bliv certificeret sorgvejleder

Relevante arrangementer

Bliv certificeret sorgvejleder
Uddannelse

Bliv certificeret sorgvejleder

Fyn
Topevalueret og unik uddannelse udviklet i samarbejde med psykolog og ph.d., Mai-Britt Guldin Ekspertviden fra landets førende forskere og praktikere inden for sorg samlet i en pakke 10 dage fyldt med viden og praksisnære redskaber fordelt på 5 moduler, bl.a. nyeste viden om sorg og sorgbearbejdning, forståelse for kroppens rolle i sorgprocessen og kompetencer til at facilitere sorggrupper.

 

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
23. socialretlige konference
Kursus

23. socialretlige konference

Jylland

Ønsker du ny viden om og perspektiver på børn og unges vilkår, så tag med på den 23. socialretlige konference. I år er temaerne ”Børns processuelle rettigheder”, ”Ungdomskriminalitetsnævnet” samt ”Overgangen fra barn til voksen”, og du har mulighed for at høre en lang række interessante oplæg og debatter, som giver dig et vigtigt socialretligt indblik i vilkårene for de mest udsatte børn og unge.

Læs mere
Ben Furman – Løsningsfokuserede samtaler med børn og unge
Kursus

Ben Furman – Løsningsfokuserede samtaler med børn og unge

Jylland & Sjælland

Oplev unik temadag med den anerkendte dr. psykiater og psykoterapeut, Ben Furman, og få en særlig mulighed for at lære af hans mangeårige arbejde med løsningsfokuserede samtaler. På dagen sætter Ben Furman fokus på, hvordan vi sørger for, at vores inddragelse af børn og unge bliver hyppigere og bedre, når vi tager beslutninger, som påvirker dem direkte.

Læs mere
Familieretshuset og skilsmissesystemet
Kursus

Familieretshuset og skilsmissesystemet

Ønsker du viden om børnesagernes gang ved Familieretshuset, indblik i afgørelser og klagemuligheder i de familieretlige sager eller viden om, hvad reglerne på familieretsområdet betyder for kommunerne?

Dét og mere til opnår du på dette kursus, hvor du bliver undervist af Louise Bomholtz, advokat med specialviden om skilsmissesager, og Peter Roed, som er konfliktmægler, rådgiver og partsrepræsentant i hele landet inden for skilsmisseområdet.

Læs mere