Træningsprogrammer - børn med ADHD - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Træningsprogrammer – børn med ADHD

I denne artikel får du en kort beskrivelse af 3 træningsprogrammer, som du som fagprofessionel kan lære forældre, der har børn med ADHD.

Træningsprogrammer - børn med ADHD

Flere og flere børn får i dag diagnosen ADHD eller har ADHD – lignende udfordringer. Mindst 5 % af en børneårgang, hvilket svarer til 1-2 børn i hver skoleklasse, får f.eks. stillet diagnosen ADHD. Det er derfor en af de mest udbredte former for psykiske problemer hos børn og unge. Men der er hjælp at hente med særlige træningsprogrammer!En af de metoder, som har vist stor succes, er mestringsfremmende indsatser i form af træningsprogrammer til børn med ADHD. Her bliver fagprofessionelle, forældre, børn og unge trænet, så de bliver bedre til at håndtere symptomerne på ADHD samt eventuelle følgevanskeligheder.

Se relevant kursus: Fra diagnoser til udviklingsstøttende kontakt

Nedenfor får du en kort gennemgang af 3 sådanne forældre-træningsprogrammer.

New Forest Parenting Programme (NFPP)

The New Forest Parenting Programme (NFPP) er udviklet for forældre til børn i alderen 3-11 år med moderat til svær ADHD. Træningsprogrammet tilbyder forældre en forståelse af ADHD baseret på den seneste forskning, og en forståelse af, hvordan ADHD påvirker barnets adfærd. Ideen bag træningsprogrammet er at støtte forældre i at blive deres barns træner og udvikle barnets færdigheder gennem stilladsering. Der er fokus på at etablere en god og tryg relation mellem forældre og barn gennem positiv kommunikation og leg i hverdagen. Der lægges vægt på konstruktiv opdragelse og forældre lærer nye strategier til at støtte barnets udvikling og håndtere udfordrende adfærd.

Programmet skræddersys til det enkelte barns og families behov i et individualiseret behandlingsforløb gennem 8 sessioner, så der er fleksibilitet og fokus på de vanskeligheder, der er til stede hos den enkelte familie.

De Utrolige År

Dette træningsprogram er udviklet til børn med ADHD udadreagerende adfærd i alderen 0-12 år. De utrolige år består af interventionsprogrammer til både forældre, børn, lærere og pædagoger, hvor fokus er på at skabe en positiv opdragelse, styrke relationen og samspillet med barnet samt forbedre barnets selvtillid og selvværd. Træningsprogrammet har især vist sig effektiv, når det kommer til at reducere aggressiv adfærd og modstand fra barnet. Derudover bliver barnets sociale og følelsesmæssige kompetencer samt selvregulerings- og indlæringsevne også styrket, hvilket både kan forebygge og afhjælpe uønsket adfærd.

Kærlighed i Kaos

Dette træningsprogram er udviklet af ADHD-foreningen og retter sig mod forældre og omsorgsgivere til børn med ADHD eller ADHD-lignende vanskeligheder i alderen 3-9 år. I træningsprogrammet får forældre og omsorgsgivere en lang række værktøjer, som de kan bruge i deres dagligdag til at forebygge konflikter og styrke barnets selvværd, så det bliver nemmere at leve med de vanskeligheder, som ADHD diagnosen eller den lignende adfærd tilfører hverdagen.

Der er i dette program især fokus på at styrke forholdet mellem barnet og den nærmeste omsorgsgiver, da barnets trivsel vil påvirke adfærd positivt og negativt.

Udover de særlige træningsprogrammer har vi ofte kurser der berører børns trivsel, mistrivsel og diagnosticering – Lige nu kan du deltage i vores banebrydende kursus: Fra diagnoser til udviklingsstøttende kontakt

Relevante arrangementer

Introduktion til Barnets Lov
Introduktionsmøde

Introduktion til Barnets Lov

Fyn, Jylland & Sjælland

Den 1. januar 2023 forventes det, at Barnets Lov træder i kraft. Er din kommune godt forberedt til at sikre, at barnet kan bruge sine rettigheder og blive reelt inddraget i egen sag?

Med Barnets Lov tillægges barnet flere processuelle rettigheder, og barnets mulighed for at spille en mere aktiv rolle i egen sag styrkes. Det stiller store krav til den kommunale forvaltning at sørge for, at barnet er så veloplyst om myndighedssagsbehandlerens/kommunens tanker og konklusioner.

Når du tilmelder dig et af introduktionsmøderne, modtager du gratis en digital lektion om Barnets Lov.

OBS: Der er et begrænset antal pladser pr. afholdelse.

Læs mere
Manipulerende adfærd
Kursus

Manipulerende adfærd

Jylland & Sjælland

Lær, hvordan du spotter og tackler psykologisk manipulation, når psykolog Anja Leavens deler ud af sin store viden og konkrete redskaber på denne kursusdag.

Du opnår bl.a.:

Indsigt i, hvordan du genkender og spotter manipulerende adfærd. Hvilke signaler, psykologiske mekanismer og handlemønstre skal du være opmærksom på? Viden om, hvad der kendetegner en manipulerende persons karakteristika og adfærd Indsigt i forskellige psykologiske taktikker, der ligger bag manipulerende adfærd, f.eks. gaslighting, projektion, løgne, trusler og psykologiske fordrejninger Viden om magt og afmagt i relationen. Hvad er der på ”spil” i relationen? Redskaber til, hvordan du håndterer manipulerende adfærd, herunder fokus på mestringsteknikker, grænsesætning, selvbeskyttelse og slitagepunkter
Læs mere
Støjfri ledelse med Bastian Overgaard
Kursus

Støjfri ledelse med Bastian Overgaard

Jylland & Sjælland

”Shh!” Netop stilhed er kernen i støjfri ledelse, hvor der luges ud i overflødig kommunikation, så arbejdsdagen giver plads til fordybelse og nærvær vha. strategisk facilitering af stilhed.

Lær om støjfri ledelse i selskab med ledelsesrådgiver Bastian Overgaard, der på dette kursus bidrager med:

Viden om, hvordan overflødig snak påvirker vores fokus, samarbejde og trivsel Redskaber til, hvordan du anvender stilhed som et stærkt ledelsesværktøj Inspiration til, hvordan du selv klarer ”stilhedens pres” Viden om, hvordan du undgår, at den psykologisk tryghed drukner i ”mig-tænkning”
Læs mere
Interoception – Den skjulte sans
Kursus

Interoception – Den skjulte sans

Jylland & Sjælland

Styrk dine borgeres evne til at mærke sig selv, når du med dette kursus lærer om interoception – dvs. evnen til at registrere egne kropslige fornemmelser.

Kurset belyser den interoceptive funktion, og hvordan ubalance i denne påvirker den fysiske og mentale sundhed. Du tager derfor bl.a. fra kurset med:

Viden om hjernen og det autonome nervesystem Kendskab til nervus vagus og dens forbindelse til vores interoceptive sans Viden om hjernetræthed og hjernepauser Træning i at styrke interoceptionen gennem sansemodulerende øvelser Træning i at facilitere selvregulering

Din underviser er ergoterapeut Charlotte Andersen.

Læs mere