Træningsprogrammer - børn med ADHD - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Træningsprogrammer – børn med ADHD

I denne artikel får du en kort beskrivelse af 3 træningsprogrammer, som du som fagprofessionel kan lære forældre, der har børn med ADHD.

Træningsprogrammer - børn med ADHD

Artiklen er oprindeligt udgivet i 2018, men er opdateret i august 2022


Flere og flere børn får i dag diagnosen ADHD eller har ADHD-lignende udfordringer. Ifølge tal fra 2020 har 4,5% af danske børn og unge mellem 10 og 24 år således en ADHD-diagnose. Uden nogen former for behandling kan ADHD give store udfordringer og forringet livskvalitet, men der er heldigvis hjælp at hente – bl.a. med særlige træningsprogrammer. En af de metoder, som har vist stor succes, er mestringsfremmende indsatser i form af træningsprogrammer til børn med ADHD. Her bliver fagprofessionelle, forældre, børn og unge trænet, så de bliver bedre til at håndtere symptomerne på ADHD samt eventuelle følgevanskeligheder.

Nedenfor får du en kort gennemgang af 3 sådanne forældre-træningsprogrammer.

Se også: Bliv uddannet inden for ADHD af Dr. Russell Barkley

New Forest Parenting Programme (NFPP)

The New Forest Parenting Programme (NFPP) er udviklet for forældre til børn i alderen 3-11 år med moderat til svær ADHD. Træningsprogrammet tilbyder forældre en forståelse af ADHD baseret på den seneste forskning og en forståelse af, hvordan ADHD påvirker barnets adfærd. Ideen bag træningsprogrammet er at støtte forældre i at blive deres barns træner og udvikle barnets færdigheder gennem stilladsering. Der er fokus på at etablere en god og tryg relation mellem forældre og barn gennem positiv kommunikation og leg i hverdagen. Der lægges vægt på konstruktiv opdragelse, og forældre lærer nye strategier til at støtte barnets udvikling og håndtere udfordrende adfærd.

Programmet skræddersys til det enkelte barn og families behov i et individualiseret behandlingsforløb gennem 8 sessioner, så der er fleksibilitet og fokus på de vanskeligheder, der er til stede hos den enkelte familie.

De Utrolige År

Dette træningsprogram er udviklet til børn i alderen 0-12 år, som har ADHD og udadreagerende adfærd. De Utrolige År består af interventionsprogrammer til både forældre, børn, lærere og pædagoger, hvor fokus er på at skabe en positiv opdragelse, styrke relationen og samspillet med barnet samt forbedre barnets selvtillid og selvværd. Træningsprogrammet har især vist sig effektivt, når det kommer til at reducere aggressiv adfærd og modstand fra barnet. Derudover bliver barnets sociale og følelsesmæssige kompetencer samt selvregulerings- og indlæringsevne også styrket, hvilket både kan forebygge og afhjælpe uønsket adfærd.

Kærlighed i Kaos

Dette træningsprogram er udviklet af ADHD-foreningen og retter sig mod forældre og omsorgsgivere til børn i alderen 3-9 år med ADHD eller ADHD-lignende vanskeligheder. I træningsprogrammet får forældre og omsorgsgivere en lang række værktøjer, som de kan bruge i deres dagligdag til at forebygge konflikter og styrke barnets selvværd, så det bliver nemmere at leve med de vanskeligheder, som ADHD-diagnosen eller den lignende adfærd tilfører hverdagen.

Der er i dette program især fokus på at styrke forholdet mellem barnet og den nærmeste omsorgsgiver, da barnets trivsel vil påvirke adfærd positivt og negativt.

Se også: Bliv uddannet inden for ADHD af Dr. Russell Barkley

Relevante arrangementer

ADHD uddannelse: Bliv certificeret vejleder i ADHD
Digital uddannelse

ADHD uddannelse: Bliv certificeret vejleder i ADHD

På dette unikke digitale ADHD uddannelsesforløb får du muligheden for at blive certificeret ADHD-vejleder af en af verdens førende eksperter inden for ADHD, Dr. Russell Barkley.

Hele ADHD uddannelsen giver ca. 30 timers undervisning fra førende eksperter på området, herunder en række danske fagpersoner, bl.a. psykolog Bo Hejlskov Elvén og fysioterapeut Pernille Thomsen.

Du bliver certificeret ved at have gennemført minimum ét af valgmodulerne, overbygningsmodulet og have bestået eksamen.

Læs mere om den helt særlige uddannelse herunder.

Læs mere
Digitale lektioner om ADHD
Digitale lektioner

Digitale lektioner om ADHD

Vi har udvalgt fem lektioner som du her har muligheden for at købe særskilt. Du finder også lektionerne i vores uddannelse ”Specialist i ADHD”.

Her på siden kan du købe lektionerne:

An overview Børn, fysioterapi, og ADHD Håndtering af adfærdsproblemer The 14. Best Principles for Raising a child with ADHD The other attention disorder SCT

Du kan se prisen og længden på lektionerne under de enkelte lektioner her på siden.

Læs mere
Når traumer sætter sig i kroppen
Kursus

Når traumer sætter sig i kroppen

Jylland & Sjælland

Opnå en større forståelse for kroppens reaktioner på traumer, så du kan være med til at styrke trivslen for børn, unge og voksne med traumer. Det sker på denne kursusdag, der tager afsæt i den psykosomatiske traumemodel.

Din underviser er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Gitte Retbøll, og hun sørger for, at du får:

Indsigt i, hvordan du kan tale om traumer og et indblik i, hvordan traumer opstår i barndommen og følger mennesker op igennem livet  Indsigt i, hvorfor det er vigtigt at spørge “Hvad er der sket dig”, når du møder en person med et traume  Indsigt i, hvordan kroppen reagerer på traumer, f.eks. barndomstraumer  Viden om, hvordan traumer sætter sig i kroppen som eksempelvis smerter eller ubehag  Viden om, hvordan smerterne forløses, når traumet behandles 

 

Læs mere
DLD – en overset sproglig udviklingsforstyrrelse
Kursus

DLD – en overset sproglig udviklingsforstyrrelse

Jylland & Sjælland

Det anslås, at 7-8% af alle børn har Developmental Language Disorder (DLD), udviklingsmæssig sprogforstyrrelse. Der er dog tale om et skjult handicap, som ofte er svært at opdage. Tag derfor med på denne temadag, som giver dig kompetencer til at spotte og hjælpe børn og unge med DLD. Mere konkret får du:

Viden om generel og forsinket sprogudvikling hos børn Konkret og håndgribelig viden om DLD Redskaber til at spotte de børn, som har brug for hjælp En lang række konkrete og praksisnære tips til, hvordan du kan hjælpe børn med DLD Gode tips til at finde yderligere viden om DLD

Underviser på dagen er ph.d. og audiologopæd Trine Printz.

Læs mere