Overbygning i mindfulnessbaseret naturterapi - Seminarer
naturterapi
Uddannelse

Overbygning i mindfulnessbaseret naturterapi

Få redskaber til at fremme fysisk og psykisk sundhed. 

Dette kursus er afholdt: Se også relevant uddannelse: Naturterapi uddannelse

Sådan arbejder du med mindfulness i naturen

Mindfulness og naturterapeutiske ophold i naturen kan hver for sig hjælpe mennesker til et liv med øget indre ro, mere livsglæde og mindre stress. Når de to tilgange kombineres, forstærkes effekten af begge dele. En mindful praksis stabiliserer sindet og udvikler evnen til at være nærværende og vise omsorg for sig selv og andre.

Forskning viser, at ophold i naturen med en mindful og naturterapeutisk tilgang kan være med til at fremme fysisk og psykisk sundhed for mennesker, der er ramt af f.eks. stress, angst og depression.
Når en mindful praksis udfoldes med afsæt i naturen og en naturterapeutisk tilgang, kan mennesket forbinde sig med naturen i og uden for sig selv på et dybere plan: Han eller hun kan spejle sig i den, finde tilbage til værdifulde og måske glemte oplevelser af at være forbundet med naturen og dermed skabe en dybere rodfæstethed i sig selv.
Webgrafik 2_naturterapi3

Indhold på overbygningen

I samarbejde med Vinatur og Eva Zelander kan vi tilbyde en 4 dages overbygning i Mindfulnessbaseret naturterapi.

På overbygningen arbejdes der med, hvordan mindfulness og narrativ terapi kan udfoldes i en naturterapeutisk kontekst. Vi ser både på de bagvedliggende teorier, og hvordan de udmøntes i praksis i forhold til de fortællinger, der opstår, når mennesket spejler sig i naturen og fornemmer sin tilknytning til den. Det handler om at styrke og træne evnen til at vise omsorg og medfølelse for sig selv og andre (compassion).

Du lærer om teorierne bag naturterapi, narrativ terapi, mindfulness og evolutionspsykologi. Undervisningen tager udgangspunkt i den nyeste viden og forskning på området i kombination med en praksisnær tilgang, hvor den teoretiske viden og den erfaringsbaserede indsigt følges ad.
Webgrafik 3_naturterapi4

Der arbejdes med at afkode og sanse naturens restituerende rum og med bevidst at fremme den spontane opmærksomhed gennem sanseøvelser og meditationer, så der opstår en endnu større helende effekt i mødet med naturen. Hertil kommer undervisning i de grundlæggende teorier om, hvordan hjernen arbejder, om forskellen på højre og venstre hjernehalvdel, og hvordan vi som mennesker opnår nye perspektiver og indsigter ved at blive bedre til at skifte fokus til højre hjernehalvdel (den kreative). Dette kombineres med en bred vifte af kreative øvelser i naturen baseret på naturmaterialer, brug af farver og digtning, kropslige øvelser, åndedrætsøvelser og naturmeditationer.

Mindfulnessbaseret naturterapi gør os som mennesker i stand til at møde os selv med en højere grad af accept, øget stabilitet og robusthed og indre ro (mindre stress). Vi er natur, og når vi i naturen træner vores opmærksomhed på sanserne, kan vi bedre forbinde os med naturens vedvarende foranderlighed: Vi kan spejle os i den og dermed bliver vi også bedre i stand til at møde de udfordringer og de forandringer, livet indebærer.
Webgrafik 1_naturterapi2

Overbygningen har fokus på at skabe en stærk forbindelse mellem psyke, krop og natur, for herigennem at give de personer, som du arbejder med:

mulighed for at forbinde sig med naturen og dermed få en oplevelse af tilknytning til og støtte fra naturen
en stærkere (tydeligere) fornemmelse af sig selv og dermed af evnen til at tro på sig selv
redskaber til at dæmpe tankemylder og negative tankemønstre og derved mere overskud, indre ro og stabilitet
øget selvindsigt og evne til at møde sig selv og vilkårene i ens liv med mere accept og selvomsorg

Formålet med overbygningen

Overbygningens mål er, at du udvikler dine kompetencer til at kunne integrere en mindful praksis i en naturterapeutisk kontekst i eksisterende eller nye sundhedsforløb, rehabiliteringstilbud eller andre relevante tiltag for sårbare mennesker med fysiske eller psykiske helbredsproblemer, herunder stressramte.

På overbygningen undervises du i en metodisk og praktisk tilgang med konkrete øvelser, og du opnår en forståelse af, hvordan du kan omsætte de erfaringer, du har som mindfulnessinstruktør, i en ny kontekst, hvor naturen inddrages i alle led og på mange forskellige måder. Det er med andre ord en videreudvikling af den mindfulness- og undervisningspraksis, du allerede har.

Målgruppe
Overbygningen er for dig, der har en grundlæggende viden om mindfulness i teori og praksis svarende til Seminarer.dk´s mindfulnessuddannelse eller tilsvarende og en etableret mindful praksis i din egen hverdag, og som ønsker at koble denne praksis med naturterapi. Mindfulnessbaseret naturterapi kan anvendes i det sundhedsfremmende arbejde med unge og voksne med psykisk sårbarhed eller fysiske helbredsproblemer.
målgruppe-kursus

På overbygningen får du:

Kompetencer til at arbejde med mindfulness i naturen med fokus på naturmeditationer, compassionøvelser, tilknytning til naturen og sanseøvelser
viden om narrativ teori og praksisformer og brugen af narrative metoder, herunder erfaring med spejling i naturen og narrativ bevidningspraksis
konkrete redskaber til at bruge naturen som afsæt for kreative øvelser og viden om de bagvedliggende mekanismer og de muligheder, der opstår i hjernen, når vi skifter til den kreative højre hjernehalvdel
redskaber til at inddrage kroppen i det naturterapeutiske arbejde ved hjælp af bl.a. mindful yoga i naturen, gående meditation og åndedrætsøvelser

Uddannelsens eksperter

Simon-Høegmark
Klik for at se
Eva Zelander
Klik for at se
Sigurd-Hartvig
Klik for at se
Simon-Høegmark
Simon Høegmark
Simon Høegmark er naturvejleder og skriver på en ph.d. ved psykologisk institut på Syddansk Universitet om naturen som behandlingsform. Derudover er han pædagogisk leder på Naturama samt fjord&bælt.
Eva Zelander
Eva Zelander
Eva Zelander er uddannet landskabsarkitekt, narrativ psykoterapeut (mpf) og mindfulnessinstruktør. Hun har 10 års erfaring som underviser og stresscoach i kommunalt regi og 7 år som mindfulnessinstruktør. Hun er forfatter til bogen ”Mindfulness i naturen”.
Sigurd-Hartvig
Sigurd Hartvig
Sigurd Hartvig er uddannet lærer, personlig træner og motorikvejleder. Han har 16 års erfaring med mental og fysisk træning, Herunder fokus på kropsbevidsthed gennem balance-, pilates- og åndedrætsøvelser og nervestræk.

PRAKTISK INFORMATION

Alle dage på Sørup Herregaard i Ringsted.
Sørupvej 26, 4100 Ringsted
Fuld forplejning (morgenmad, frokost og middag (ekskl. drikkevarer)
Inkl. kaffe og the ad libitum
Gratis parkering
OBS: Overnatning er IKKE inkluderet
Sørup Herregaard i Ringsted
Sørup Herregaard
Sørupvej 26, 4100 Ringsted