Kompleksitet og udfordringer ved dobbeltdiagnoser fra et praksisorienteret perspektiv - Seminarer
Dobbeltdiagnoser
Handicap & omsorg
Kursus

Kompleksitet og udfordringer ved dobbeltdiagnoser fra et praksisorienteret perspektiv

En praksisorienteret kursusdag med vigtige emner på dagsordenen. Dagens underviser, cand.psych., Steen Guldager, stiller bl.a. skarpt på:

  • Fejldiagnosticering og konsekvenserne af dem
  • Udredning af borgeren
  • Forholdet mellem psykiatri og offentlig indsats
  • Hvad du kan gøre i praksis for at hjælpe borgere med dobbeltdiagnoser

Din indsats tæller!

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Diagnosticering og utilstrækkelig udredning

Det er desværre en kendsgerning, at alt for mange borgere med dobbeltdiagnoser bliver fejldiagnosticeret på grund af utilstrækkelig udredning. Det skyldes bl.a. et misvisende symptombillede på grund af misbrug, og manglende tradition i psykiatrien for at se den enkelte familie, livsbaggrund og anamnesen. Konsekvenserne er vidtrækkende! En lang række borgere bærer rundt på en tung rygsæk med forkerte diagnoser, og har derfor ikke rettidigt fået den hjælp, de så hårdt har brug for. Men hvordan navigerer og støtter vi borgeren i udredningsprocessen, så borgeren får den rette diagnose og hjælp? Det gør Steen Guldager dig meget klogere på.

 

Tabt mellem psykiatri og den offentlige indsats

Borgerens misbrug står ofte i vejen for psykiatrisk behandling, og din borger er derfor i risiko for at blive tabt mellem to stole! Det er endnu en realitet, du dagligt bliver konfronteret med, i et system der ikke er indrettet til at håndtere den dobbelte problemstilling, som borgere med dobbeltdiagnoser befinder sig i. Det gør ikke udfordringerne mindre, da det blot sender borgeren ud i endnu større problemer. Samtidig øger det kompleksiteten af dit arbejde i betydelig grad. Det er en udfordring, der bestemt ikke findes nemme løsninger på - også selvom Sundhedsstyrelsen allerede i 2014 gav en klar melding om: “at den regionale behandlingspsykiatri ikke må afvise at udrede eller behandle borgere med en behandlingskrævende psykisk lidelse med den begrundelse, at de har et stofmisbrug/alkoholafhængighed’.

Du har afgørende betydning for, at en af samfundets mest udsatte grupper ikke bliver tabt på gulvet. Derfor er det helt essentielt, at du som fagprofessionel råder over den rette viden og en palet af praksisnære værktøjer, så du kan bidrage til, at borgerne kommer i bedring.

 

Dagens faglige og praksisnære udbytte

Steen Guldager sætter bl.a. fokus på:

  • Viden om dobbeltdiagnosens sammensatte udfordringer
  • Fejldiagnosticering og konsekvenser
  • Relationsarbejdets betydning for udredningsprocessen – hvordan støtter du borgeren?
  • Herskende fordomme
  • Hvordan hjælper du borgeren med at få den rette hjælp
  • Samarbejdet mellem borger, kommune og regionspsykiatri

På denne overvejende praksisnære kursusdag bliver du beriget med cases, eksempler og problematikker, du møder i praksis. VIGTIGT: Senest 14 dage før kursusstart har du mulighed for at sende et hverdagseksempel til [email protected], som Steen Guldager bl.a. anvender som fundament til at planlægge kursusdagen ud fra.

Dagens undervisere

Steen Guldager
Klik for at se
Steen Guldager
Steen Guldager
cand.psych, har i mere end 30 år arbejdet med mennesker med skadelig brug/afhængighed af stoffer/ alkohol, siden 2007 for Socialstyrelsen/VISO
På baggrund af sine mange års erfaring besidder Steen Guldager en enorm viden og faglig kapacitet vedrørende borgere med dobbeltdiagnoser. Han har en enestående føling med, hvad der virker i praksis.
Steen Guldager har bl.a. bidraget til afsnittet om dobbeltdiagnoser i de Nationale Retningslinjer for den Sociale Stofmisbrugsbehandling. Hans viden om ressourcesvage misbrugere kommer bl.a. fra arbejdet som afdelingsleder på et værested for stof- og alkoholmisbrugere på gadeplan, samt som centerleder på Center for Misbrugsbehandling i Aarhus Kommune og som medlem af Narkotikarådet. I dag er han partner i Connec., og chefpsykolog i Connec SocialPsykologi.
TID & STED:
Vælg mellem:

Den 7. december 2020 på Scandic Aarhus Vest
Den 10. december 2020 på Scandic Hvidovre

Undervisning fra kl. 09.00-16.00
PRIS
Pris for deltagelse kr. 2.988,- ekskl. moms. Prisen inkluderer morgenmad, frokost og kaffe/kage.

Mulig rabat
Loyalitetsrabat (op til 10 %): Allerede efter 1 deltagelse kan du/I få rabat. Læs mere her
Maillisterabat (op til 10 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10% yderligere i rabat.