Når psykiske lidelser og misbrug går hånd i hånd - Seminarer
Når psykiske lidelser og misbrug går hånd i hånd
Psykologi og psykiatri kurser & uddannelser
Kursus

Når psykiske lidelser og misbrug går hånd i hånd

Bliv undervist af psykolog Louise Brückner Wiwe på dette kursus, der stiller skarpt på, hvordan du opnår endnu større forståelse af unge med dobbeltdiagnoser, og hvordan du kan være med til at hjælpe dem.

I løbet af kursusdagen bliver du bl.a. klædt på med:

 • Viden om unges udvikling af stofanvendelse set i lyset af deres baggrund, begavelse, kognition og personlighedsstruktur
 • Viden om PTSD, kompleks PTSD, udviklingstraumer og senere traumer samt effekten på udvikling af kognition, sindslidelse og misbrugsvarianter
 • Redskaber til, hvordan du i praksis arbejder med den rusmiddelanvendende unge, og hvordan du får indtryk af, hvad der er overgået ham/hende
 • Redskaber til at blive mere præcis i din indsamling af viden og observationer
 • Redskaber til at stille spørgsmål ved egen praksis og årsager til, at tiltag ikke virker
 • Inspiration til at foretage årsagsanalyser og tilrettelægge mere individuelt tilpassede pædagogiske strategier ift. at forstå misbrugets natur for at sikre en mere sandsynlig ned- og udtrapning

Få et 360 graders indtryk af den unges liv

På dette kursus får du indsigt i et konkret redskab - Brückner Boksen - til, hvordan du opnår en større forståelse af, hvorfor traumer kan have stor betydning for, at unge prøver at lindre deres psykiske lidelser med stoffer eller alkohol. Brückner Boksen er udviklet af psykolog Louise Brückner. Det giver dig et 360 graders indtryk af den unge, ift. bl.a. opvækst, kognition, psykiske udfordringer og kriminalitet. Redskabet hjælper dig med at afklare, hvor du skal støtte den unge i at få hjælp, så den unge kan få bedre forudsætninger for behandling af misbruget og den rette støtte i forhold til diagnosen og de underliggende traumer. 

Der findes intet godt tidspunkt at mishandle et barn  

Helt ny dansk forskning viser, at traumer i puberteten – hvor hjernen har sit andet store udviklingsspring – kan være lige så skadelige som traumer i den tidlige barndom, hvor det første store udviklingsspring pågår. Dette kan måske forklare, hvorfor tidlig start på misbrug kan have så livsforstyrrende og vidtrækkende konsekvenser, men også argumentere for hvorfor indsatser over for unge er så væsentlige. Samtidig er de, der starter deres misbrug meget tidligt, oftere udsatte på flere parametre. Der kan være flere årsager til, at de starter tidligt, men stofanvendelse i sig selv kan forårsage skader, der rækker langt ind i voksenlivet. 

Forskningen viser, at børns hjerner tager tydeligt skade af vanrøgt og mishandling. Forskerne har undersøgt det som årsager til psykisk sygdom, og resultaterne viser, at forskellige typer overgreb ændrer forskellige dele af hjernen, og at børnemishandling er den alvorligste risikofaktor for senere udvikling af psykisk sygdom og misbrug.  

Derfor kan man konkludere, at ”der findes intet godt tidspunkt at mishandle et barn”, for mishandling forandrer hjernen, mens den udvikler sig, og da alle dele af hjernen udvikler sig i forskellig hastighed, kan de nyere områder flettes ind i de ”mishandlede” områder af hjernen og give permanente forandringer. I dag ved vi, at mishandling har en langt større effekt end hidtil antaget i udviklingen af depression, bipolar lidelse, skizofreni, misbrug, spiseforstyrrelser og selvskade samt sårbar kognition og lavere IQ, og man ser langt mere konsistente og tydelige forandringer i hjernen, end man hidtil troede muligt. 

Brückner Boksen

Med sin struktur giver Brückner Boksen både overblik over, hvad vi allerede ved, og hvad vi bør indsamle flere informationer om. Modellens struktur og overskrifter hjælper os med at bevare fokus på det vigtigste, og den vægter også informationernes betydning og indbyrdes samspil. Men modellen er også med til at minde os om, at alle mennesker har forskellige grundvilkår. Med sine dynamiske anvendelsesmuligheder stiller Brückner Boksen krav til, at vi forholder os til, hvor adfærd hos eksempelvis en dobbeltdiagnosticeret ung kan komme fra. Måden det enkelte menneske udtrykker sin smerte på kan både sige noget om traumernes oprindelse samt tilgangen til den enkelte – i samtale såvel som indsatsvalg.

Når psykiske lidelser og misbrug går hånd i hånd

På denne kursusdag er der bl.a. fokus på følgende områder:

 • Hvordan du i praksis arbejder med den rusmiddelanvendende unge, og hvordan du får indtryk af, hvad der er overgået ham/hende. En af Louise Brückners grundantagelser er, at du ikke kan gøre mennesker kede af det ved at spørge ind - de ER allerede kede af dét, der er overgået dem. Kan de stadig mærke og vise det, kan det være et sundhedstegn
 • Hvilke barrierer der kan være ift. at få “adgang til traumet”, og hvordan dette kan anerkendes og i nogen grad arbejdes med. Herunder:
  1)
  At der kan være mange forskellige traumetyper, og at de mest dysfungerende borgere sjældent kun har ét traume, men derimod mange tilført i mange faser af opvæksten, og at de ikke nødvendigvis har klassiske PTSD-reaktioner på dem.
  2) Hvordan du som fagperson forholder dig til egen praksis omkring den unge. Det sker med afsæt i citatet fra nobelprismodtager Albert Szent-Gyöguy: For hvert indviklet problem er der en løsning, som er enkel, nem at forstå – og forkert 

 

Derudover vil du få:

Viden om: 

 • Unges udvikling af stofanvendelse i lyset af deres baggrund, begavelse, kognition og personlighedsstruktur  
 • Hjernen under udvikling, relationsdannelse, kognition og psykiatri og samtidig påvirkning af misbrug 
 • PTSD, kompleks PTSD, udviklingstraumer og senere traumer samt effekten på udvikling af kognition, sindslidelse og misbrugsvarianter, herunder selvskade og spiseforstyrrelser 

 

Redskaber til: 

 • hvordan du i praksis arbejder med den rusmiddelanvendende unge, og hvordan du får indtryk af, hvad der er overgået ham/hende
 • at blive mere præcis i din opsamling af viden og observationer 
 • at stille spørgsmål ved egen praksis og årsager til, at tiltag ikke virker 

 

Inspiration til: 

 • at foretage årsagsanalyser og tilrettelægge mere individuelt tilpassede pædagogiske strategier ift. at forstå misbrugets natur for at sikre en mere sandsynlig ned- og udtrapning. 

 

Målgruppe:

Kurset er for dig, der i dit arbejde møder mennesker med dobbeltdiagnoser. Det kan f.eks. være, du er mentor, sygeplejerske, sagsbehandler, socialrådgiver eller pædagog.

Dagens underviser

Louise bruckner wiwe
Klik for at se
Louise bruckner wiwe
Louise Brückner Wiwe
specialist og supervisor i neuropsykologi og psykopatologi, erfaren underviser og supervisor med egen praksis – Brückner Praksis, Aarhus
Har gennem årene specialiseret sig i supervision af personale ved institutioner med udviklingshæmmede, udredning af borgere med mange former for vanskeligheder samt borgere underlagt retspsykiatriske foranstaltninger. Louise Brückner Wiwe har desuden udviklet Brückner Boksen og undervist i anvendelse af dette analyseredskab til forståelse af komplekse borgere.

TID & STED:
Det sker:
Den 21. november 2023 på Scandic Silkeborg
Den 22. november 2023 på Scandic Ringsted

Undervisning fra kl. 09.00-16.00
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 3.080, - ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Mulige rabatter:
Maillisterabat (10 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10 % i rabat allerede ved første tilmelding. Vær opmærksom på, at rabatten er personlig. Så hvis du vil tilmelde flere deltagere, så skal alle være skrevet op til nyhedsbrevet for at få rabat.

Loyalitetsrabat (op til 10 %): Allerede efter 1 deltagelse kan din arbejdsplads få rabat.

Skal hele arbejdspladsen med?
Ved 10 eller flere deltagere fra samme sted, er I velkomne til at kontakte os på 6615 9043 for yderlige rabatmuligheder.