Er du i risiko for at blive forrået i dit job? - Seminarer
forråelse
Psykologi og psykiatri kurser & uddannelser
Kursus

Er du i risiko for at blive forrået i dit job?

Sæt kryds i kalenderen, og vær med på denne praksisnære dag om at skabe den rette balance i arbejdet med mennesker, så du hverken bliver underinvolveret eller overinvolveret.

Som deltager på kurset opnår du bl.a. viden om:

  • Risikoen for at miste balancen, når du enten overinvolverer eller underinvolverer dig i dit arbejde  
  • Hvordan du identificerer forråelsens faresignaler i praksis
  • Moralsk stress som den særlige stress, der opstår, når det faglige råderum bliver for lille til, at du kan udføre dit arbejde på en måde, så du selv er tilfreds 
  • Afvæbnet kritik og opnåelse af psykologisk tryghed 
  • Hvad du kan gøre for at undgå at få forråelse ind i dit arbejdsliv, og hvordan du kan skille dig af med den igen, hvis den er kommet ind

I spidsen for kurset står psykolog og foredragsholder Dorthe Birkmose samt Rikke Høgsted, psykolog og specialist i psykotraumatologi.

Kursus med Dorthe Birkmose og Rikke Høgsted om forråelse i arbejdslivet

Er du i risiko for at blive forrået i dit job? 

Når du arbejder med mennesker, der behøver og er afhængige af din vejledning, din forståelse og din omsorg, og samtidig oplever højt arbejdspres eller høje følelsesmæssige krav, har du muligvis oplevet, at du bliver enten mere rå eller modsat mere fjern og ligeglad i din tilgang.

Forråelse er et udtryk for, at vi gradvist bliver mere og mere rå eller resignerede i forsøget på at håndtere afmagtsfølelse. Forråelse eller resignation er et forsøg på at mestre psykisk slitage i form af afmagtsfølelser over andres adfærd, moralsk stress og omsorgstræthed.

Mange små psykiske belastninger igennem længere tid kan føre til afmagt eller resignation. Følelser, der kan være svære at rumme, fordi man som fagperson er vant til at være dén i relationen, der kan og skal have overskud og være handlekraftig. Mange er derfor uforberedte og udfordret på at rumme afmagtsfølelsen og kan risikere enten at overinvolvere sig og slide på egne ressourcer, eller modsat beskytte sig mod afmagten og vende ryggen til de egentlige ofre, der dermed står alene uden nogen at dele følelsen med.

At være ansat i et psykisk krævende job fordrer derfor, at man kender sig selv og både kan bearbejde stærke indtryk og rumme at være afmægtig. Kan man ikke det, er man ikke blot i risiko for at udføre et dårligt stykke arbejde, men også for at mistrives i jobbet med følelsen af udbrændthed, depression, angst eller sekundær traumatisering som følger.

Undgå forråelse som blind passager - sæt dig på Fiskerbænken

verden ifølge Dorthe Birkmose og Rikke Høgsted

Dagens indhold

Rikke Høgsted og Dorthe Birkmose tager dig igennem dagen med en vekslen mellem faglige oplæg og mini-workshops, hvor du får mulighed for at sætte dagens emne i tæt relation til dit arbejdsliv og kultur.

Rikke Høgsted indleder dagen med oplæg om at finde mening i sit arbejde inspireret af Victor Frankls kloge ord: ”Man´s main concern is not to gain pleasure or to avoid pain but rather to see a meaning in his life”. Herefter fortsætter Rikke med et oplæg om risikoen for at miste balancen ved enten at overinvolvere sig i sit arbejde og blive tyndhudet eller modsat underinvolvere sig og blive tykhudet.

Mini-workshop 1 handler om, hvad der kan gøre fagfolk enten over- eller underinvolverede.

Dorthe Birkmose fortsætter formiddagen med fokus på underinvolvering og fortæller om forråelsens vidt forskellige udtryk, hvor udsagn som ”tungere og tungere borgere”, ”vi har prøvet alt, og intet virker” og ”lad os fortælle gode historier” viser sig at være lige problematiske.

Mini-workshop 2 handler om at identificere forråelsens faresignaler i praksis.

Dorthe Birkmose afslutter formiddagen med at sætte fokus på moralsk stress som den særlige stress, der opstår, når det faglige råderum bliver for lille til, at man kan udføre sit arbejde på en måde, hvor man selv er tilfreds.

Dorthe Birkmose fortsætter efter frokost med et oplæg om afvæbnet kritik og psykologisk tryghed. At der på den ene side er risiko for, at man svarer andre så afvæbnende, at de fremover indfører selvcensur, og man dermed går glip af deres viden. Eller man svarer andre så konstruktivt, at de bliver så trygge, at de fortæller mere, om alt det der sker.

Mini-workshop 3 handler om, hvordan man kan spørge og svarer andre, så der skabes større psykologisk tryghed.

Rikke Høgsted kommer på dagens sidste oplæg ind på, hvad man kan gøre for at undgå at få forråelsen med som ”blind passager”, og hvordan man hurtigt kan få den ”sat i land”, når den igen forsøger at snige sig om bord.

Mini-workshop 4 handler om, hvordan man med Fiskerbænken som eksempel kan yde hinanden støtte som kollegaer.

Rikke Høgsted og Dorthe Birkmose afslutter i fællesskab med opsamling på dagens læringspunkter.

Målgruppe:

Kurset retter sig mod faggrupper, der arbejder inden for mentale risikojob som f.eks. læger og sygeplejersker, jordemødre og social- og sundhedspersonale, pædagoger og lærere, socialrådgivere og sagsbehandlere, psykologer og præster, politi, fængselsbetjente og jurister, nødhjælpsarbejdere og soldater.

Dagens undervisere

Dorthe-Birkemose
Dorthe Birkmose
psykolog og foredragsholder og har siden 2004 fungeret som selvstændig psykolog
Dorthe startede indenfor neuropsykologi og fattede hurtig interesse for problemskabende adfærd. Det førte hende til undervisning og supervision af professionelle, hvor hun så det psykiske slid og risikoen for forråelse.
Dorthe har bl.a. skrevet bogen ”Når gode mennesker handler ondt. Tabuer om forråelse” (2013), og i øjeblikket arbejder hun på en ny bog med titlen ”Mennesket er motiveret”, der handler om den afmægtige oplevelse, man kan opleve, når man ”har prøvet alt, og intet virker”.
Rikke-Hogsted
Rikke Høgsted
psykolog, specialist i psykotraumatologi og psykoterapi samt leder og stifter af Institut for Belastningspsykologi
Rikke har skrevet en lang række bøger, blandt andet ”Grundbog i belastningspsykologi – forebyggelse af primær og sekundær traumatisering ved psykisk krævende arbejde” (2018) og underviser desuden på Seminarer.dk's uddannelse i belastningspsykologi og forebyggelse. Rikke har en bred og dybdegående erfaring med arbejdet med mentale risikoerhverv og har blandt andet løst krisepsykologiske opgaver i ind- og udland samt arbejdet i blandt andet Dansk Røde Kors, Kræftens Bekæmpelse, Det Danske Forsvar, Falck Healthcare og Region Hovedstadens Psykiatri.
TID & STED:
Vælg mellem:
Den 11. januar 2022 på Scandic Kolding
Den 18. januar 2022 på Scandic Roskilde Park


Undervisning fra kl. 09.00-16.00
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 2.988, - ekskl. moms.  Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum. 

Mulig rabat:
Loyalitetsrabat (op til 10 %): Allerede efter 1 deltagelse kan I få rabat. Læs mere under loyalitetsrabat.
Maillisterabat (op til 10 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10% yderligere i rabat allerede ved første tilmelding.