Rollemodel eller energivampyr? - Lederkursus hos Seminarer.dk
Rollemodel eller energivampyr?

Rollemodel eller energivampyr?

På dette kursus med ledelsesrådgiver Tine Nyholm lærer du om Væredygtig ledelse – en tilgang, der styrker energi, tillid, relationer og arbejdsglæde. Væredygtig ledelse fremmer samhørighed, solidaritet og mental sundhed gennem dialogbaseret samarbejde og anerkendende, formålsorienteret forpligtelse.

På kurset får du bl.a.:

  • Kendskab til forskellige typer af energivampyrer – de negative, de ”positive” og de skjulte energivampyrer – og hvordan de påvirker omgivelserne
  • Indsigt i, hvordan du som leder er en rollemodel (fremfor en energivampyr) – og hvilken indvirkning det har på energi, arbejdsklima og graden af tillid på arbejdspladsen
  • Redskaber til at løfte fællesskaber og forandringer i praksis med et ledelsesværktøj og en samskabelsesmodel, der tydeliggør, hvordan Væredygtig ledelse på samme tid giver selvledelse, medbestemmelse og ansvarlighed

… og meget mere. Læs mere herunder.

Den Væredygtige leder – sådan bliver du en inspirerende rollemodel for dine medarbejdere og kollegaer

Energivampyrer kommer i mange forklædninger. Det kan være lederen, der giver medarbejderne selvledelse, men som ved en konflikt skælder ud og tordner med bål og brand. Det kan også være medarbejderen, der altid brokker sig eller snakker i krogene. Energivampyrer suger af andres energi og påvirker uvægerligt omgivelserne mentalt og følelsesmæssigt med konsekvenser for både stemningen, tilliden og energien.

Som leder er det vigtigt at huske, at den enkelte medarbejders trivsel og følelsesmæssige stabilitet ikke udelukkende er et indre psykologisk anliggende, men et fælles kollektivt ansvar, da vi alle påvirker hinanden. Det limbiske system i vores hjerner, hvor vores følelsescenter er, påvirkes af energimæssige signaler fra andre. Det er derfor en af de fremmeste ledelsesopgaver at styrke de kollektive følelser i en positiv retning.

Det er vigtigt at have fokus på, hvordan din egen indre energi og følelser medvirker til, om du empatisk favner eller ubevidst forvrænger andres sårbarhed og frustration. Hvorvidt du som leder forvalter dette reflekterende er udslagsgivende for, om du er en rollemodel for tillidsskabende nærvær, der virker beroligende og imødekommende, eller om din tilstedeværelse øger foruroligende sindstilstande og en anspændt stemning.

Når du som leder vil være rollemodel og kulturbærer, handler det også om både at kommunikere med og til hjerne og hjerte. Formålsorienteret forpligtende dialog, der taler fra hjerte til hjerte, bevidstgør, bevæger og befordrer. Og det er netop det som Væredygtig ledelse handler om. At du som leder besidder menneskelige kompetencer såsom intuition, passion, ydmyghed, viljestyrke, indlevelse og autenticitet, og at du forstår at være rollemodel og kulturbærer for positiv selv- og medledelse.

Dagens indhold

På denne kursusdag stiller ledelsesrådgiver Tine Nyholm skarpt på din rolle som leder – og hvordan du er en rollemodel og tillidsskabende kulturbærer frem for en energivampyr. Fokus er på at praktisere Væredygtig selvledelse og ledelse af andre – en tilgang, som er befordrende for energien, tilliden, relationerne og arbejdsglæden.

Væredygtig ledelse handler om, at samhørighed, solidaritet og mental sundhed vokser ud af det dialogbaserede samarbejde, der tilgår forskellighed, konflikt, diskussion og debat – på samme tid menneskeligt anerkendende og formålsorienteret forpligtende. Det handler også om, hvordan du med ægte nærvær møder medarbejdere, kollegaer, borgere og samarbejdspartnere tillidsskabende og relationsopbyggende.

På kurset får du indsigt i, hvordan du kan arbejde med Væredygtig ledelse i din egen organisation og i dagligdagens samarbejdsrelationer.  Med indsigt i Væredygtig selvledelse som et fundament for ledelse af andre kan vi åbne udviklende op for at tilgå konflikter og modstand som udviklende anledninger til at praktisere Væredygtig ledelse.

På kurset får du

  • Kendskab til forskellige typer af energivampyrer – de negative, de ”positive” og de skjulte energivampyrer – og hvordan de påvirker omgivelserne
  • Indsigt i, hvordan du som leder er en rollemodel (fremfor en energivampyr) – og hvilken indvirkning det har på energi, arbejdsklima og graden af tillid på arbejdspladsen
  • Viden om, hvordan psykologisk og social kapital er afgørende for den mentale sundhed, herunder hvordan det personlige lederskab båret af Væredygtig ledelse er fundamentet for autenticitet og mestring af arbejdssituationer
  • Redskaber og færdigheder i kognitiv dialog, der anerkendende og praksisbefordrende bevidstgør, bevæger og forpligter - og som på et selvreflekteret grundlag muliggør, at vi kan gøre os gældende i dagligdagens møder, samtaler og drøftelser
  • Redskaber til at løfte fællesskaber og forandringer i praksis med et ledelsesværktøj og en samskabelsesmodel, der tydeliggør, hvordan Væredygtig ledelse på samme tid giver selvledelse, medbestemmelse og ansvarlighed
  • Dialogiske metoder til transformative dialoger og relationsstyrkende samtaler, der guider tanker og følelser i en åben og reflekterende retning, som værner om og varetager det at være en menneskecentreret organisation

Dagens program veksler mellem oplæg, dialog, øvelser og opfølgning i plenum. Kurset har fokus på at være praksisforbedrende og vil derfor tilskynde dig og de andre kursister til at perspektivere og reflektere over, hvordan væredygtige samarbejdsmiljøer vil kunne skabe læring og udvikling i jeres egne organisationer, og hvordan det vil være fremmende for både sammenhængskraft og værdiskabelse.

At værne om det menneskelige er fundamentet for at have det bedst, udvikle sig og samskabe størst

Dagens underviser

Tine Nyholm
Tine Nyholm
cand.pæd. i pædagogisk psykologi, direktør og stifter af Commitment Lab (2011).
Tine Nyholm er ledelsesrådgiver med en klar agenda: Der er behov for fællesskaber, et samfund og organisationer, der er kendetegnet ved væredygtighed, som handler om at praktisere menneskelighed på en måde, der fremmer psykologisk tryghed, diversitet, frivillighed og samskabelse. Tine Nyholm er specialiseret i at konkretisere organisationers udviklingsbehov og gøre selv de mest ambitiøse forandringsvisioner til virkelighed. Alt sammen med mennesket i centrum. Med afsæt i solid forskningsbaseret viden om trivsel og forandringsprocesser i organisationer er Tine Nyholm en inspirerende proceskonsulent, kursus- og workshopleder.
Tine Nyholm er forfatter og aktuel med den anmelderroste bog ”Væredygtig ledelse® og humanokratisk praksis – Skab mental sundhed, læring og livfuld sammenhængskraft med principper og metoder fra kognitiv coaching”.
TID & STED:
Det sker:
Den 21. September på Scandic Kolding
Den 29. September på Scandic Hvidovre

Undervisning fra kl. 09.00-16.00
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 3.080, - ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Mulige rabatter:
Maillisterabat (10 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10 % i rabat allerede ved første tilmelding. Vær opmærksom på, at rabatten er personlig. Så hvis du vil tilmelde flere deltagere, så skal alle være skrevet op til nyhedsbrevet for at få rabat.

Loyalitetsrabat (op til 10 %): Allerede efter 1 deltagelse kan din arbejdsplads få rabat.

Skal hele arbejdspladsen med?
Ved 10 eller flere deltagere fra samme sted, er I velkomne til at kontakte os på 6615 9043 for yderlige rabatmuligheder.