Seksuelle overgreb og senfølger – tidlig opsporing, støtte og forebyggelse af retraumatisering - Seminarer
Header_Seksuelle overgreb
Psykologi og psykiatri kurser & uddannelser
Kursus

Seksuelle overgreb og senfølger – tidlig opsporing, støtte og forebyggelse af retraumatisering

Deltag på dette kursus, hvor du får den rette viden til at kunne opspore senfølgesymptomer efter seksuelle overgreb i barn- og ungdommen, og hvor du også bliver undervist i at støtte mennesker med disse senfølger og forebygge retraumatisering.

Dagen igennem lærer du fra psykolog Mehrak Lykkeberg, som bl.a. giver dig viden om:

 • Antallet af seksuelle overgreb, og hvem der begår dem
 • Hvem der udvikler senfølger, og hvilke forhold der har særlig betydning for det
 • Hvordan senfølger kommer til udtryk hos voksne
 • PTSD og kompleks PTSD efter seksuelle overgreb
 • Typiske reaktioner hos fagprofessionelle i mødet med mennesker med senfølger samt inspiration til, hvordan du passer på både borgeren og dig selv

Forstå senfølger efter seksuelle traumer som årsag til psykiske, fysiske og sociale udfordringer - og med fokus på kompleks PTSD

Hvordan kan du som fagperson bidrage til tidlig opsporing og identificering af senfølgesymptomer efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen? Og hvordan støtter du borgeren og forebygger retraumatisering?  

Undersøgelser viser, at ca. 2 pct. af en årgang i deres barndom eller ungdom har været udsat for voldtægt begået af deres forældre eller værger. Tallet stiger til 3,4 pct., når der tages højde for flere typer af seksuelle overgreb, herunder berøring, blottelse, forsøgt voldtægt samt andre former for krænkende adfærd, herunder digitale krænkelser. Hvis vi også medregner seksuelle overgreb begået af jævnaldrende, er tallet endnu højere. 

Omkring 60-80 pct. af de personer, der har været udsat for seksuelle traumer i barndommen og ungdommen, vil udvikle senfølger i deres voksenliv. Da senfølger kan have forskellige udtryk og optræde med skiftende intensitet, er der ikke tale om en specifik diagnose, men ses ofte som komorbide tilstande (flere diagnoser), hvor borgeren ofte symptombehandles, og årsagerne/traumet overses.  

Senfølgerne kan blandt andet være problemer relateret til personens følelsesliv, kropsfunktion, kognition, et negativt selvbillede og relationer til andre mennesker – og som en del af Kompleks PTSD, hvor personen blandt andet kan have vedvarende problemer med følelsesregulering, grænsesætning, tilknytning, nærhed og tillid. Derfor kan den forholdsvis nye Kompleks PTSD-diagnose, (C-PTSD), formodentligt bedre rumme og beskrive personens senfølger efter seksuelle traumer – og dermed skærpe hjælpen til borgeren. 

Dagens indhold 

For at du som fagperson kan hjælpe og støtte mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb, er det afgørende, at du har en grundlæggende viden om, hvad senfølger er, og hvordan senfølgereaktioner og traumer kan komme til udtryk. Denne viden er en forudsætning for at blive opmærksom på potentielle tegn og reaktioner på senfølger, møde borgeren med forståelse for de udfordringer, som overgrebene har medført, og for at kunne tage særlige hensyn til borgerens udfordringer i den aktuelle indsats og liv. Desuden er det vigtigt at have viden og redskaber til at undgå retraumatisering i kontakten. 

På denne kursusdag giver psykolog Mehrak Lykkeberg overblik over dette komplekse område og leverer anbefalinger til konkrete praktiske tilgange.  

På dagen får du gennem cases og reflektionsspørgsmål viden om:  

 • hvem og hvor mange der bliver udsat for seksuelle overgreb  
 • hvem der begår overgrebene 
 • hvem der udvikler senfølger og hvilke forhold der har særlig betydning for det  
 • hvordan senfølger efter seksuelle overgreb kommer til udtryk hos den voksne:  
  • psykiske senfølger  
  • fysiske senfølger  
  • sociale senfølger  

 Derudover kommer hun rundt om: 

 • PTSD og kompleks PTSD efter seksuelle overgreb 
 • typiske reaktioner hos professionelle i mødet med senfølgeramte og ideer til:  
  • hvordan du kan gribe mødet an - før, under og efter  
  • hvordan du undgår retraumatisering af en borger   
  • hvordan du undgår over- eller underinvolvering i borgerens problemer og passer på dig selv
 • Kort om tilbud til senfølgeramte 

Dagens underviser

Mehrak Lykkeberg
Klik for at se
Mehrak Lykkeberg
Mehrak Lykkeberg
autoriseret psykolog og godkendt specialist i psykoterapi (voksne) af Dansk Psykolog Forening
Hun har alsidig klinisk erfaring med behandling af komplekse traumer og personlighedsforstyrrelser, herunder særlig erfaring med behandling af senfølger efter seksuelle overgreb. Mehrak Lykkeberg er efteruddannet i kognitiv terapi (CBT), mentaliseringsbaseret gruppeterapi (MBT-G) og Somatic Experiencing (SE). Hun har bl.a. arbejdet i psykiatrien ved Psykoterapeutisk Center Stolpegård som både chefpsykolog, behandler og projektleder. På Stolpegård var hun tilknyttet Ambulatorium for traumer og personlighedsforstyrrelser. Mehrak Lykkeberg var desuden med til at starte Kompetencecenter for Psykoterapi for Region Hovedstadens Psykiatri. Hun var projektleder for bl.a. udvikling af en app til personer med PTSD. Senest har hun været ansat hos Center for Seksuelt Misbrugte (CSM:Øst), som faglig leder og behandler. Mehrak Lykkeberg er i dag selvstændig psykolog med egen praksis og speciale i traumebehandling. 
TID & STED:
Det sker:
Den 27. februar på Scandic Kolding
Den 29. februar på Scandic Hvidovre

Undervisning fra kl. 09.00-15.30
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 3.180, - ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Mulig rabat:
Maillisterabat (5 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 5 % i rabat allerede ved første tilmelding. Vær opmærksom på, at rabatten er personlig. Så hvis du vil tilmelde flere deltagere, så skal alle være skrevet op til nyhedsbrevet for at få rabat.

Skal hele arbejdspladsen med?
Ved 10 eller flere deltagere fra samme sted, er I velkomne til at kontakte os på 6615 9043 for yderlige rabatmuligheder.