Traumer, dissociation og dissociativ identitetsforstyrrelse (DID) - Seminarer
DID
Psykologi og psykiatri kurser & uddannelser
Kursus

Traumer, dissociation og dissociativ identitetsforstyrrelse (DID)

Vær med, når overlæge i psykiatri Morten Kjølbye stiller skarpt på traumer, dissociation og dissociativ identitetsforstyrrelse (DID) på denne givende kursusdag.

Han sørger for, at du bl.a. tager fra kurset med viden om:

  • Traumer og traumereaktioner
  • Tegn og symptomer på en dissociativ lidelse – samt forskelle og ligheder mellem psykotiske og dissociative mekanismer
  • Psykiske lidelser og diagnoser relateret til traumer og traumereaktioner – med et særligt fokus på dissociativ identitetsforstyrrelse (DID)
  • Hvordan vi hjælper mennesker med traumereaktioner, herunder en gennemgang af dissociation og strukturel dissociation som modeller til at forstå og behandle mennesker med traumereaktioner

Få mere at vide lige herunder.

Bliv bedre til at spotte symptomer på traumereaktioner og en dissociativ lidelse

Når mennesker udsættes for voldsomme og traumatiske oplevelser, ophører hjernens normale associative funktioner, og i stedet bliver oplevelsen spaltet fra eller dissocieret. Resultatet af dette er, at oplevelsen ikke bliver en del af den autobiografiske hukommelse og dermed ikke giver anledning til læring, men forbliver afspaltet og ufordøjeligt. Dette kan medføre udvikling af psykiske lidelser og komplekse traumereaktioner.  

Dissociation er en konsekvens af traumer og kan ses som en overlevelsesmekanisme, hvor kroppen og nervesystemet lukker ned for at beskytte mod smerten. Dissociation kan komme til udtryk på mange måder – personen kan f.eks. opleve at være ved siden af sig selv, eller at omgivelserne er uvirkelige. For nogle mennesker forsvinder dissociationen, når den udløsende faktor ophører, mens andre udvikler tilbagevendende dissociative problemer, blandt andet i form af en dissociativ identitetsforstyrrelse (DID).  

Ved DID har personen flere separate identiteter med hver deres præferencer og karakteristika. Personen oplever uforståelige skift i identitet og medfølgende forandring i kropsholdninger, adfærd, bevægelser eller toneleje, hvilket oftest kan opleves skræmmende, urovækkende og skamfuldt, ligesom det kan forveksles med fysiske sygdomme eller psykiatriske diagnoser.

I arbejdet med mennesker med psykiske lidelser, er det vigtigt, at vi kender til traumereaktioner og dissociative forstyrrelser, for ellers er der betydelig risiko for, at traumetilstanden overses - og at der bliver fokuseret på symptomet frem for problemet. Vi bør derfor være nysgerrige på, om der er tale om et bagvedliggende traume og dissociative reaktioner, når vi møder mennesker med psykiske symptomer. Hvis traumer ikke behandles, vil der være risiko for, at tilstanden bliver kronisk. 

Dagens indhold

På denne kursusdag med overlæge i psykiatri Morten Kjølbye sætter vi fokus på traumer, dissociation og dissociativ identitetsforstyrrelse (DID). På kurset gennemgår vi, hvordan tilknytningstraumer og traumer påvirker den menneskelige psyke og giver anledning til traumereaktioner. Gennem kliniske eksempler ser vi på, hvilke psykiatriske diagnoser, herunder borderline, spiseforstyrrelser og dissociativ identitetsforstyrrelse, der gemmer på traumereaktioner. Vi ser på forskelle og ligheder mellem psykotiske og dissociative mekanismer og på tegn, der kan sandsynliggøre en traumepatologi. Sluttelig gennemgår vi dissociation og strukturel dissociation som modeller til at forstå og behandle mennesker med traumereaktioner.   

På dagen får du viden om 

  • traumer og traumereaktioner 
  • tegn og symptomer på en dissociativ lidelse – samt forskelle og ligheder mellem psykotiske og dissociative mekanismer 
  • psykiske lidelser og diagnoser relateret til traumer og traumereaktioner - med et særligt fokus på dissociativ identitetsforstyrrelse (DID) 
  • hvordan vi hjælper mennesker med traumereaktioner, herunder en gennemgang af dissociation og strukturel dissociation som modeller til at forstå og behandle mennesker med traumereaktioner 

Underviser

Underviser_280x400px_Morten-Kjoelbye
Morten Kjølbye
UDDANNELSESKOORDINERENDE OVERLÆGE I PSYKIATRI I REGION NORDJYLLAND
Uddannelseskoordinerende overlæge i psykiatri i Region Nordjylland, tidligere specialeansvarlig overlæge i psykoterapi og leder af Klinik for Personlighedsforstyrrelser i Risskov. Morten Kjølbye har i mange år arbejdet indgående med forskning i og forståelsen af personlighedsforstyrrelser. Desuden har han opbygget et systematisk mentaliseringsbaseret behandlingsprogram målrettet patienter med personlighedsforstyrrelser. Morten Kjølbye går ind for en relations- og evidensbaseret behandling i psykiatrien. Han er bl.a. forfatter til ”Borderline – psykoedukation, forståelse og behandling”, 2012 (red.)
TID & STED:
Det sker:
Den 10. november 2022 på Scandic Kolding
Den 1. december 2022 på Scandic Glostrup

Undervisning fra kl. 09.00-16.00.
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 3.080, - ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Mulige rabatter:
Maillisterabat (10 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10 % i rabat allerede ved første tilmelding. Vær opmærksom på, at rabatten er personlig. Så hvis du vil tilmelde flere deltagere, så skal alle være skrevet op til nyhedsbrevet for at få rabat.

Loyalitetsrabat (op til 10 %): Allerede efter 1 deltagelse kan din arbejdsplads få rabat.

Skal hele arbejdspladsen med?
Ved 10 eller flere deltagere fra samme sted, er I velkomne til at kontakte os på 6615 9043 for yderlige rabatmuligheder.