Undgå forråelse som blind passager i dit arbejdsliv - Seminarer
forråelse som blind passager i dit arbejdsliv
Psykologi og psykiatri
Kursus

Undgå forråelse som blind passager i dit arbejdsliv

Få sat forråelse på dagsordenen med denne praksisnære dag om at skabe den rette balance i arbejdet med mennesker, så du hverken bliver underinvolveret eller overinvolveret.

Som deltager på temadagen om forråelse opnår du bl.a. viden om:

 • Risikoen for at miste balancen ved enten at overinvolvere dig i dit arbejde og blive tyndhudet eller modsat underinvolvere dig og blive tykhudet
 • Den moralske stress som den særlige form for stress, der opstår, når det faglige råderum bliver for lille til, at du kan udføre dit arbejde på en tilfredsstillende måde
 • Hvad du kan gøre for at undgå at få forråelsen med som ”blind passager” i dit arbejdsliv, og hvordan du får den ”sat i land”, når den igen forsøger at snige sig om bord
 • Hvordan du kan identificere forråelsens faresignaler i praksis
 • Hvordan du kan spørge og svare andre, så der skabes større psykologisk tryghed

I spidsen for dagen står Rikke Høgsted, psykolog og specialist i psykotraumatologi.

Temadag om forråelse med Rikke Høgsted

Når du arbejder med mennesker, der behøver og er afhængige af din vejledning, din forståelse og din omsorg, og samtidig oplever højt arbejdspres eller høje følelsesmæssige krav, har du muligvis oplevet enten at blive mere rå eller modsat mere fjern og ligeglad i din tilgang. 

Forråelse er et udtryk for, at vi gradvist bliver mere og mere rå eller resignerede, når vi prøver på at håndtere vores følelser af afmagt. Forråelse eller resignation er vores forsøg på at mestre psykisk slitage i form af afmagtsfølelser over andres adfærd, moralsk stress og omsorgstræthed. 

Mange små psykiske belastninger igennem længere tid kan føre til afmagt eller resignation. Følelser, der kan være svære at rumme, fordi du som fagperson er vant til at være dén i relationen, der kan og skal have overskud og være handlekraftig. Og netop derfor er man udfordret på at rumme følelserne, og du risikerer enten at overinvolvere dig eller modsat beskytte dig og vende ryggen til. Se også artiklen: Balancen mellem at være overinvolveret eller underinvolveret. 

At være ansat i et psykisk krævende job kræver derfor, at man kender sig selv, og både kan bearbejde stærke indtryk og samtidig rumme at være afmægtig. Kan man ikke det, er man ikke blot i risiko for at udføre et dårligt stykke arbejde, men også for at mistrives i jobbet med følelsen af udbrændthed, depression, angst eller sekundær traumatisering som følger. 

Dagens indhold

Psykolog og specialist i psykotraumatologi Rikke Høgsted tager dig igennem en dag, der veksler mellem faglige oplæg og workshops, og du får mulighed for at sætte dagens emne i helt tæt relation til dit arbejdsliv og din kultur.  

Rikke indleder dagen med et oplæg om at kunne finde mening i sit arbejde inspireret af Victor Frankls kloge ord: ”Man´s main concern is not to gain pleasure or to avoid pain but rather to see a meaning in his life”. 

 Dagens oplæg om forråelse sætter fokus på: 

 • Risikoen for at miste balancen ved enten at overinvolvere sig i sit arbejde og blive tyndhudet eller modsat underinvolvere sig og blive tykhudet.
 • Den moralske stress som den særlige form for stress, der opstår, når det faglige råderum bliver for lille til, at du kan udføre dit arbejde på en tilfredsstillende måde. 
 • Hvad du kan gøre for at undgå at få forråelsen med som ”blind passager” i dit arbejdsliv, og hvordan du får den ”sat i land”, når den igen forsøger at snige sig om bord. 

På temadagens miniworkshops vil du sammen med Rikke arbejde med: 

 • Hvad der kan gøre dig enten over- eller underinvolveret  
 • Hvordan du kan identificere forråelsens faresignaler i praksis 
 • Hvordan du kan spørge og svare andre, så der skabes større psykologisk tryghed 
 • Hvordan man med Fiskerbænken som eksempel kan yde hinanden støtte som kollegaer 

Målgruppe: 

Dagen retter sig mod faggrupper, der arbejder inden for mentale risikojob som f.eks. 

læger og sygeplejersker, jordemødre og social- og sundhedspersonale, pædagoger og lærere, socialrådgivere og sagsbehandlere, psykologer og præster, politi, fængselsbetjente og jurister, nødhjælpsarbejdere og soldater. 

Dagens underviser

Rikke-Hogsted
Rikke Høgsted
psykolog, specialist i psykotraumatologi og psykoterapi samt leder og stifter af Institut for Belastningspsykologi.
Rikke har skrevet en lang række bøger, blandt andet ”Grundbog i belastningspsykologi – forebyggelse af primær og sekundær traumatisering ved psykisk krævende arbejde” (2018). Rikke underviser på uddannelsen i belastningspsykologi, og hun har desuden udviklet Digitalt Grundkursus i Belastningspsykologi (2020), som indgår i et evalueringsprojekt ledet af Det Nationale Forskningscenter For Arbejdsmiljø. Rikke har en bred og dybdegående erfaring med arbejdet med mentale risikoerhverv og har blandt andet løst krisepsykologiske opgaver i ind- og udland samt arbejdet i blandt andet Dansk Røde Kors, Kræftens Bekæmpelse, Det Danske Forsvar, Falck Healthcare og Region Hovedstadens Psykiatri.
TID & STED:
Det sker:
Den 9. juni 2022 på Scandic Kolding fra kl. 9.00-16.00
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 3.050, - ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Mulige rabatter:
Maillisterabat (10 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10 % i rabat allerede ved første tilmelding. Vær opmærksom på, at rabatten er personlig. Så hvis du vil tilmelde flere deltagere, så skal alle være skrevet op til nyhedsbrevet for at få rabat.

Loyalitetsrabat (op til 10 %): Allerede efter 1 deltagelse kan din arbejdsplads få rabat. Læs mere her

Skal hele arbejdspladsen med?
Ved 10 eller flere deltagere fra samme sted, er I velkomne til at kontakte os på 6615 9043 for yderlige rabatmuligheder.