140 ledere ville have møgbeskidte ledelsesteams - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

140 ledere ville have møgbeskidte ledelsesteams

På temadagen “Ledelsesteamet gentænkt” fik 140 deltagere fra 15 af landets kommuner præciseret, hvorfor møgbeskidte ledelsesteams er idealet og hvordan fælles kurs, koordinering og commitment er målet, når der skal ledes på tværs af organisationen.Dagen gav anledning til en række opsigtsvækkende pointer for de mange deltagere, efterhånden som Anders Trillingsgaard foldede sin store viden om […]

ledelse
På temadagen “Ledelsesteamet gentænkt” fik 140 deltagere fra 15 af landets kommuner præciseret, hvorfor møgbeskidte ledelsesteams er idealet og hvordan fælles kurs, koordinering og commitment er målet, når der skal ledes på tværs af organisationen.Dagen gav anledning til en række opsigtsvækkende pointer for de mange deltagere, efterhånden som Anders Trillingsgaard foldede sin store viden om virkelighedens succesfulde ledelsesteams ud.

For det første stod det klart, at der er milevid forskel på det at være leder og det at lede. Og at vores vigtigste opgave som ledelsesteam derfor er at skabe kurs, koordinering og commitment i forhold til resten af organisationen.

For det andet gav Anders Trillingsgaard en forståelse for, at selv om man er sammen i et ledelsesteam, er det ikke nødvendigvis alle opgaver, der skal løses sammen. For hvad er det egentlig for nogle opgaver, der kalder på hele ledelsesteamets opmærksomhed, og hvilke kan vi klare i mindre grupper?

Sidst men ikke mindst blev vi klogere på, at effektivitet ikke nødvendigvis er et ideal, der skal tilstræbes. Det succesfulde ledelsesteam er ikke dem, der træffer mange beslutninger, men dem, der tør gå kritisk til værks og tage sig tiden til at få fat om problemernes rod. Med Anders Trillingssgaards egne ord handler det om at gå fra effektive til møgbeskidte ledelsesteams.

Husk: Jeres ledermøder er ikke gode nok, hvis I ikke kontinuerligt justerer dem efter mødets formål, som Anders Trillingsgaard pointerede.

—————————————–

Det mente deltagerne Et lille udpluk af de kommentarer vi har fået fra deltagerne.

“Fantastisk mange redskaber – inspirerende og igangsættende – masser af forstyrrelser – på den gode måde”
“Fremragende oplægsholder”
“Tak for en god dag – super inspirerende
“Sjældent at få så meget konkret med hjem :)”
“Der var for lidt tid til de sidste drøftelser. Vi havde fundet hinanden igennem dagen, og da vi var på vej til åbning, blev vi afsluttet af programmet/ øvelserne”
“Fantastisk dag. Mange gode operationelle pointer”

————————————

Relevante arrangementer

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet
Kursus

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet

Jylland & Sjælland

Skab styrkede indsatser og tryghed for sårbare gravide med psykosociale problemstillinger og rusmiddelproblematikker (niveau 3 og 4 i svangreomsorgen) gennem den traumebevidste tilgang og tværfagligt samarbejde.

Dét er netop fokus på dette kursus i selskab med Anna-Katherine Højland, klinisk psykolog og jordemoder, og Michela Wedel, socialrådgiver og stifter af foreningen for Fremtidens Børn.

De sørger for, at du som deltager bl.a. bliver klædt på med:

Et traumebevidst perspektiv i mødet med den gravide/familien, hvor der (også) er rusmiddelproblematikker til stede Indsigt i greb til et trygt og transparent rum, hvor tillid kan opbygges Viden om mentalisering og følelsesmæssig regulering ift. tilknytning og omsorg Viden om tilgængelige vejledninger, lovgrundlag og muligheder for sparring som fagperson i kontakten med en sårbar gravid kvinde Tips og inspiration til troværdig kommunikation med den gravide/familien: bevidsthed om sprog og kropssprog
Læs mere
OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer
Kursus

OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer

Jylland & Sjælland

Det kan være komplekst at arbejde med mennesker med OCD – bl.a. fordi man som fagperson helt utilsigtet kan forstærke og vedligeholde symptomerne. På denne kursusdag præsenterer psykolog Hjalti Jonsson dig for alternative måder at intervenere og bidrager med redskaber til at arbejde med at forbedre din praksis.

Mere konkret betyder det, at du får:

Viden om OCD; årsager, symptomer og mekanismer, som vedligeholder og forstærker lidelsen – med en hel masse eksempler fra praksis Kendskab til forskelle, ligheder og evt. overlap med andre diagnoser Viden om, hvordan du og dine kolleger utilsigtet kan blive viklet ind i OCD-symptomerne og blive en del af de mønstre, som vedligeholder og forstærker symptomerne Viden om og redskaber til, hvad du kan gøre for at støtte og hjælpe den OCD-ramte. Hvilke behandlingsmetoder- og tilgange er mest virksomme ift. OCD?

Vil du vide mere? Så læs med lige herunder.

Læs mere
Bryd tavsheden – lad børn læne sig op ad voksne, når livet er svært
Kursus

Bryd tavsheden – lad børn læne sig op ad voksne, når livet er svært

Jylland & Sjælland

Tag med på denne kursusdag, hvor du bliver klædt på til at støtte børn, når de er ramt af svære livsomstændigheder.

Familieterapeut Karen Glistrup og børnepsykolog Birgitte Ørnstrup står i spidsen for kurset og sætter bl.a. fokus på:

Hvordan du som fagperson taler med børn med hensyntagen til, at de netop er børn Hvordan du får kendskab til bagvedliggende årsager til barnets mistrivsel. F.eks. når et barn er pårørende til forældre eller søskende med psykisk sygdom, eller hvis der er problemer med misbrug i familien Hvordan du udforsker familiens livsomstændigheder og belastninger uden at aktivere skyldfølelse Hvordan du i mødet med barnet kan minimere antallet af spørgsmål, så samtalen fra det usikre barns perspektiv ikke opleves som ubehagelig Hvordan du taler med børn og deres forældre med rette ansvarsfordeling mellem barn og voksen, forælder og fagprofessionel

Læs videre herunder for at få mere at vide om dagens indhold og underviserne.

Læs mere
Gaming- og SoMe-afhængighed – Sådan hjælper du unge med et lidelsesfuldt skærmforbrug
Kursus

Gaming- og SoMe-afhængighed – Sådan hjælper du unge med et lidelsesfuldt skærmforbrug

Jylland & Sjælland

Hvordan hjælper du bedst unge, som er blevet suget så langt ind i gaming og/eller sociale medier, at der er tale om egentlig afhængighed? Dét er omdrejningspunktet for dette kursus i selskab med psykolog David Madsen, læge Cecilie Federspiel og medlem af regeringens tech-udvalg Mie Oehlenschläger.

I fællesskab sikrer de, at du i løbet af kursusdagen får:

Viden om gaming- og SoMe-afhængighed, og hvordan det påvirker unges liv og trivsel Kendskab til afhængighedens udtryk, herunder psykologiske, fysiske, adfærdsmæssige og sociale symptomer Forståelse af de underliggende mekanismer og virkemidler, som spil- og SoMe-industrien anvender til at fastholde menneskers opmærksomhed, engagement og tid Viden om forebyggelse og effektive interventioner, herunder Acceptance and Commitment Therapy og narrative samtaleteknikker Indblik i, hvordan du taler med forældre eller andre fagpersoner, som er i berøring med unge, der har et problematisk forbrug af computerspil og SoMe

Du finder mere info om kursusdagens indhold og underviserne herunder.

Læs mere