140 ledere ville have møgbeskidte ledelsesteams - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

140 ledere ville have møgbeskidte ledelsesteams

På temadagen “Ledelsesteamet gentænkt” fik 140 deltagere fra 15 af landets kommuner præciseret, hvorfor møgbeskidte ledelsesteams er idealet og hvordan fælles kurs, koordinering og commitment er målet, når der skal ledes på tværs af organisationen.Dagen gav anledning til en række opsigtsvækkende pointer for de mange deltagere, efterhånden som Anders Trillingsgaard foldede sin store viden om […]

ledelse
På temadagen “Ledelsesteamet gentænkt” fik 140 deltagere fra 15 af landets kommuner præciseret, hvorfor møgbeskidte ledelsesteams er idealet og hvordan fælles kurs, koordinering og commitment er målet, når der skal ledes på tværs af organisationen.Dagen gav anledning til en række opsigtsvækkende pointer for de mange deltagere, efterhånden som Anders Trillingsgaard foldede sin store viden om virkelighedens succesfulde ledelsesteams ud.

For det første stod det klart, at der er milevid forskel på det at være leder og det at lede. Og at vores vigtigste opgave som ledelsesteam derfor er at skabe kurs, koordinering og commitment i forhold til resten af organisationen.

For det andet gav Anders Trillingsgaard en forståelse for, at selv om man er sammen i et ledelsesteam, er det ikke nødvendigvis alle opgaver, der skal løses sammen. For hvad er det egentlig for nogle opgaver, der kalder på hele ledelsesteamets opmærksomhed, og hvilke kan vi klare i mindre grupper?

Sidst men ikke mindst blev vi klogere på, at effektivitet ikke nødvendigvis er et ideal, der skal tilstræbes. Det succesfulde ledelsesteam er ikke dem, der træffer mange beslutninger, men dem, der tør gå kritisk til værks og tage sig tiden til at få fat om problemernes rod. Med Anders Trillingssgaards egne ord handler det om at gå fra effektive til møgbeskidte ledelsesteams.

Husk: Jeres ledermøder er ikke gode nok, hvis I ikke kontinuerligt justerer dem efter mødets formål, som Anders Trillingsgaard pointerede.

—————————————–

Det mente deltagerne Et lille udpluk af de kommentarer vi har fået fra deltagerne.

“Fantastisk mange redskaber – inspirerende og igangsættende – masser af forstyrrelser – på den gode måde”
“Fremragende oplægsholder”
“Tak for en god dag – super inspirerende
“Sjældent at få så meget konkret med hjem :)”
“Der var for lidt tid til de sidste drøftelser. Vi havde fundet hinanden igennem dagen, og da vi var på vej til åbning, blev vi afsluttet af programmet/ øvelserne”
“Fantastisk dag. Mange gode operationelle pointer”

————————————

Relevante arrangementer

Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker
Kursus

Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker

Jylland & Sjælland

Hvordan sikrer du et trygt og givende relationsarbejde med mennesker, der bærer på et traume? Her kommer den traumebevidste tilgang ind i billedet, og det er netop den, du lærer at anvende på dette kursus.

Det er psykolog Camilla Bechsgaard, der står ved det faglige ror, og hun giver dig:

Et afsæt til at undgå retraumatisering og til at møde borgeren med anerkendelse og forståelse Redskaber til at styrke dit professionelle nærvær og egne reaktioner i mødet med borgeren Viden om, hvordan du arbejder traumebevidst, så du kan genkende traumereaktioner En konkret tilgang til at skabe tillid og tryghed hos mennesker med traumer Kendskab til traumers effekt på individet

Vil du vide mere om kurset? Så læs med herunder.

 

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

5 ud af 6 stjerner

Læs mere
Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge
Kursus

Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge

Jylland & Sjælland

Fællesskaber har en stor betydning for børn og unges trivsel. Så hvordan arbejder du helt konkret med fælleskabsfremmende didaktik og pædagogik, der fremmer trivslen for børn og unge? Dét gør Tine Basse Fisker, ph.d. i pædagogisk psykologi, dig klogere på med kurset her.

På kursusdagen stiller vi skarpt på trivsel og tilhørsforhold, mistrivsel og fravær – både de teoretiske perspektiver bag symptomerne, men i lige så høj grad, hvilke konkrete tilgange, du kan anvende.

I løbet af dagen dykker du og de andre kursister bl.a. ned i:

Fællesskaber på godt og ondt Trivsel i tal Skærmbrug, trivsel og fællesskaber Fællesskabende pædagogik og didaktik Forskellen på at se børn og se MED børn

Med fra kurset tager du også en idébank til forankring i din hverdag.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet
Kursus

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet

Jylland & Sjælland

Skab styrkede indsatser og tryghed for sårbare gravide med psykosociale problemstillinger og rusmiddelproblematikker gennem den traumebevidste tilgang og tværfagligt samarbejde.

Dét er netop fokus på dette kursus i selskab med Anna-Katherine Højland, klinisk psykolog og jordemoder, og Michela Wedel, socialrådgiver og stifter af foreningen for Fremtidens Børn.

De sørger for, at du som deltager bl.a. bliver klædt på med:

Et traumebevidst perspektiv i mødet med den gravide/familien, hvor der (også) er rusmiddelproblematikker til stede Indsigt i greb til et trygt og transparent rum, hvor tillid kan opbygges Viden om mentalisering og følelsesmæssig regulering ift. tilknytning og omsorg Viden om tilgængelige vejledninger, lovgrundlag og muligheder for sparring som fagperson i kontakten med en sårbar gravid kvinde Tips og inspiration til troværdig kommunikation med den gravide/familien: bevidsthed om sprog og kropssprog
Læs mere
OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer
Kursus

OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer

Jylland & Sjælland

Det kan være komplekst at arbejde med mennesker med OCD – bl.a. fordi man som fagperson helt utilsigtet kan forstærke og vedligeholde symptomerne. På denne kursusdag præsenterer psykolog Hjalti Jonsson dig for alternative måder at intervenere og bidrager med redskaber til at arbejde med at forbedre din praksis.

Mere konkret betyder det, at du får:

Viden om OCD; årsager, symptomer og mekanismer, som vedligeholder og forstærker lidelsen – med en hel masse eksempler fra praksis Kendskab til forskelle, ligheder og evt. overlap med andre diagnoser Viden om, hvordan du og dine kolleger utilsigtet kan blive viklet ind i OCD-symptomerne og blive en del af de mønstre, som vedligeholder og forstærker symptomerne Viden om og redskaber til, hvad du kan gøre for at støtte og hjælpe den OCD-ramte. Hvilke behandlingsmetoder- og tilgange er mest virksomme ift. OCD?

Vil du vide mere? Så læs med lige herunder.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere