20 år med seminarledere - hvorfor? - Seminarer
Artikel

20 år med seminarledere – hvorfor?

20 år med seminarledere – hvorfor? I 20 år har Seminarer.dk leveret kurser, konferencer og uddannelser til det offentlige, eller om du vil – I 20 år har vi leveret viden til velfærd. I alle årene har vores arrangementer været styret af en seminarleder, som er til stede hele dagen på arrangementet. Seminarlederen er lidt […]

20 år med seminarledere – hvorfor?
20 år med seminarledere – hvorfor?

I 20 år har Seminarer.dk leveret kurser, konferencer og uddannelser til det offentlige, eller om du vil – I 20 år har vi leveret viden til velfærd.

I alle årene har vores arrangementer været styret af en seminarleder, som er til stede hele dagen på arrangementet. Seminarlederen er lidt som en dommer i fodbold eller håndbold – fokus er ikke på dem, men de udfylder en vigtig rolle, som man ikke vil være foruden.

Den korte forklaring på hvorfor vi har en seminarleder til stede

Underviser tager sig af det faglige indhold på dagen, seminarlederen tager sig af resten.

Men virkeligheden er lidt mere nuanceret end som så

Seminarlederen har 3 overordnede roller: dialogen med underviserne, hotellet og jer kursister.

Seminarlederen og underviser

Indledningsvist sikres at underviser “lander godt” inden undervisningen og er klar til undervisning. Fx. sker det, at uheldet er ude og underviser er forsinket eller helt forhindret. Er underviser forhindret i at komme frem er første indskydelsen aldrig at aflyse arrangementet, men i stedet bringes kollegerne på kontoret i spil for at finde en fuldgod erstatning i form af en anden underviser, så dagen kan gennemføres til glæde for kursisterne. I løbet af dagen har seminarlederen dialog med underviser for at sikre, at vi kommer omkring det indhold, som har været skitseret i indbydelsen, og måske laves der enkelte tilretninger, hvis kursisterne som helhed udviser en særlig interesse på dagen. Således er seminarlederen både garant for kvalitet og en vigtig sparringspartner for underviseren.

Seminarlederen og hotellet

Seminarer.dk har et fast netværk af hoteller i Danmark, som vi anvender til vores arrangementer. Vi tjekker løbende kvaliteten og her har seminarlederen en vigtig rolle i vurderingen af hotellet og justering af diverse facetter i løbet af dagen.

Seminarlederen og kursisterne

Endelig har vi en vigtig rolle ift. dig som kursist. Vi justerer løbende til ift. relevante input fra kursisterne, men derudover har seminarlederen en ganske særlig rolle. Vi er stolte af og glade for, at vores kursister kommer over til os med nye ideer og på den måde arbejder sammen med os i udviklingen af nye arrangementer. Nogle gange er det et spændende emne, vi skal belyse, andre gange en stor guru fra udlandet som skal bringes til Danmark eller en helt ny uddannelse, der skal produceres. Det hele starter blot med en lille note eller tanke fra dig eller en anden kursist. Vi er bare glade for samarbejdet og sætter stor pris på, at I vil være med til at præge, hvilken ny viden der er brug for.

Således kan vi slet ikke forestille os, at Seminarer.dk nogensinde skulle afvikle arrangementer uden en seminarleder.

Seminarlederen er og bliver en vigtig del af vores fokus på kvalitet i levering af viden til velfærd i Danmark.