Innovation og organisation: 5 gode råd til at facilitere innovation
Alle nyheder
Artikel

Innovation og organisation: 5 gode råd til at facilitere innovation i din organisation

Få 5 gode råd til hvordan du kan facilitere innovation i din organisation. Amerikanske Broadcoms løfter sløret for virksomhedens udvikling.

5+1 model

Innovation og organisation

En stor del af danske private virksomheders overlevelse afhænger af det og er meget bevidste om at blive gode til det og politikerne skriger på at vi skal være bedre til det. Nu er det også ved at entrere den offentlige sektor, der til stadighed bliver udfordret på deres effektivitet og handlekraft. Det er naturligvis innovation vi taler om og det er nu et af de helt store buzzwords i den offentlige sektor. Samtidig er det et ord der ikke giver ret meget forklaring på hvad det indeholder og reelt betyder. De fleste af os har en ide om at det har noget med udvikling og nytænkning at gøre, men hvordan er gør vi vores organisationer til nytænkende og udviklende?

Her kunne man drage inspiration hos den enorme amerikanske virksomhed Broadcom, der laver komponenter til mobil og internetindustrien.

Se alle vores kurser og uddannelser til ledere

Innovation giver mening og priser

Broadcom er kåret som det mest innovative komponentvirksomhed af magasinet Fortune, der også jævnligt har virksomheden placeret på deres lister over de virksomheder der vokser mest. En bedrift der har fået os til at kigge lidt ekstra efter, hvad det er Broadcom gør, der er så godt.

I 2005 blev Scott McGregor den øverste chef for virksomheden og frem til nu har han firedoblet antallet af ansatte og omsætningen, hvilket ifølge ham selv, kun kunne være sket på grund af virksomhedens tilgang til innovation og medarbejdernes innovative tanker og ideer. ‘

For hvis en virksomhed skal være innovativ, så skal innovationen komme nedfra, fra medarbejderne og ikke fra ledelsen. Det mener i den danske innovationsekspert Thomas Wedell-Wedellsborg, der i sin bog Innovation as Usual påpeger at

Innovation skal være en integreret del af virksomhedens dagligdag. Det er ikke nok at tage tre dage på “˜innovationstur“ til hvad Thomas Wedell-wedellsborg kalder for “˜Brainstorm Island“ for derefter at vende tilbage til “˜business as usual“ efter de tre festlige dage.

Det er din opgave som leder at gøre kreativitet og innovation til noget der sker i dagligdagen og ikke bare en gang om året på “˜Brainstorm Island”.

Læs mere om Thomas Wedell-Wedellsborgs tanker om innovation her.

Det handler altså om at skabe et arbejdsmiljø for kontinuerlig innovation, hvor det er medarbejderne der disker op med gode ideer og ikke bare tager en tur på “brainstorm island” en gang om året, med alt betalt.

Se alle vores kurser og uddannelser til ledere

Innovation og organisation: 5 gode råd til at facilitere innovation i din organisation

Hos Broadcom har McGregor disse fem principper for innovation i virksomheden.

1. Rekrutter specialister, der samtidig har gode forretningsevner

“Du bliver nødt til at have ekspertviden på et område, en kerneevne” forklarer McGregor “Og så skal du have kommunikative og en basal kritisk tankegang. Du kan få de bedste ideer i verden, men hvis ikke du kan forklare dem til andre, bliver de ikke til noget”. Denne tankegang kan ses i HR afdelingens tilbud til medarbejderne hos Broadcom, der tilbydes kurser i bl.a. at afholde præsentationer og lave forretningsplaner.

2. Find det bedste talent, hvor end dette talent måtte være

Den amerikanske teknologigigant har hovedkvarter i Irvine i Californien, men har 50 forskellige udviklingssteder på lokationer rundt om i verden. Det er ikke fordi Broadcom har en vision om at være verdensomspændende, men de mange lokationer er et must, hvis de vil tiltrække de rette talenter.”Vi har eksempelvis et kontor i Athen. Det er ikke fordi vi har en ide om at det er fedt at have geografiske diversiteter i firmaet. Vi vågnede ikke op en dag og tænkte at vi skulle have et kontor i Grækenkland. Men i Athen var der et firma med en helt speciel ekspertise i radioer. Så vi købte firmaet og nu har vi et team i Grækenland.

3. Talenterne skal arbejde i teams, hvor ideerne kan blomstre

“Nogle firmaer søger at samle alle medarbejdere i samme by. Broadcom er anderledes”, forklarer McGregor. “Vi har medarbejder spredt ud over hele kloden, og det har vi fundet ud af at få til at fungere. Selvom de enkelte teams arbejder selvstændigt, arbejder de samtidig i klynger. På den måde føler de små uafhængige teams sig samenhængende med andre”, fortæller McGregor.

Denne lokale teambaserede tanke er essentiel for innovationen i Broadcom. “Der er disse innovative personer der udvikler ideer helt alene i et skab, men i langt de fleste tilfælde er innovation båret af at ideer bliver prøvet af, videreudviklet og udfordret af kolleger og ligesindede. Det er meget sjældent at innovation er et en-mands projekt.”

Se alle vores kurser og uddannelser til ledere

En anden ting er at McGregor tror på decentralisering og det at tage ejerskab for projekter.”Det der ofte sker i store organisationer er at man forsøger at kontrollere alting fra midten. Vi tror mere på en decentral tanke. Man bliver nødt til at opfordre til at medarbejderne tager ejerskab”

4. Gør som du siger

McGregor: “Vi er blevet anerkendt som det mest innovative firma indenfor vores felt i en hel del år efterhånden, så det er en vigtig del af vores selvopfattelse”. Og hos Broadcom har man håndgribelige beviser og fordele til de medarbejdere der er mest innovative. “Vi uddeler priser til innovation. Det kunne være penge eller anerkendelse. Vi fejrer også patenter, og vi giver medarbejderne en ret stor bonus, hvis de kommer med et patent, som virksomheden går videre med.

5. Medarbejderne skal være på samme side, og helst kun en enkelt side

Den succesrige topchef forklarer at i mange organisationer han har arbejdet i, har organisationens strategi været et kæmpe kolos af en bog, som de fleste smed ud efter første dag. “Hos Broadcom har vi det vi kalder for Vores-et-siders-strategi. Vi deler den ud til hver enkelt medarbejder. Vi snakker om hvad der er det vigtigste for virksomheden. Hvad vi SKAL gøre, hvor vi er på vej hen og hvad vores værdier er” forklarer McGregor. Tanken bag et simpelt strategiforlæg er at alle medarbejdere tager beslutninger hver dag, og da strategien er simpel og vejen er klar, ved medarbejderen også hvad det er han skal gøre for at nå frem.

Dette leder, ifølge McGregor frem en frihed til at være innovativ “Ellers får du en masse gruppe der er innovative, men hvor organisationen dræber deres ideer.” Hos Broadcom har denne tilgang resulteret i et et innovationsmiljø, hvor ideerne komme nedefra i organisationen og som har resulteret i at de kan blive ved med at udvilke sig.

Se alle vores kurser og uddannelser til ledere

Relevante arrangementer

Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker
Kursus

Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker

Jylland & Sjælland

Hvordan sikrer du et trygt og givende relationsarbejde med mennesker, der bærer på et traume? Her kommer den traumebevidste tilgang ind i billedet, og det er netop den, du lærer at anvende på dette kursus.

Det er psykolog Camilla Bechsgaard, der står ved det faglige ror, og hun giver dig:

Et afsæt til at undgå retraumatisering og til at møde borgeren med anerkendelse og forståelse Redskaber til at styrke dit professionelle nærvær og egne reaktioner i mødet med borgeren Viden om, hvordan du arbejder traumebevidst, så du kan genkende traumereaktioner En konkret tilgang til at skabe tillid og tryghed hos mennesker med traumer Kendskab til traumers effekt på individet

Vil du vide mere om kurset? Så læs med herunder.

 

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

5 ud af 6 stjerner

Læs mere
Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge
Kursus

Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge

Jylland & Sjælland

Fællesskaber har en stor betydning for børn og unges trivsel. Så hvordan arbejder du helt konkret med fælleskabsfremmende didaktik og pædagogik, der fremmer trivslen for børn og unge? Dét gør Tine Basse Fisker, ph.d. i pædagogisk psykologi, dig klogere på med kurset her.

På kursusdagen stiller vi skarpt på trivsel og tilhørsforhold, mistrivsel og fravær – både de teoretiske perspektiver bag symptomerne, men i lige så høj grad, hvilke konkrete tilgange, du kan anvende.

I løbet af dagen dykker du og de andre kursister bl.a. ned i:

Fællesskaber på godt og ondt Trivsel i tal Skærmbrug, trivsel og fællesskaber Fællesskabende pædagogik og didaktik Forskellen på at se børn og se MED børn

Med fra kurset tager du også en idébank til forankring i din hverdag.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet
Kursus

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet

Jylland & Sjælland

Skab styrkede indsatser og tryghed for sårbare gravide med psykosociale problemstillinger og rusmiddelproblematikker gennem den traumebevidste tilgang og tværfagligt samarbejde.

Dét er netop fokus på dette kursus i selskab med Anna-Katherine Højland, klinisk psykolog og jordemoder, og Michela Wedel, socialrådgiver og stifter af foreningen for Fremtidens Børn.

De sørger for, at du som deltager bl.a. bliver klædt på med:

Et traumebevidst perspektiv i mødet med den gravide/familien, hvor der (også) er rusmiddelproblematikker til stede Indsigt i greb til et trygt og transparent rum, hvor tillid kan opbygges Viden om mentalisering og følelsesmæssig regulering ift. tilknytning og omsorg Viden om tilgængelige vejledninger, lovgrundlag og muligheder for sparring som fagperson i kontakten med en sårbar gravid kvinde Tips og inspiration til troværdig kommunikation med den gravide/familien: bevidsthed om sprog og kropssprog
Læs mere
OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer
Kursus

OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer

Jylland & Sjælland

Det kan være komplekst at arbejde med mennesker med OCD – bl.a. fordi man som fagperson helt utilsigtet kan forstærke og vedligeholde symptomerne. På denne kursusdag præsenterer psykolog Hjalti Jonsson dig for alternative måder at intervenere og bidrager med redskaber til at arbejde med at forbedre din praksis.

Mere konkret betyder det, at du får:

Viden om OCD; årsager, symptomer og mekanismer, som vedligeholder og forstærker lidelsen – med en hel masse eksempler fra praksis Kendskab til forskelle, ligheder og evt. overlap med andre diagnoser Viden om, hvordan du og dine kolleger utilsigtet kan blive viklet ind i OCD-symptomerne og blive en del af de mønstre, som vedligeholder og forstærker symptomerne Viden om og redskaber til, hvad du kan gøre for at støtte og hjælpe den OCD-ramte. Hvilke behandlingsmetoder- og tilgange er mest virksomme ift. OCD?

Vil du vide mere? Så læs med lige herunder.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere