Behandling af ADHD - Lær om mulighederne fra Dr. Russell Barkley
Børn & unge
Artikel

Behandling af ADHD – Lær om mulige ADHD behandlinger fra Dr. Russell Barkley

Behandling af ADHD er mere end bare medicin; det er en rejse mod forståelse, accept og korrekt intervention. I denne artikel vil du lære om ADHD's mange facetter, dets indvirkning på forskellige aldersgrupper, og hvordan tidlig og skræddersyet ADHD behandling kan gøre en verden til forskel. Med indsigt fra den førende ekspert, Dr. Russell Barkley, vil du blive bedre rustet til at forstå, støtte og hjælpe borgere med ADHD.

Af Seminarer.dk
behandling af adhd

Hvad er ADHD?

Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ofte forkortet ADHD, er en neurologisk udviklingsforstyrrelse, som primært kendetegnes ved vedvarende mønstre af uopmærksomhed, impulsivitet og/eller hyperaktivitet. Disse symptomer påvirker ofte individers daglige funktion og udvikling. ADHD er ikke blot en barndomssygdom; den kan fortsætte ind i voksenalderen og kan have en betydelig indvirkning på en persons skole, arbejde og sociale relationer.

Betydningen af korrekt behandling af ADHD

Når ADHD ikke behandles korrekt, kan det føre til en række komplikationer, herunder lavt selvværd, forstyrrede relationer, akademiske vanskeligheder og endda jobtab. Men med den rette tilgang kan mange af disse udfordringer minimeres eller overvindes helt. En tidlig og nøjagtig diagnose kombineret med en skræddersyet behandlingsplan kan hjælpe individer med ADHD med at trives og nå deres fulde potentiale. Derfor er det så essentielt for fagprofessionelle at have en dyb forståelse for ADHD og de mest effektive behandlingsmetoder.

En skelsættende undersøgelse fra Dansk Psykiatrisk Selskab har belyst, hvordan tidlig intervention og den rigtige behandlingsmetode kan gøre en afgørende forskel for individer med ADHD, hvilket yderligere understreger vigtigheden af korrekt behandling og opfølgning.

Behandlingsmuligheder af ADHD

Disclaimer: Det er vigtigt at arbejde tæt sammen med en læge eller anden sundhedsfaglig for at finde den bedste løsning.

Beslutninger vedrørende ADHD-behandling tages baseret på barnets generelle trivsel, dets symptomer og funktion i hjemmet, skolen og i fritiden. Interventionerne fokuserer på hyperaktivitet, impulsivitet og koncentrationssvagheder.

Behandlingsmål for ADHD

Hovedformålene med intervention er:

 • At understøtte barnets normale udvikling og forebygge trivselsproblemer eller skadelige adfærdsmønstre.
 • At informere barnet, forældre og uddannelsesinstitutioner om barnets udfordringer og styrker.
 • At hjælpe med at håndtere emotionelle reaktioner.
 • At fremme fokus, reducere hyperaktivitet og styrke interpersonelle relationer.
 • At arbejde på at forbedre selvbilledet.
 • At adressere og forebygge mentale og adfærdsmæssige udfordringer.
 • At skabe en behandlingsplan for eventuelle andre udviklingsproblemer.

Psykologiske tiltag

For børn med ADHD anbefales psykologiske interventioner, herunder:

 • Forældreuddannelse og støttesamtaler.
 • Vejledning til hjemmet og skolen om at skabe en struktureret hverdag for barnet.
 • Adfærdsbaserede interventioner og kognitiv adfærdsterapi.
 • Social kompetencetræning.
 • Potentielt computerbaseret kognitiv træning.
 • Medicin kan overvejes, hvis ovenstående ikke giver tilstrækkelig effekt.

Medicinsk ADHD behandling

For børn med mindre udtalte symptomer bør man starte med ikke-medicinske behandlinger. Men for de med mere udtalte symptomer kan medicin som methylphenidat være nyttigt. Hvis det ikke er effektivt eller medfører bivirkninger, kan man overveje atomoxetin, lisdexamfetamin eller guanfacin.

Hvordan virker ADHD medicinen?

Medicin rettet mod ADHD fungerer ved at målrette hjernens opmærksomhedscentre, hvilket forbedrer koncentration og reducerer impulsivitet. Selvom det kan virke kontraintuitivt at give stimulanser til hyperaktive børn, ser det ud til at hjælpe med at balance hjernens kemikalier.

ADHD medicinens fordele

ADHD-medicin hjælper med at:

 • Reducere typiske symptomer som uopmærksomhed og hyperaktivitet.
 • Forbedre akademiske og sociale færdigheder.

Medicin administration

Medicin administreres typisk som piller. Behandlingen bør overvåges regelmæssigt af sundhedspersonale.

Bivirkninger

Almindelige bivirkninger ved centralstimulerende midler kan inkludere nedsat appetit og søvnproblemer. Dosisjustering kan ofte afhjælpe disse.

Risikoen for afhængighed

Der er ingen dokumenterede tilfælde af afhængighed ved korrekt dosering. Dog bør medicin opbevares sikkert på grund af risikoen for misbrug.

Diæter og ADHD

Selvom nogle mener, at visse fødevarer kan påvirke ADHD, understøtter videnskabelig forskning ikke disse påstande.

Overvågning under behandling

Regelmæssig overvågning er afgørende, især for børn på medicin. Eventuelle bivirkninger skal rapporteres til sundhedspersonale.

Reference: sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/psyke-hos-boern/sygdomme/adhd/adhd-behandling

ADHD’s kliniske manifestationer

Gennem livet ændres manifestationen af ADHD, hvilket gør det vigtigt for fagprofessionelle at kunne genkende og tilpasse behandlingsmetoderne efter aldersgruppen.

ADHD symptomer hos børn

Hos børn er ADHD oftest karakteriseret ved høj energi, udfordringer med at forblive stille, og svært ved at fokusere i længere tid. Typiske tegn inkluderer:

 • Hyppig afbrydelse af andre.
 • Udfordring med at følge instruktioner.
 • Glemsomhed i daglige aktiviteter.
 • Konstant skift mellem forskellige aktiviteter.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er en tidlig diagnose vigtig, da den kan hjælpe med at forhindre potentielle akademiske og sociale vanskeligheder, som ofte opstår hos børn med ADHD.

Se også vores artikel: Børn med ADHD: Få Indsigt i Symptomer, Behandlinger og Pædagogiske Strategier

ADHD symptomer hos unge

Som børn med ADHD bliver ældre, kan symptomerne tage en anden form. Unge kan opleve:

 • Udfordringer med organisering og planlægning.
 • Svært ved at fuldføre skoleopgaver.
 • Hyppige humørsvingninger.
 • Risikoadfærd som f.eks. uforsigtig kørsel eller brug af rusmidler.

For unge er det vigtigt at forstå, at deres symptomer ikke nødvendigvis er et resultat af “teenage-oprør”, men kan være en forlængelse af deres ADHD.

ADHD symptomer hos voksne

Mange tror fejlagtigt, at ADHD forsvinder med alderen. Dog oplever mange voksne fortsat symptomer, dog ofte mindre udtalte. Disse kan inkludere:

 • Problemer med at opretholde fokus i arbejdssituationer.
 • Svært ved at organisere og prioritere opgaver.
 • Impulsiv beslutningstagning.
 • Følelsesmæssige udfordringer og lavt selvværd.

En undersøgelse fra Center for ADHD fremhæver, at voksne med ADHD ofte kan have brug for støtte på arbejdspladsen og i deres personlige relationer for at håndtere deres symptomer effektivt.

Se også vores artikel: ADHD symptomer hos voksne

Forskelle på ADHD symptomer hos piger og drenge

ADHD kan manifestere sig forskelligt hos drenge og piger. Her er nogle af de bemærkede forskelle:

 1. Drenge med ADHD: De har en tendens til at være mere støjende, urolige og aggressive. Deres symptomer er ofte mere synlige i form af hyperaktivitet, impulsivitet og adfærdsproblemer[4].
 2. Piger med ADHD: De kan også have de samme symptomer som drenge, men disse symptomer kommer ofte mindre til udtryk. Piger er generelt mindre hyperaktive, mere indadreagerende og kan præsentere flere inattentive symptomer. Dette kan gøre det sværere at identificere ADHD hos piger, da de ofte opfattes som mindre forstyrrende for deres omgivelser[4]

Det er vigtigt at bemærke, at selvom der er generelle tendenser i forskellene mellem køn, kan symptomerne på ADHD variere betydeligt fra individ til individ. En forståelse af disse kønsbaserede forskelle kan hjælpe med tidligere og mere nøjagtig diagnosticering samt tilpasset behandling for hver enkelt person.

Se også vores artikel: ADHD hos piger: Se bag om adfærden og opdag de mere subtile symptomer

Det kan du lære om behandling af ADHD på vores uddannelse

Ved at tilmelde dig vores ADHD-uddannelse får du muligheden for at dykke dybt ned i ADHD’s verden og blive certificeret vejleder i ADHD.  vores ADHD uddannelsen tilbyder:

 1. Grundlæggende viden om ADHD: I den indledende grundlektion får du et overblik over ADHD-diagnosen, dets natur, samtidige lidelser, demografiske aspekter og mere. Dette inkluderer en indgående forståelse af de mest effektive ADHD behandlingsstrategier.
 2. ADHD hos børn og unge: Få en omfattende indsigt i hvordan det er at være et barn med ADHD. Lær om hjernens udfordringer, identifikation af symptomer, hvordan du bedst kommunikerer med forældre, samt evidensbaserede behandlingsmetoder. Du vil også udforske emner som fysioterapi i forhold til ADHD og hvordan ADHD påvirker familier.
 3. ADHD hos voksne: Dyk ned i de specifikke udfordringer, voksne med ADHD står overfor i deres hverdag – arbejdsliv, familieliv og sociale relationer. Forstå de særlige symptomer, der er fremtrædende hos voksne, og bliv fortrolig med de mulige ADHD behandlinger for voksne.
 4. Overbygningsmodul: Dette modul uddyber bl.a. medicinsk behandling af ADHD, giver indsigt i opmærksomhedsforstyrrelsen SCT og introducerer komorbide lidelser ofte forbundet med ADHD. Dertil vil du lære om sundhedsmæssige konsekvenser ved ADHD diagnosen og strategier til håndtering af adfærdsproblemer.

Uddannelsen er fyldt med videoforelæsninger fra anerkendte eksperter som Dr. Russell Barkley, og når du har gennemført og bestået eksamen, vil du være stolt indehaver af et certifikat som ADHD-vejleder godkendt af Dr. Russell Barkley.

Dette er din chance for at blive en ekspert på området og gøre en reel forskel for dem, der lever med ADHD.

Lær om behandling for ADHD af internationale og danske eksperter

På vores ADHD-uddannelse får du mulighed for at dykke dybt ned i ADHD’s verden og blive undervist af nogle af feltets fremmeste eksperter. Her er en kort præsentation af vores dygtige undervisere:

 • Dr. Russell A. Barkley: Han er en international anerkendt ekspert inden for ADHD. Barkley har tidligere været professor i psykiatri og neurologi ved University of Massachusetts Medical Center. Han har forfattet over 20 bøger og 300 videnskabelige artikler om ADHD og relaterede diagnoser. Han er også grundlægger af nyhedsbrevet The ADHD Report. På vores uddannelse bidrager Barkley med en række lektioner, herunder “An Overview”, “Executive Functioning and Self-Regulation”, “Assessment of ADHD”, og mange flere.
 • Bo Hejlskov Elvén: Cand.psych. fra Københavns Universitet og en eftertragtet foredragsholder i Skandinavien. Bo Hejlskov har udgivet en række bøger, herunder om Low Arousal-pædagogik. På ADHD-uddannelsen deler han sin viden om håndtering af adfærdsproblemer.
 • Per Hove Thomsen: Overlæge ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Midtjylland. Thomsen er en af Danmarks førende eksperter inden for ADHD og har udgivet flere bøger om emnet. På uddannelsen dykker han ned i emner som medicinsk behandling af ADHD i en dansk kontekst.
 • Pernille Thomsen: Fysioterapeut og ekstern lektor ved Fysioterapeutuddannelsen. Pernille er forfatter til bøger som “Børn, stress og søhestemad”. Hun vil på uddannelsen dele indsigt omkring børn, fysioterapi og ADHD. Du kan også møde Pernille på vores Børne-stressvejleder uddannelse
 • Anne-Mette Lange: Cand.psych. med over 25 års erfaring inden for børnepsykiatrien. Hun har forsket i ADHD og behandlingsmetoder for psykiske problemer hos børn og unge. På ADHD-uddannelsen bidrager Lange med indsigt om, hvordan ADHD påvirker familier og hvordan dialogen med forældre kan styrkes.

Det er også muligt at købe nogle enkelt lektioner om ADHD. På vores side Digitale lektioner om ADHD kan du købe lektionerne:

 • An overview (Russell Barkley)
 • Børn, fysioterapi, og ADHD (Pernille Thomsen)
 • Håndtering af adfærdsproblemer (Bo Hejlskov)
 • The 14. Best Principles for Raising a child with ADHD (Russell Barkley)
 • The other attention disorder SCT (Russell Barkley)

Relevante arrangementer

ADHD uddannelse: Bliv certificeret vejleder i ADHD
Uddannelse

ADHD uddannelse: Bliv certificeret vejleder i ADHD

Varighed: 30+ timer. På dette unikke digitale ADHD uddannelsesforløb har du muligheden for at blive certificeret ADHD-vejleder af en af verdens førende eksperter inden for ADHD, Dr. Russell Barkley.

Tager du hele uddannelsen, får du ca. 30 timers undervisning fra Russell Barkley samt danske eksperter, bl.a. psykolog Bo Hejlskov Elvén og fysioterapeut Pernille Thomsen. Sammen bidrager de bl.a. med viden om:

ADHD’s indvirkning på de eksekutive funktioner Hvordan diagnosen påvirker børn, unge og voksnes livsvilkår Indsigt i de medicinske og psykosociale behandlingsmuligheder og deres effekt Komorbide lidelser Udviklingsforstyrrelsen SCT (Sluggish Cognitive Tempo)

OBS: Du bliver certificeret ved at have gennemført minimum ét af valgmodulerne, overbygningsmodulet og have bestået eksamen.

Læs mere om den helt særlige uddannelse herunder. Udgivet: 01.12.2021

Læs mere
Digitale lektioner om ADHD
Digitale lektioner

Digitale lektioner om ADHD

Varighed: ca. 1-3 timer. Vi har udvalgt fem lektioner om ADHD, som du her har muligheden for at købe særskilt. Du finder også lektionerne i vores uddannelse til certificeret ADHD-vejleder.

Her på siden kan du købe lektionerne:

An overview Børn, fysioterapi, og ADHD Håndtering af adfærdsproblemer The 14. Best Principles for Raising a child with ADHD The other attention disorder SCT

Du kan se prisen og længden på lektionerne under de enkelte lektioner her på siden. Adgang i 1 år fra købsdato.

Målgruppe: Lektionerne er målrettet fagprofessionelle, der arbejder med børn, unge eller voksne med ADHD.  Er du som forælder/pårørende interesseret i en eller flere af lektionerne, og mener du, at du kan drage nytte af indholdet, er du naturligvis også velkommen til at gennemføre den givne lektion.

Læs mere
Sanseintegrationsvejleder i pædagogisk kontekst
Kursusforløb

Sanseintegrationsvejleder i pædagogisk kontekst

Fyn, Jylland & Sjælland

Arbejder du med børn, unge eller voksne, der har en udviklingsforstyrrelse? Så bliv Sanseintegrationsvejleder i pædagogisk kontekst.

Med dette kursusforløb opnår du bl.a.:

Teoretiske og praktiske kompetencer til at differentiere forskellige sensoriske udtryk fra hinanden Konkrete metoder og redskaber til at undersøge den sensoriske forståelse Konkrete metoder og redskaber til at undersøge nervesystemets aktivitetsgrad og amygadala-sensitivitet Kompetencer til at tilrettelægge relevant og bæredygtig pædagogisk intervention i pædagogisk kontekst med udgangspunkt i den enkeltes sensoriske behov, samt til at evaluere interventionens effekt og justere tiltag Konkrete praktiske øvelser til at understøtte interventionens sigte

Din underviser er fysioterapeut Oliver Laage.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Fra anbragt til MØNSTERBRYDER
Kursus

Fra anbragt til MØNSTERBRYDER

Jylland & Sjælland

Hvordan kan du som fagperson bedst understøtte trivslen og udviklingen for anbragte børn og unge? Dét giver coach og forfatter Thomas de Oliveira sit meget kvalificerede bud på i løbet af denne temadag.

Thomas har selv været anbragt og har på dagen et særligt fokus på at gøre dig klogere på, hvordan du, vha. effektive redskaber, kan gøre en afgørende positiv forskel i børnenes/de unges liv.

Som deltager får du derfor bl.a.:

Bedre forståelse af anbragte børn og unges livsudfordringer En introduktion til effektive coachingværktøjer, du kan anvende til at forstå, støtte og guide anbragte børn og unge Mulighed for casearbejde, hvor du kan afprøve de nye værktøjer og indsigter, du har fået, på nogle af de konkrete situationer og udfordringer, du møder i dit arbejde
Læs mere