Bessel van der Kolk anbefaler: 4 artikler om traume og PTSD - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Bessel van der Kolk anbefaler: 4 artikler om traume og PTSD

Få fire artikler om PTSD og traume, som psykiater Bessel van der Kolk anbefaler at læse.

Bessel van der Kolk
I denne artikel har vi samlet fire artikler om PTSD og Traume, som psykiater Bessel van der Kolk anbefaler at læse, hvis man har bare den mindste interesse for forskning i PTSD og traume.Se også relevant kursus: “Martin Teicher: Barndommens svigt kan spores i hjernen”

Disorders of Extreme Stress: The Empirical Foundation of a Complex Adaptation to Trauma

Den første artikel Bessel anbefaler, stiller vigtige spørgsmål om hvad der er PTSD og hvad der ikke er indenfor diagnosen, men som samtidig udspringer af oplevelser med extrem stress. Artiklen er blevet til i et samarbejde mellem fem forskere: Bessel van der Kolk, Susan Roth, David Pelcovitz, Susanne Sunday, og Joseph Spinazzola.

Denne artikel omhandler de forstyrrelser som børn og voksne, der bliver udsat for kronisk interpersonel trame oplever, men som ikke kan indfanges af en PTSD diagnose.

De fem bidragsydere har studeret 400 traumatiserede personer der søgte behandling og 128 beboere på beskyttede hjem. De fandt ud af at ofre for længerevarende interpersonel traume, specielt traume i den tidlige livscyklus, ofte oplever probelmer med at styre deres impulser, problemer med hukommelse og tilstedeværelse, selvopfatelse, interpersonelle relationer, somatisering og meningsfulde systemer.

Ifølge Bessel van der Kolk og artiklens andre biddragsydere rejser dette vigtige spørgsmål om posttraumatisk stress’ grundlæggende natur.

Læs Disorder of Extreme Stress: The Empirical Foundation of a Complex Adaptation to Trauma

Clinical Implications of Neuroscience Research in PTSD

Den anden af Bessels anbefalinger diskuterer konsekvenserne af forskningen i posttraumatisk stress ved at pege på, at en effektiv behandling skal omfatte: 1: At lære at tolerere følelser og fornemmelser ved at øge kapaciteten for interoception. 2: At lære at  behærske ophidselse , og 3: at lære, at efter konfrontation med fysisk hjælpeløshed er det vigtigt at engagere sig i at træffe effektive beslutninger.

Læs Clinical Implications of Neuroscience Research her

Developmental Trauma disorder: Toward a rational diagnosis for children with complex trauma histories

I den tredje artikel, der er udgivet i det amerikanske tidsskrift psychiatric annals i may 2005, opfordrer Bessel van der Kolk til at man i USA får en decideret behandling til de børn der har haft, det Bessel van der Kolk kalder for, en komplex traumatisk historie. Den formulering dækker over børn der har oplevet svigt og overgreb i deres tidligere år.

Læs Developmental Trauma Disorder: Toward a rational diagnosis for children with complex trauma histories her

The Long Shadow of Trauma

Lidt i forlængelse heraf er denne artikel, der bl.a. belyser nogle af de længerevarende traumatiske skygger, som eksempelvis misbrug af børn kaster, både over det enkelte barn og hele USA. Samtidig rummer artiklen også en bøn til at behandling af denne type traumatiske oplevelser bliver bedre.

Læs The Long Shadow of Trauma her

Om Bessel van der Kolk

Bessel van er Kolk er en af verdens førende forsker inden for traume og PTSD relaterede lidelser. Bessel van der Kolk er tidligere præsident for the International Society for Traumatic Stress Studies, Professor i Psychiatry ved Boston University Medical School og Medicinsk Direktør for Trauma Center på JRI i Brookline, Massachusetts.

Se også relevant kursus: “Martin Teicher: Barndommens svigt kan spores i hjernen”

Relevante arrangementer

Ængstelig personlighed – den oversete lidelse
Kursus

Ængstelig personlighed – den oversete lidelse

Jylland & Sjælland

Få redskaber til at hjælpe borgere og patienter med en ængstelig evasiv personlighedsstruktur

Læs mere
Når traumer sætter sig i kroppen
Kursus

Når traumer sætter sig i kroppen

Jylland & Sjælland

Opnå en større forståelse for kroppens reaktioner på traumer, så du kan være med til at styrke trivslen for børn, unge og voksne med traumer. Det sker på denne kursusdag, der tager afsæt i den psykosomatiske traumemodel.

Din underviser er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Gitte Retbøll, og hun sørger for, at du får:

Indsigt i, hvordan du kan tale om traumer og et indblik i, hvordan traumer opstår i barndommen og følger mennesker op igennem livet  Indsigt i, hvorfor det er vigtigt at spørge “Hvad er der sket dig”, når du møder en person med et traume  Indsigt i, hvordan kroppen reagerer på traumer, f.eks. barndomstraumer  Viden om, hvordan traumer sætter sig i kroppen som eksempelvis smerter eller ubehag  Viden om, hvordan smerterne forløses, når traumet behandles 

 

Læs mere
DLD – en overset sproglig udviklingsforstyrrelse
Kursus

DLD – en overset sproglig udviklingsforstyrrelse

Jylland & Sjælland

Det anslås, at 7-8% af alle børn har Developmental Language Disorder (DLD), udviklingsmæssig sprogforstyrrelse. Der er dog tale om et skjult handicap, som ofte er svært at opdage. Tag derfor med på denne temadag, som giver dig kompetencer til at spotte og hjælpe børn og unge med DLD. Mere konkret får du:

Viden om generel og forsinket sprogudvikling hos børn Konkret og håndgribelig viden om DLD Redskaber til at spotte de børn, som har brug for hjælp En lang række konkrete og praksisnære tips til, hvordan du kan hjælpe børn med DLD Gode tips til at finde yderligere viden om DLD

Underviser på dagen er ph.d. og audiologopæd Trine Printz.

Læs mere
Traumer og deres effekt på borgere og fagprofessionelle
Kursus

Traumer og deres effekt på borgere og fagprofessionelle

Jylland & Sjælland

Jo mere du ved og forstår om traumer, des bedre kan du gøre en vedvarende forskel for dine borgere og samtidig passe på dig selv i relationen. Kom derfor med på disse temadage i selskab med Louise Brückner Wiwe, specialist i neuropsykologi og psykopatologi, samt Camilla Bechsgaard, cand.psyk. og VISO-specialist.

Ved at tilmelde dig får du to temadage, hhv. en teoridag og en praksisdag, og efter dagene har du:

Opnået en teoretisk forståelse for sammenhængen mellem traumer og udviklingen af bl.a. hjernen, personlighed, sindslidelser, misbrug og spiseforstyrrelser Fået kendskab til ICD-11’s diagnoser af PTSD og kompleks PTSD og kan anvende analyseredskaber til at skabe overblik over borgernes liv og yde støtte Fået indblik i, hvordan du kan være med til at skabe optimale betingelser for en hverdag, som hjælper til at forstå traumernes effekt på nutiden og mindsker effekterne af borgernes traumehåndtering
Læs mere