Bessel van der Kolk anbefaler: 4 artikler om traume og PTSD - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Bessel van der Kolk anbefaler: 4 artikler om traume og PTSD

Få fire artikler om PTSD og traume, som psykiater Bessel van der Kolk anbefaler at læse.

Bessel van der Kolk
I denne artikel har vi samlet fire artikler om PTSD og Traume, som psykiater Bessel van der Kolk anbefaler at læse, hvis man har bare den mindste interesse for forskning i PTSD og traume.Se også relevant kursus: “Martin Teicher: Barndommens svigt kan spores i hjernen”

Disorders of Extreme Stress: The Empirical Foundation of a Complex Adaptation to Trauma

Den første artikel Bessel anbefaler, stiller vigtige spørgsmål om hvad der er PTSD og hvad der ikke er indenfor diagnosen, men som samtidig udspringer af oplevelser med extrem stress. Artiklen er blevet til i et samarbejde mellem fem forskere: Bessel van der Kolk, Susan Roth, David Pelcovitz, Susanne Sunday, og Joseph Spinazzola.

Denne artikel omhandler de forstyrrelser som børn og voksne, der bliver udsat for kronisk interpersonel trame oplever, men som ikke kan indfanges af en PTSD diagnose.

De fem bidragsydere har studeret 400 traumatiserede personer der søgte behandling og 128 beboere på beskyttede hjem. De fandt ud af at ofre for længerevarende interpersonel traume, specielt traume i den tidlige livscyklus, ofte oplever probelmer med at styre deres impulser, problemer med hukommelse og tilstedeværelse, selvopfatelse, interpersonelle relationer, somatisering og meningsfulde systemer.

Ifølge Bessel van der Kolk og artiklens andre biddragsydere rejser dette vigtige spørgsmål om posttraumatisk stress’ grundlæggende natur.

Læs Disorder of Extreme Stress: The Empirical Foundation of a Complex Adaptation to Trauma

Clinical Implications of Neuroscience Research in PTSD

Den anden af Bessels anbefalinger diskuterer konsekvenserne af forskningen i posttraumatisk stress ved at pege på, at en effektiv behandling skal omfatte: 1: At lære at tolerere følelser og fornemmelser ved at øge kapaciteten for interoception. 2: At lære at  behærske ophidselse , og 3: at lære, at efter konfrontation med fysisk hjælpeløshed er det vigtigt at engagere sig i at træffe effektive beslutninger.

Læs Clinical Implications of Neuroscience Research her

Developmental Trauma disorder: Toward a rational diagnosis for children with complex trauma histories

I den tredje artikel, der er udgivet i det amerikanske tidsskrift psychiatric annals i may 2005, opfordrer Bessel van der Kolk til at man i USA får en decideret behandling til de børn der har haft, det Bessel van der Kolk kalder for, en komplex traumatisk historie. Den formulering dækker over børn der har oplevet svigt og overgreb i deres tidligere år.

Læs Developmental Trauma Disorder: Toward a rational diagnosis for children with complex trauma histories her

The Long Shadow of Trauma

Lidt i forlængelse heraf er denne artikel, der bl.a. belyser nogle af de længerevarende traumatiske skygger, som eksempelvis misbrug af børn kaster, både over det enkelte barn og hele USA. Samtidig rummer artiklen også en bøn til at behandling af denne type traumatiske oplevelser bliver bedre.

Læs The Long Shadow of Trauma her

Om Bessel van der Kolk

Bessel van er Kolk er en af verdens førende forsker inden for traume og PTSD relaterede lidelser. Bessel van der Kolk er tidligere præsident for the International Society for Traumatic Stress Studies, Professor i Psychiatry ved Boston University Medical School og Medicinsk Direktør for Trauma Center på JRI i Brookline, Massachusetts.

Se også relevant kursus: “Martin Teicher: Barndommens svigt kan spores i hjernen”

Relevante arrangementer

Temadag med Svend Brinkmann om dannelse i præstationssamfundet
Temadag

Temadag med Svend Brinkmann om dannelse i præstationssamfundet

Fyn

Gør plads i kalenderen og vær med, når Svend Brinkmann stiller skarpt på konsekvenserne af tidens tendens til evig optimering og performance og slår et slag for i stedet at fokusere på dannelse – f.eks. inden for det pædagogiske felt.

Med fra den inspirerende temadag får du bl.a. viden om:

Aktuelle samfundstendenser – hvad betyder præstationssamfundet for børn og unge? Psykisk trivsel og mistrivsel hos børn og unge – hvordan skærmer vi børn og unge mod udviklings- og præstationstyranniet uden samtidig at bremse deres udvikling? Dannelsesteori belyst ud fra et pædagogisk, psykologisk og filosofisk perspektiv Hvad du som professionel kan gøre for at danne og udvikle mennesker uden at gå på kompromis med dit fag og din faglighed
Læs mere
Masterclass ved Amy C. Edmondson i psykologisk tryghed
Masterclass

Masterclass ved Amy C. Edmondson i psykologisk tryghed

Jylland & Sjælland

Unik 1-dags masterclass med Harvard-professor Amy Edmondson og bestsellerforfatter Christian Ørsted i Danmark. 

Oplev Amy C. Edmondson, en af verdens førende og mest toneangivende ledelsestænkere. Deltag i unik masterclass i april 2022, hvor Edmondson stiller skarpt på psykologisk tryghed, og ledelsesrådgiver Christian Ørsted bl.a. bidrager med redskaber til implementering af psykologisk tryghed i din organisation.

Tilmeld din organisation og sæt et stort kryds i kalenderen allerede i dag. Er kompetencemidlerne for 2021 opbrugt, så kontakt os og så finder vi en løsning. Læs mere om dagen under Informationsboksen.

Læs mere
Introduktion til Barnets Lov
Introduktionsmøde

Introduktion til Barnets Lov

Fyn, Jylland & Sjælland

Den 1. januar 2023 forventes det, at Barnets Lov træder i kraft. Er din kommune godt forberedt til at sikre, at barnet kan bruge sine rettigheder og blive reelt inddraget i egen sag?

Med Barnets Lov tillægges barnet flere processuelle rettigheder, og barnets mulighed for at spille en mere aktiv rolle i egen sag styrkes. Det stiller store krav til den kommunale forvaltning at sørge for, at barnet er så veloplyst om myndighedssagsbehandlerens/kommunens tanker og konklusioner.

Når du tilmelder dig et af introduktionsmøderne, modtager du gratis en digital lektion om Barnets Lov.

OBS: Der er et begrænset antal pladser pr. afholdelse.

Læs mere
Manipulerende adfærd
Kursus

Manipulerende adfærd

Jylland & Sjælland

Lær, hvordan du spotter og tackler psykologisk manipulation, når psykolog Anja Leavens deler ud af sin store viden og konkrete redskaber på denne kursusdag.

Du opnår bl.a.:

Indsigt i, hvordan du genkender og spotter manipulerende adfærd. Hvilke signaler, psykologiske mekanismer og handlemønstre skal du være opmærksom på? Viden om, hvad der kendetegner en manipulerende persons karakteristika og adfærd Indsigt i forskellige psykologiske taktikker, der ligger bag manipulerende adfærd, f.eks. gaslighting, projektion, løgne, trusler og psykologiske fordrejninger Viden om magt og afmagt i relationen. Hvad er der på ”spil” i relationen? Redskaber til, hvordan du håndterer manipulerende adfærd, herunder fokus på mestringsteknikker, grænsesætning, selvbeskyttelse og slitagepunkter
Læs mere