Bessel van der Kolk anbefaler: 4 artikler om traume og PTSD - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Bessel van der Kolk anbefaler: 4 artikler om traume og PTSD

Få fire artikler om PTSD og traume, som psykiater Bessel van der Kolk anbefaler at læse. Artiklen er mere end 10 år gammel og indeholder muligvis links, som ikke længere virker.

Af Seminarer.dk
Bessel van der Kolk

Bessel van der Kolk anbefaler disse artikler

I denne artikel har vi samlet fire artikler om PTSD og Traume, som psykiater Bessel van der Kolk anbefaler at læse, hvis man har bare den mindste interesse for forskning i PTSD og traume.

Se alle vores kurser og uddannelser om udsatte børn og unge

 

Disorders of Extreme Stress: The Empirical Foundation of a Complex Adaptation to Trauma

Den første artikel Bessel anbefaler, stiller vigtige spørgsmål om hvad der er PTSD og hvad der ikke er indenfor diagnosen, men som samtidig udspringer af oplevelser med extrem stress. Artiklen er blevet til i et samarbejde mellem fem forskere: Bessel van der Kolk, Susan Roth, David Pelcovitz, Susanne Sunday, og Joseph Spinazzola.

Denne artikel omhandler de forstyrrelser som børn og voksne, der bliver udsat for kronisk interpersonel trame oplever, men som ikke kan indfanges af en PTSD diagnose.

De fem bidragsydere har studeret 400 traumatiserede personer der søgte behandling og 128 beboere på beskyttede hjem. De fandt ud af at ofre for længerevarende interpersonel traume, specielt traume i den tidlige livscyklus, ofte oplever probelmer med at styre deres impulser, problemer med hukommelse og tilstedeværelse, selvopfatelse, interpersonelle relationer, somatisering og meningsfulde systemer.

Ifølge Bessel van der Kolk og artiklens andre biddragsydere rejser dette vigtige spørgsmål om posttraumatisk stress’ grundlæggende natur.

Læs Disorder of Extreme Stress: The Empirical Foundation of a Complex Adaptation to Trauma

Clinical Implications of Neuroscience Research in PTSD

Den anden af Bessels anbefalinger diskuterer konsekvenserne af forskningen i posttraumatisk stress ved at pege på, at en effektiv behandling skal omfatte: 1: At lære at tolerere følelser og fornemmelser ved at øge kapaciteten for interoception. 2: At lære at  behærske ophidselse , og 3: at lære, at efter konfrontation med fysisk hjælpeløshed er det vigtigt at engagere sig i at træffe effektive beslutninger.

Læs Clinical Implications of Neuroscience Research her

Developmental Trauma disorder: Toward a rational diagnosis for children with complex trauma histories

I den tredje artikel, der er udgivet i det amerikanske tidsskrift psychiatric annals i may 2005, opfordrer Bessel van der Kolk til at man i USA får en decideret behandling til de børn der har haft, det Bessel van der Kolk kalder for, en komplex traumatisk historie. Den formulering dækker over børn der har oplevet svigt og overgreb i deres tidligere år.

Læs Developmental Trauma Disorder: Toward a rational diagnosis for children with complex trauma histories her

The Long Shadow of Trauma

Lidt i forlængelse heraf er denne artikel, der bl.a. belyser nogle af de længerevarende traumatiske skygger, som eksempelvis misbrug af børn kaster, både over det enkelte barn og hele USA. Samtidig rummer artiklen også en bøn til at behandling af denne type traumatiske oplevelser bliver bedre.

Læs The Long Shadow of Trauma her

Om Bessel van der Kolk

Bessel van er Kolk er en af verdens førende forsker inden for traume og PTSD relaterede lidelser. Bessel van der Kolk er tidligere præsident for the International Society for Traumatic Stress Studies, Professor i Psychiatry ved Boston University Medical School og Medicinsk Direktør for Trauma Center på JRI i Brookline, Massachusetts.

Se alle vores kurser og uddannelser om udsatte børn og unge

Relevante arrangementer

Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker
Kursus

Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker

Jylland & Sjælland

Hvordan sikrer du et trygt og givende relationsarbejde med mennesker, der bærer på et traume? Her kommer den traumebevidste tilgang ind i billedet, og det er netop den, du lærer at anvende på dette kursus.

Det er psykolog Camilla Bechsgaard, der står ved det faglige ror, og hun giver dig:

Et afsæt til at undgå retraumatisering og til at møde borgeren med anerkendelse og forståelse Redskaber til at styrke dit professionelle nærvær og egne reaktioner i mødet med borgeren Viden om, hvordan du arbejder traumebevidst, så du kan genkende traumereaktioner En konkret tilgang til at skabe tillid og tryghed hos mennesker med traumer Kendskab til traumers effekt på individet

Vil du vide mere om kurset? Så læs med herunder.

 

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

5 ud af 6 stjerner

Læs mere
Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge
Kursus

Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge

Jylland & Sjælland

Fællesskaber har en stor betydning for børn og unges trivsel. Så hvordan arbejder du helt konkret med fælleskabsfremmende didaktik og pædagogik, der fremmer trivslen for børn og unge? Dét gør Tine Basse Fisker, ph.d. i pædagogisk psykologi, dig klogere på med kurset her.

På kursusdagen stiller vi skarpt på trivsel og tilhørsforhold, mistrivsel og fravær – både de teoretiske perspektiver bag symptomerne, men i lige så høj grad, hvilke konkrete tilgange, du kan anvende.

I løbet af dagen dykker du og de andre kursister bl.a. ned i:

Fællesskaber på godt og ondt Trivsel i tal Skærmbrug, trivsel og fællesskaber Fællesskabende pædagogik og didaktik Forskellen på at se børn og se MED børn

Med fra kurset tager du også en idébank til forankring i din hverdag.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet
Kursus

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet

Jylland & Sjælland

Skab styrkede indsatser og tryghed for sårbare gravide med psykosociale problemstillinger og rusmiddelproblematikker gennem den traumebevidste tilgang og tværfagligt samarbejde.

Dét er netop fokus på dette kursus i selskab med Anna-Katherine Højland, klinisk psykolog og jordemoder, og Michela Wedel, socialrådgiver og stifter af foreningen for Fremtidens Børn.

De sørger for, at du som deltager bl.a. bliver klædt på med:

Et traumebevidst perspektiv i mødet med den gravide/familien, hvor der (også) er rusmiddelproblematikker til stede Indsigt i greb til et trygt og transparent rum, hvor tillid kan opbygges Viden om mentalisering og følelsesmæssig regulering ift. tilknytning og omsorg Viden om tilgængelige vejledninger, lovgrundlag og muligheder for sparring som fagperson i kontakten med en sårbar gravid kvinde Tips og inspiration til troværdig kommunikation med den gravide/familien: bevidsthed om sprog og kropssprog
Læs mere
OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer
Kursus

OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer

Jylland & Sjælland

Det kan være komplekst at arbejde med mennesker med OCD – bl.a. fordi man som fagperson helt utilsigtet kan forstærke og vedligeholde symptomerne. På denne kursusdag præsenterer psykolog Hjalti Jonsson dig for alternative måder at intervenere og bidrager med redskaber til at arbejde med at forbedre din praksis.

Mere konkret betyder det, at du får:

Viden om OCD; årsager, symptomer og mekanismer, som vedligeholder og forstærker lidelsen – med en hel masse eksempler fra praksis Kendskab til forskelle, ligheder og evt. overlap med andre diagnoser Viden om, hvordan du og dine kolleger utilsigtet kan blive viklet ind i OCD-symptomerne og blive en del af de mønstre, som vedligeholder og forstærker symptomerne Viden om og redskaber til, hvad du kan gøre for at støtte og hjælpe den OCD-ramte. Hvilke behandlingsmetoder- og tilgange er mest virksomme ift. OCD?

Vil du vide mere? Så læs med lige herunder.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere