Børns liv og læring i skole og dagtilbud - boganmeldelse - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Børns liv og læring i skole og dagtilbud – boganmeldelse

Her får du en anmeldelse af bogen "Børns liv og læring i skole og dagtilbud" fra en af vores kursister, som er meget begejstret over den.

Artikelbillede_600x450px_Børns Liv Og Læring

Af Mette Yde Tordrup, børnehaveklasselærer og pædagogstuderendeForfattere til bogen “Børns liv og læring i skole og dagtilbud”: Karen Bønløkke Braad, Michael Wahl Andersen, Stig Broström, Sara Hannibal, Jan Kampmann, Suzanne Krogh, Klaus Nielsen, Søren Smidt, Lene Tanggaard, Peter Weng. (2018)

Se også relevant kursus: Leg, læring og emotionel udvikling

Denne samling af professionelle aktører indenfor pædagogik og psykologi giver i bogen “Børns liv og læring i skole og dagtilbud” et virkelig godt og kortfattet overblik over læringsteorier og sammenhængen mellem samfundsudviklingen og uddannelsespolitikken i dag.

Som pædagog- og lærerstuderende kan du her få en overskuelig og bredt dækkende bog, der kan bruges i forståelsen af børns udvikling og læring, og også i forhold til den nye ressource det er at have pædagogen med i skolen. Men hvordan arbejder man bedst sammen om denne opgave, som er at barnet skal lære og tilegne sig ny viden som er bestemt af læreplaner, og samtidig at barnet skal udvikle sig på sit eget individuelle niveau.

Jeg er i øjeblikket i gang med pædagoguddannelsen, og denne bog har givet mig et godt overblik over samfundets udvikling rent uddannelsesmæssigt og politisk, hen til det sted vi står i dag, hvor vi både vil yde omsorg og hjælpe det enkelte barn med at finde zonen for nærmeste udvikling, men samtidig også forsøger at presse læreplaner og nationale tests ind i hverdagen.

Som pædagogmedhjælper gennem mange år, både i daginstitutioner, sfo´er og børnehaveklasse, har jeg ofte bemærket både de voksnes og børnenes frustrationer, over ikke at kunne nå disse mål, opfylde dem eller overhovedet synes at det giver mening. Her har fornuften og empatien heldigvis taget over, og vi har i høj grad fokuseret meget mere på trivsel og den enkeltes udvikling.

Denne bog er en brugbar retningsgiver, for hvordan samarbejdet kan tilrettelægges og udføres, både til læreren og til pædagogen.

Se også relevant kursus: Leg, læring og emotionel udvikling

Du bliver introduceret for den moderne barndoms betingelser i uddannelse og samfund, samtidig med at her ligger en forklaring på hvordan forskellige læringsteorier hænger sammen med samfundets udvikling over tid. Det er en grundlæggende brugbar viden, når du skal kigge på din egen rolle som lærer eller pædagog, i en uddannelsespolitisk sammenhæng. Oven i det får du også konkret inspiration til samarbejdet mellem lærere og pædagoger i klasseværelset, literacy ved skolestart, redskaber til didaktiske forløb og forklaring på de didaktiske modeller, og anvisninger til udvikling af kompetencer i både dagtilbud og skole. Her er både bud på den læringsmæssige side og på hvordan pædagogiske rutiner i hverdagen kan udvikle børns færdigheder.

Jeg synes forfatterne kommer rundt om rigtig mange vigtige teorier og diskussioner, som i praksis giver så meget mening. Det er ikke et forsøg på at introducere en ny viden gennem en ny teori, men en sammenfatning af forskningsbaserede overvejelser som gør at det er en anbefalelsesværdig studiebog.

Det er spot on og relevant lige nu i tiden, og vigtig viden som kan gøre at færre børn bliver tabt undervejs.
.. børns muligheder for udvikling og læring har tæt sammenhæng med hele deres levede liv og med de samfundsmæssige vilkår, de er underlagt”.

Vi skal samarbejde om børnenes udvikling og læring, så de kan vokse op som hele mennesker. Hvad enten vi vælger at sætte fokus på læring gennem leg, eller legende læring, kan det ene ikke stå uden det andet.

Bogen “Børns liv og læring i skole og dagtilbud” kan jeg derfor sagtens bruge i mit arbejde.

Se også relevant kursus: Leg, læring og emotionel udvikling

Relevante arrangementer

Introduktion til Barnets Lov
Introduktionsmøde

Introduktion til Barnets Lov

Fyn, Jylland & Sjælland

Den 1. januar 2023 forventes det, at Barnets Lov træder i kraft. Er din kommune godt forberedt til at sikre, at barnet kan bruge sine rettigheder og blive reelt inddraget i egen sag?

Med Barnets Lov tillægges barnet flere processuelle rettigheder, og barnets mulighed for at spille en mere aktiv rolle i egen sag styrkes. Det stiller store krav til den kommunale forvaltning at sørge for, at barnet er så veloplyst om myndighedssagsbehandlerens/kommunens tanker og konklusioner.

Når du tilmelder dig et af introduktionsmøderne, modtager du gratis en digital lektion om Barnets Lov.

OBS: Der er et begrænset antal pladser pr. afholdelse.

Læs mere
Manipulerende adfærd
Kursus

Manipulerende adfærd

Jylland & Sjælland

Lær, hvordan du spotter og tackler psykologisk manipulation, når psykolog Anja Leavens deler ud af sin store viden og konkrete redskaber på denne kursusdag.

Du opnår bl.a.:

Indsigt i, hvordan du genkender og spotter manipulerende adfærd. Hvilke signaler, psykologiske mekanismer og handlemønstre skal du være opmærksom på? Viden om, hvad der kendetegner en manipulerende persons karakteristika og adfærd Indsigt i forskellige psykologiske taktikker, der ligger bag manipulerende adfærd, f.eks. gaslighting, projektion, løgne, trusler og psykologiske fordrejninger Viden om magt og afmagt i relationen. Hvad er der på ”spil” i relationen? Redskaber til, hvordan du håndterer manipulerende adfærd, herunder fokus på mestringsteknikker, grænsesætning, selvbeskyttelse og slitagepunkter
Læs mere
Støjfri ledelse med Bastian Overgaard
Kursus

Støjfri ledelse med Bastian Overgaard

Jylland & Sjælland

”Shh!” Netop stilhed er kernen i støjfri ledelse, hvor der luges ud i overflødig kommunikation, så arbejdsdagen giver plads til fordybelse og nærvær vha. strategisk facilitering af stilhed.

Lær om støjfri ledelse i selskab med ledelsesrådgiver Bastian Overgaard, der på dette kursus bidrager med:

Viden om, hvordan overflødig snak påvirker vores fokus, samarbejde og trivsel Redskaber til, hvordan du anvender stilhed som et stærkt ledelsesværktøj Inspiration til, hvordan du selv klarer ”stilhedens pres” Viden om, hvordan du undgår, at den psykologisk tryghed drukner i ”mig-tænkning”
Læs mere
Interoception – Den skjulte sans
Kursus

Interoception – Den skjulte sans

Jylland & Sjælland

Styrk dine borgeres evne til at mærke sig selv, når du med dette kursus lærer om interoception – dvs. evnen til at registrere egne kropslige fornemmelser.

Kurset belyser den interoceptive funktion, og hvordan ubalance i denne påvirker den fysiske og mentale sundhed. Du tager derfor bl.a. fra kurset med:

Viden om hjernen og det autonome nervesystem Kendskab til nervus vagus og dens forbindelse til vores interoceptive sans Viden om hjernetræthed og hjernepauser Træning i at styrke interoceptionen gennem sansemodulerende øvelser Træning i at facilitere selvregulering

Din underviser er ergoterapeut Charlotte Andersen.

Læs mere