E-mail blev ikke sendt!
Prøv venligst igen.
 
Tak for din besked!
Vi svarer hurtigst
muligt tilbage.

Havnegade 90
5000 Odense C
Telefon 66 15 90 43
Fax 66 15 96 49
CVR 29621896
seminarer@seminarer.dk

Indsend
< Artikler fra Seminarer.dk – Kategorioversigt / Børns liv og læring i skole og dagtilbud – boganmeldelse

Børns liv og læring i skole og dagtilbud – boganmeldelse

Af Mette Yde Tordrup, børnehaveklasselærer og pædagogstuderende

Forfattere til bogen “Børns liv og læring i skole og dagtilbud”: Karen Bønløkke Braad, Michael Wahl Andersen, Stig Broström, Sara Hannibal, Jan Kampmann, Suzanne Krogh, Klaus Nielsen, Søren Smidt, Lene Tanggaard, Peter Weng. (2018)

Se også relevant kursus: Leg, læring og emotionel udvikling

Denne samling af professionelle aktører indenfor pædagogik og psykologi giver i bogen “Børns liv og læring i skole og dagtilbud” et virkelig godt og kortfattet overblik over læringsteorier og sammenhængen mellem samfundsudviklingen og uddannelsespolitikken i dag.

Som pædagog- og lærerstuderende kan du her få en overskuelig og bredt dækkende bog, der kan bruges i forståelsen af børns udvikling og læring, og også i forhold til den nye ressource det er at have pædagogen med i skolen. Men hvordan arbejder man bedst sammen om denne opgave, som er at barnet skal lære og tilegne sig ny viden som er bestemt af læreplaner, og samtidig at barnet skal udvikle sig på sit eget individuelle niveau.

Jeg er i øjeblikket i gang med pædagoguddannelsen, og denne bog har givet mig et godt overblik over samfundets udvikling rent uddannelsesmæssigt og politisk, hen til det sted vi står i dag, hvor vi både vil yde omsorg og hjælpe det enkelte barn med at finde zonen for nærmeste udvikling, men samtidig også forsøger at presse læreplaner og nationale tests ind i hverdagen.

Som pædagogmedhjælper gennem mange år, både i daginstitutioner, sfo´er og børnehaveklasse, har jeg ofte bemærket både de voksnes og børnenes frustrationer, over ikke at kunne nå disse mål, opfylde dem eller overhovedet synes at det giver mening. Her har fornuften og empatien heldigvis taget over, og vi har i høj grad fokuseret meget mere på trivsel og den enkeltes udvikling.

Denne bog er en brugbar retningsgiver, for hvordan samarbejdet kan tilrettelægges og udføres, både til læreren og til pædagogen.

Se også relevant kursus: Leg, læring og emotionel udvikling

Du bliver introduceret for den moderne barndoms betingelser i uddannelse og samfund, samtidig med at her ligger en forklaring på hvordan forskellige læringsteorier hænger sammen med samfundets udvikling over tid. Det er en grundlæggende brugbar viden, når du skal kigge på din egen rolle som lærer eller pædagog, i en uddannelsespolitisk sammenhæng. Oven i det får du også konkret inspiration til samarbejdet mellem lærere og pædagoger i klasseværelset, literacy ved skolestart, redskaber til didaktiske forløb og forklaring på de didaktiske modeller, og anvisninger til udvikling af kompetencer i både dagtilbud og skole. Her er både bud på den læringsmæssige side og på hvordan pædagogiske rutiner i hverdagen kan udvikle børns færdigheder.

Jeg synes forfatterne kommer rundt om rigtig mange vigtige teorier og diskussioner, som i praksis giver så meget mening. Det er ikke et forsøg på at introducere en ny viden gennem en ny teori, men en sammenfatning af forskningsbaserede overvejelser som gør at det er en anbefalelsesværdig studiebog.

Det er spot on og relevant lige nu i tiden, og vigtig viden som kan gøre at færre børn bliver tabt undervejs.
.. børns muligheder for udvikling og læring har tæt sammenhæng med hele deres levede liv og med de samfundsmæssige vilkår, de er underlagt”.

Vi skal samarbejde om børnenes udvikling og læring, så de kan vokse op som hele mennesker. Hvad enten vi vælger at sætte fokus på læring gennem leg, eller legende læring, kan det ene ikke stå uden det andet.

Bogen “Børns liv og læring i skole og dagtilbud” kan jeg derfor sagtens bruge i mit arbejde.

Se også relevant kursus: Leg, læring og emotionel udvikling

  • Relevante kurser


    Leg, læring og emotionel udvikling


  • Se alle aktuelle kurser, temadage og konferencer fra Seminarer.dk her

  • Blogkategorier

Gå til top