Boganmeldelse: Mestring af sorg - Seminarer
Viden om sorg
Artikel

Boganmeldelse: Mestring af sorg

Her får du en boganmeldelse af bogen "Mestring af sorg - Håndbog for efterladte og hjælpere" af Atle Dyregrov og Kari Dyregrov.

Mestring af sorg

Mestring af sorg

Håndbog for efterladte og hjælpere. Susanne Holm, Om-sorgen.dk

 

Trods det triste emne formår denne bog “Mestring af sorgHåndbog for efterladte og hjælpere” af Atle og Kari Dyregrov at tryllebinde læseren. Indholdet er krydret med små personlige citater fra den virkelige verden, hvilket gør bogen autentisk og praksisnær. Bogen er letlæst og kan med fordel læses af både den sørgende selv, de pårørende og fagprofessionelle. Efter hvert kapitel opsummeres fokusområderne i punktform for de enkelte kapitler, hvilket gør, at du som læser har en unik mulighed for at opsummere og reflektere over det netop læste samt bruge bogen som opslagsværk.

Se også relevant uddannelse: Bliv certificeret sorgvejleder

Professor og specialist i klinisk psykologi, Atle Dyregrov, og professor og fysioterapeut samt sociolog, Kari Dyregrov, er forfatterne bag “Mestring af sorg – Håndbog for efterladte og hjælpere“. Bogen tager dig med på en 360 graders rejse ind i sorgens verden. De to professorer har tilsammen mere end 50 års erfaring med mennesker i sorg, og det er du som læser slet ikke i tvivl om. Der bliver igennem bogen vist stor respekt for individuelle processer og sorgreaktioner. De gør sig ikke eksperter på den enkeltes sorg – den sørgende er ekspert på sin egen sorg. Forfatterne udviser høj faglighed med ægte forståelse for sorg og ydmyghed i forhold til individet.

Bogens værdi for den sorgramte

Den sørgende har med denne bog en god mulighed for at kunne spejle sig i mange af de reaktionsmønstre, som forfatterne så nænsomt og respektfyldt fremstiller. De beriger læseren med gode råd til mestring af sorg og konkrete selvhjælpsstrategier. Samtidig skjuler de ikke det faktum, at der ikke findes nogen enkel måde at mestre sorg på – det er hårdt og energikrævende arbejde. Ikke alle tilbud dækker alle behov i sorgprocessen, og hvad der virker for den ene, virker måske ikke for den anden. Forfatterne gør endvidere opmærksom på, at tilbud om hjælp og terapi fint kan kombineres. Budskabet er, at den sørgende skal tage imod og benytte sig af det, der giver mening for den enkelte. Fordele og ulemper bliver på fineste vis beskrevet for de enkelte mestringsstrategier, hvormed den sorgramte kan reflektere over strategien inden, vedkommende vælger at slå sig an på den.

Pårørende til den sorgramte – det til tider konfliktfyldte samspil med omgivelserne

Den sørgendes verden og den pårørendes verden – to verdener, der til tider kan blive yderst konfliktfyldte med hinanden præget af skuffelser, følelse af svigt og mangel på forståelse for den anden part. Atle og Kari Dyregrov gør på en omsorgsfuld måde den sørgende opmærksom på, hvor vigtigt det er at kunne tage imod den hjælp og støtte, der bliver tilbudt – hvis det dækker ens behov selvfølgelig. Samtidig understreger de vigtigheden af at være åben i sin kommunikation – altså at slippe f.eks. stoltheden eller samvittigheden som sørgende og sige ja tak til hjælp. Den pårørende opfordres til at turde og slippe berøringsangsten, idet et fungerende socialt netværk er ubeskriveligt værdifuldt – og det kan det være for både den sørgende og dennes pårørende.

Se også relevant uddannelse: Bliv certificeret sorgvejleder

Pårørende til den sørgende kan via denne bog få et unikt indblik i, hvordan den sørgende har det og hvilke reaktioner, der er forventelige, og hvordan de skal reagere, hvis de for eksempel i første omgang bliver afvist. Skal man så bare trække sig helt, eller? Det giver bogen et klart svar på.

Bogens værdi for fagprofessionelle

For fagprofessionelle er denne bog værdifuld i mange henseender. Dels får den fagprofessionelle indblik i, hvilken adfærd og hvilke reaktionsmønstre, det kan forventes at opleve, når man arbejder med sørgende mennesker og disses pårørende, men bogen giver også lidt teoretisk baggrundsviden i forhold til sorgteorier og indblik i de to forfatteres egen forskning. Bogen skildrer, hvad der er kendetegnet ved dels kompliceret og ikke kompliceret sorg, og hvad du som fagprofessionel skal være særligt opmærksom på, herunder fordele og ulemper med sorggrupper, hvor den sørgende mødes med ligestillede.

Børns sorg

Forfatterne kommer også ind på børns sorg, men det fylder ikke ret meget. Børns sorg er dog en vigtig og gavnlig del af bogen for både sørgende selv, pårørende og fagprofessionelle. For hvordan er det nu lige med børn, der sørger? Reaktionsmønstre, deres behov for beskyttelse eller ingen særlig beskyttelse og meget anden nyttig viden vedrørende børn, der sørger, beskrives kort i bogen.

Anbefaling

Bogen rundes af med en fyldig liste med henvisninger til anden litteratur om sorg. Desuden er der en fortegnelse over links, hvor du kan få mere viden, hjælp og finde diverse tilbud.

Alt i alt er denne letlæste bog en givende, praksisnær og let forståelig bog, der både beriger med teoretisk viden og giver ophav til refleksion hos den sørgende selv, omgivelserne til personen, der er ramt af sorg og til fagprofessionelle, der har brug for at få et indblik i sorgens komplekse verden. Som sorgvejleder, sorggruppeleder for børn og voksne samt mor til et englebarn kan jeg give bogen min varmeste anbefaling.

Se også relevant uddannelse: Bliv certificeret sorgvejleder

Relevante arrangementer

Chris Norre: mindfulness i ledelsesperspektiv
Kursus

Chris Norre: mindfulness i ledelsesperspektiv

Forskning viser, at mindfulness bl.a. hjælper ledere til at se situationer mere klart. At den effektive teknik styrker deres evne til at tænke ud af boksen. Og at den også resulterer i færre udgifter i forbindelse med fravær, højere trivsel blandt medarbejdere og stærkere relationer mellem ledere og medarbejdere. Så hvorfor ikke integrere mindfulness i din ledelse? I dit team? I din organisation?
Læs mere
Få succes med fundraising
Kursus

Få succes med fundraising

Behovet og mulighederne for selv at rejse penge til ekstraordinære tiltag, nye projekter og spændende indsatser er stadig i kraftig vækst. Det kan dog være svært at overskue ‘tilskuds-junglen’ og de forskellige foranderlige krav, der stilles til den gode projektansøgning
Læs mere
Handlekraftprogrammet
Kursus

Handlekraftprogrammet

Online træningsprogram med Tune Hein Har du ikke tid til at tage på leder-uddannelse? Eller vil du bare have det hele med? Dette program betyder, at du begynder træningsprogrammet, når du vil. Lærer, når du vil, og afslutter, når du vil. Tilmed stiller det skarpt på nøgleordet i enhver organisation – handlekraft.
Læs mere
Modulopbygget grundkursus i kognitiv terapi og metode – Hold 6
Kursus

Modulopbygget grundkursus i kognitiv terapi og metode – Hold 6

UDSOLGT Intensiv og målrettet uddannelse, der giver dig teorien, teknikkerne og de praktiske værktøjer, der gør, at du kan anvende en af de mest udbredte og effektive terapeutiske metoder i din professionelle hverdag. Det er hold nr. 8 og tidligere deltagere har givet uddannelsen fantastisk feedback.

Læs mere