Danmark 1:1 i Minecraft - Sådan bruges Minecraft i undervisningen - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Danmark 1:1 i Minecraft – Sådan bruges Minecraft i undervisningen

Geodatastyrelsen har sat deres højdedata  fri i nye omgivelser ved at omdanne det kendte flade danmarkskort til en full scale 1:1 3D model i minecraft, der i øjeblikket er enormt populært på stort set samtlige platforme, som ipads, pc’ere, smartphones og senest spilkonsoller. Det enorme sandkassespil, er populært i alle aldersgrupper og ikke mindst blandt […]

Minecraft_Nyhavn
Geodatastyrelsen har sat deres højdedata  fri i nye omgivelser ved at omdanne det kendte flade danmarkskort til en full scale 1:1 3D model i minecraft, der i øjeblikket er enormt populært på stort set samtlige platforme, som ipads, pc’ere, smartphones og senest spilkonsoller. Det enorme sandkassespil, er populært i alle aldersgrupper og ikke mindst blandt børn i skolealderen.Derfor er det også oplagt at bruge det nye kort i forbindelse med læring i skolen. Geodatastyrelsen fremhæver selv matematik, dansk og ‘udeskole’ som oplagte til brugen af det nye minecraftkort, men mulighederne er enorme, da der ikke som i andre spil er tale om en fastsat narration eller opgaveløsningsmodel fra spiludviklernes side.

I Minecraft kan man nemlig selv tilføje, bygge til og rive ned som man har lyst, og kombineret med ideen om at eleverne ikke er bundet til et fysisk sted i det tredimensionelle kort, men kan bevæge sig frit rundt, giver nogle ekstreme muligheder for undervisning og læring.

Se alle vores kurser og uddannelser til skolelærere

Minecraft i undervisningen – Inspiration til klasseværelset

Geodatastyrelsen har selv disse forslag til inspiration til undervisning med det nye 3D kort i Minecraft:

Matematik

Ved at gå rundt i den virtuelle verden og sammenligne med den fysiske verden er det muligt at øge den rumlige forståelse hos eleverne. Spillet består af blokke på 1×1 m og er samtidig en afbildning af Danmark 1:1, hvilket giver gode muligheder for at lave øvelser med måling af afstande, omkreds og rumfang.

Eleverne kan også beregne priser på bygningsværker ved at tælle forskellige typer blokke og lægge dem sammen, og de kan beregne, hvor høj en bro skal være for at en lastbil kan komme under den.

Dansk

Der er indsat adresser i spillet, så det er muligt at få en diskussion af stednavne og deres betydning. Hvorfor er der fx en Mosevej i mange danske byer?

Du kan også tage eleverne med på en virtuel ekskursion til steder, I normalt ikke kan nå fysisk, hvis I fx har læst en bog der foregår et bestemt sted.

Se alle vores kurser og uddannelser til skolelærere

Udeskole

Du kan ved hjælp af geodata og kort få overblik over skolens umiddelbare omgivelser og dermed mulighederne for at rykke undervisningen ud fra klasselokalet.

Med Danmarks frie geodata i en Minecraftverden er muligt at lave skattejagte, hvor eleverne først har set skatten i spillet og så derefter skal finde den fysisk. Eleverne kan også bruge spilverdenen til at guide klassekammeraterne i den fysiske verden. Dette vil kunne medføre brug af GPS og kompas, samt øge en forståelse af koordinatsystemer.

I vil kunne planlægge ekskursioner sammen. Eleverne kan sætte deres fund i naturen ind i spillet. Danmarks frie geoedata i en Minecraftverden kan bygge bro mellem klasselokalet og skolens omgivelser.

Giver en bedre forståelse af rum

Med Danmark i 3D kan skoleelever blandt andet træne rumforståelse i matematik og opføre kunstværker og bygninger i billedkunst. Hele pointen er nemlig, at de kan gøre det ud fra virkeligheden og ikke ud fra en fiktiv verden, som det har været tilfældet tidligere i Minecraft.

– Det giver en helt anden forståelse end at kigge på et fladt kort, siger Simon Kokkendorf, der er AC-specialist for Geodatastyrelsen, der har “skabt” Danmark i Minecraft.

– Det giver os rigtig mange muligheder for at udforske Danmark, siger Katrin Kristensen, der er lærer for 2. klasse på Ørestad Skole. siger hun i denne artikel på Dr.dk, hvor du også kan se en video med børn der leger med danmarkskortet i minecraft.

Se alle vores kurser og uddannelser til skolelærere

Relevante arrangementer

Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker
Kursus

Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker

Jylland & Sjælland

Hvordan sikrer du et trygt og givende relationsarbejde med mennesker, der bærer på et traume? Her kommer den traumebevidste tilgang ind i billedet, og det er netop den, du lærer at anvende på dette kursus.

Det er psykolog Camilla Bechsgaard, der står ved det faglige ror, og hun giver dig:

Et afsæt til at undgå retraumatisering og til at møde borgeren med anerkendelse og forståelse Redskaber til at styrke dit professionelle nærvær og egne reaktioner i mødet med borgeren Viden om, hvordan du arbejder traumebevidst, så du kan genkende traumereaktioner En konkret tilgang til at skabe tillid og tryghed hos mennesker med traumer Kendskab til traumers effekt på individet

Vil du vide mere om kurset? Så læs med herunder.

 

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

5 ud af 6 stjerner

Læs mere
Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge
Kursus

Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge

Jylland & Sjælland

Fællesskaber har en stor betydning for børn og unges trivsel. Så hvordan arbejder du helt konkret med fælleskabsfremmende didaktik og pædagogik, der fremmer trivslen for børn og unge? Dét gør Tine Basse Fisker, ph.d. i pædagogisk psykologi, dig klogere på med kurset her.

På kursusdagen stiller vi skarpt på trivsel og tilhørsforhold, mistrivsel og fravær – både de teoretiske perspektiver bag symptomerne, men i lige så høj grad, hvilke konkrete tilgange, du kan anvende.

I løbet af dagen dykker du og de andre kursister bl.a. ned i:

Fællesskaber på godt og ondt Trivsel i tal Skærmbrug, trivsel og fællesskaber Fællesskabende pædagogik og didaktik Forskellen på at se børn og se MED børn

Med fra kurset tager du også en idébank til forankring i din hverdag.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet
Kursus

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet

Jylland & Sjælland

Skab styrkede indsatser og tryghed for sårbare gravide med psykosociale problemstillinger og rusmiddelproblematikker gennem den traumebevidste tilgang og tværfagligt samarbejde.

Dét er netop fokus på dette kursus i selskab med Anna-Katherine Højland, klinisk psykolog og jordemoder, og Michela Wedel, socialrådgiver og stifter af foreningen for Fremtidens Børn.

De sørger for, at du som deltager bl.a. bliver klædt på med:

Et traumebevidst perspektiv i mødet med den gravide/familien, hvor der (også) er rusmiddelproblematikker til stede Indsigt i greb til et trygt og transparent rum, hvor tillid kan opbygges Viden om mentalisering og følelsesmæssig regulering ift. tilknytning og omsorg Viden om tilgængelige vejledninger, lovgrundlag og muligheder for sparring som fagperson i kontakten med en sårbar gravid kvinde Tips og inspiration til troværdig kommunikation med den gravide/familien: bevidsthed om sprog og kropssprog
Læs mere
OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer
Kursus

OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer

Jylland & Sjælland

Det kan være komplekst at arbejde med mennesker med OCD – bl.a. fordi man som fagperson helt utilsigtet kan forstærke og vedligeholde symptomerne. På denne kursusdag præsenterer psykolog Hjalti Jonsson dig for alternative måder at intervenere og bidrager med redskaber til at arbejde med at forbedre din praksis.

Mere konkret betyder det, at du får:

Viden om OCD; årsager, symptomer og mekanismer, som vedligeholder og forstærker lidelsen – med en hel masse eksempler fra praksis Kendskab til forskelle, ligheder og evt. overlap med andre diagnoser Viden om, hvordan du og dine kolleger utilsigtet kan blive viklet ind i OCD-symptomerne og blive en del af de mønstre, som vedligeholder og forstærker symptomerne Viden om og redskaber til, hvad du kan gøre for at støtte og hjælpe den OCD-ramte. Hvilke behandlingsmetoder- og tilgange er mest virksomme ift. OCD?

Vil du vide mere? Så læs med lige herunder.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere