Danmark 1:1 i Minecraft - Sådan bruges Minecraft i undervisningen - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Danmark 1:1 i Minecraft – Sådan bruges Minecraft i undervisningen

Geodatastyrelsen har sat deres højdedata  fri i nye omgivelser ved at omdanne det kendte flade danmarkskort til en full scale 1:1 3D model i minecraft, der i øjeblikket er enormt populært på stort set samtlige platforme, som ipads, pc’ere, smartphones og senest spilkonsoller. Det enorme sandkassespil, er populært i alle aldersgrupper og ikke mindst blandt […]

Minecraft_Nyhavn
Geodatastyrelsen har sat deres højdedata  fri i nye omgivelser ved at omdanne det kendte flade danmarkskort til en full scale 1:1 3D model i minecraft, der i øjeblikket er enormt populært på stort set samtlige platforme, som ipads, pc’ere, smartphones og senest spilkonsoller. Det enorme sandkassespil, er populært i alle aldersgrupper og ikke mindst blandt børn i skolealderen.

Derfor er det også oplagt at bruge det nye kort i forbindelse med læring i skolen. Geodatastyrelsen fremhæver selv matematik, dansk og ‘udeskole’ som oplagte til brugen af det nye minecraftkort, men mulighederne er enorme, da der ikke som i andre spil er tale om en fastsat narration eller opgaveløsningsmodel fra spiludviklernes side.

I Minecraft kan man nemlig selv tilføje, bygge til og rive ned som man har lyst, og kombineret med ideen om at eleverne ikke er bundet til et fysisk sted i det tredimensionelle kort, men kan bevæge sig frit rundt, giver nogle ekstreme muligheder for undervisning og læring.

Se mere om Danmark 1:1 i Minecraft på geodatastyrelsens hjemmeside – klik her

Inspiration til klasseværelset

Geodatastyrelsen har selv disse forslag til inspiration til undervisning med det nye 3D kort i Minecraft:

Matematik

Ved at gå rundt i den virtuelle verden og sammenligne med den fysiske verden er det muligt at øge den rumlige forståelse hos eleverne. Spillet består af blokke på 1×1 m og er samtidig en afbildning af Danmark 1:1, hvilket giver gode muligheder for at lave øvelser med måling af afstande, omkreds og rumfang.

Eleverne kan også beregne priser på bygningsværker ved at tælle forskellige typer blokke og lægge dem sammen, og de kan beregne, hvor høj en bro skal være for at en lastbil kan komme under den.

Dansk

Der er indsat adresser i spillet, så det er muligt at få en diskussion af stednavne og deres betydning. Hvorfor er der fx en Mosevej i mange danske byer?

Du kan også tage eleverne med på en virtuel ekskursion til steder, I normalt ikke kan nå fysisk, hvis I fx har læst en bog der foregår et bestemt sted.

Udeskole

Du kan ved hjælp af geodata og kort få overblik over skolens umiddelbare omgivelser og dermed mulighederne for at rykke undervisningen ud fra klasselokalet.

Med Danmarks frie geodata i en Minecraftverden er muligt at lave skattejagte, hvor eleverne først har set skatten i spillet og så derefter skal finde den fysisk. Eleverne kan også bruge spilverdenen til at guide klassekammeraterne i den fysiske verden. Dette vil kunne medføre brug af GPS og kompas, samt øge en forståelse af koordinatsystemer.

I vil kunne planlægge ekskursioner sammen. Eleverne kan sætte deres fund i naturen ind i spillet. Danmarks frie geoedata i en Minecraftverden kan bygge bro mellem klasselokalet og skolens omgivelser.

Giver en bedre forståelse af rum

Med Danmark i 3D kan skoleelever blandt andet træne rumforståelse i matematik og opføre kunstværker og bygninger i billedkunst. Hele pointen er nemlig, at de kan gøre det ud fra virkeligheden og ikke ud fra en fiktiv verden, som det har været tilfældet tidligere i Minecraft.

– Det giver en helt anden forståelse end at kigge på et fladt kort, siger Simon Kokkendorf, der er AC-specialist for Geodatastyrelsen, der har “skabt” Danmark i Minecraft.

– Det giver os rigtig mange muligheder for at udforske Danmark, siger Katrin Kristensen, der er lærer for 2. klasse på Ørestad Skole. siger hun i denne artikel på Dr.dk, hvor du også kan se en video med børn der leger med danmarkskortet i minecraft.

Relevante arrangementer

Når traumer sætter sig i kroppen
Kursus

Når traumer sætter sig i kroppen

Jylland & Sjælland

Opnå en større forståelse for kroppens reaktioner på traumer, så du kan være med til at styrke trivslen for børn, unge og voksne med traumer. Det sker på denne kursusdag, der tager afsæt i den psykosomatiske traumemodel.

Din underviser er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Gitte Retbøll, og hun sørger for, at du får:

Indsigt i, hvordan du kan tale om traumer og et indblik i, hvordan traumer opstår i barndommen og følger mennesker op igennem livet  Indsigt i, hvorfor det er vigtigt at spørge “Hvad er der sket dig”, når du møder en person med et traume  Indsigt i, hvordan kroppen reagerer på traumer, f.eks. barndomstraumer  Viden om, hvordan traumer sætter sig i kroppen som eksempelvis smerter eller ubehag  Viden om, hvordan smerterne forløses, når traumet behandles 

 

Læs mere
DLD – en overset sproglig udviklingsforstyrrelse
Kursus

DLD – en overset sproglig udviklingsforstyrrelse

Jylland & Sjælland

Det anslås, at 7-8% af alle børn har Developmental Language Disorder (DLD), udviklingsmæssig sprogforstyrrelse. Der er dog tale om et skjult handicap, som ofte er svært at opdage. Tag derfor med på denne temadag, som giver dig kompetencer til at spotte og hjælpe børn og unge med DLD. Mere konkret får du:

Viden om generel og forsinket sprogudvikling hos børn Konkret og håndgribelig viden om DLD Redskaber til at spotte de børn, som har brug for hjælp En lang række konkrete og praksisnære tips til, hvordan du kan hjælpe børn med DLD Gode tips til at finde yderligere viden om DLD

Underviser på dagen er ph.d. og audiologopæd Trine Printz.

Læs mere
Traumer og deres effekt på borgere og fagprofessionelle
Kursus

Traumer og deres effekt på borgere og fagprofessionelle

Jylland & Sjælland

Jo mere du ved og forstår om traumer, des bedre kan du gøre en vedvarende forskel for dine borgere og samtidig passe på dig selv i relationen. Kom derfor med på disse temadage i selskab med Louise Brückner Wiwe, specialist i neuropsykologi og psykopatologi, samt Camilla Bechsgaard, cand.psyk. og VISO-specialist.

Ved at tilmelde dig får du to temadage, hhv. en teoridag og en praksisdag, og efter dagene har du:

Opnået en teoretisk forståelse for sammenhængen mellem traumer og udviklingen af bl.a. hjernen, personlighed, sindslidelser, misbrug og spiseforstyrrelser Fået kendskab til ICD-11’s diagnoser af PTSD og kompleks PTSD og kan anvende analyseredskaber til at skabe overblik over borgernes liv og yde støtte Fået indblik i, hvordan du kan være med til at skabe optimale betingelser for en hverdag, som hjælper til at forstå traumernes effekt på nutiden og mindsker effekterne af borgernes traumehåndtering
Læs mere
Skab RO hos borgere med psykiske lidelser
Kursus

Skab RO hos borgere med psykiske lidelser

Jylland & Sjælland

Kom med på dette kursus og få en praksisnær introduktion til træningsmetoden RO-lates, som genskaber kontakten til kroppen.

Når du deltager på kurset, opnår du:

Viden om sammenhængen mellem krop og sind Konkrete redskaber til, hvordan du arbejder ud fra metodens principper Mulighed for at afprøve metoden i praksis

Få mere at vide på siden herunder.

Læs mere