Dansk ekspert: ODD trænger til fokus og ekstra indsats - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Dansk ekspert: ODD trænger til fokus og ekstra indsats

Vi har talt med læge Janne Tabori Kraft, som driver Børnepsykiatrisk Klinik i Risskov, hvor hun møder børn med ODD (oppositionel adfærdsforstyrrelse).

odd

ODD trænger til fokus og ekstra indsats

Et sted mellem 5 og 15 procent af alle børn har ODD (Oppositional Defiant Disorder eller på dansk oppositionel adfærdsforstyrrelse). Det oplyser speciallæge Janne Tabori Kraft, som driver Børnepsykiatrisk Klinik i Risskov, hvor hun regelmæssigt møder børn med ODD. Det sker som regel i forbindelse med, at de henvises til udredning for ADHD.

Hun synes, at det er vigtigt, at der kommer mere fokus på ODD.

“Hvis den bagvedliggende lidelse ikke bliver behandlet, vil det have en negativ indflydelse på barnets udvikling og prognose. Ca 10 % vil udvikle CD (Conduct Disorder), der er en alvorlig adfærdsforstyrrelse, der øger risikoen for misbrug, kriminel adfærd, overgreb mod andre og udvikling af dyssocial personlighedsforstyrrelse. Det er derfor nødvendigt, at børn med ODD-symptomer bliver grundigt udredt, og at der bliver lagt individuelle behandlingsplaner. Der er også brug for, at der forskningsmæssigt kommer et øget fokus på ODD”, siger hun.

Janne Tabori Kraft fortæller, at symptomerne på oppositionel adfærdsforstyrrelse viser sig ved udtalt lydighedsnægtelse samt en trodsig og fjendtlig adfærd. Børnene bliver ofte afvist af deres jævnaldrende, de har mange konflikter både i skolen og derhjemme, og de oplever i det hele taget meget negativ opmærksomhed. Mange af dem har også andre lidelser ved siden af så som ADHD, en grad af autisme og indlæringsvanskeligheder.

Hvis barnet eller den unge modtager behandling for den bagvedliggende lidelse, ser man som regel , at også ODD-symptomerne bliver færre eller helt forsvinder.

Oppositionel adfærdsforstyrrelse som enkeltstående diagnose har en god prognose, og mange vokser fra symptomerne over en tre-års periode. Dog afhænger prognosen af en tidlig indsats, fortæller Janne Tabori Kraft.

Lær fra en af verdens førende eksperter i ADHD og ODD, Dr. Russell Barkely! Læs mere her. 

Behandling afhænger af årsag & ODD-symptomer

“Der kan være rigtig mange forskellige forklaringer på, at den unge udviser ODD-symptomer og behandlingsmetoderne er lige så forskellige”, siger Janne Tabori Kraft.

Hendes behandlingsmetode bestemmes af, hvad der ligger til grund for, at barnet har oppositionel adfærdsforstyrrelse.

“Ofte er ODD belastningsudløst af en bagvedliggende lidelse, såsom ADHD, dårlig begavelse, autisme, sproglige udfordringer etc. Man må også se på, om han eller hun kommer fra en familie med forældre med et højt konfliktniveau, forældre med egne iboende vanskeligheder eller misbrug.

Er der tale om en kombination af ODD og ADHD, er det relevant at behandle ADHD først. Hvis det ikke hjælper på ODD’en trods relevant pædagogisk og eventuelt medicinsk behandling, må man rette fokus på adfærden. Det er en terapeutisk og pædagogisk opgave, der kræver tid og ressourcer”, fastslår Janne Tabori Kraft.

På hendes hjemmeside, jannekraft.dk, kan man læse mere om diagnosekriterierne og inddelingen i en mild, moderat eller svær grad af oppositionel adfærdsforstyrrelse. Den svære grad er, når symptomerne ses både hjemme, i skolen og med vennerne.

Lær fra en af verdens førende eksperter i ADHD og ODD, Dr. Russell Barkely! Læs mere her. 

Skal lære at sige pyt – ung med ODD

Når Janne Tabori Kraft i sin praksis møder en ung med ODD, informerer hun typisk forældrene om vigtigheden af struktur, og hun opfordrer dem til selv at bevare roen og være neutrale i stedet for at gå ind i store diskussioner med barnet. De skal vælge deres kampe med omhu og en gang imellem se gennem fingre med, at jakken bliver smidt på gulvet. Det er også et godt råd ikke at sige nej, men i stedet fortælle barnet, hvad det må eller har af muligheder

“Forældrene skal være anerkendende, rette fokus mod positiv adfærd, belønne dette og så vidt muligt ignorere uhensigtsmæssig adfærd”, anbefaler hun.

Et barn med ODD kan til tider profitere af social træning, og nogle af børnene får tilbudt terapi, hvor de kan lære at ændre deres tankegang, så de kan sige ‘pyt’ og blive mere fleksible samt bedre til at problemløse.

Ofte skriver Janne Tabori Kraft også til familiens sagsbehandler og anbefaler, at kommunen bevilger støtte, eksempelvis i form af et forældretræningsprogram som PMTO (Parent Management Training Oregon) eller MST (Multisystemic Therapy), som begge – ifølge speciallægen – har vist gode resultater i behandlingen af ODD.

Vil du lære endnu mere om ODD?

Se nærmere på vores unikke ADHD uddannelse med Dr. Russell Barkley. Dr. Russell Barkley er en af verdens førende eksperter på både ADHD og ODD.

På uddannelsen indgår desuden også danske eksperter som psykolog Bo Hejlskov, fysioterapeut Pernille Thomsen, overlæge Per Hove Thomsen og psykolog Anne-Mette Lange.

Relevante arrangementer

ADHD uddannelse: Bliv certificeret vejleder i ADHD
Digital uddannelse

ADHD uddannelse: Bliv certificeret vejleder i ADHD

På dette unikke digitale ADHD uddannelsesforløb har du muligheden for at blive certificeret ADHD-vejleder af en af verdens førende eksperter inden for ADHD, Dr. Russell Barkley.

Tager du hele uddannelsen, får du ca. 30 timers undervisning fra Russell Barkley samt danske eksperter, bl.a. psykolog Bo Hejlskov Elvén og fysioterapeut Pernille Thomsen. Sammen bidrager de bl.a. med viden om:

ADHD’s indvirkning på de eksekutive funktioner Hvordan diagnosen påvirker børn, unge og voksnes livsvilkår Indsigt i de medicinske og psykosociale behandlingsmuligheder og deres effekt Komorbide lidelser Udviklingsforstyrrelsen SCT (Sluggish Cognitive Tempo)

OBS: Du bliver certificeret ved at have gennemført minimum ét af valgmodulerne, overbygningsmodulet og have bestået eksamen.

Læs mere om den helt særlige uddannelse herunder.

Læs mere
Digitale lektioner om ADHD
Digitale lektioner

Digitale lektioner om ADHD

Vi har udvalgt fem lektioner om ADHD, som du her har muligheden for at købe særskilt. Du finder også lektionerne i vores uddannelse til certificeret ADHD-vejleder.

Her på siden kan du købe lektionerne:

An overview Børn, fysioterapi, og ADHD Håndtering af adfærdsproblemer The 14. Best Principles for Raising a child with ADHD The other attention disorder SCT

Du kan se prisen og længden på lektionerne under de enkelte lektioner her på siden.

Læs mere
Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet
Kursus

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet

Jylland & Sjælland

Skab styrkede indsatser og tryghed for sårbare gravide med psykosociale problemstillinger og rusmiddelproblematikker (niveau 3 og 4 i svangreomsorgen) gennem den traumebevidste tilgang og tværfagligt samarbejde.

Dét er netop fokus på dette kursus i selskab med Anna-Katherine Højland, klinisk psykolog og jordemoder, og Michela Wedel, socialrådgiver og stifter af foreningen for Fremtidens Børn.

De sørger for, at du som deltager bl.a. bliver klædt på med:

Et traumebevidst perspektiv i mødet med den gravide/familien, hvor der (også) er rusmiddelproblematikker til stede Indsigt i greb til et trygt og transparent rum, hvor tillid kan opbygges Viden om mentalisering og følelsesmæssig regulering ift. tilknytning og omsorg Viden om tilgængelige vejledninger, lovgrundlag og muligheder for sparring som fagperson i kontakten med en sårbar gravid kvinde Tips og inspiration til troværdig kommunikation med den gravide/familien: bevidsthed om sprog og kropssprog
Læs mere
OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer
Kursus

OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer

Jylland & Sjælland

Det kan være komplekst at arbejde med mennesker med OCD – bl.a. fordi man som fagperson helt utilsigtet kan forstærke og vedligeholde symptomerne. På denne kursusdag præsenterer psykolog Hjalti Jonsson dig for alternative måder at intervenere og bidrager med redskaber til at arbejde med at forbedre din praksis.

Mere konkret betyder det, at du får:

Viden om OCD; årsager, symptomer og mekanismer, som vedligeholder og forstærker lidelsen – med en hel masse eksempler fra praksis Kendskab til forskelle, ligheder og evt. overlap med andre diagnoser Viden om, hvordan du og dine kolleger utilsigtet kan blive viklet ind i OCD-symptomerne og blive en del af de mønstre, som vedligeholder og forstærker symptomerne Viden om og redskaber til, hvad du kan gøre for at støtte og hjælpe den OCD-ramte. Hvilke behandlingsmetoder- og tilgange er mest virksomme ift. OCD?

Vil du vide mere? Så læs med lige herunder.

Læs mere