Distanceledelse - få skabt et godt grundlag! - Seminarer
Ledelse
Artikel

Distanceledelse – få skabt et godt grundlag!

Få opbygget et åbent, tillidsfuldt og afstemt samarbejde som distanceleder ved at stille din medarbejder disse spørgsmål.

Artikelbillede_600x450px_Samarbejde
Artikelserie 3 ud af 3 af: Lars Pedersen, forfatter af bogen “Er der en leder til stede?“Arbejder du som distanceleder, er et vigtigt, at der fra starten bliver opbygget et åbent, tillidsfuldt og afstemt samarbejde. Det vil sikre, at du som leder og dine medarbejdere arbejder hen mod det samme mål.

For at få skabt dette grundlag, kan du som distanceleder med fordel stille distancemedarbejderen disse spørgsmål:

 • Mening:
  • Hvad anser du for at være din kerneopgave på din lokation?
  • Hvilken værdi skal du tilføre på dit arbejdssted og hvordan bidrager du til vores samlede målopfyldelse?
  • Hvilken værdi tænker du, at samarbejdet med din leder skal skabe?
  • Hvilken indsigt har du behov for, så du føler dig klar på, hvad den overordnede opgave vi skal skabe værdi på, består af?
 • Vision:
  • Hvad er dit overordnede mål, som du personligt stræber efter at opnå?
  • Hvilket overordnet mål kunne du tænke dig for samarbejdet mellem dig og din leder?
 • Værdier:
  • Hvad er vigtigt for dig i relation til at skulle være selvledende?
  • Hvad betyder mest for dig, når du har din formelle leder på distancen?
 • Overbevisninger:
  • Hvad tror du på, er muligt for dig som selvledende medarbejder på dit arbejdssted?
  • Hvad må du og din leder tro på, er muligt for jer i samarbejdet over distancen?
 • Kompetencer:
  • Hvad ser du som dine kernekompetencer i faglig og personlig selvledelse?
  • Hvilke kompetencer kunne du tænke dig at udvikle?
  • Hvordan har du behov for din leder?
 • Adfærd:
  • Hvad prioriterer du at gøre i dit lokale samarbejde, som vil udvikle din selvledelse?
  • Hvilken adfærd vil du vise i vores virtuelle kommunikation?
  • Hvad er vigtigt, at din leder prioriterer at gøre?

Distanceledelse og virtuelt samarbejde er nogle rammevilkår, vi i enhver offentlig organisation må lære at tage fordele ud af og minimere risiciene ved. Der er fordele og ulemper ved det meste. Det, der kan virke for dig i én situation, virker måske ikke for en anden i en lignende situation – og omvendt. Den vej, der virker for dig, er den, du selv finder og anlægger.

“Er der en leder til stede?”

Vil du vide endnu mere om distanceledelse og virtuelt samarbejde, så har forfatter Lars Pedersen netop udgivet bogen “Er der en leder til stede”. Bogen henvender sig primært til ledere og projektledere, men kan også bruges af andre, til at skabe gode relationer og resultater over distancen.